†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 160016 klepper

 

 

Tja waarom een 160016 klepperdie vraag ismij meerdere kerengesteld.

Me8 klepper wasnog goedmaar liepbij toeval tegen dit blok aandus een eens keer wat anders uit proberen

Auke was zo vriendelijkom de16 klepper bij me huis af televeren†† dus het werk kon beginnen.

Aller eerst begonnen met de motorsteunen aan tepassen†† een zijdedie met drie gatenopboren naar14 mm

Endeze past dan op het blok.

Demotorsteun aan de andere zijdewas gelijk al een probleemde uitlaat zat in de weg dus deze heb ik moet aan passenenschuin in geslepen en weer op nieuwop gelast ook deze 4 gaten weer uit geboord met 14 mm

Klik op alle foto.s voor de grotereversie

Als je voor die tjd alleeneen 1300er in had moet jeaan de inlaatzijdede motor steun in zijn geheeleraf slijpen en2,5 cm†† verplaatsen richtinghet schuitbord

 

motorsteun

heb gelijk daar na ook maar de uitlaatpasgemaakt met nieuwehomemade flens en jawel van rvs

auke was al zo vriendelijk geweest om de ataptorplaat voor de onstekingklaar temaken en†† er op tezetten

dit verhaal kun je vindenop ze site. http://www.adservices.nl/4x4/

nu heb ik wat tegenelektronica dus geenmonopoint†† maar een normalecarburateur

dusik heb even dietervanhttp://www.dgtuning.com/††† gebeldof hij eenspecialeinlaatvoor mij konmaken waarik opeen normalecarburateur kon zetten dieter ismet dit gegeven aan de slag gegaan en naar een dag of4kwam de inlaatuit BelgiŽover.

de inlaat op de werkbank gelegdennetjemet veel geduld een mykuni1600carburateur er op geplaatstmet vacuŁm slangenenz enz enz

††††††††††††††† nu kwam het volgendeprobleem op de kop zitgeen aansluitenvoor een benzinepomp

nu ben ik op zoek gegaan naar eenelex lowpres benzinepomp en deze gevondenbij D&G

†† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††http://www.dgtuning.com/††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

dan kwam ik totde ontdekkingdan me thermostaathuisrecht tegen de kachel slangen aan liepen

en ik er geen slangop kon zettendus dezeverandert de kop er af gezaagden onder een hoek van 45 gradenen weer op gelast

nu ik de meest spullen had verzamelt kon ik het blok opbouwennu en deversnellingbak er achterbouwen

maar eerst moet ik de carterpan metolie aanzuig buis aanpassen.

De oude carterpan is schuin en de olie aanzuig buiszit aan de verkeerde kant

Decarter er onder weg en de oliebuis er af halen

En nu komt het deolie aanzuigbuis van en sam pas nietde kopdie in het blok moet is teklein

Je zaagde kopvan de oude olie buis er afook die van de samen lastde kopvan 16 klepper weer op de sam olieaanzuigbuis.

Dan gaje de steunvan de sam buis†† er af halen en deze moetverderop weerop gelastwordenwant de gatenkomen niet overeennu kun je oliebuis monteren

†††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

nieuwe†††††††††††††††††††† oude oliebuis††††††††††††††† carterpan†††††††††††††††† carterpan

 

nu was de carterpan aan de beurt deschoon gemaakten de gehele binnen werker uit gehaald.

waaromop de krukaszit aan bijdezijn 2 stangendie tegenhet binnen werk van de carter aan lopen

zie foto.s boven zijde

nu kanik deze ook op het blok monteren en weer verdermet het volgendeonderdeelde versnellingbak

allereersteven het vliegwielvan een sam en de koppelingsplaat met drukgroepvan een sam over zettenop het

1600 16 klepper motor

Nu ga je aan de boven zijdede 2 gatenopboren naar14 mm†† aan een zijdega je een gatverderopboren naar 15,5 mmzo verdat de pas buser halfuit komt testeken.Aan deonder zijde gaje de 2boutener uithalen

Nuheb ik een normalesam tussenplaat gebruikt en deze wat aan gepastvoor de bak en de motorook de gatengroterop geboord enook een zijdevoor de pas bus.

Nu ik dit ook gedaan hebtkan ik nu de baktegen de motoraan plaatsen en de bovensteboutenaan draaien

Aan de onder zijdeheb eenm 8 boutengebuik en deze om gebogen

en ditheb ik aan bijde zijde zo gegaan.

En uitervaringwerk ditprimazo

Nueven snel de†† water buis van de sam over zetten de startmotorer op de dynamovan de 1600 16 klepper er weer op enhup de motormet baken alnetjes in de takelhangenen plaatsen in de†† t-rex

het gehele gebeurenverliepvlekkeloos alles paste in een keermoestnu nog een even de uitlaat aanpassen met flensdeze met de hand gemaakt enook weernetje er op gelast

tja nu restte mij nog een dingde water aan sluiting zit nu aan de anderezijde van het blokde achter zijde dus, heb er lang over na gedacht hoe dit netjes tekunnen oplossen

hup naar de oud ijzer boer daar een†† rvs buis met bochtgevonden van de maat28mm.

En op de hoogsteplekvan de rvsbuis hebeenontluchterop gelastzodat ik geen last krijg van†† luchtin me waterslangen

hadher en der nog wat water lekage.s deze ook op gelost en het testrijden kon beginnen.

 

 

Nog eeneenmooiefotohoede 1600 16 klepper in de t-rex ligt

 

Het verschil tussen8 klepper en de 16 klepper in duidelijk merkbaar gaat als een banaande weg over

Nu alleen noggoed testen in het terrein eenskijken of k de boel nueens heel kan houden

Als je vragen hier over hebmail me danuipko@planet.nl