Genealogie van de familie Kalkman

Nieuw

Homepage

Achtergrond

Het Rode Boek

Takken

Naamindex

Onze naam

Nieuw

eMail

English

 

Op deze pagina zullen de nieuwtjes ondergebracht worden.

2016-09-24 : Ik kreeg de laatste tijd steeds meer verzoeken van de jongere generaties Kalkman om niet meer via deze website gevonden te kunnen worden. Privacy is een goed ding, dus geef ik natuurlijk gehoor aan zulke verzoeken. De namenindex op deze website en de achterliggende informatie is vanaf nu niet meer toegankelijk.

Ik verwijs met alle plezier naar de vele andere genealogische bronnen op het internet waarnaar de informatie van deze website voor een groot deel is gekopieerd. En mijn oorspronkelijke bron, het Rode Kalkmannenboek, is voor iedereen bij het CBG in te zien.

Mochten er nog andere opmerkingen zijn: laat mij dat weten. Daar ga ik weer mee aan de slag.

 

© 2000-2016 Theo J.F. Schalke, Zoetermeer/Netherlands. Het auteursrecht van de tekst van het boek berust bij de erfgenamen van P.N. Kalkman. De hier vermelde genealogische gegevens zijn nadrukkelijk uitsluitend bedoeld voor niet-commercieŽl en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Alhoewel afzonderlijke feiten niet onder het auteursrecht vallen, is integrale overname van deze genealogische gegevens ten behoeve van publicatiedoeleinden door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD-rom, BBS, database of Internet is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Bij gebruik van de gegevens van deze website wordt verwacht dat bij de bronvermelding verwezen wordt naar de website "Genealogie en Historie van de Familie KALKMAN" van Theo J.F. Schalke en/of de andere auteurs en bewerkers zoals deze vermeld  zijn op de diverse pagina's.