nederlands Objecten
Het maken van objecten is voor mij een passie. Het laat zich moeilijk te vergelijken met mijn normale werk, ik heb zelfs moeite om het als een kunstvorm te bekijken. Ik hou vooral van praktische objecten, dus als ze al tot de kunst behoren, dan zijn ze vooral praktische of toegepaste kunst. De oorsprong van mijn passie voor objecten ligt vooral in mijn liefde voor hout en daarnaast voor dingen die een hoge 'aaibaarheidsfactor' hebben. Mijn objecten nodigen uit om ze aan te raken, niet alleen vanwege het materiaal, maar ook vanwege het vakmanschap - stevig handenwerk. Mijn objecten varieren van kleine salontafels tot lunchdoosjes. Soms voeg ik schilderkunst toe, maar dan vooral in decoratieve zin. Ik hoop dat u ze vooral beleeft als dingen waar je naar kunt kijken, van kunt genieten en die je kunt aanraken, en vaak ook echt kunt gebruiken.
De vraag of het kunst is, is voor mij van weinig belang. lees meer

english Objects
I consider making objects a great passion. I often have problems comparing it to any of my other work, let alone to call it art. I love objects that have any practical use, so if they are even considered being art, they must be functional art. Making of these objects mostly has its roots in my great love for wood, and my love for things that have a 'highly touchable' effect. My objects tend to seduce the watcher to touch it, and feel not only the materials, but also the craftmanship and the hard work - manual work - that is involved making them. My objects vary between small tables to boxes for the daily lunch. I sometimes add some painting to them, but mostly for decorative purposes.
Hopefully you enjoy them like I do, and dont think of them as anything else as just objects to look at, enjoy and touch. read more
objecten - objects - pagina 1 objecten - objects - pagina 2 objecten - objects - pagina 3 objecten - objects - pagina 4 objecten - objects - pagina 5 objecten - objects - pagina 6 objecten - objects - pagina 7 objecten - objects - pagina 8 objecten - objects - pagina 9 objecten - objects - pagina 10 objecten - objects - bruggetje bridge objecten - objects - kast chest argument
pointer up klik op een afbeelding voor een vergroting / click on a picture to enlarge
header
bg_bottom_left_shadow ae contact gastenboek/guestbook links copyright blog webcam - op de ezel/on the easel teller/counter