De carnavalsoptocht  muziek "Laot gaon dae wage" Uit? >>Esc

Hét hoogtepunt van het carnavalsfeest is overal de (grote) optocht.

Het begint altijd met het speuren naar een origineel idee wat men wil uitbeelden. Vaak is het een persiflage (grappige reactie, uitbeelding) van een gebeurtenis van het afgelopen jaar. Zo worden tijdens de optocht de plaatselijke en landelijke politici nogal eens te kijk gezet, vooral als ze een blunder hebben begaan. De carnavals optocht geeft iedereen de kans om op een grappige manier zijn of haar mening over iets te laten zien en horen. Vaak is dat afgeleid van een bepaald thema, het motto, van het carnaval van dat jaar.

Is het idee geboren, dan is men vaak weken, soms maanden bezig met het maken van kleren en attributen of zelfs het bouwen van wagens. Er gaat veel tijd en soms ook veel geld in zitten, maar de mensen hebben er veel plezier aan. De financiële kosten kunnen soms zó hoog zijn, dat men echt afhankelijk is van sponsors; met name grote wagens zijn anders niet betaalbaar.

Enkele weken voor carnaval is de opgave voor de optocht bij de plaatselijke carnavalsvereniging. Men geeft dan aan hoe en waarmee men mee wil doen aan de optocht: als eenling of duo, als (grotere) groep, als groep met een wagen, of alleen met een wagen. De deelname aan de optocht is gebonden aan een optochtregelement. De carnavalsvereniging wil bijv.  weten welke thema men uitbeeldt, uit hoeveel mensen de groepen bestaan, hoe lang, hoog en breed de wagens zijn, welke materialen men gebruikt enz. Dit heeft vooral te maken met de veiligheid tijdens de optocht, met de kruispunten, bochten, bomen enz. in de route. Verder heeft dit ook te maken met de jurering, want er zijn voor elke categorie deelnemers ook prijzen te winnen. Daarnaast is het zo dat de deelnemers zich onderweg aan een aantal regels moeten houden; klik maar eens op deze link: optochtreglement Jocus Venlo

Als de dag van de optocht dan is aangebroken, komen de mensen van een groep al 's morgens vroeg bij elkaar. Dat is niet alleen gezellig, maar er is nog veel te doen: men moet zich omkleden, er moet geschminkt worden, de eventuele wagen moet opgehaald worden bij de loods waar die tot dan toe gestaan heeft enz. Als alles en iedereen klaar is, gaat men naar de plek waar men moet opstellen voor de optocht. Er doen vooral in grote plaatsen heel veel mensen en wagens mee, dus alles moet heel goed georganiseerd worden: iedere groep heeft een optochtnummer en elk optochtnummer heeft een bepaalde plek toegewezen gekregen voor het opstellen, zodat men op een eenvoudige manier kan aansluiten in de stoet.