het nieuwe astrologie computerprogramma

New Age Astrologie


Waarom astrologie?

Astrologie is een beetje een ondergeschoven kind in een wereld, waarop de eigenzinnige politicus PIM FORTUYN ooit het etiket 'De verweesde samenleving' heeft geplakt, een samenleving dus waaruit het familiegevoel verdwenen is.
Mensen die zich 'modern' noemen leven in de veronderstelling dat duister klinkende zaken als 'noodlot', 'lotsbestemming' en 'door sterren bepaalde persoonlijkheidplaatjes' niet thuishoren in een zich liberaal noemende werkelijkheid die mensen de illusie geeft dat het leven volledig maakbaar en bestuurbaar is.
"Mensen zonder vaders en moeders", zou Fortuyn zeggen, "leven er zomaar een beetje op los..." Ze denken dat negatieve, ontbindende krachten zichzelf zomaar vanzelf oplossen en ze zien nooit in dat het scheppen van een schijnorde alleen maar tot gevolg heeft dat alles wat negatief is wordt afgewenteld op een tot zondebok uitgeroepen 'buitenwereld', de wereld van de gedemoniseerde ander, de mens die in een familieloze wereld de rol van 'duivel' dient te spelen.
Het is een opvatting die met werkelijk liberalisme weinig te maken heeft.
Liberaal zijn verwijst naar de wil van de enkeling zichzelf zo volledig mogelijk te ontplooien. En ja, wanneer je persoonlijke ontwikkeling zoekt dan zul je toch echt moeten weten welke krachten en invloeden in en rondom jezelf een positieve of negatieve invloed op zo een proces kunnen uitoefenen.
Sociale wetenschappen proberen datgene wat meetbaar is in kaart te brengen. Dat lukt waar het groepsprocessen betreft (denk aan Google zoekmachines die bij elke klik van de gebruiker signalen doorgeven naar een centrale computer die de persoonlijke klik vertaalt in statistieken, die verkocht kunnen worden aan diegenen die 'de markt' willen besturen). Op andere gebieden faalt men echter verschrikkelijk. Gok- en giswerk wordt overgoten met een wetenschappelijk ogend sausaje en daar mag je het verder mee doen.

Astrologie kan daarom waardevol zijn, omdat astrologie zich richt op datgene wat met gewone wetenschappelijke instrumenten moeilijk te meten is.
Sommige mensen denken dat astrologie alleen maar uit domme verzinsels bestaat. Dat is niet juist. Er is wel degelijk een theorie, en die theorie wordt op een duidelijke, concrete wijze vertaald in een begrippenapparaat. Wat dat betreft is astrologie een doodgewone (theoretische) wetenschap die door iedereen bestudeerd kan worden.
Het probleem is dat al die astrologische begrippen verwijzen naar krachten en invloeden die worden toegeschreven aan het planetenstelsel waar de aarde deel van uitmaakt. Ben je (bijvoorbeeld) in januari geboren dan 'ben' je een Steenbok, hetgeen betekent dat de planeet die bij dat teken behoort - de planeet Saturnus - in belangrijke mate je karakter bepaalt.
Sommige mensen stellen daarom: 'Dat is zo onwaarschijnlijk, dat geloof ik niet, en omdat ik het niet geloof kan het niet waar zijn.." Zeer onlogisch natuurlijk, maar veel mensen die denken dat ze nuchtere mensen zijn blijken als puntje bij plaatje komt uiterst irrationele en soms zelfs zeer hysterische persoonlijkheden te zijn...

Omdat ik begrijp dat een werkelijk liberale denker weigert zomaar iets op gezag aan te nemen, heb ik een computerprogramma's ontwikkeld dat de gebruiker in staat stellen zelf horoscopen op te stellen. Niet zomaar iets goed of slecht vinden dus, maar simpelweg zelf alles onderzoeken.

Het programma NEW AGE ASTROLOGIE is een computerprogramma dat inzicht kan geven in al die vreemde, mysterieuze zaken die de reguliere wetenschap domweg ontkent. Met dit programma onderzoek je de struktuur van je horoscoop en kan je, met behulp van een reeks bijgevoegde infobestanden, een beeld samenstellen van je karakter (en het karakter van de bij jou behorende partner) en de wisselwerking die er is tussen jou en een reeks van determinerende kosmische invloeden (progressies en transits)."Astrologie is een wetenschapsbeoefening
die op grond van een voorondersteld
theoretisch systeem menselijk gedrag
probeert te herleiden tot
astronomische verschijnselen."

Ontdek de geheimen van astrologie

Keuzemenu


New Age Astrologie' programma-informatie. Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste functies binnen de uitgebreide versie van het computer-programma. De eenvoudige en goedkope BASIC-versie mist een aantal van de hier genoemde eigenschappen."

Een nieuwe tijd heeft een nieuw programma nodig. New Age Astrologie is zo'n programma! Oud en toch gloednieuw. Traditioneel, maar tegelijkertijd een aanval op tradities. Patroonbevestigend, en toch baanbrekend. Conservatief, maar toch revolutionair."

Bestelinformatie: Tegen een passende onkostenvergoeding (50 euro, inclusief verzendkosten) zal het volledige, uitgebreide programma 'New Age Astrologie', op een DVD worden geplaatst. "

Bezoek ook mijn Astro-Anarcho-blog en
mijn News Informer-blog op Wordpress.

Wim Duzijn - Zwolle - Nederland