De familie Klunder in Staphorst

in de zeventiende en achttiende eeuw

 

Laatste correctie: 27 januari 2007 (met dank aan Jan Klunder).

 

Inleiding

In de zeventiende eeuw komen er in verschillende plaatsen in Noordwest-Overijssel families voor die (later) de naam Klunder dragen.

n van die plaatsen is Staphorst, een gemeente waar tijdens de volkstelling van 1947 geen personen meer wonen met deze familienaam. Deze familie uit Staphorst is echter niet uitgestorven: de cabaretier Bert Klunder (1956-2006) stamde daar bijvoorbeeld van af.

Overigens is er (nog?) geen onderlinge verwantschap aangetoond tussen de verschillende families Klunder in deze regio.

Zoals zeer vaak op het platteland, worden in de doop-, trouw- en begraafboeken van Staphorst (bijna) geen familienamen genoteerd, maar uitsluitend patroniemen. Via andere bronnen en het nodige puzzelwerk, is de naam Klunder echter wel vaak te reconstrueren. Het onderstaande is daarvan het resultaat, waarbij heel veel van dat 'puzzelwerk' is gedaan door Roelof H. Gortemaker en (vooral) Jan Klunder (te Zwolle).

Tenslotte:

1. Gegevens over gezinnen waarvan de ouders n 1800 zijn geboren, zijn hier niet opgenomen. Deze zijn in het algemeen via de burgerlijke stand in de verschillende archieven te vinden, en steeds meer via GenLias en Geneaknowhow op internet.

2. Niet alle spellingsvarianten van de voornamen worden hier vermeld (bijvoorbeeld: de uitgang -tje kan ook geschreven zijn als -tien).

3. Het onderstaande is verre van compleet. Aanvullingen en correcties worden dan ook zeer op prijs gesteld! (S.v.p. sturen naar mijn e-mailadres: dat is klunder vr en wandoo.nl n @,)

 

Naamreeks Klunder

 

0 (JAN)

Op grond van het patroniem van I zou dit de naam kunnen zijn van de oudste voorvader, die mogelijk woonde in de streek De Stapel - De Bloemberg, ten noorden van de Reest.

 

I HERMEN JANS (CLUNDER/KLUNDER?)

Van hem is niet veel meer bekend dan dat hij overleden zal zijn vr 23 maart 1661 en dat hij waarschijnlijk woonde in de streek De Bloemberg - De Stapel.

Kinderen:

1. Jan, zie II.

 

II JAN HARMS/HERMS(EN) CLUNDER/KLUNDER

Zoon van I, mogelijk geboren in De Bloemberg / De Stapel.

Hij trouwt (als 'jg. uit De Stapel' met attestaties uit Avereest) op 28 april 1661 in Staphorst met Grietje Jans, dochter van Jan Willems (kerkmeester in Staphorst) en Claesje Alberts.

Jan Harms woont in 1664 en in 1675 op 'nr. 3 zuyd' in de Bullingerslag, waar ook zijn nageslacht blijft wonen.

Kinderen:

  1. Hermen/Harm(en), zie IIIA.
  2. Hille, gedoopt in Staphorst op 2 juli 1665.
  3. Willem, zie IIIB.

 

IIIA HERMEN/HARM(EN) JANS KLUNDER

Zoon van II, gedoopt in Staphorst op 13 juli 1662 en aldaar begraven op 10 december 1736.

Zijn huwelijk is niet te vinden, zijn vrouw is kort na hem begraven: op 14 december 1736.

Kinderen:

  1. Klaassien, volgt IVA1.
  2. Jacob, volgt IVA2.
  3. Jan, volgt IVA3.

 

IIIB WILLEM JANS KLUNDER

Zoon van II, gedoopt in Staphorst op 5 januari 1668 en aldaar begraven op 18 februari 1737.

Hij trouwt met Kunne Goosens, overleden na 1748, dochter van Goosen Claas en Hillegien Herms.

Ook Willem woont in de Bullingerslag.

