Wij zijn verhuisd naar 

 

http://combinatiesimplyred.weebly.com

    

 

                              

 

 

 

 

 

 

   Onze dieren worden gevoerd met Hope Farms

Voor meer informatie klik op de banner

 

 

Transport is  door heel Nederland mogelijk

Informatie is te verkijgen bij Sprinter Service

url adres: http://www.sprinterservice.de/

  

aangepast 18 maart puppy's geboren en verwacht

Alle rechten voorbehouden,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simply Red, mag niets maar dan ook niets van deze homepage worden verveelvoudigd,  bewerkt en /of  openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media of op wat voor wijze dan ook.