Document:Nei ye - De werking van het innelijk

Meester Guan Zhong

portrait

Yiwu - Guan Zong

* China de staat Qi, 720 BC
+ China de staat Qi, Linzi, 645 BC
Meester Guan Zhong was in de zesde eeuw voor onze jaartelling,
een beroemde raadsheer in de Chinese staat Qi. Omstreeks het
midden van de derde eeuw voor onze jaartelling dook een boek op
over meester Ghoean, in de wetenschappelijke academie Chi-Xia.
Het boek werd aangevuld en bewerkt tot het werk omstreeks het jaar
26 voor onze jaartelling haar huidige vorm bereikte.
De Guanzi, zoals het boek genoemd wordt, bevat vele teksten
over bestuur en economie. Maar behalve dat, komt ook de
menselijke geest aan de orde. Nei ye, 'de werking van het innerlijk'
is één van de vier geschriften, die over de mentale en
psychische aspecten handelen.
Toegevoegd op 24 feb. 2014: Xinshu I - De aard van de bewuste geest. Zie link hiernaast
Toegevoegd op 19 mrt. 2014 Xinshu II - De aard van de bewuste geest.
Toegevoegd op 18 april 2014 Bai xin - Het zuiveren van de geest.
De teksten tonen dat eeuwen geleden al diep werd nagedacht
over de menselijke geest. Ook voor het heden hebben zij
nog niets van hun betekenis verloren.
Ik heb de tekst vertaald uit het Chinees naar het Nederlands
en van daar uit naar het Engels. Als bron is gebruikt The Chinese
Text Project, te vinden op:ctext.org
In deze vertaling heb ik geprobeerd zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke betekenis van de karakters te blijven. De tekstregels zijn
weergegeven in de oorspronkelijke lengte. De titels van de alinea's
maken echter geen deel uit van de oorspronkelijke tekst, maar zijn
door mij toegevoegd ter verduidelijking. Verklaringen en
enkele Chinese uitdrukkigen zijn met haakjes aangegeven.
Verder
----verder-----