Back
7

BorderLand

Home
9

Seven Marken Point near De Kiel, Drenthe (NL)


A “marke” originally is a common property that belongs to a village and its inhabitants.

The word “marke” originates from “marca” which means border.
Most of the “marken” became later (first half of the 19the century) communities. But nowadays still “marken” exist as a cooperation to control and manage a common property of grounds.

Een "marke" is van oorsprong een gemeenschappelijk gebied dat behoort tot een dorp en zijn bewoners.
Het woord "marke" heeft als oorsprong “marca” en betekent grens.
De meeste marken zijn later (1e helft 19e eeuw) opgegaan in gemeenten. Toch bestaan er tegenwoordig nog steeds marken als een samenwerkingverband om een gezamenlijk bezit aan grond te beheren.Zevenmarkenpunt bij De Kiel, Drenthe (NL)

On this spot seven “marken” had their
border meet in one point.
A seven “marken” point

In earlier days these ground
s were poor and of no use. But in the end the ground was divided between the seven neighbouring “marken”.

2005-07-23

Op deze plek ontmoetten de grenzen van drie marken elkaar in één punt. Een zevenmarkenpunt. Vroeger was dit arme en niet gebruikte grond. Uiteindelijk werd de grond gelijkelijk verdeel tussen de zeven aangrenzende marken.

According to the stone, the “marken” where:
Westdorp, Ees, Odoorn, Sleen, Zweeloo, Westerbork en Rolde.

(In a publication I also found:
Westdorp, Ees, Odoorn, Noord-Sleen, Wezup en Orvelte).

2005-07-23

Volgens de steen waren de marken: Westdorp, Ees, Odoorn, Sleen, Zweeloo, Westerbork en Rolde. (In een puiblicatie vond ik ook: (In a publication (Waardeel 2-2005) I also found: Westdorp, Ees, Odoorn, Noord-Sleen, Wezup, Orvelte en Schoonloo).

The stone was put here in april 2004.
2005-07-23

De steen is geplaatst in april 2004.


If you have any information, questions etc., please contact me, Harry ten Veen.
Heb je meer informatie, vragen enz., neem dan s.v.p. contact op.

 

Top
5

2006-08-11