. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Oude gegevens van / Old papers from Heynsius van den Berg

Mijn oom Heynsius van den Berg heeft zich veel moeite getroost oude gegevens van de familie Pel te vinden, hij heeft de gegevens weergegeven in de vorm van een stamboom schema op vellen van 46x62 cm.De vellen zijn indertijd gecopieerd en aan diverse familieleden gestuurd. Helaas was de fotocopieertechniek in 1943 nog niet zo fraai als vandaag. De tekst is echter nog goed leesbaar over het algemeen. Helaas zijn alle onderliggende gegevens verloren gegaan.Hieronder een poging tot afdruk van het voornaamste vel. Links boven ziet u onze tot nu toe oudst bekende voorvader met nog een onbekende geboortedatum, ik hoop deze nog te achterhalen t.z t.

My uncle Heynsius van den Berg did a great thing by searching the family Pel. He put all the names on several big sheets (46x62 cm), copied these and sent them to several members of the family. Beneath you see the main sheet. On the left you see the eldest known forefather, still without a birthdate but I will try to find this date and may be I will find his father and mother.