[http://ammcogoshinjutsu.blogspot.nl/]
[http://www.louangel.com]
[http://www.chunjido.com]
[./jiu_jitsu.html]
[./judo.html]
[./gedragsregels.html]
[./contributie.html]
[./algemene_bepalingen.html]
[./nieuws.html]
[./lestijden.html]
[./clubshop.html]
[./fotopagina.html]
[./vakanties.html]
[./startpagina_de_brug.html]
[./contact.html]
[./goshinkenpojitsu.html]
[./chunjido.html]
[./privacy_db.html]
[./wie_zijn_wij.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
De Brug, Goshin Kenpo Jitsu, Goshin jutsu, Kenpo jutsu, Jiu Jitsu, Judo zelfverdediging, weerbaar, martial arts academy, Goshin jutsu, Chunjido
Street Self Defense
copyright 1996-2016    Niets uit deze digitale site mag zonder toestemming van de auteur worden gebruikt
Les locatie:
'Marimba' sporthal, Waldhoornplein 1
Rijswijk
Nieuws 2020
Mei 2020 Update Corona

We gaan kleine stapjes vooruit. Dit wil niet zeggen dat we alles weer kunnen en mogen, zo ook met onze sport.

Voorlopig is alleen buiten sporten toegstaan, mits het geen contactsport betreft en in groepsverband met minimaal 1,5 mtr ruimte. Wij zijn een binnen- en een contactsport.
We kunnen dus nog niet de sport beoefenen zoals we graag willen, ook niet in aangepaste vorm.

Wel zijn wij al bezig om wanneer het wel weer kan, alle maatregelen te treffen om veilig te kunnen sporten.
Het zou betekenen dat er een aantal dingen gaan veranderen. Met grote waarschijnlijkheid is het dan ook niet meer toegstaan dat ouders de kleedruimte en/of zaal betreed.
We zijn van mening dat wanneer als we weer open kunnen, ons maximaal aan de RIVM maatregelen houden. Het zal dan ook zijn dat we ontsmettingmiddel klaar hebben staan.
Even voor de kleine lockdown hadden we al afgesproken dat we voor we de zaal betraden onze handen wassen. Dit zal ook een vaste regel gaan worden.

Wanneer we meer weten of kunnen starten, zullen wij iedereen hierover informeren.

Hou vol en denk aan elkaar (en 1,5 meter afstand)
Blijf gezond!


23 Maart 2020 Update Corona Virus

LET OP!
Voorlopig geen lessen t/m 1 juni !!

Op de maatregelen m.b.t. het Corona virus, die landelijk donderdag j.l. zijn uitgebreid, mogen op last van de Overheid geen sportactiviteiten in verenigingsverband meer worden uitgevoerd. Dit betekent voor onze vereiging dat wij tot nader order zullen moeten sluiten.

Alle lessen zullen per direct gestopt worden tot en met 1 juni. Nadien zal bekeken worden, afhankelijk van de ontwikkeling van het virus, of dit verlengt wordt.

Wij hopen op uw begrip.
Voor vragen kunt u ons op de gebruikelijke wijze bereiken.

Kijk voor de laatste updates ook onze Facebookpagina!

Blijf gezond en houdt minstens 1,5 mtr afstand van elkaar!


Februari 2020

Corona Virus (Update!)

I.v.m. het uitbreken van het Corona Virus in Nederland volgen wij hiervoor een apart protocol.

Dit houd in dat als je KOORTS ( of verhoging) hebt en HOEST dit gemeld moet worden.
Wij verzoeken je dan vooraf om (telefonisch) contact op te nemen met je huisarts

Ben je in het Buitenland of in Nederland geweest in een gebied waar besmetting heerst, neem dan ook eerst contact op

Bij twijfel is de vereniging gerechtigd leden of bezoekers de toegang te weigeren.

Wij besteden extra aandacht aan hygiëne tijdens onze trainingsuren!!!!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.


Overig Nieuws

Contributie
Helaas moeten wij weer melden dat een aantal leden niet bij is met het betalen van de contributie. Indien je denkt niet bij te zijn, neem dan contact met ons op.
 
Wegblijven ontslaat je niet van contributieverplichting. Alleen door schriftelijk op tijd opzeggen kan je je lidmaatschap beëindigen.
Wanneer je geen bevestiging via de email hebt ontvangen, is het lidmaatschap niet beëindigd. (zie de voorwaarde op het inschrijfformulier en op de website)

Betaal op tijd en voorkom een aanmaning van het incassobureau. de kosten hiervan zijn voor uw rekening.

  
Laatste update
7-5-2020
Voor vakantie sluitingen zie de optie Vakanties in de menubalk
GM Antonio Coelho
AMMCO Portugal
ChunJiDo USA
G.M. Robert Cutrell & Master Nancy Cutrell
Opgericht: 19 september 1981
maadebrug


武 术 学 院 橋
Martial Arts Academy De Brug

護身拳法術

.nl
NCMA International
Wij zijn opgenomen in de familie van:
Hansi Lou Angel