Genealogie van familie Pel

English version

Enige achtergrondgegevens

Dit is een website waarop gegevens staan vermeld betreffende de genealogie van familie Pel, ook wordt enige uitleg gegeven over genealogische begrippen. Een oude oom van mij (dr.M.R.Heynsius van den Berg) onderzocht de familie Pel die zich tot begin 20e eeuw uitsluitend in Friesland, in Leeuwarden en in de regio Drachten ophield. De oudste generaties waren vooral molenaar, en wel van zogenaamde pelmolens, vandaar de familienaam Pel. In de latere generaties waren opvallend veel artsen. De gegevens van Heijnsius van den Berg beginnen halfweg 18e eeuw en zijn onderzoek is afgesloten in 1943. Het enige wat ik had was een geschreven stamboom. Ik heb de gegevens van mijn oom aangevuld en ik heb de gegevens bijgewerkt tot het jaar 2000. Het is mij niet gelukt verder in het verleden door te dringen dan mijn oom.
In de Drachtster Courant van sept-okt. 1903 is als feuilleton in 11 afleveringen een verhaal verschenen over de familie Pel. Deze "aantekeningen" zoals zij genoemd worden zijn geschreven in eerste instantie door Klaas Pieters Pel (1772-1841), geheel in de derde persoon. Het geeft een overzicht van de voorouders van hem zelf en zijn echtgenote, ook een uitgebreid verslag van zijn eigen leven. Later zijn er nog gedeelten aan toegevoegd, met name over zijn sterfbed.Het laatste jaartal dat genoemd wordt is 1872.Enige feiten uit deze aantekeningen,die verder niet geverifieerd konden worden,heb ik wel in de stamboom opgenomen, met vermelding :"feuilleton" of met (F). Met name geldt dit voor het feit dat onze stamvader Sybren Abes uit Grouw afkomstig zou zijn.

De eerste arts in de familie was P.K.Pel,geboren in 1797. Hij vestigde zich eerst te Oenkerk en later te Drachten. Hij was ook verder actief: gemeenteraadslid, wethouder en hij deed veel aan landontginning. Hij schreef een stukje autobiografie waarin hij zijn opleiding tot heelmeester en zijn vestiging als zodanig weergeeft. Dat de opleiding toen geheel anders verliep dan tegenwoordig kunt u lezen in deze autobiografie

Mijn grootvader P.K.Pel, geboren in 1852 was een in zijn tijd bekend hoogleraar, er zijn wat gegevens betreffende hem weergegeven.

Een aparte site is gewijd aan de familie Tielenius Kruythoff , de familie van mijn moeder. Klik hier

Enige begrippen

Allereerst het woord genealogie: Om het moeilijk te maken behelst dit 2 begrippen: 1) Alles wat het gebeuren rondom de stamboom omvat, de verzamelde gegevens van een familie, de wetenschap van voorouderonderzoek. 2) Een wijze van weergeven van de stamboomgegevens (zie hieronder).

De"stamboom"kan op vele manieren gepresenteerd worden, vooral maakt het uit of je overzichtelijkheid of volledigheid wil zien. Verder kan een overzicht van voorouder naar nakomeling of van nakomeling naar voorouder gemaakt worden. Hieronder volgen enige begrippen die dit uitwerken. De eerste drie gaan vanaf de onze voorlopige(?) voorvader naar "beneden", de laatste twee gaan uit van een nakomeling, "naar boven".

1) skelet
Dit is de allersimpelste weergave: alleen de manlijke leden worden weergegeven met weglating van alle "overbodige" gegevens.

2) Genealogie
Hierbij wordt wel alleen de manlijke lijn gevolgd maar dochters en aangetrouwden worden wel weergegeven, dit is de wijze van presentatie zoals over het algemeen gebruikelijk is en zoals ook wordt toegepast in b.v. het jaarlijks verschijnende boekje "het Nederlands Patriciaat". Er worden enige genealogiŽn weergegeven, o.a. de complete genealogiŽn van onze familie Pel en van de familie van mijn moeder: Tielenius Kruythoff (genealogie van Conrad Reinharts).

3) Parenteel
Hierbij wordt zowel de manlijke lijn als de vrouwelijke lijn weergegeven. Het is een opgave van alle afstammelingen en zal dus na een aantal generaties uit de hand lopen over het algemeen. Het betreft hier slechts de parenteel vanaf P.K.Pel, geb.1852, deze parenteel is compleet tot het jaar 2000

4) stamreeks
Opgave van voorouders in rechte manlijke lijn (patriarchaal), de vrouwelijke lijn (matriarchaal) wordt zelden gebruikt. Hier wordt de stamreeks van mijn kleinzoon weergegeven, de voornamen zijn wat monotoon.

5) Kwartierstaat
Opgave van voorouders volledig. Het betreft hier de voorouders van mijn kinderen.
Er is een schema van de eerste 7 generaties van de kwartierstaat te zien door hier te klicken.

Diversen

Op de Database kunt u zoeken op alle personen in mijn bestand, van daar uit kunt u ook naar de "rapporten" als boven vermeld en nog andere rapporten.

Fotogalerij : Enige fotos uit familiearchief (nog in bewerking)

Graag hier uw reactie

Samensteller van deze site:
P.K.Pel
Wilhelminasingel 6
8011 SJ Zwolle
Telnr: 038 4213003
pkpel@ziggo.nl

naar bovenkant pagina