Documentation made easy Documentatie gemakkelijk gemaakt

GitBook helps your team write, collaborate and publish content online. GitBook helpt uw ​​team online inhoud te schrijven, samen te werken en te publiceren.

Or login with your Of log in met uw account account


Over 200,000 people are already using GitBook. Meer dan 200.000 mensen gebruiken GitBook al.

Made for teams Gemaakt voor teams

GitBook helps structure your workflow, securing access control and content review. GitBook helpt bij het structureren van uw workflow, het beveiligen van toegangscontrole en inhoudsbeoordeling.

Simple and beautiful Eenvoudig en mooi

Create your documents easily using our beautiful and powerful web or desktop editors. Maak uw documenten eenvoudig met onze prachtige en krachtige web- of desktop-editors.

Version control Versiebeheer

Never lose any of your data, all changes are backed up by modern version control. Verlies nooit uw gegevens, alle wijzigingen worden ondersteund door modern versiebeheer.

Beautiful results Mooie resultaten


Get started with a beautiful template Ga aan de slag met een mooie sjabloon


Public books are always free. Openbare boeken zijn altijd gratis.
Join over 200,000 people Sluit je aan bij meer dan 200.000 mensen already using GitBook. al met GitBook.

Join GitBook Sluit je aan bij GitBook