[http://ammcogoshinjutsu.blogspot.nl/]
[http://www.louangel.com]
[http://www.chunjido.com]
[./jiu_jitsu.html]
[./judo.html]
[./gedragsregels.html]
[./contributie.html]
[./algemene_bepalingen.html]
[./nieuws.html]
[./lestijden.html]
[./clubshop.html]
[./fotopagina.html]
[./vakanties.html]
[./startpagina_de_brug.html]
[./contact.html]
[./goshinkenpojitsu.html]
[./chunjido.html]
[./privacy_db.html]
[./wie_zijn_wij.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
De Brug, Goshin Kenpo Jitsu, Goshin jutsu, Kenpo jutsu, Jiu Jitsu, Judo zelfverdediging, weerbaar, martial arts academy, Goshin jutsu, Chunjido
Street Self Defense
copyright 1996-2016    Niets uit deze digitale site mag zonder toestemming van de auteur worden gebruikt
Les locatie:
'Marimba' sporthal, Waldhoornplein 1
Rijswijk
Nieuws 2020
Juli 2020  Update Corona

Zoals jullie in het nieuws hebben kunnen volgen worden de maatregelen rondom Corona langzaam aan steeds een stukje aangepast.
Ook sportscholen mogen weer open onder strikte voorwaarden, behalve de contactsporten, waar we het al eerder over hebben gehad.
Nu staat er in de planning dat we na de zomervakantie we weer 'normaal' verder kunnen, maar dat is onder voorwaarde dat er geen 2e uitbraak komt.

De eerste mogelijkheden om de sport weer te doen, maar met inachtneming van de 1,5 meter was per 1 juli. De pech is dat ons seizoen loopt tot 1 juli en dus niet konden opstarten. We moesten ook rekening houden met de eisen van de gemeente.


Maatregelen in het nieuwe seizoen

In het nieuwe seizoen zullen de regels omtrent toegang en contact ook verder aangescherpt worden.
Het is ouders NIET meer toegstaan om de trainingsruimte te betreden, behalve indien daar toestemming voor wordt verleend door de leiding (Rene of Sandra).
Er kan buiten de zaal (en kleedruimte) gewacht worden. Ook moet de 1,5 meter in acht worden genomen, ook in de kleedkamer.

Vooraf wordt je gevraagd of je symptomen hebt die mogelijk kunnen wijzen op Corona. Bij twijfel is de leiding gerechtigd je de toegang te weigeren, zonder opgaaf van verdere redenen.


Iedere lid dient voor het betreden van de zaal zijn handen te ontsmetten en daarna te wassen met zeep!
Er wordt gezorgd voor ontsmettingsmiddel, zeep en papieren handdoekjes.

Ben je in 2 weken voorafgaand aan de start van het seizoen in het buitenland geweest, waar Corona maatregelen gelden, dan moet je eerst overleg hebben met de leiding, daar er voor sommige landen een quarantaine perioden gelden bij terugkomst. Dit geldt ook voor andere gezinsleden die in het buitenland geweest zijn.


Contributie  nieuwe seizoen

Het bestuur heeft overleg gehad omtrent de contributieverplichtingen.
Het voorstel is om het eerste kwartaal van het nieuwe seizoen in mindering te brengen op de jaarcontributie van het seizoen 2020-2021.

Wat houd dit in?
De verplichting van het betalen van het gehele seizoen 2019-2020 blijft. Waarom vraag je je dan af? Je gaat het lidmaatschap vooraf aan en in principe moet de contributie dan ook vooraf betaald zijn. De laatste 3 maanden is er geen les geweest en wij willen dit dan compenceren.

De voorwaarden!
Voor je daarvoor in aanmerking kan komen, moet je voor 1 augustus 2020 de volledige contributie hebben betaald van afgelopen seizoen(en). Indien hieraan is voldaan, dan zullen wij op de contributie van het komende seizoen gemiddeld een kwart van het totaal in mindering brengen op het jaarbedrag.

De voorbeelden:

Judo

Betaling per jaar
Hier wordt het jaarbedrag verminderd met 27,50 ( dus een totaalbedrag van 82,50 wat dan betaald moet worden)

Betaling in delen per half jaar of kwartaal
Dan wordt daar ook een kwart deel in mindering gebracht. Bij een Kwartaal betaling betaal je dus 1 kwartaal minder (totaal bedrag is dan 105,00 verdeeld over 3 termijnen)
Bij een half jaarlijkse betaling (2 delen) geldt dat 1 deel gehalveerd wordt
Het totaal bedrag komt dan op 1x 30,00 en 1x 60,00

De verschillen zitten in de korting die op de bedragen al vooraf zijn meegerekend.


