Genealogie van familie Tielenius Kruythoff

english version

In 1913 is de familie voor het eerst beschreven in het "Nederlands patriciaat". Men ging toen nog uit van Ds. Willem Kruithoff, geboren in 1654, als stamvader. W.Wijnandts van Resandt heeft in de dertiger jaren van de vorige eeuw verder onderzoek gedaan en heeft nog 2 generaties eerder gevonden.
De familie Kruythoff is afkomstig uit Meurs, een plaats in de buurt van Kleef, toentertijd een bezit van prins Maurits van Oranje-Nassau. De oudst bekende voorvader is Peter Krauthoven, hij heeft 3 broers en ook de moeder is bekend: Beeltjen van Druijff. Wie de vader is is moeilijker: waarschijlijk is Beeltgen getrouwd geweest met Conrad Reinharts die zich later Krauthoven noemde, later is zij zeker gehuwd geweest met Conrad von Vreden. Hierover is in de jaren 1935-1939 gepubliceerd door W. Wijnandts van Resandt en door Heinrich Müllers. (In de "Nederlandsche Leeuw"). Von Vreden is eerst gehouden voor de vader maar later is toch gebleken dat Reinharts/ Krauthoven waarschijnlijker is. Dat beide personen de voornaam Conrad hadden maakten het onderzoek niet eenvoudiger. De naam Krauthoven is enige generaties lang op vele manieren geschreven, geleidelijk gewijzigd in Kruythoff. Er is veel verwarring hoe Kruythoff te schrijven: met y of met ij. Ook nog heden ten dage wordt Tielenius Kruythoff vaak met ij geschreven..

Willem Abraham Kruythoff in de 5e generatie werd opgevoed door zijn oom, Johannes Tielenius, een broer van zijn moeder Agneta Tielenius. Deze Johannes was de laatste naamdrager ("mansoir") van de familie Tielenius en om de naam toch te laten voortbestaan werd de naam Tielenius aan Kruythoff gekoppeld.

Wat wordt er weergegeven in deze site?

-- Genealogie van Conrad Reinharts, alias Krauthoven
Dit is de complete genealogie van de familie Tielenius Kruythoff.

Deze genealogie is te bereiken via de Database alwaar u ook kunt zoeken naar alle personen in mijn database.

--familiewapen met beschrijving en vragen omtrent het wapen.

Verantwoording

De gegevens betreffende oude generaties vermeld in deze website zijn niet door mij verzameld. De gegevens zijn voornamelijk afkomstig uit het "dossier Kruythoff (CBG)" aanwezig in het het Centraal Bureau voor Genealogie. De gegevens van recente generaties zijn verstrekt door diverse familieleden.

De genealogie van de familie is in september 2008 opnieuw gepubliceerd in "Het Nederlandsch Patriciaat". Deze publicatie kwam tot stand dankzij de arbeid van Rein Koole, een zoon van een vrouwelijke Tielenius Kruythoff. In dit boek staan uiteraard zeer veel meer gegevens betreffende de personen dan in deze website; het aantal personen en de directe gegevens betreffende geboorte, huwelijk etc.zijn in deze website wel compleet.

N.B. Indien u een T.K. bent en zichzelf niet kunt vinden in de gegevens laat het mij weten s.v.p., ook indien u als "afgeschermd" staat i.v.m. privacy en u geen bezwaar hebt tegen vermelding.

N.B. U kunt ook de website bezoeken die de familie Pel beschrijft:

Graag hier uw reactie