info
nederlands Informatie opdrachten
Ik werk ook in opdracht. Opdrachten kunnen bestaan uit kleine tekeningen tot grote schilderijen. Het is misschien verstandiger om weer te geven wat ik niet kan aannemen als opdracht. Namelijk, alles wat binnen mijn interessegebied valt is ook geschikt om in opdracht te maken. Echter, eenzelfde schilderij 'in een kleur die bij mijn bank past' valt daar buiten. Ook in opdrachten moet er voldoende ruimte bestaan, om de vrijheid die een kunstenaar nodig heeft een autonoom werk te kunnen maken, te kunnen bieden.

Ik heb veel ervaring in het werken in opdracht. Daarbij is de balans tussen de wensen van de klant en mijn mogelijkheden en uitdagingen het belangrijkst. Door ervaring weet ik waar mijn grensen liggen en voorkom ik teleurstellingen, maar heb ik ook voldoende feeling ontwikkeld om de klant te kunnen verrassen.

Informeer gerust naar de mogelijkheden en meer informatie.

Voor meer informatie over (web)design klikt u hier.

stripe info
engels Information orders
I also take commissions. Commissions can vary from small drawings to large paintings. Maybe its wiser to point out things I can't accept as an order. Because everything that is within my point of interest as an artist, is also suited for commissions. However, the same painting 'in a colour that matches my couch' is not among them. Also in orders, an artist needs enough room for freedom, needed to create an autonome work.

I have a large experience in commissioned work. In that, the balance between the wish of the costumer and my possibillities and challenges is the most important aspect. By experience I know where my bounderies are and therefor can prvent dissappointments, but I also developed enough feeling to surprise the costumer.

Please contact me to inquire about the possibillities and more information.

More information about (web)design can be found here.

stripe info
engelsnederlands Enkele voorbeelden/Some Examples
Een greep uit wat verschillende opdrachten van de laatste jaren
A small selection of different commissions of the last years

Opdrachten voor grote ruimtes: groot schilderij voor de AOC te Breda, 7,5m. breed bij 2,44m. hoog.
Commissions for large rooms: large painting for the AOC in Breda, 7.5 meter width and 2.44 height.

AOC Breda/AOC Breda
Geboortekaarten: drie voorbeelden van geboortekaarten, geschikt voor drukwerk.
Birthcards: three examples for birthcards, suited for printing.

geboortekaart 1/birthcard 1 geboortekaart 1/birthcard 1
Portretten in opdracht: twee voorbeelden van portretten in opdracht.
Commission portraits: two examples of commission portraits.

portret/portrait juul portret/portrait sandra portret/portrait hans
Opdrachten voor bedrijven, relatiegeschenken:
opdracht met thema 'Gerechtigheig' voor een advocatenkantoor te Weert, twee versies.
Commissions for companies, relation gifts:
commission with theme 'Justice' for a lawyers office in Weert (NL), two versions.

gerechtigheid 1/justice 1 gerechtigheid 2/justice 2
naar homepage - to homepage © www.martijndeboer.com