The Polderman Coat of Arms

Polderman

Description [in dutch]
In azuur een grond van sinopel, waarop een lopende "polderman" van natuurlijke kleur, houdende over zijn linker schouder een polsstok, eveneens van natuurlijke kleur.
In het schildhoofd een rechts geplaatst vrij kwartier van keel, beladen met een gouden zevenpuntige ster. Gedekt door een gouden, van keel gevoerde tournooihelm, waaraan een gouden medaillon. De wrong is van goud en azuur en beladen met een gouden zevenpuntige ster en helmteken. Het kleed is van goud en azuur.

Het wapen dateert van ca. 1690