Zeevaartschool

                                     

                        Meer gegevens Keizersgracht 688                                                                                                                                                            Peter Snijders   

Geboren 25-10-1946 te Beverwijk

Na  Mulo B was de keuze wat nu. Ik wilde wel een technische kant op en had ook interesse in het buitenland.
In Nederland was er weinig te zoeken behalve de Hoogovens (Cores later Tata).
Ik was, na een advertentie in de krant, van plan om naar AustraliŽ te emigreren weg uit dit bekrompen Nederland.
De papieren lagen al klaar, alleen mijn handtekening moest nog gezet worden.
Wat ik er ging doen weet ik niet meer, maar technische mensen hadden ze er hard nodig werd op de emigratiebijeenkomst verteld.
Toen viel mijn oog op een advertentie van Radio Holland voor opleiding tot Radio Officier ter koopvaardij, toch een technisch beroep en veel van de wereld zien. Dit trok me wel.

Film over de opleiding

Opleidingsschool van Radio-Holland op de Keizersgracht 688 in Amsterdam.

B. Ravenstein


De heer Ravenstein was directeur van de Radioschool. 

De opleiding zou ruim 2 jaar duren en de leerstof bestond hoofdzakelijk uit radiotechniek, radar, scheepskennis, voorschriften en het seinen en opnemen van het morsealfabet.
Tijdens de opleiding voor het Certificaat wordt in elk geval uitstel gegeven van opkomst in werkelijke dienst bij de
land-, lucht- of zeemacht.
Dagelijks werd er geoefend met de seinsleutel om de vereiste seinsnelheid voor het eindexamen van 16 woorden per minuut te bereiken.
 

Jan Johan van Spingelen

De heer van Spingelen was leraar opnemen en seinen, topografie en voorschriften.
Ik hoor hem nog steeds, bij het seinen, tellen.( 1  123 11 123 111 123enz)

De heer Ravenstein directeur van de school gaf techniekles.
Ik kan me de borden nog herinneren waarmee je een complete zender of ontvanger in elkaar zette werd ook bij het exame gebruikt.
Engels  e.d. werd door de heer Goedknegt  gedaan.
Hij kwam volgens mij altijd op de fiets en een van de leerlingen had de ene keer zijn zadel op zijn bureau neergelegd en een andere keer zijn fiets in de boom voor de school opgehangen.

In de zomer ging ik op de bromfiets naar Amsterdam en in de winter met de trein.
Via de Geldersekade, waar heel vriendelijke dames op de ramen tikten en je gedag zwaaiden.
Terug met de trein ging ik altijd via Uitgeest, omdat dan meerdere leerlingen volgens mij Herman Moerland , Martin Wijker   en nog iemand van de radiohollandschool (Twigt?) met deze trein naar huis gingen. (Deze werkte later op de afdeling TAIC op het hoofdkantoor).

We moesten 2 zwemdiplomaís halen om te mogen varen als Radio Officier.
Dit moesten we doen in Amsterdam op de Heiligeweg.
Altijd een leuk uitje en veel gelachen.
Op 17-05-1965 slaagde ik voor het Bewijs zwemproef GEM.
en op 16-05-1966 voor het diploma geoefend zwemmen. 
 


Ingang zwembad Heiligeweg Amsterdam ex Rasphuispoortje.


Na twee jaar zou ik opgaan voor het eindexamen Radio Officier 2de klasse in Den Haag Scheveningseweg nr 6 en worden beŽdigd als "Radio-Officier ter Nederlandse koopvaardij".

Op 20-4-1966 gezakt voor seinen moedertaal (was zoals vele anderen eerder opgegaan om de sfeer te proeven,
misschien slaagde ik wel).
Op 29-09-1966 was ik geslaagd voor deel 1 RO 2de klasse:
Opnemen code 16 woorden. Moedertaal 20 woorden.  Seinen  code 17 woorden. Moedertaal 21 woorden.
Op 19-10-1966 geslaagd voor deel 2 RO 2de klasse:             
Voorschriften, Engels en Aardrijkskunde 
En op 18-11-1966 geslaagd voor deel 3 RO 2de klasse: techniek, tevens uitreiking van het certificaat van bekwaamheid
als Radio Officier der Tweede Klasse.
Na een korte speech door de voorzitter van de examencommissie moest ik met twee vingers in de lucht de eed van geheimhouding afleggen, waarbij ik zwoer de geheimhouding te bewaren, geen onzedelijke taal uit te zenden
en de openbare orde niet zou schenden.

 

Hierop volgde nog een praktijkcursus om niet helemaal onvoorbereid aan boord van je eerste schip te verschijnen.
Deze cursus werd gehouden in de Kerkstraat, achter de Keizersgracht.

 


Eťn van de leraren was heer de Graaff ( met snor).

 


Ik herinner me nog de zolder waar allemaal oude apparaten stonden.
Moest nog een museum of zo voor gemaakt worden werd verteld. We mochten alleen nergens aankomen.
Tegenwoordig is dit de vereniging Oud Roest van Radio Holland in Rotterdam geworden.

J. van As

In verband met kennis overdracht gingen we met de heer van As van Radio Holland hoofdkantoor mee.
We moesten ons op de achterbank van zijn autootje proppen met 4 man.
Daarna reed hij zo hard over de kade, dat onze hoofden tegen het dak aan stootte. Rijden kon hij niet.
Aan boord liet hij ons dan zien hoe e.e.a. gemonteerd was, en we moesten wat nieuws opnemen van Scheveningen Radio (PCH) meestal met een papiertje op de rug van de voorganger, dit i.v.m. te weinig ruimte in de radiohut om te schrijven.

Op 16-06-1967 deed ik de Radar examen van Radio Holland en slaagde met een 8.
De praktijkcursus was afgesloten en ik begon met ongeduld uit te zien naar mijn eerste bestemming.
Dat was een maand later op de Tjiluwah van de K.J.C.P.L (Koninklijke Java China Pakketvaartlijnen) ook wel R.I.L.
(Royal Interocean Lines) genoemd.

Afscheid van familie en  vrienden.