Quohier of gaderboeck der verpondingen van alle huijsen en andere gebouwen 1733 in den dorpe Slijdrecht en jurisdictie. Ingevolge resolutie der Staten van Holland 23 september 1733

bron: Nationaal Archief 3.01-29/525 

 

startpagina

Een lokaal aangestelde commissie ging in een vaste volgorde en route door het dorp en bepaalde de huurwaarde van alle huizen en andere bouwsels. Alleen kerken e.d. waren vrijgesteld.

de aanslag (op de huurwaarde) werd uitgedrukt in guldens-stuivers-penningen. Er gingen meestal 20 stuivers in een gulden. Hier en daar zien we aantekeningen en latere aanvullingen vanwege nieuwe getimmerten of weggespoelde huizen door bijvoorbeeld de overstromingen van 1741.

ook de uitdrukking geamoveerd (gesloopt) zal vaak betrekking hebben op weggespoelde huizen in 1741.

Ook werd de aanslag soms verlaagd vanwege ‘doleantie’ = protest.

De perceel-nummering is overgenomen uit het Gaderboek.

die namen betreffen doorgaans de aanslagplichtige eigenaren, dat zijn niet altijd de bewoners.

Er is ook een verpondingsronde geweest in 1730(3.01-29/486) Deze is meer tekst en soms iets meer informatie.

 

Peursum

 

Giessendam

 

Giessennieuwkerk

 

Giessenoudekerk

 

Goudriaan

 

Hardinxveld

 

Nederslingeland

 

Noordeloos

 

Oud Alblas

 

Blokland

 

Bleskensgraaf

 

Ottoland

 

Molenaarsgraaf

 

Wijngaarden

 

Streefkerk