Duurzame armoedevermindering in Suriname via bedrijfsleven

Achtergrond paper voor lezing en discussie voor Suriname Business Centre
In Aula Universiteit, Paramaribo, dinsdag 30 juni 2007, door dr. Marein van Schaaijk

Het paper is hier te downloaden.

Samenvatting:
Dit paper bestaat uit drie onderdelen.

Het eerste deel (tot bladzijde 19)  betreft een overzicht van de internationale discussie over de effectiviteit van de ontwikkelingshulp. De ontwikkelingshulp blijkt niet tot een duurzame vergroting van het reële inkomen per hoofd in Afrika te leiden. Voor Suriname was dat al een kwart eeuw geleden geconstateerd. Dat wil niet zeggen dat de hulp nutteloos is, want die kan bijdragen tot een tijdelijke verlichting van de armoede, want de hulp draagt bij aan beter onderwijs, gezondheidszorg etc. Althans zolang de hulp voort duurt.
Uit oogpunt van liefdadigheid blijft de hulp dus nuttig, maar voor structurele daling van de armoede is iets anders nodig.
In dit paper wordt bezien hoe met behulp van sociaal-economische wetenschap en statistiek beter in kaart kan worden gebracht hoe de economie werkt. En vervolgens in welke richting de oplossing kan worden gezocht. Dan komen we uit bij de bijdrage van de bedrijven en de cruciale rol van de kostprijzen, en daarin het belang van groei van de productiviteit.

In het tweede deel (bladzijde 20 t/m 23) passen we de conclusies toe op Suriname. Het komt er op neer dat wordt berekend welke kostprijsverlaging (ten opzichte van de verkoopprijs) nodig is om de tien belangrijkste export producten rendabel te krijgen en nieuwe producten of diensten te kunnen starten. Dat vereist belasting verlaging en verhoging van de productiviteit. In het eerste deel is al aangegeven hoe overheid, binnenlandse private sector, werknemers en consumenten daaraan bij kunnen dragen.

Het derde deel (vanaf bladzijde 24) bestaat uit bijlagen met nadere informatie voor wie er dieper in wil duiken.