[http://ammcogoshinjutsu.blogspot.nl/]
[http://www.louangel.com]
[http://www.chunjido.com]
[./jiu_jitsu.html]
[./judo.html]
[./gedragsregels.html]
[./contributie.html]
[./algemene_bepalingen.html]
[./nieuws.html]
[./lestijden.html]
[./clubshop.html]
[./fotopagina.html]
[./vakanties.html]
[./startpagina_de_brug.html]
[./contact.html]
[./goshinkenpojitsu.html]
[./chunjido.html]
[./privacy_db.html]
[./wie_zijn_wij.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
copyright 1996-2020    Niets uit deze digitale site mag zonder toestemming van de auteur worden gebruikt
Les locatie:
'Marimba' sporthal, Waldhoornplein 1
Rijswijk
copyright 1996-2014
Niets uit deze digitale site mag zonder toestemming van de auteur worden gebruikt
Privacy Statement
(volgens de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Opgericht: 19 september 1981
maadebrug


武 术 学 院 橋
Martial Arts Academy De Brug

護身拳法術

.nl
Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig.

MAA De Brug werkt volgens de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

MAA De Brug noteert (persoons) gegevens van haar leden om haar werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Het gaat hier om naw-gegevens en contactgegevens.
Daarnaast noteren wij gegevens van behaalde resultaten, zodat deze altijd en alleen door het betreffende lid schriftelijk opgevraagd en bevestigd kan worden. Hierbij worden alleen gegevens zoals naam, geboortedatum en behaald niveau genoteerd.


Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd in een beveiligde digitale omgeving.
Deze gegevens zijn ten alle tijden inzichtelijk voor het betreffende lid van MAA De Brug.

Indien een lid gegevens wil aanvullen, wijzigen of laten verwijderen, dan kan dit door dit schriftelijk aan te vragen bij MAA De Brug. (zie hiervoor onze contacpagina voor adressering)

MAA De Brug zal binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke aanvraag, passend reageren op de gevraagde actie van zijn of haar lid, met betrekking tot de genoteerde (persoons)gegevens.
Het schriftelijk verzoek zal wel door een wettelijk meerderjarige (toeziend) voogd gedaan moeten worden. Indien gewenst dient men zich te kunnen legitimeren.

Indien een lid bepaalde informatie liever niet verstrekt, wordt hier natuurlijk gehoor aan gegeven.
Hierbij geldt dan wel, dat de klant ZELF verantwoordelijk is voor de niet gemelde zaken die van belang zijn. Een voorbeeld hiervan van zijn blessures en andere zaken waar wij rekening mee moeten houden om een lid gezond te laten sporten.
Wij stellen ons dan hiervoor ook niet meer aansprakelijk.

De gegevens die MAA De Brug noteert zijn alleen bedoeld voor een juiste uitvoeren van de werkzaamheden.
De gegevens worden nooit doorgegeven aan derden en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van leden worden maximaal 2 jaar beveiligd bewaard na beëindiging van het lidmaatschap.

Afhankelijk van de wettelijk verplichte bewaartermijnen kunnen (naw) gegevens langer bewaard moeten worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Wij zullen ons dan beperken tot een minimum aantal gegevens.

Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden.
De enige digitale beheerder (functionaris gegevensbescherming) van deze gegevens is R.J. Bommele.

Indien u het niet eens bent met uw opgeslagen gegevens heeft u het recht klacht te doen bij de Autoriteit Persoongegegevens, alvorens wij de mogelijkheid hebben gekregen binnen de gestelde termijn(en) aan uw wensen te voldoen.
De Brug, Goshin Kenpo Jitsu, Goshin jutsu, Kenpo jutsu, Jiu Jitsu, Judo zelfverdediging, weerbaar, martial arts academy, Goshin jutsu, Chunjido
Street Self Defense