Achtergrond

Homepage

Achtergrond

Het rode Boek

Takken

Naamindex

Onze naam

Nieuw

eMail

English

 

 

 

Waarom Kalkman

Mijn vrouw is Melissa Kalkman, zie daar mijn interesse... 

U wordt uitgenodigd door het Kalkman familie erfgoed  te bladeren en bij te dragen aan de steeds verder uitbreidende presentatie van de Genealogie en historie van de familie Kalkman. Het doel van deze website is om alle reeds beschikbare openbare informatie en alle aan mij voor publicatie beschikbaar gestelde informatie hier vrij toegankelijk te maken voor een ieder met interesse naar de oorsprong van de familie Kalkman.

Familieonderzoekers Marinus & Pieter Nicolaas Kalkman 

De op deze pagina's gepresenteerde Kalkman-genealogie is in hoofdzaak  samengesteld op basis van de geweldige hoeveelheid gegevens zoals deze door Pieter Nicolaas Kalkman (1908 - 1995) in een jarenlange zoektocht naar zijn Kalkman-wortels is samengebracht en uiteindelijk in 1979 in boekvorm is uitgegeven. Vele Kalkmannen zullen bekend zijn met dat rode Kalkmannen-boek. Met toestemming van zijn dochter Arvid Mareta Blok-Kalkman zijn deze gegevens nu op het internet gezet. Helaas is na het overlijden Pieter Nicolaas Kalkman alleen het boek als bron beschikbaar gebleven. Al zijn aantekeningen, documenten, foto's, etc zouden helaas verloren zijn gegaan. Dat bleek gelukkig niet juist te zijn. Eind 2004 kreeg ik een reactie van Wouter Kalkman, ook een zeer gedreven genealoog geweest, die in de jaren '70 en '80 met Pieter Nicolaas correspondeerde over allerlei theoriŽn betreffende de herkomst van Kalkman en een mogelijke relatie met oudere generaties uit Den Haag. Hij had 10 jaar geleden het archief meegekregen voor het nageslacht. En Wouter op zijn beurt heeft dat vertrouwen weer aan mij geschonken. Met een verhuisdoos vol aan correspondentie. Ik heb nog voor jaren leeswerk...

Onder het kopje Het rode Boek zijn de eerste hoofdstukken van het rode Kalkmannen-boek te vinden. Vooralsnog heb ik die in de originele staat gelaten. Dus inclusief eventuele genealogische fouten en vragen, die ondertussen wel verbeterd of beantwoord kunnen zijn. Waar mogelijk zijn de stamboomgegevens per tak verder aangevuld met gegevens en foto's verstrekt door Kalkmannen of genealogen, die net als ik op enige wijze een band hebben met de familienaam Kalkman.  

Bij mijn naspeuringen werd ik door Elizabeth Ribbens-Kalkman  erop gewezen dat de basisgegevens waarmee Pieter Nicolaas Kalkman is begonnen in de jaren 1920-1960 zijn verzameld door haar vader Marinus Kalkman (1896-1959). Hij heeft deze gegevens voor een groot deel begin 1960 meegekregen en dat was de start van zijn verzameling. Veel van de oudere foto's uit het boek komen uit zijn collectie. Gelukkig heb ik die nog kunnen achterhalen. 

Kalkman familiewapens

Wat ook niet in het rode Kalkmannen-boek stond, waren twee eerdere ontwerpen voor een Kalkman-familiewapen. Ze zijn te bewonderen op de homepage en zijn beide ontworpen en getekend door Cornelis Kalkman (1867-1924), de vader van de hiervoor genoemde Marinus Kalkman. Met toestemming van zijn kleindochter Elizabeth Ribbens-Kalkman zijn ze alsnog hier gepubliceerd. Voor alle drie getoonde Kalkman-familiewapens geldt trouwens dat ze niet officieel zijn opgenomen in het wapenregister van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Duits-Amerikaans-Braziliaanse  Kalkman tak

In zijn boek haalde Pieter Kalkman ze al aan: de in Duitsland voorkomende Kalkmannen, zoals bijvoorbeeld Dethardt Kalckman en de schrijvers Aug. en Ph. Kalkmann. Speurend naar Kalkman in Amerika liep ik tegen een aantal archiefstukken uit begin 1800 aan, waarin een uit Bremen afkomstige Carl Friedrich Kalkmann werd vermeld. Zijn oorspronkelijke duitse naam is omgezet naar het engelse Charles Frederick Kalkman. Met behulp van diverse internetbronnen, toevalstreffers en emailuitwisseling heb ik daar een aardig beeld van kunnen vormen. Een familie die zijn oorsprong heeft in de omgeving Hannover en Bremen in het Duitse Pruissen. Zij verdienden hun geld als reders, handelaren en landbouwers. Een aantal emigreerden naar Amerika en BraziliŽ. De naam wijzigde daarbij in de loop der tijd ook van Kalckmann naar Kalkman. Er is (nog) geen relatie aangetroffen tussen deze Duitse familie en de Nederlandse Kalkman.

Uw bijdrage wordt op prijs gesteld!

Als u hier iets interessants tegenkomt of nog vragen heeft over de hier gepresenteerde informatie van een specifieke tak van de familie, laat het mij weten. En als u meer informatie heeft over een familie-tak of zelfs beschikt over (oude) documenten, foto's of sterke verhalen die u met mij en anderen wilt delen, dan kunt u contact met mij opnemen: Th.J.F.Schalke@inter.nl.net.

Mij dank gaat uit naar...

... een ieder die mij geholpen heeft aan de informatie die terug te vinden is op deze website. Ondertussen al honderden personen, waarbij hier bij voorbaat mijn verontschuldiging dat ik niet iedereen persoonlijk genoemd heb.

Werk in uitvoering... (namenindex en gegevens zijn op verzoek verwijderd 2016-09-24)

Ik heb mij door het rode Kalkmannen-boek (328 pagina's) en het supplement van 11 pagina's geworsteld. Waar mogelijk is de informatie gecontroleerd, verbeterd en aangevuld met gegevens en foto's van tientallen websites op het internet en aangeleverd door anderen. En er zitten nog gegarandeerd onvolkomenheden in of ontbreken er gegevens, veelal van de jongere generaties Kalkman'nen. Nu al meer dan 10700+ personen, en er zijn er meer....

 

 

© 2000-2016 Theo J.F. Schalke, Zoetermeer/Netherlands. Het auteursrecht van de tekst van het boek berust bij de erfgenamen van P.N. Kalkman. De hier vermelde genealogische gegevens zijn nadrukkelijk uitsluitend bedoeld voor niet-commercieŽl en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Alhoewel afzonderlijke feiten niet onder het auteursrecht vallen, is integrale overname van deze genealogische gegevens ten behoeve van publicatiedoeleinden door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD-rom, BBS, database of Internet is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Bij gebruik van de gegevens van deze website wordt verwacht dat bij de bronvermelding verwezen wordt naar de website "Genealogie en Historie van de Familie KALKMAN" van Theo J.F. Schalke en/of de andere auteurs en bewerkers zoals deze vermeld  zijn op de diverse pagina's.