Home -> Geocaching -> RD coordinaten

Rijksdriehoeksco÷rdinaten (RD co÷rdinaten)

Praktisch alle GPS ontvangers kunnen overweg met co÷rdinaten in breedte- en lengtegraden van het World Geodetic System 1984 WGS84, een wereldwijd Amerikaans co÷rdinatensysteem. Het voordeel is dat deze co÷rdinaten geldig zijn voor de hele wereld, alleen voor topografische kaarten zijn deze minder geschikt omdat het elliptische co÷rdinaten zijn. Voor topografische- of stafkaarten is een Cartesisch coordinatenstelsel gewenst zodat kaarten met een nauwkeurige schaal kunnen worden gemaakt. Deze coordinaatsystemen zijn vaak ontwikkeld door nationale cartografische diensten met als gevolg dat veel landen verschillende co÷rdinaatsystemen gebruiken. In Nederland is dat het Rijksdriehoeksnet waarbij een stel co÷rdinaten gegeven wordt door een (X, Y) in meters. Het geldigheidsgebied is beperkt tot iets buiten Nederland. Van oorsprong bestaat het RD net uit vaste punten zoals kerktorens e.d. Wist men van 2 punten de afstand en positie, dan kon m.b.v. triangulatie een derde punt berekend worden. Zo is heel Nederland opgemeten en is het RD net of RD grid ontstaan. Met de komst van GPS werd dit min of meer overbodig en werden metingen ook nauwkeuriger. Zo werden ook meetfouten ontdekt in de meetmethode en de gebruikte apparatuur. Met de komst van GPS worden vanuit internationale referentiepunten tegenwoordig de RD co÷rdinaten afgeleid. Sinds 1 oktober 2012 is het Europese co÷rdinatenstelsel ETRS89 het officiŰle 3D co÷rdinatenstelsel van Nederland waaruit RD co÷rdinaten worden afgeleid.

Geautomatiseerde conversie van co÷rdinaten in WGS84 naar RD en vice-versa

Er zijn verscheidene tools te vinden op internet om co÷rdinaten van het ene stelsel om te zetten in het andere. Ook veel handheld GPS ontvangers kunnen met een heel scala aan co÷rdinatenstelsels overweg. Voor een paar punten is een dergelijke tool goed genoeg. Voor grotere aantallen co÷rdinaten of automatisering wordt het echter al snel omslachtig en tijdrovend.
Welnu, er is een eerste poging gedaan om de transformatie van WGS84 naar RD in code om te zetten. De informatie voor de co÷rdinatentransformatie is gevonden in links bij het kopje 'Bronnen' onderaan deze pagina. Aan deze code wordt nog gewerkt en het is de bedoeling dat er later meerdere varianten van komen voor verschillende talen. Op dit moment is er alleen C++ code beschikbaar met een Makefile om de code te compileren op een Linux systeem GNU g++ en make.
De gemaakte code implementeert de RDNAPTRANS procedure beschreven in de bronnen onderaan deze pagina. Hierbij zijn wel de volgende kanttekeningen te maken:


Zijn afwijkingen tot een meter toegestaan, dan is deze transformatie te gebruiken. Deze code wordt gratis ter beschikking gesteld voor hobbyisten 'as is'. De code is getest, echter het is natuurlijk niet uit te sluiten dat er fouten in kunnen zitten. Is een betere nauwkeurigheid vereist of voor officiŰle metingen is deze code af te raden en kan de RDNAPTRANS 2008 procedure gebruikt worden.

Deze transformatie komt beschikbaar in GcWizard voor Windows.
De transformatie bestaat uit een enkele aanroep van een functie, bijvoorbeeld van het RD-punt 610326 Eijsden met als referentie 13533M001:
ETRS89_RD_transform::ETRS89_RD(50.75823772, 5.68360625, X_Eijsden, Y_Eijsden);
De omgekeerde transformatie is ook beschikbaar.

C++ code voor Linux: geo-1.0.tar.gz

Bronnen

Valid HTML 4.0 TransitionalLaatste update: Zaterdag 30 december 2017 Contact