Kinderen:

  1. Goossen, gedoopt in Staphorst op 26 februari 1702 en aldaar begraven op 28 augustus 1744.
  2. Harmen, gedoopt in Staphorst op 11 januari 1705 en aldaar begraven op 29 oktober 1736.
  3. Grietje, gedoopt in Staphorst op 18 maart 1708 en zeer waarschijnlijk aldaar overleden vr april 1715.
  4. Klaas, zie IVB.
  5. (Onzeker omdat bij de doop de naam van de moeder ontbreekt:) Jan Herms, gedoopt in Staphorst op 17 april 1713.
  6. Grietje, gedoopt in Staphorst op 28 april 1715 en mogelijk aldaar begraven op 20 juli 1787 of op mei 1793.
  7. Jan, gedoopt in Staphorst op 15 september 1720 en aldaar begraven op 5 september 1774; hij is niet getrouwd en wordt lidmaat in Staphorst op 25 maart 1741.

 

IVA1 KLAASSIEN/CLAASJE HERMS/HARMS KLUNDER

Dochter van IIIA van wie de doop vanwege afwezigheid van het in aanmerking komende doopboek van Staphorst niet is gevonden. Zij overlijdt in Staphorst.

Zij trouwt op 26 maart 1713 met Klaas Jans Kooyker(s), overleden in Staphorst, zoon van Jan Claas.

Kinderen:

  1. Luichjen, gedoopt in Staphorst op 7 januari 1715 en overleden vr 1721.
  2. Jan, gedoopt in Staphorst op 1 december 1715.
  3. Jacob, gedoopt in Staphorst op 19 december 1717. Hij trouwt in Staphorst op 17 februari 1743 met Stijntje Hendriks. Een zoon van dit echtpaar trouwt later met Kunnigje Klunder (zie VB3).
  4. Jentjen/Jantien, gedoopt in Staphorst op 4 mei 1727. Zij trouwt in Staphorst op 8 december 1758 met Harm Roelofs.
  5. Grietje Kooyker(s), gedoopt in Staphorst op 10 mei 1733 en overleden in Meppel op 20 juni 1818 (grafsteen in de kerk aldaar); zij trouwt met Jacob de Ruyter.
  6. Harmen, gedoopt in Staphorst op 5 augustus 1736.
  7. Hendrik, gedoopt in Staphorst op 25 oktober 1739 en waarschijnlijk overleden vr 1748.

 

IVA2 JACOB HARMS KLUNDER

Zoon van IIIA, van wie de doop vanwege afwezigheid van het in aanmerking komende doopboek van Staphorst niet is gevonden. Hij zou begraven kunnen zijn in Staphorst op 18 oktober 1804, maar zou in dat geval meer dan honderd jaar oud geworden zijn!

Hij trouwt tweemaal: 1) in Staphorst op 12 maart 1719 met Hilligje Alberts, dochter van Albert Kiers en 2) in Staphorst op 8 maart 1730 met Trijntje Jans, weduwe van Klaas Gosens, begraven in Staphorst op 26 april 1749.

Jacob woont aan de Bullingerslag. Hij wordt in 1747 gekozen als diaken en in 1750 als ouderling. Hij wordt regelmatig genoemd als koper en verkoper van onroerend goed (bijvoorbeeld in 1754 zijn aandeel in het huis op 'erve Klunder').

Kinderen:

De kinderen die bij de volkstelling van 1748 worden genoemd zijn waarschijnlijk kinderen van Trijntje Jans die vr haar huwelijk met Jacob zijn geboren. Hun namen zijn: Hilligjen en Klaas. Van Klaas Gosens en Trijntje Jans zijn de dopen van vijf kinderen gevonden: Goossen en Hillegjen (tweeling, 24 januari 1723), Hillegjen (23 juli 1724), Hillegjen (1 juni 1727) en Jan (1 januari 1730). Mogelijk is deze Jan, die kort voor het tweede huwelijk van zijn moeder is geboren, later Klaas genoemd naar zijn overleden vader. Klaas Goosens was een broer van Kunne Goosens die was getrouwd met Willem Jans Klunder (zie IIIB).

