1965
Nieuwe link naar site is
Dienstplicht in Suriname
De TRIS
Staat voorTroepenmacht in Suriname dit was een onderdeel van het Nederlandse leger