Een"skelet"is een opgave van alle manlijke personen met weglating van"overbodige"gegevens

Skelet van familie Pel


I  Syberen Abes, molenaar ????-1771
	II.1 Aben Syberens, grutter, molenaar ????-1798
		III.1 Syberen Abes, grutter, later naar IndiŽ ????-????
	II.2  Thomas Syberens, pelmolenaar ????-1780 huwt wel,verder onbekend
	II.3  Pieter Syberens, boer 1738-1797 5z (waarvan 3 als kind overleden) + 2d
		III.2 Syberen Pieters, beurtschipper 1776- 1822 1z +5d
			IV.1 Pieter, timmerman 1820-1883 4z+2d
				V.1 Anne, arbeider 1850- 1924 2z+2d
					VI.1 Pieter 1885-.......
					VI.2 Hendrikus 1891-......5z+1d
						VII.1 Anne 1921-..... 1d
						VII.2 Rikus ......-1984 1z+1d
							VIII.1 Jochem
						VII.3 Jochem 2z+2d
							VIII.2 Hans
							VIII.3 Richard
						VII.4 Jelle 1d
						VII.5 Marinus 1z
							VIII.4 Jelle
				V.2 Geert, apothekersknecht 1853- 1909 3z
					VI.3 Pieter, stucadoor, 1884- 1962 2d
					VI.4 Jan, 1886 ovl. 3 wk oud
					VI.5 Jan, magazijnknecht 1888-1929 ongehuwd	
				V.3 Jan, 1855-1858	
				V.4 Gerrit, winkelbediende 1867-1939 2d
  		 III.3 Klaas Pieters, fiscaal ontvanger 1772-1841 2z+7d
   			IV.2 Pieter Klazes, heel-genees en vroedkundige 1797-1878 4z (waarvan 2 als kind overeleden) +3d
					VI.6 Jacob, jurist 1858-1926 ongehuwd
					VI.7 Pieter Klazes, hoogleraar inw geneeskunde 1852-1919 4z + 4d
						VII.6 Lodewijk, internist 1882- 1936 ongehuwd
						VII.7 Nicolaas Pieter, ingenieur bij BPM 1893-1970  geen kinderen
						VII.8 Jacob Santee, ingenieur bij van Ommeren 1898-1985 1z+1d
							VIII.5 Frans, HTS, 1945-heden 2d
						VII.9 Pieter Klazes, huisarts 1900-1987 1z + 3d
							VIII.6 Pieter Klazes, huisarts 1933- heden 1z+3d
								IX.1 Pieter Klazes, consultant IT 1965- heden 1z+1d
									X.1 Pieter Klazes, 2001-heden
			IV.3 Hans Klazes, rijksontvanger 1805-1872 3z+1d
				V.5 Klaas Hanzes, rijksontvanger 1827-1885 wel gehuwd,geen kinderen
				V.6 Hendrik Hanzes, rijksontvanger 1829-1914 1d
				V.7  Jan Hanzes, rijksontvanger 1836-1915 2z+2d
					VI.8 Hans Frederik Adolf, medisch student 1870-1896
					VI.9 Jan Nicolaas Hendrik, referendaris posterijen 1877-1968 gehuwd,geen kinderen