Document: Dao de jing - 81 gedichten van Lao zi.

Lao zi - De oude meester

Mandarijn

Een mandarijn van koning Woe

Volgens de overleveringen was de oude meester een archivaris van koning Woe. Hij leefde in de staat Tsjoe in zuidelijk China, de huidige provincie Honan in de stad Luoyang. Dat betekent dat hij een invloedrijke mandarijn geweest moet zijn. Zijn naam was waarschijnlijk Li Erh of Lao Tan.

De verzen

De verzen zijn de "Feng" uitvoering in vertaling in het Engels. De Nederlandse vertaling is vanuit deze Engelse vertaling gemaakt.De Mawangdui correcties zijn ontleend aan de vertaling van Robert G. Henricks. De Mawangdui teksten schijnen tot dusver de oudste versies te zijn en dateren uit circa 200 voor onze jaartelling.

Het wachthuis

De grens

Wachtmeester Hsin Hsi

Aan het eind van zijn leven reist messter Lao naar het westen van China en wil hij het land verlaten. Bij een grenspost aan de grens bij de Hanchu pas, vraagt een oude commandant, Yin Hsi, de oude wijze man, die op een waterbuffel is komen aanrijden, zijn gedachten op te schrijven.

Dat wordt de 'dao de jing' ofwel De weg en de deugd. In 81 verzen legt hij al zijn kennis en wijsheid vast.

Andere teksten

Dit web bevat ook koppelingen naar andere klassieke Chinese teksten. Zo zijn als eigen vertaling uit het chinees enkele hoofdstukken uit de Guanzi, "De werking van het innerlijk". Ook uit de Vier geschriften van de Gele keizer die in Mawangdui werden gevonden samen met de dao de jing, zijn grote delen te vinden onder de koppeling De bron van de weg. Onder de koppeling Het verborgen patroon is een eigen vertaling uit het Chinees te vinden van de Jin fu jing.

verder zijn er ook niet-Chinese filosofische teksten, maar toch ook een oude meesters. Het zijn De gedachten van Bernard Mandeville, een groot aantal citaten van de 17e eeuwse Nederlandse dokter/filosoof. De weg naar lijfeigenschap van Friedrich Hayek over de gevaren van het fascisme en socialisme, en het essay De wet van Frédéric Bastiat. De eeuwige bron van ceativiteit is een citaat uit een boek van Ayn Rand.

De rechten van de soevereine mens is een eigen essay en richtlijn op basis van de denkbeelden van Frédéric Bastiat

next
----verder-----