Jaarprogramma herhalingslessen 2019-2020 KNV EHBO afdeling Eijsden:

Let op! Er is een wijziging doorgevoerd mbt de leslocatie en lesdata (lessen van dinsdag zijn naar een maandag verschoven!). Zie onder knopje nieuws voor meer informatie!

De lessen worden gegeven bij Pisartlaan 1, 6245SK, Eijsden.

Lesuren zijn van 19.30 tot 21.30 uur inclusief een pauze.

1. 21 okt 2019       reanimeren ( jaarlijks verplicht )

2. 4 nov 2019         eerste handelingen

3. 25 nov 2019      bewustzijn

4. 6 jan 2020          ademhaling

5. 27 jan 2020        lotus ( jaarlijks verplicht )

6. 17 febr 2020      ziekteklachten toegespitst op kinderen

7. 9 mrt 2020         inhaalmoment

8. 30 mrt 2020       jaarvergadering

De wijze van competenties gaan hetzelfde als voorgaande jaren maar omdat we een paar nieuwe leden hebben zal ik het toch nog even uitleggen. We hebben 2 jaar de tijd om alle benodigde competenties te halen. Wij zorgen er voor dat alle competenties binnen die 2 jaar aan bod zijn gekomen. Reanimatie en Lotussen zijn jaarlijks verplicht dus zullen ook ieder jaar aan bod komen. Wij houden de competentielijsten bij zodat je zelf in de gate kan houden of je alle competenties hebt behaald. Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van alle competenties.

Het is natuurlijk mogelijk dat je niet op alle avonden aanwezig kan zijn. Daarom hebben we aan het einde van het seizoen een inhaalmoment ingepland. Op deze avond kan je de competenties inhalen wat je hebt gemist gedurende het seizoen. Het valt jullie wellicht op dat er dit seizoen maar 1 inhaalmoment is. Dit komt omdat de meeste hun lessen gewoon kunnen volgen en dus niks hoeven in te halen. Om de kosten van de locatie te besparen willen we het zoveel mogelijk op 1 avond plannen.

Wel willen we jullie er op attenderen dat jullie minimaal 6 lessen aanwezig moeten zijn.

Als er nog vragen zijn, dan hoor ik die natuurlijk graag.

We hopen jullie allemaal weer te zien tijdens de herhalingslessen!

Met vriendelijke groet,

Anneke Heusschen van Noorden

Secretaris EHBO vereniging Eijsden


Nieuwe eindtermen (verbandleer)

Door de diplomaverstrekker, Het Oranje Kruis, zijn de zogenaamd eindtermen veranderd. De AED was al een verplicht onderdeel van het EHBO-diploma geworden en verbandleer is dat nu ook. Dat houdt in dat de leden die géén aantekening Verbandleer hebben (staat op je diploma als je die aantekening hebt) een extra les dienen te gaan volgen komende maanden. Onze docente Lonny van Noorden is een les aan het ontwikkelen. Er wordt dan gewerkt met verbanden en de nieuwe soorten verbandmateriaal zal zij laten zien. Ook komt er schriftelijk informatie bij. Kortom nogal wat werk, waar zij doende mee is. De extra les kost helaas ook extra geld. Er wordt namelijk behoorlijk veel materiaal gebruikt en dat kost natuurlijk geld. De prijs van de extra les is €. 15, -.