Therapeutische massage 

Door massage ontstaat een stimulering van de lymfedrainage en bloeddoorstroming, nekklachten, stijve nek, rugklachten worden verminderd en er vind ontspanning van zowel lichaam als geest plaats
 

 
     
 
 
 

 

 

Bij een therapeutische massage worden de lichaamsdelen behandeld waar de klachten zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan een stijve nek, armklachten als gevolg van veel werken op de pc.
Naast de lokale effecten zijn er effecten op lichaam en geest. Voor de verklaring lees onderstaand.

Door de massage treden de volgende effecten op:
  ●  een stimulering van de bloedcirculatie en lymfestromen. De reflectorische verkla-
      ring gaat er van uit dat de massage prikkels laat ontstaan in zenuwtakjes in de
      huid en spieren die druk registreren. Deze prikkels gaan naar het verlengde merg
      en vanuit hier komt het signaal van vaatverwijding. Hierdoor ontstaat in het ge-
      bied dat gemasseerd wordt een betere doorbloeding. De weefsels zijn onderling
      verbonden via het zenuwstelsel. Een stoornis in een bepaald gebied heeft vaak
      een negatieve invloed op andere weefsels via de zenuwbanen. Een gewricht dat
      niet goed functioneert heeft een negatieve invloed op spieren rondom het ge-
      wricht. Ook gaan menstruatieklachten (baarmoeder) vaak gepaard met rugklach-
      ten (huid en spieren van de lage rug). Naast een betere doorbloeding in de huid
      ontstaat reflexmatig ontspanning, pijnvermindering en een beter functioneren
      van organen en weefsels die met dit deel van de huid in verbinding staan. Het
      pijnverminderend effect van massage kan ook worden verklaard vanuit het ver-
      schil in snelheid van zenuwvezels die druk registreren in de huid en zenuwvezels
      die pijnprikkels transporteren.
      Zenuwvezels die druk registreren in de huid zouden sneller de prikkels naar de
      hersenen kunnen transporteren dan prikkels die van pijnzenuwvezels komen.
      Hierdoor worden de pijnprikkels uitgedoofd.

  ●  Er is ook nog een chemisch-biologische verklaring van massage. Door massage
      komen er diverse stoffen vrij, waaronder histamine, die vooral de doorbloeding
      stimuleren, maar ook ontstekingsremmend zijn en pijndempend. De neurohormo-
      nale verklaring gaat er vanuit dat bepaalde hormonen invloed hebben op de pijn
      en op het algemene welbevinden (vermindering van stress, spanning, angst en
      minder stemmingswisselingen). Het gaat hierbij om endorfine, serotonine, cortisol
      en nor-adrenaline. De verklaring hiervoor is dat door massage het para-sympa-
      thisch deel van het zenuwstelsel wordt geactiveerd. Hierdoor wordt minder corti-
      sol en noradrenaline afgegeven. Cortisol en noradrenaline komen vrij bij stress en
      zijn betrokken bij de vecht of vluchtreactie. Het meten van de hoeveelheid corti-
      sol in bijvoorbeeld het speeksel geeft de mate van stress aan. Door minder cortisol
      neemt de activiteit van het immuunsysteem toe en er ontstaat een hogere weer-
      stand tegen ziektes. Massage stimuleert de productie van endorfine. Dit is de
      lichaamseigen pijnstiller. Serotonine is als gelukshormoon betrokken bij stemming,
      slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust. Het speelt ook een rol bij de verwer-
      king van pijnprikkels. Massage geeft een toename van serotonine waardoor er min-
      der pijn ontstaat.
      Massage zorgt voor een beter slaappatroon. Tijdens de diepe slaap wordt somato-
      statin afgegeven. Dit stofje verminderd het pijngevoel. Bij een verstoord slaappa-
      troon is er geen diepe slaap en er wordt substantie P afgegeven. Dit geeft juist
      meer pijn. De combinatie van minder somatostatin en meer substance P geeft
      meerpijn. Massage geeft minder angst en minder stress en kan ingezet worden
      als stressmanagementinstrument. Na massage ontstaat een EEG-patroon dat past
      bij een verhoogde alertheid, ontspanning en een betere stemmingstoestand. Het
      EEG registreert de elektrische activiteit van de hersenen. Door aanraken en druk
      op de huid ontstaat een verbetering van de para-sympathische activiteit van
      het zenuwstelsel dat zorgt voor een toename van de alertheid en ontspanning.
      Hierdoor kun je bijvoorbeeld beter functioneren op je werk. Ook blijkt het EEG
      na massage een meer symmetrisch beeld te laten zien in het frontale deel van
      de hersenen. Het rechter frontale deel gaat over het negatieve en het linkerdeel
      over het positieve. Als beide evenveel activiteit laten zien ben je in balans. Om
      de cellen van het weefsel bevindt zich vocht. Dit weefselvocht bevat voeding
      en zuurstof die de cellen gebruiken om te leven en om hun functie uit te voeren
      Een spiercel moet kunnen samentrekken en een talgklier moet talg maken.
      De bevoorrading van het weefselvocht vindt plaats vanuit de slagaderen. Deze
      vormen haarvaten van waaruit vocht, voedingsstoffen en zuurstof worden ge-
      perst.De cellen produceren op hun beurt ook afvalstoffen die zij dumpen in het
      weefselvocht. Via de lymfevaten en haarvaten die samen komen in aderen,
      wordt dit afgevoerd. Om de cel heen is dus een heel systeem aanwezig om voe-
      ding en zuurstof aan te voeren en om afvalstoffen af te voeren. Een betere door-
      bloeding zorgt voor meer aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof. Ook wordt
      hierdoor de afvoer gestimuleerd. Overtollig weefselvocht en afvalstoffen wor-
      den afgevoerd via de lymfevaten en aderen. Dit komt omdat massage het op-
      namevermogen van de lymfe- en bloedvaten stimuleert. Ook geeft massage
      een prikkel tot verbetering van de stofwisseling. Het weefsel gaat hierdoor
      beter functioneren.
 

 

Neuromusculaire - en APS Therapie toepasbaar bij:

 • Pijnklachten/tintelingen
 • Klachten aan het bewegingsapparaat
 • Sportblessures
 • Chronische ontstekingen
 • Frozen shoulder
 • Mygraine
 • CTS
 • RSI/CANS
 • Whiplash
 • Wondgenezing
 • Burn out
 • Depressie

Voor meer info m.b.t. aandoeningen, symptomen klik op de desbetreffende onderstaande link: