[./zelfverdediging.html]
[./jiu_jitsu.html]
[./judo.html]
[./weerbaarheid.html]
[./gedragsregels.html]
[./contributie.html]
[./algemene_bepalingen.html]
[./nieuws.html]
[./lestijden.html]
[./clubshop.html]
[./fotopagina.html]
[./vakanties.html]
[./contact.html]
[./goshinkenpojitsu.html]
[http://www.maa-i.com/]
[http://gohshinkan-ryu.de/]
[http://www.chunjido.com]
[http://ammcogoshinjutsu.blogspot.nl/]
[http://www.louangel.com]
[http://www.chunjido.com]
[./chunjido.html]
[./sport_en_voeding.html]
[./sport_en_studie.html]
[./privacy_db.html]
[www.sportvereniging-info.nl]
[./gkjai_start_.html]
[./wie_zijn_wij.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Voor meer informatie over onze mogelijkheden, kunt u uw keuze maken in bovenstaande menubalk.

Sportvereniging 'De Brug' is al jaren een vereniging voor jong en oud, gericht op zelfverdedigingssporten Judo, Jiu Jitsu en Goshin Kenpo Jitsu. In 2016 vierden wij ons 35 jarig bestaan.

Bij ons staat respect, vertrouwen en samenwerking hoog in het vaandel.
Op deze basis kunnen wij veel bieden op het gebied van kinderen met een gedragsproblematiek (bekende zijn o.a. ASS, ADHD, ADD,ODD,BDD en PDD-NOS ect.) en een lichte lichamelijke handicap.
Ook voor hen staan wij open, zodat ook zij met onze sporten kunnen kennismaken.

Sportvereniging De Brug is er ook voor (brede) scholen, bedrijven en instellingen. Enige jaren geleden zijn wij de samenwerking aangegaan met diverse deskundigen (w.o The New Body), die zeer ervaren zijn op het gebied van het coachen en begeleiden van kinderen met (gedrags)problematiek.
Deze samenwerking bestaat uit het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van deze gedragsproblemen en hoe daar mee om te gaan.

Uit deze samenwerking is een unieke werkwijze / benadering ontstaan, die voor juist die kinderen veel mogelijkheden bied om 'normaal' met anderen mee te kunnen doen.

Nieuw!!    'Sport en Voeding'
Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 hebben wij ook een speciaal uur voor jongeren met (wat) overgewicht. Onder begeleiding ga je op een gezonde wijze sporten, leer je wat gezonde voeding is en kijken we samen hoe je weer op een gezond gewicht kunt komen.

In dit lesuur bouwen we je conditie op, door beweging afgestemd op jouw mogelijkheden en niveau. Leer je alles over gezonde voeding en helpen we je met een evenwichtig voedingsprogramma. Je wordt hierbij begeleid door een ervaren sportdocent(en) en voedingsdeskundige.

Meer weten? Komt dan langs voor verdere uitleg en informatie..
Welkom
copyright 1996-2019    Niets uit deze digitale site mag zonder toestemming van de auteur worden gebruikt
Laatste update
28-8-2019
Les locatie:
'Marimba' sporthal, Waldhoornplein 1
Rijswijk
National College of Martial Arts
(Hanshi Lou Angel - U.S.A.)
Les afmeldingen, nieuw aanmelden en opzeggen lidmaatschap via contactpagina
Wij onderhouden vriendschappelijke contacten met:
Associacao International Goshin Jutsu
O.l.v. Mestre Geral (GM) Antonio Coelho in Portugal.
Goshin Kenpo Jitsu, Goshin jutsu, Kenpo jutsu, Jiu Jitsu, Judo zelfverdediging, weerbaarheid, martial arts academy, Goshin jutsu, Chunjido
Chunjido International
O.l.v. GM R. Cutrell in de U.S.A.
M.A.A. De Brug is verbonden aan:
Opgericht: 19 september 1981
maadebrug


武 术 学 院 橋
Martial Arts Academy De Brug

護身拳法術

.nl
Bekijk onze foto pagina voor een impressie van het Seminar in Portugal oktober 2018
International |Kenpo and Jiu Jitsu organisation
www.sportvereniging-info.nl" title="">
International Martial Arts Combat