Tags voor deze website/Tags for this website Martijn de Boer AEdesign Webdesign Web Design and Development Authoring Web Design HTML DHTML CSS Stylesheets Javascript Flash Web Development Web Site Design
nederlands (Web)design
Een steeds groter deel van mijn werk bestaat uit digital imaging, of wel het ontwerpen van digitale beelden. Daarbij valt te denken aan ontwerpen voor drukwerk (zoals posters en flyers), waarbij het ontwerp omgezet wordt naar een tastbare (papieren) vorm, maar het overgrote deel van mijn werk bestaat uit ontwerpen van en voor websites en digitale applicaties. Het betreft hier het ontwerpen van (bedrijfs)logo's tot en met volledige websites. Daarnaast hou ik mij bijvoorbeeld bezig met animaties, (applicatie)skins en graphics. Op zich is het niet moeilijk voor een beeldend kunstenaar om zich te storten op digitale beelden, maar er komt een grote hoeveelheid technische kennis bij kijken. Deze kennis heb ik in een flink aantal jaren zoveel mogelijk opgedaan en bijgehouden. Met name hou ik me bezig met HTML, DHTML, CSS en JavaScript. lees meer

english (Web)design
An ever-growing part of my work is focussed on digital imaging. This is focussed on designs for prints (for example posters en flyers), where the design is transferred to a concrete (paper) form, but for the most part my work consists of designs of and for websites and digital applications. From (company) logos to complete websites. Next to that I work on animations, (program) skins, and graphics. To a point, it isnt hard for a visual artist to take a leap into digtal imaging, but a lot of knowledge is needed. For many years I tried learning this knowledge and also kept it up-to-date. I especially focus on HTML, DHTML, CSS, and JavaScript. read more
 Webdesign Webdesigns - Vertoningsruimte Argument v2 Webdesigns - Arendsnest.org 2008 Webdesigns - Annecura.nl 2007 Webdesigns - Een Mieterse Tijd - Argument Vertoningsruimte 2007 Webdesigns - Atelier de Kok - v2 Webdesigns - dierenasiel Tilburg 2007 Webdesigns - Michael de Kok Webdesigns - AUDIOLOOP Webdesigns - atelierdekok Webdesigns - argument_new Webdesigns - schilderijenvoorkinderkamers Webdesigns - argument_old Webdesigns - ugkclan Webdesigns - martijndeboer oude website - oldwebsite lees meer read more

Portofolio:
www.martijndeboer.com · www.argument-tilburg.nl · www.atelierdekok.nl · Audioloop · www.michaeldekok.nl · www.fleuren-partners.nl · www.atelierdekok.nl · www.annecura.nl · Een Mieterse Tijd · www.arendsnest.org
 Logo's, animated and still graphics Designs - media me Designs - flickradio Designs - bert button Designs - wiredcops logo Designs - emailtoamerica Designs - emailtoamerica  Prints, flyers and posters Designs - Terug naar de toren Designs - poster vertrouwen Designs - poster gala Designs - poster succes 1 Designs - flyer P & A 2005  Games Designs - mission planet earth Designs - masterplan Designs - Strijd Der Elementen Designs - spel voor kinderen - animaltalk Designs - spel voor kinderen - clickit  Application skins Designs - skins Designs - skins Designs - skins Designs - skins  Iconpacks Designs - iconpacks Designs - iconpacks Designs - iconpacks
pointer up klik op een afbeelding voor een vergroting / click on a picture to enlarge
header
bg_bottom_left_shadow ae contact links copyright blog webcam - op de ezel/on the easel teller/counter