[http://ammcogoshinjutsu.blogspot.nl/]
[http://www.louangel.com]
[http://www.chunjido.com]
[./jiu_jitsu.html]
[./judo.html]
[./gedragsregels.html]
[./contributie.html]
[./algemene_bepalingen.html]
[./nieuws.html]
[./lestijden.html]
[./clubshop.html]
[./fotopagina.html]
[./vakanties.html]
[./startpagina_de_brug.html]
[./contact.html]
[./goshinkenpojitsu.html]
[./chunjido.html]
[./privacy_db.html]
[./wie_zijn_wij.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
copyright 1996-2020    Niets uit deze digitale site mag zonder toestemming van de auteur worden gebruikt
Les locatie:
'Marimba' sporthal, Waldhoornplein 1
Rijswijk
Gedragsregels
Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving en kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders, negatief gedrag van betrokkenen, zowel sporter, ouder of bezoeker.

Sportiviteit en respect heeft een aantoonbare positieve invloed op het normen- en waarden besef in onze samenleving als geheel.

Wij hechten veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden en staan voor sportiviteit en respect. Dit willen wij graag ook zo houden.

Wij hebben daarom de gedragsregels vastgelegd op deze site. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. Vanzelfsprekend verwachten wij dat je elkaar daarop aanspreekt, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt bij de trainers.

Niet alleen gelden deze regels voor de leerlingen maar ook voor hun ouders en bezoekers.

S.v. De Brug respecteert uw privacy. Het nemen van foto's tijdens de lessen, is verboden. In overleg met de instructeur kan hiervan afgeweken worden. Staan er personen op deze foto's dan wordt er vooraf ook met ouders/verzorgers contact gelegd. De vereniging behoud zich het recht om groeps foto's gemaakt tijdens de examens wel te plaatsten.

Ook dient men de huishuidelijke regels van de gemeente na te leven. (te lezen op het bord bij de ingang)
Bij het niet naleven van de gedragregels van de vereniging evenals de huishoudelijke regels van de gemeente, kan iedere aanwezige de toegang worden ontzegt, dit ter beslissing van de op dat moment eindverantwoordelijke trainer.
Bij extremen kan een toegangsverbod voor het lokaal/lessen uitgereikt worden.


Sporters
  1. Heb respect voor jezelf, je teamgenoten en anderen
  2. Speel volgens de spelregels die bij de sport gelden
  3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
  4. Aanvaard de beslissingen van de trainer(s) op een sportieve manier.
  5. Beïnvloed de trainer of teamgenoot niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden
  6. Laat je niet ontmoedigen als iets niet lukt
  7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
  8. Onsportiviteit van de ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
  9. Wijs anderen gerust op onsportief of onplezierig gedrag
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer,
     coach/begeleider, teamgenoten of je ouders.
11. Respecteer het werk van al die trainers/ vrijwilligers die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen.
     Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
12. Niets is vervelender dan verstoring van de les. Men dient deze ook niet te verstoren. Indien je te laat komt, kan je de
     deelname aan les worden ontzegt


Ouders en verzorgers
1.  Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport, maar stimuleer het wel.
2.  Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
3.  Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
4.  Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat geaccepteerd wordt zonder
     onnodige teleurstelling.
5.  Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden
     van een sporter. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een
     wedstrijd heeft verloren.
6.  Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Waardeer de goede inzet van beide partijen
7.  Val een beslissing van een trainer niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
8.  Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
9.  Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk
     te maken.
10. Niets is vervelender dan verstoring van de les. Men dient deze dan ook niet te verstoren.
      Men dient de aanwijzingen van de lesverantwoordelijke ten alle tijde op te volgen.
      Men kan u verzocht worden de trainingsruimte te verlaten.

Zit je ergens mee. Ben je het ergens niet mee eens. Blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je hoofdtrainer
 Wij hanteren een geweld- en pestprotocol !!!
Zie nadere regelingen hierover onder reglement lidmaatschap
Opgericht: 19 september 1981
maadebrug


武 术 学 院 橋
Martial Arts Academy De Brug

護身拳法術

.nl
De Brug, Goshin Kenpo Jitsu, Goshin jutsu, Kenpo jutsu, Jiu Jitsu, Judo zelfverdediging, weerbaar, martial arts academy, Goshin jutsu, Chunjido
Street Self Defense