 

IVA3 JAN HARMS KLUNDER

Zoon van IIIA, van wie de doop vanwege afwezigheid van het in aanmerking komende doopboek van Staphorst niet is gevonden. Hij wordt begraven in Staphorst op 12 maart 1774.

Hij trouwt in Rouveen op 28 februari 1730 (proclamatie in Staphorst op 25 februari 1730) met Niesje Hendriks, in Rouveen gedoopt op 20 mei 1708 en begraven op 13 juli 1762, dochter van Hendrik Geerts en Marregien.

Jan is diaken in Staphorst in 1757.

Kinderen:

  1. Hendrik, volgt VA1.
  2. Jantjen, gedoopt in Staphorst op 2 november 1732 en aldaar begraven als 'kind van Jan' op 22 december 1735.
  3. Jacob, gedoopt in Staphorst op 24 juni 1736 en zeer waarschijnlijk aldaar overleden vr 1739.
  4. Jacob, volgt VA2.
  5. Klaas, volgt VA3.
  6. Jan, gedoopt in Staphorst op 24 november 1743 en aldaar overleden op 23 januari 1817; lidmaat in Staphorst op 20 maart 1778, bij de volkstelling in 1795 wordt hij genoemd als boer aan de Bullingerslag (Staphorst).
  7. Albert, gedoopt in Staphorst op 3 oktober 1745 en aldaar overleden n de volkstelling van 1748 maar zeer waarschijnlijk vr april 1749.
  8. Jan, gedoopt in Staphorst op 25 juni 1747 en mogelijk aldaar begraven op 12 maart 1774.
  9. Albert, gedoopt in Staphorst op 6 april 1749.

Opmerkingen:

  1. Behalve in 1735 (Jantjen) wordt er ook op 12 oktober 1747 een 'kind van Jan Klunder' begraven; het is onduidelijk wie dat is!
  2. Tijdens de volkstelling van 1748 zijn er in het gezin twee kinderen met de naam Jan!

 

IVB KLAAS WILLEMS KLUNDER

Zoon van IIIB, geboren in Rouveen en op 12 oktober 1710 gedoopt in Staphorst. Hij wordt waarschijnlijk in Staphorst op 10 juni 1771 of 9 september 1790 begraven.

Hij ondertrouwt in Staphorst op 9 en trouwt op 26 januari 1740 met Kunnigje Klaas, gedoopt in Staphorst op 24 februari 1715, dochter van Klaas Egberts en Grietje.

Klaas wordt lidmaat in Staphorst op 27 maart 1733. Hij woont aan de Bullingerslag.

Kinderen:

  1. Grietje, zie VB1.
  2. Hilligje, gedoopt in Staphorst op 12 januari 1744 en aldaar mogelijk begraven op 26 januari 1803 (in elk geval n 1748).
  3. Metje/Mattien, zie VB2.
  4. Kunnigje, zie VB3.
  5. Klaasje, zie VB4.

 

VA1 HENDRIK JANS KLUNDER

Zoon van IVA3, gedoopt in Staphorst op 8 juli 1731 en aldaar waarschijnlijk overleden tussen 1795 en 1811.

Hij trouwt in Staphorst op 4 januari 1766 met Geesje Roelofs (Mast), dochter van Roelof Hendriks.

Tijdens de volkstelling van 1795 wordt Hendrik vermeld als boer onder de Bullingerslag (Staphorst).

Kinderen:

  1. Roelof, gedoopt in Staphorst op 29 juni 1766.
  2. Niesje, zie VIA.
  3. Jentje, gedoopt in Staphorst op 10 maart 1771.
  4. Trientje, gedoopt in Staphorst op 23 januari 1774 en mogelijk aldaar begraven op 2 mei 1800.
  5. Jantien, gedoopt in Staphorst op 22 oktober 1776.
  6. Jan, gedoopt in Staphorst op 29 augustus 1779.
  7. Harmen, gedoopt in Staphorst op 10 augustus 1783.

