osensei

                                 

Aikido, Iaido, Judo, Karate-Xanda, Kickboksen, Zelfverdediging,
Kung-Fu (Tai Chi, Pa-Kua, Chin-na, Tien Shan Pai)