New Age Astrologie


bestelformulierIk bestel het nieuwe computerprogramma
NEW AGE ASTROLOGIE,
de uitgebreide Windows 10 versie, geplaatst op een USB-stick,
compleet met een reeks hulpprogramma's)
en ik betaal daarvoor € 85.00 (inclusief verzendkosten)


Omdat opstarten vanaf een DVD in sommige gevallen erg traag kan verlopen en omdat er steeds meer Windowsgebruikers zijn die werken met laptops en tablets die geen CDrom speler bevatten wordt het astrologieprogramma op een USB-stick geplaatst.
Het betreft hier een Kingston 16 GB USB 3.0 stick.


Om het programmapakket te bestellen
moeten twee handelingen worden verricht:

  1. Het overmaken van het verschuldigde bedrag op mijn bankgirorekening,
    IBAN-nummer: NL49 INGB 0001364316,
    t.n.v. Wim H. Duzijn, Händellaan 86, te Zwolle


  2. Het invullen en verzenden van het bestelformulier.

    Na bijschrijving op mijn rekening van het verschuldigde bedrag zal tot verzending worden overgegaan.

wim duzijn - zwolle - nederland