License Licentie

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. Dit programma is gratis software: u kunt het herdistribueren en / of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, ofwel versie 3 van de licentie, of (naar uw keuze) elke latere versie.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. zonder zelfs de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. See the GNU General Public License for more details. Zie de GNU General Public License voor meer details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. U zou samen met dit programma een kopie van de GNU General Public License moeten hebben ontvangen. If not, see http://www.gnu.org/licenses . Als dit niet het geval is, raadpleegt u http://www.gnu.org/licenses .

GPL V3

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "