De Carnavalsvereniging muziek "Carnavallistenmars" Uit? >> Esc

De carnavalsverenigingen zoals we die tegenwoordig in Limburg vele kennen, zijn meestal op ongeveer dezelfde manier georganiseerd.

De Prins en andere hoogheden

Elk jaar wordt er door de carnavalsvereniging in het diepste geheim iemand gevraagd of hij Prins Carnaval wil zijn. Tijdens een feestelijke gala- of balavond wordt de prins om 11 minuten over elf bekend gemaakt. Vanaf dat moment is hij overal waar hij komt HET middelpunt van de aandacht. 
Een goede prins moet "een vlotte babbel" hebben, goed het plaatselijke dialect kunnen praten. Hij moet veel plezier uitstralen en bij alle carnavals-activiteiten aanwezig zijn en volop mee kunnen feesten. Hij heeft een prachtig versierde steek of narrenkap met grote veren op zijn hoofd. In zijn hand heeft hij een scepter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om zijn schouders hangt een prachtige mantel. Daaronder vraagt hij óf een chique zwart kostuum óf kleren gemaakt van dezelfde stoffen als zijn steek.
Hij wordt geholpen door 2 helpers, zijn adjudanten en soms heeft hij ook een nar.

In sommige plaatsen heeft men elk jaar een prinsenpaar zoals deze prins met zijn prinses uit Düsseldorf

 

 

 

 Keulen heeft als enige een Dreigestirn: Prins, Bauer (boer) en Jungfrau (jonkvrouwe, maagd)


De adjudanten
Dit zijn de helpers en begeleiders van de prins tijdens al zijn optredens. Zij hebben een mooie steek of narrenkap op hun hoofd, om hun schouders hangt een mantel en ze hebben een eenvoudige scepter in de hand.

De Raad van Elf.
De Raad van Elf bestaat uit 11 "wijze mannen" die de prins moeten helpen bij het"besturen" van het carnavalsrijk. De Raad van Elf is aanwezig bij alle carnavalsactiviteiten; als men een café of zaal binnenkomt, stijgt de stemming meteen. De raadsleden hebben allemaal dezelfde steek of narrenkap op hun hoofd en tegenwoordig dragen ze vaak een kwart kostuum of smoking.
Soms is de Raad van Elf tevens het bestuur van de carnavalsvereniging (bijv. bij  Vastelaoves Vereiniging Jocus in Venlo)

Ze zijn dan vaak de voorzitters (leiders) van diverse commissies binnen de carnavalsvereniging. Bij andere carnavalsverenigingen is de raad van Elf er alleen maar voor om aanwezig te zijn bij de diverse carnavalsactiviteiten; andere leden zijn dan bestuurslid of commissielid.

De Vorst
Dit is eerste en dus de leider van de Raad van Elf. Als de Raad van Elf tevens het bestuur van de vereniging is - zoals bij  VV Jocus in Venlo - dan is hij ook de voorzitter van de carnavalsvereniging (Hij heeft meestal dezelfde steek of narrenkap op zijn hoofd, is ook in een kwart kostuum of smoking gekleed en heeft een scepter in zijn hand. Hij valt op omdat zijn steek vaak extra mooi versierd is en voorzien is van enkele lange fazantenveren. Overal waar de Raad van Elf binnenkomt voert hij het woord. Dat gebeurt altijd in het dialect van die plaats, niet in het Nederlands. Hij kondigt artiesten aan, vertelt grappen en zorgt er (eventueel samen met de ceremoniemeester) voor dat alles vlot verloopt.

De ceremoniemeester
Meestal heeft de carnavalsvereniging ook een ceremoniemeester. Hij heeft vaak ook een extra versierde steek op zijn hoofd. Overal waar de Raad van Elf zich presenteert, gaat hij voorop om het gezelschap aan te kondigen. Daarbij maakt hij vaak gebruik van een grote bel of ratel waarmee hij flink kabaal maakt om de carnavalsvierders te laten horen dat de carnavalsvereniging er aan komt. Hij moet er vooral voor zorgen dat alles heel netjes en volgens de officiële regels verloopt: hij zorgt voor het "deftige ceremonieel".

De Senaat
Enkele - meestal grote - carnavalsverenigingen hebben ook senatoren. Meestal helpt de senaat het bestuur van de vereniging door middel van adviezen .Soms bestaat de senaat alleen maar uit leden, die zich op de een of andere manier lange tijd voor de vereniging hebben ingezet, een soort ereleden dus.

De commissies
De organisatie van diverse carnavalsactiviteiten voor alle mensen in een stad, dorp of wijk kost heel veel tijd en energie. Dat moet je wel met groepen mensen doen. Daarom heeft elke carnavalsvereniging meerdere commissies zoals bijvoorbeeld

De leden
De leden van de carnavalsvereniging zijn te verdelen in werkende leden en niet-werkende leden. De werkende leden van de vereniging hebben een duidelijke taak of helpen mee bij allerlei activiteiten van de vereniging. Zij hebben bijv. tijdens de optocht de taak om op de veiligheid te letten, of ervoor te zorgen dat er geen gaten in de optocht ontstaan. Bij een pronkzitting zijn er mensen nodig bij de kaartjescontrole, bij het veranderen van decorstukken of als artiestenbegeleider. Kortom: er is veel werk te doen!

Carvalsbonden

De Limburgse carnavalsverenigingen zijn vrijwel alle aangesloten bij een van de twee carnavalsbonden. De verenigingen uit de grotere plaatsen zijn vrijwel alle aangesloten bij de Samewirkende Limburgse Vasletaovesvereniginge (SLV). De andere verenigingen zijn meestal aangesloten bij de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL).
De verenigingen in het Rijnland zijn meestal lid van de Bund Deutscher Karneval.
Deze bonden hebben alle als doel het promoten van carnaval en de daarbij behorende tradities. Verder behartigt de bond de belangen van de leden in contacten met overheden etc. en bevordert zij de samenwerking tussen de leden.