Homepage voor het Vak Duits

 

Ashram College Alphen aan den Rijn

 

Test- en Extra Oefenmateriaal 
voor de Bovenbouw

Hier vind je aanvullend materiaal bij datgene, wat we ook al in de klas hebben behandeld. 
Deze stof is naar leerjaar en niveau ingedeeld.

Thema Wat kan ik hier vinden?

4 VMBO

 
Schrijfhulp informeel  Belangrijke zinnen uit  Tschüs, Hfd. 1 und 2
Schrijfhulp informeel Belangrijke zinnen uit Tschüs, Hfd. 1, 2 und 3
Schrijfhulp informeel Belangrijke zinnen uit Tschüs, Hfd.  1, 2, 3 und 4
Schrijfhulp formeel  Belangrijke zinnen uit Tschüs, Hfd.  5 und 6
Schrijfhulp formeel Belangrijke zinnen uit Tschüs, Hfd. 5, 6 und 7
Schrijfhulp formeel Welke zinnen komen vaak in een brief voor?
De laatste Brief De laatste informatie!
Geheimtip Spreken Waaraan moet ik bij de toets Spreken denken?
Grammatica Welke naamvalen kent de Duitser?
Literatuurlijst Wat mag ik voor de boekenlijst lezen?
   

4 HAVO DU 1

 
Spreekkaart 1 Voorbereidingskaart Spreken Hfd. 1
Idioomtoest Idioomtoets bij Hfd. 2
Grammatica Grammaticatoets bij Hfd. 2
Spreekkaart Hfd. 2 Voorbereidingskaart Spreken Hfd. 2
Idioomtoets Idioomtoets bij Hfd. 4
Toets Speekhulpjes Redemitteltoets bij Hfd. 4
Grammatica Grammatcatoets bij Hfd. 4
Geheimtip Spreken Waaraan moet ik tijdens de toets Spreken denken?
Grammatica Welke namavallen kent de Duitser?
Briefopdracht HD Schrijven Informatie over de formele brief
Spreekkaart Hfd. 3 Voorbereidingskaart Spreken Hfd. 3
   
   
   

4 HAVO DU 2

 
Schrijfhulpjes voor de informele Brief Welke zinnen komen vaak in de informele brief voor?
   
   

5 HAVO DU 1

 
Schrijfhulpjes voor de informele Brief Welke zinnen komen vaak in de informele brief voor?
Afspraak Spreken SE 1 Wanneer moet ik spreken?
Materiaal voor SE 1 Wat mag ik bij deze toets meenemen?
Voorbereidingskaart SE 1 Wat moet ik voorbereiden?
Geheimtip Spreken Waaraan moet ik zeker denken?
Grammatica Welke naamvallen kent de Duitser?
Voorbereidingskaart SE 3 Wat en hoe kan ik me voorbereiden?
   
   

5 HAVO DU 2

 
Schrijfhulpjes voor de informele Brief Welke zinnen komen vaak in de informele brief voor?
Geheimtip Spreken Waaraan moet ik zeker denken?
Grammatica Welke naamvallen kent de Duitser?
Schrijfhulpjes voor de formele Brief Welke zinnen komen vaak in de formele brief voor?
Oefenbrieven formeel voor TW 2B Welke oefenbrieven moet ik schrijven?
   
   

4 VWO DU 1

 
Geheimtipp Spreken Waaraan moet ik tijdens de toets spreken denken?
Grammatica Welke naamvallen kent de Duitser?
Briefopdracht Schrijven Informatie over de formele brief
   
   
   
   

5 VWO DU 2

 
Geheimtipp Spreken Waaraan moet ik tijdens de toets spreken denken?
Grammatica Welke naamvallen kent de Duitser?
Schrijfhulpjes voor de informele Brief (SE1) Welke zinnen komen vaak in de informele brief voor?
Schrijfhulpjes voor de formele Brief Welke zinnen komen vaak in de formele brief voor?
Literatuurlijst Wat mag ik lezen?
   

6 VWO DU 2

 
Afspraak Spreken SE 1 Wanneer ben ik aan de beurt?
Materiaal voor Spreken SE 1 Wat mag ik meenemen?
Geheimtip Spreken Waaraan moet ik tijdens de toets spreken denken?
Voorbereidingskaart SE 1  Voorbereidingskaart bij Hfd. 6
Schrijfhulpjes voor de informele Brief (SE1) Welke zinnen komen vaak in de informele brief voor?
Schrijfhulpjes voor de formele Brief Welke zinnen komen vaak in de formele brief voor?
Oefenbrieven SE 1 Welke brieven moet ik schrijven?
Oefenbrieven SE 3 Welke brieven moet ik schrijven?
Spreekkaart Hfd. 7 Voorbereidingskaart Spreken Hfd. 7
Literatuurlijst Wat mag ik lezen?
Grammatica Welke naamvallen kent de Duitser?