Genealogie van de familie Kalkman

Familiewapen

[pagina 3]

Homepage

Achtergrond

Het Rode Boek

Takken

Naamindex

Onze naam

Nieuw

eMail

English

 

 

De auteur heeft dit wapen in 1977 laten ontwerpen, Het vertoont in zilver een rode kalkoven met gouden, roodomrande vlammen, In een blauw schildhoofd is een zilveren zalm te zien. Helmteken: een rode vlucht, Dekkleden: zilver en rood,

De kalkoven is gebaseerd op de familienaam, De zalm symboliseert het beroep van zalmvisser dat vele leden van de familie in het verleden hebben uitgeoefend.

 

[inhoud]

[volgende]

 

© 2000-2016 Theo J.F. Schalke, Zoetermeer/Netherlands. Het auteursrecht van de tekst van het boek berust bij de erfgenamen van P.N. Kalkman. De hier vermelde genealogische gegevens zijn nadrukkelijk uitsluitend bedoeld voor niet-commercieŽl en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Alhoewel afzonderlijke feiten niet onder het auteursrecht vallen, is integrale overname van deze genealogische gegevens ten behoeve van publicatiedoeleinden door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD-rom, BBS, database of Internet is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Bij gebruik van de gegevens van deze website wordt verwacht dat bij de bronvermelding verwezen wordt naar de website "Genealogie en Historie van de Familie KALKMAN" van Theo J.F. Schalke en/of de andere auteurs en bewerkers zoals deze vermeld  zijn op de diverse pagina's.