Genealogie van de familie Kalkman

Geduld

[pagina 277]

Homepage

Achtergrond

Het Rode Boek

Takken

Naamindex

Onze naam

Nieuw

eMail

English

 

Met geduld door de doolhof van de genealogie

De auteur heeft de genealogie zo systematisch mogelijk samengesteld. Desondanks moet hij vrezen dat niet iedereen er onmiddellijk de weg in zal weten te vinden. De vele duizenden namen vormen een bos waar moeilijk doorheen te kijken is. Dat geldt zeker voor hen die op dit gebied weinig of geen ervaring hebben. Daarom kan ter begeleiding van de genealogie een enkele vingerwijziging haar nut hebben.

Om te beginnen dit. De genealogie is opgebouwd volgens een methode waarbij wordt uitgegaan van de oudst bekende voorvader. Dat is dus in dit geval Gillis Hendricz Kalckmann, aangeduid met het romeinse cijfer I. Alle volgende generaties zijn eveneens met romeinse cijfers onderscheiden. Het zal de lezer niet ontgaan dat de jongste generatie onder het cijfer XII is gerangschikt. In de genealogie zijn dus in totaal twaalf generaties Kalkmannen verwerkt. Zelfs dertien als we de kinderen van de twaalfde generatie meetellen. Daarbij zijn de leden van elke generatie met kleine letters aangeduid, bijvoorbeeld IIa, Vllat; of Xllb. Op die manier heeft iedereen de hem of haar toekomende plaats gekregen.

Een boorn heeft takken en zijtakken. Zo ook deze stamboom. Er zijn twee hoofdtakken, een Lekkerkerkse (aangeduid met de hoofdletter A) en een vierdelige Capelse (aangeduid met de hoofdletter B). Elke tak heeft zijtakken. De Lekkerkerkse zijtakken zijn voorzien van de hoofdletters AA, AB, enz. De Capelse zijtakken dragen de hoofdletters BA BB enz. De lezer zal voorts ervaren dat op bepaalde plaatsen in de hoofdtakken drie hoofdletters van kleiner formaat zijn tussengevoegd. Daaraan mag geen bijzondere betekenis worden gehecht. De drie letters hebben geen andere bedoeling dan als visueel rustpunt te fungeren in een overigens zeer vlakke opsomming van genealogische gegevens.

Bij dit alles heeft de auteur steeds in de eerste plaats via de oudste zonen van de vroegere naar de thans levende geslachten toegewerkt. Pas daarna heeft hij hetzelfde gedaan via eventuele later geboren broeders van die oudste zonen. Hierbij valt aan te tekenen dat de thans levende geslachten, in het algemeen gesproken, zijn te vinden onder de romeinse cijfers X, Xl en XII.

Daarmee is een eerste vingerwijzing gegeven voor degenen die nu wel eens precies willen weten wie hen zijn voorafgegaan. Zij kunnen beginnen onder de pas genoemde cijfers hun naam op te zoeken, waarna zij - steeds lettende op de romeinse cijfers - kunnen gaan terugwerken tot in het verre verleden. Dit werk - de auteur beseft het zeer wel - zal tijd en geduld vergen. Maar het is tevens voldoening schenkend. Want iedere Kalkman zal ervaren dat hij (zij) netjes bij ons alIer voorvader Gillis terechtkomt. Nog een vingerwijzing. Het zoeken kan versneld en vergemakkelijkt wenden door raadpleging van het namenregister. Wie de meisjesnaam van zijn vrouw of wie de naam van haar man opzoekt, die weet meteen op welke pagina hij (zij) moet beginnen met het terugwerken. Degenen die de meisjesnaam van hun moeder, misschien zelfs van hun grootmoeder nog in hun hoofd hebben, kunnen op deze manier helemaal een goede start maken. Maar ook dan zullen voor het napluizen tijd en geduld nodig zijn.

[vorige]

[inhoud]

 

 

© 2000-2016 Theo J.F. Schalke, Zoetermeer/Netherlands. Het auteursrecht van de tekst van het boek berust bij de erfgenamen van P.N. Kalkman. De hier vermelde genealogische gegevens zijn nadrukkelijk uitsluitend bedoeld voor niet-commercieŽl en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Alhoewel afzonderlijke feiten niet onder het auteursrecht vallen, is integrale overname van deze genealogische gegevens ten behoeve van publicatiedoeleinden door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD-rom, BBS, database of Internet is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Bij gebruik van de gegevens van deze website wordt verwacht dat bij de bronvermelding verwezen wordt naar de website "Genealogie en Historie van de Familie KALKMAN" van Theo J.F. Schalke en/of de andere auteurs en bewerkers zoals deze vermeld  zijn op de diverse pagina's.