Jaarprogramma herhalingslessen 2018-2019 KNV EHBO afdeling Eijsden:

Let op! Er is een wijziging doorgevoerd mbt de leslocatie en lesdata (lessen van dinsdag zijn naar een maandag verschoven!). Zie onder knopje nieuws voor meer informatie!

De lessen worden gegeven bij Pisartlaan 1, 6245SK, Eijsden.

Lesuren zijn van 19.30 tot 21.30 uur inclusief een pauze.

1. maandag 22 oktober - AED

2. maandag 5 november - Bewegingsletsels

3. maandag 26 november - Bloedverlies en verbandleer

4. maandag 10 december - Inhaal-les

5. maandag 7 januari - Warmte/koude letsels

6. maandag 21 januari - Evenementen EHBO

7. maandag 11 februari - Inhaal-les

8. maandag 11 maart - Lotussen

9. maandag 18 maart - Jaarvergadering


We willen jullie er even op wijzen dat iedereen er alert op moet zijn dat er minimaal 6 herhalingslessen per jaar gevolgd worden. De lessen AED en lotussen en zijn verplicht.

Denk aan het behoud van het diploma!


Nieuwe eindtermen (verbandleer)

Door de diplomaverstrekker, Het Oranje Kruis, zijn de zogenaamd eindtermen veranderd. De AED was al een verplicht onderdeel van het EHBO-diploma geworden en verbandleer is dat nu ook. Dat houdt in dat de leden die géén aantekening Verbandleer hebben (staat op je diploma als je die aantekening hebt) een extra les dienen te gaan volgen komende maanden. Onze docente Lonny van Noorden is een les aan het ontwikkelen. Er wordt dan gewerkt met verbanden en de nieuwe soorten verbandmateriaal zal zij laten zien. Ook komt er schriftelijk informatie bij. Kortom nogal wat werk, waar zij doende mee is. De extra les kost helaas ook extra geld. Er wordt namelijk behoorlijk veel materiaal gebruikt en dat kost natuurlijk geld. De prijs van de extra les is €. 15, -.