Files bestanden

Log files of Little Navmap for Windows 7/8/10 are typically stored in the directory: Logbestanden van Little Navmap voor Windows 7/8/10 worden meestal opgeslagen in de directory:

C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Local\Temp

The program keeps three log files and rotates these on each startup. Het programma bewaart drie logbestanden en roteert deze bij elke start. So you may find up to three logs: U vindt dus maximaal drie logboeken:

abarthel-little_navmap.log , abarthel-little_navmap.log.1 and abarthel-little_navmap.log.2 . abarthel-little_navmap.log , abarthel-little_navmap.log.1 en abarthel-little_navmap.log.2 .

All configuration files for my programs for Windows 7/8/10 are typically stored in the directory: Alle configuratiebestanden voor mijn programma's voor Windows 7/8/10 worden meestal opgeslagen in de map:

C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel

There are three configuration files for this program: Er zijn drie configuratiebestanden voor dit programma:

 • little_navmap.ini : INI style configuration file. little_navmap.ini : INI-stijlconfiguratiebestand. Text file. Tekstbestand.
 • little_navmap.history : The map position history. little_navmap.history : de geschiedenis van de little_navmap.history . Binary file. Binair bestand.
 • little_navmap.track : The user aircraft track. little_navmap.track : de track voor gebruikersvliegtuigen. Binary file. Binair bestand.

Three more configuration files are created for customization of colors and styles: Er worden nog drie configuratiebestanden gemaakt voor het aanpassen van kleuren en stijlen:

 • little_navmap_fusionstyle.ini : INI style configuration file for customizing the GUI colors of the style Fusion . little_navmap_fusionstyle.ini : INI-stijlconfiguratiebestand voor het aanpassen van de GUI-kleuren van de stijl Fusion .
 • little_navmap_nightstyle.ini : INI style configuration file for customizing the GUI colors of the style Night . little_navmap_nightstyle.ini : INI-stijlconfiguratiebestand voor het aanpassen van de GUI-kleuren van de stijl Night .
 • little_navmap_mapstyle.ini : INI style configuration file. little_navmap_mapstyle.ini : INI-stijlconfiguratiebestand. Text file. Tekstbestand. Used for customization of the map display. Wordt gebruikt voor het aanpassen van de kaartweergave.

See Customization for more information. Zie Maatwerk voor meer informatie.

The disk cache that is used to store all the downloaded online map tile images can be found here: De schijfcache die wordt gebruikt om alle gedownloade online afbeeldingen van de kaarttegel op te slaan, vindt u hier:

C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Local\.marble\data

The scenery library databases are stored in the directory: De landschapsbibliotheekdatabases worden opgeslagen in de directory:

C:\Users\YOURUSERNAME\AppData\Roaming\ABarthel\little_navmap_db

There can be up to five files depending which simulators you have installed and which scenery libraries you've loaded. Er kunnen maximaal vijf bestanden zijn, afhankelijk van welke simulators u hebt geïnstalleerd en welke landschapsbibliotheken u hebt geladen.

All these databases are SQLite files which can be viewed with eg DB Browser for SQLite if you're interested in relational databases. Al deze databases zijn SQLite- bestanden die kunnen worden bekeken met bijvoorbeeld DB Browser voor SQLite als u geïnteresseerd bent in relationele databases.

The files are: De bestanden zijn:

 • little_navmap_.sqlite : An empty dummy database. little_navmap_.sqlite : Een lege dummy-database.
 • little_navmap_fsx.sqlite : Flight Simulator X little_navmap_fsx.sqlite : Flight Simulator X
 • little_navmap_fsxse.sqlite : Flight Simulator - Steam Edition little_navmap_fsxse.sqlite : Flight Simulator - Steam Edition
 • little_navmap_p3dv2.sqlite : Prepar3D v2 little_navmap_p3dv2.sqlite : Prepar3D v2
 • little_navmap_p3dv3.sqlite : Prepar3D v3 little_navmap_p3dv3.sqlite : Prepar3D v3
 • little_navmap_p3dv4.sqlite : Prepar3D v4 little_navmap_p3dv4.sqlite : Prepar3D v4
 • little_navmap_xp11.sqlite : X-Plane 11 little_navmap_xp11.sqlite : X-Plane 11

Additional files like Extra bestanden zoals

 • little_navmap_compiling.sqlite , little_navmap_compiling.sqlite ,
 • little_navmap_compiling.sqlite-journal , little_navmap_compiling.sqlite-journal ,
 • little_navmap_temp.sqlite and little_navmap_temp.sqlite en
 • little_navmap_temp.sqlite-journal

are remains of temporary processes like the database compilation and can be ignored. zijn overblijfselen van tijdelijke processen zoals de database-compilatie en kunnen worden genegeerd.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

  No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "