Pasfoto orde 2012Advocatenkantoor Jaap van Lynden

 

Mr. J.D.A. (Jaap) van Lynden

Bruggenbouwer en decision-maker

__________________________________________________________________                                       

 

Contactgegevens

Adres:                                     Oosterloostraat 15

Postcode:                               2271 HE

Plaats:                                    Voorburg

Mobiel:                                 06 52 67 69 67

Email:                                    vlynden@gmail.com

 

Kenmerkend

Jaap is een pragmatisch ingestelde advocaat, die met een creatieve aanpak ondernemingen vooruithelpt bij het realiseren van hun doelstellingen, daarbij geen enkel probleem uit de weg gaat en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever adviseert over de beste strategie voor het bereiken van de doelstellingen.

 

In zijn praktijk als advocaat legt hij zich toe op het adviseren bij samenwerkingsverbanden en overnames, waarbij de nadruk ligt op het ondernemingsrecht. Naast het geven van adviezen is Jaap vooral sterk in het coördineren van complexe projecten op het gebied van overnames.

Jaap maakt snel een onderscheid in hoofd- en bijzaken en handelt daar vervolgens naar. Hij betrekt alle betrokkenen in zijn aanpak en legt complexe problemen kort en helder uit. Hij wint door zijn heldere en open benadering het vertrouwen van alle partijen.

 

Werkervaring

 

Ondernemingsrecht

·         Interim opdracht, mededingingsrechtelijk compliance onderzoek binnen Belgische en Nederlandse dochters van een Duits moederbedrijf (retail),

·         Onderhandelingen over en totstandkoming van een aandeelhoudersovereenkomst in een internet bedrijf,

·         Onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomst en oprichting joint venture tussen twee multi media ondernemingen en nieuw management,

·         Bijstand in overname geschil in de onderwijs branche,

·         Onderhandelingen en wijziging van een aandeelhoudersovereenkomst in een nieuw schoenbedrijf,

·         Onderhandelingen en totstandkoming samenwerking en aandeelhoudersovereenkomst in een IT bedrijf,

·         Onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen een platformontwikkelaar en een consultancy bedrijf,

·         Rechtsbijstand in een conflict tussen een werving en selectiebureau en onderneming,

·         Procedure over bescherming en openbaarmaking bedrijfsgevoelige informatie,

·         Vertegenwoordiging van een grootaandeelhouder in een Nederlands-Duitse onderneming die truck batterijen in Duitsland produceert in een “vijandige overname” poging door de andere grootaandeelhouder,

·         Vertegenwoordiging van een aantal beleggers in een vordering tegen een Nederlandse vermogensbeheerder en een Noorse bank,

·         Vertegenwoordiging van een aandeelhouder in de uitkoop bij een internetonderneming,

·         Vertegenwoordiging van een minderheidsaandeelhouder in de uitkoop/vertrek bij een uitzendbureau,

·         Advies over een samenwerkingsovereenkomst tussen een headhunter en een principaal,

·         Begeleiding bij oprichting en structuur van een internetonderneming,

·         Advisering van een onderneming in de zorgbranche over de overname van een andere zorgonderneming,

·         Advies over een samenwerkingsovereenkomst tussen een zorgonderneming en een andere zorgonderneming (onderaanneming),

·         Aandeelhoudersovereenkomsten

·         Participatieovereenkomsten

·         Managementovereenkomsten

·         VOF contracten

·         Volmachten

·         Bestuurs- en AVA besluiten, KvK documentatie

·         Ontslag van bestuurders, commissarissen

·         Advies over bestuurdersaansprakelijkheid

·         Uitkoop

·         Bemiddeling in geschillen tussen aandeelhouders

 

Samenwerkingsverbanden en overnames

·         Advies aan een onderneming in het onderwijs over het opzetten van een franchise,

·         Vertegenwoordiging van een technisch bedrijf (dat o.a. panelen voor pijpleidingen vervaardigt) in een conflict over een samenwerkingsovereenkomst en exclusieve afnamebeding,

·         Advies aan een onderneming over de participatie in een nieuw internet bedrijf,

·         Advies aan een ondernemer over de opzet van een nieuw headhuntersbureau,

·         Advies aan de aandeelhouders en directie van een drukkerij over de afwikkeling van de onderneming en het opzetten van een nieuwe drukkerij.

·         Overnameovereenkomsten, koop en verkoop van aandelen en activa/passiva transacties

·         Letters of Intent

·         Geheimhoudingsovereenkomsten

·         Garanties

·         Due Diligence onderzoeken uitvoeren en coördineren

·         Begeleiding van de oprichting van een joint venture tussen een Engelse onderneming en een Nederlandse bank

·         Begeleiding van de oprichting van een joint venture tussen een Israëlisch en een Nederland bedrijf

·         Uitkoop van een minderheidsaandeelhouder in een website waarbij internationale stages worden afgesloten;

·         Uitkoop van een minderheidsaandeelhouder in een uitzendbureau

 

(Internationaal) Contractenrecht

·         Samenwerkingsovereenkomsten                        

·         Joint venture overeenkomsten

·         Koop- en verkoopovereenkomsten

·         Leningsovereenkomsten

·         Leaseovereenkomsten

·         Licentieovereenkomsten

·         Distributeurovereenkomsten

·         Zekerheidsdocumentatie, beoordeling vestigen pand en hypotheek op vorderingen, onroerend goed en diverse eigendomsrechten

·         Opstellen en beoordelen algemene voorwaarden

·         Overeenkomsten van opdracht

·         Escrowovereenkomsten

·         Geheimhoudingsovereenkomsten

·         Vaststellingsovereenkomsten

 

Faillissementsrecht

·         Aanvragen faillissement

·         Aanbieden akkoord aan schuldeisers

·         Vorderingen in faillissement (voor en tegen curator)

·         Debiteurenbeheer

 

Intellectuele eigendomsrecht en ICT-recht

·         Licentieovereenkomsten

·         Service level agreements

·         Escrowovereenkomsten

·         Pandrechten op URL, rechten op website, andere i.e. rechten

 

Bank- en effectenrecht

·         Zorgplicht van effecteninstellingen bij advies over en beheer van vermogen

·         Bankgaranties

·         Opzegging kredietrelatie

·         Beoordeling van prospectussen

·         Advies over aanbieding en uitgifte van effecten

·         Begeleiding openbaar bod (Westersuyker)

 

Vastgoed en bouwrecht

·         Opdracht, aanneming en onderaanneming

·         UAV en bouwgeschillen

·         Huurovereenkomsten

·         Inning van huurschulden

·         Juridische beoordeling van tekortkomingen bij de oplevering van een booreiland van Gaz de France

 

Energierecht

·         Advies over de Nederlandse aspecten van de verkoop van een buitenlandse raffinaderij (onderdeel van een via Nederland gestructureerde groep)

·         Advies over de uitleg van een joint venture overeenkomst tussen twee oliemaatschappijen

 

Opleidingen

2004:                                      Grotius Opleiding Corporate Litigation

1998 – 2001:                          Beroepsopleiding advocatuur

Keuzevakken: faillissementsrecht en huurrecht

1997 – 1998:                          Universiteit van Edinburgh, LL.M.

Vakken: International Economic Law, International Commercial Arbitration en International Private Law

Scriptie: Sovereign Immunity and International Commercial Arbitration

1990 –1997:                           Rijksuniversiteit Leiden

Studierichting Nederlands recht; afstudeerrichting Civielrecht

Scriptie: De status van artikel 6 BBA in het internationaal privaatrecht

1984 – 1990:                          Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum te Den Haag, eindexamen gymnasium