Ook wij als vereniging hebben het moeilijk in deze tijd.
Wil je onze vereniging een warm hart toedragen, mag je het laatste kwartaal ook aan ons als schenking doen.

Neem even mail contact op als je bij bent met je betaling en de korting op het volgende seizoen.
Loop je langer achter of heb je vragen over andere combinaties, stuur ons dan ook een mail.

Verder wensen wij iedereen ondanks alles, een hele fijne vakantie en hopen jullie weer allemaal gezond in september terug te zien.Mei 2020 Update Corona

We gaan kleine stapjes vooruit. Dit wil niet zeggen dat we alles weer kunnen en mogen, zo ook met onze sport.

Voorlopig is alleen buiten sporten toegstaan, mits het geen contactsport betreft en in groepsverband met minimaal 1,5 mtr ruimte. Wij zijn een binnen- en een contactsport.
We kunnen dus nog niet de sport beoefenen zoals we graag willen, ook niet in aangepaste vorm.

Wel zijn wij al bezig om wanneer het wel weer kan, alle maatregelen te treffen om veilig te kunnen sporten.
Het zou betekenen dat er een aantal dingen gaan veranderen. Met grote waarschijnlijkheid is het dan ook niet meer toegstaan dat ouders de kleedruimte en/of zaal betreed.
We zijn van mening dat wanneer als we weer open kunnen, ons maximaal aan de RIVM maatregelen houden. Het zal dan ook zijn dat we ontsmettingmiddel klaar hebben staan.
Even voor de kleine lockdown hadden we al afgesproken dat we voor we de zaal betraden onze handen wassen. Dit zal ook een vaste regel gaan worden.

Wanneer we meer weten of kunnen starten, zullen wij iedereen hierover informeren.

Hou vol en denk aan elkaar (en 1,5 meter afstand)
Blijf gezond!


23 Maart 2020 Update Corona Virus

LET OP!
Voorlopig geen lessen t/m 1 juni !!

Op de maatregelen m.b.t. het Corona virus, die landelijk donderdag j.l. zijn uitgebreid, mogen op last van de Overheid geen sportactiviteiten in verenigingsverband meer worden uitgevoerd. Dit betekent voor onze vereiging dat wij tot nader order zullen moeten sluiten.

Alle lessen zullen per direct gestopt worden tot en met 1 juni. Nadien zal bekeken worden, afhankelijk van de ontwikkeling van het virus, of dit verlengt wordt.

Wij hopen op uw begrip.
Voor vragen kunt u ons op de gebruikelijke wijze bereiken.

Kijk voor de laatste updates ook onze Facebookpagina!

Blijf gezond en houdt minstens 1,5 mtr afstand van elkaar!


Februari 2020

Corona Virus (Update!)

I.v.m. het uitbreken van het Corona Virus in Nederland volgen wij hiervoor een apart protocol.

Dit houd in dat als je KOORTS ( of verhoging) hebt en HOEST dit gemeld moet worden.
Wij verzoeken je dan vooraf om (telefonisch) contact op te nemen met je huisarts

Ben je in het Buitenland of in Nederland geweest in een gebied waar besmetting heerst, neem dan ook eerst contact op

Bij twijfel is de vereniging gerechtigd leden of bezoekers de toegang te weigeren.

Wij besteden extra aandacht aan hygiëne tijdens onze trainingsuren!!!!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.


Overig Nieuws

Contributie
Helaas moeten wij weer melden dat een aantal leden niet bij is met het betalen van de contributie. Indien je denkt niet bij te zijn, neem dan contact met ons op.
 
Wegblijven ontslaat je niet van contributieverplichting. Alleen door schriftelijk op tijd opzeggen kan je je lidmaatschap beëindigen.
Wanneer je geen bevestiging via de email hebt ontvangen, is het lidmaatschap niet beëindigd. (zie de voorwaarde op het inschrijfformulier en op de website)

Betaal op tijd en voorkom een aanmaning van het incassobureau. de kosten hiervan zijn voor uw rekening.

  
Laatste update
20-7-2020
Voor vakantie sluitingen zie de optie Vakanties in de menubalk
GM Antonio Coelho
AMMCO Portugal
ChunJiDo USA
G.M. Robert Cutrell & Master Nancy Cutrell
Opgericht: 19 september 1981
maadebrug


武 术 学 院 橋
Martial Arts Academy De Brug

護身拳法術

.nl
NCMA International
Wij zijn opgenomen in de familie van:
Hansi Lou Angel