Pink & Peter

Pink Meltzer - dichterette door Leiden

Mail Pink

Pink Meltzer

Paper Poetry by Pink & Peter

Pink is bekend als dichter en Peter als bouwplaatontwerper. De bundeling van hun beider passies leverde een verrassende combinatie op: eerst het boek ‘Paper Poetry by Pink & Peter’ waarvan het eerste exemplaar tijdens hun trouwen (22-9-2017 op het stadhuis in Leiden) werd overhandigd. Exact een jaar later verscheen een tweede deel 'Leiden maak je Zelf'. Meer info is te vinden op de aparte Paper Poetry site.

Paper Poetry by Pink & Peter Leiden maak je zelf
Wieg Sterrenwacht