Quick Overview Snel overzicht

Little Navmap Overview

Picture above: A quick overview of Little Navmap showing the most important functions. Afbeelding hierboven: een kort overzicht van Little Navmap met de belangrijkste functies.

Little Navmap Context Menus

Picture above: The three most important context menus which are also needed to build a flight plan. Afbeelding hierboven: de drie belangrijkste contextmenu's die ook nodig zijn om een ​​vliegplan te maken.

results matching " resultaten die overeenkomen " " "

    No results matching " Geen overeenkomende resultaten " "