 

VA2 JACOB JANS KLUNDER

Zoon van IVA3, gedoopt in Staphorst op 22 februari 1739 en begraven in Mastenbroek op 19 februari 1801.

Hij ondertrouwt in Mastenbroek op 27 oktober en trouwt in Wilsum op 3 december (attestatie 24 november) 1775 met Fennigje Jans van Bruggen (geboren in 's-Heerenbroek op 19 augustus 1753 en aldaar begraven op 18 november 1796, dochter van Jan Asjes en Jennigje Harms.

Jacob is schoolmeester in Staphorst, Almelo (sinds 1770) en 's-Heerenbroek (vanaf 2 september 1771).

Kinderen:

  1. Jan, zie VIB1.
  2. Niesje, zie VIB2.
  3. Harm, gedoopt in Wilsum op 17 februari 1782 en zeer waarschijnlijk voor juli 1783 overleden.
  4. Harm/Hermen, zie VIB3.
  5. Albert, zie VIB4.
  6. Jan Asjes, tweeling met:
  7. Trijntje, beiden geboren in 's-Heerenbroek en gedoopt in Mastenbroek op 29 maart 1787. Trijntje is zeer waarschijnlijk vr 1789 overleden.
  8. Trientje, zie VIB5.
  9. Harmina, geboren in 's-Heerenbroek en gedoopt in Mastenbroek op 15 april 1790.
  10. Derk, geboren in 's-Heerenbroek en gedoopt in Mastenbroek op 3 januari 1795. Hij overlijdt in Zalk op 27 juli 1812.

 

VA3 KLAAS JANS KLUNDER

Zoon van IVA3, gedoopt in Staphorst op 22 januari 1741 en aldaar overleden om middernacht 30-31 december 1813.

Hij trouwt in Staphorst op 7 februari 1779 met Geesje Alberts, overleden in Staphorst op 1 september 1812.

Klaas is landbouwer.

Kinderen (zie ook de opmerking):

  1. Niesje, gedoopt in Staphorst op 1 oktober 1780 en zeer waarschijnlijk binnen een jaar overleden.
  2. Niesje, zie VIC1.
  3. Jan, zie VIC2.
  4. Albert, zie VIC3.
  5. Harmen, volgt VIC4.

 

Opmerking:

In 1780 en 1781 zijn drie kinderen geboren van een Klaas Jans en Geesje Alberts: Jan (gedoopt op 9 april 1780), Niesje (gedoopt op 1 oktober 1780) en Niesje (gedoopt op 28 oktober 1781). Jan en de eerste Niesje kunnen niet van dezelfde moeder zijn, dus is n van beiden een kind van Klaas Jans Klunder, in dat geval zijn deze kinderen jong overleden.

 

VB1 GRIETJE CLAAS KLUNDER

Dochter van IVB, gedoopt in Staphorst op 13 november 1740 en begraven in Koekange op 6 september 1780.

Zij trouwt in Koekange op 30 december 1770 met Albert Luichies (van Dijk), gedoopt in Koekange op 23 juli 1741 en aldaar begraven in december 1788, zoon van Luchijn Thijmens (van Dijk) en Hendrikjen Alberts (Slagter); hij hertrouwt op 12 januari 1783 met Roelofje Willems.

Kinderen:

  1. Hendrikje Alberts, gedoopt in Koekange op 7 juli 1771 en overleden in De Wijk op 19 september 1830. Zij ondertrouwt in Koekange op 7 juli en trouwt in IJhorst op 5 november 1800 met Hendrik Roelofs Roze.
  2. Cunne/Kunnigjen Alberts, gedoopt in Koekange op 22 mei 1774 en aldaar overleden op 31 augustus 1817. Zij trouwt twee maal: 1) in Koekange op 8 november 1801 met Hendrik Roelofs Gortemaker en 2) eveneens in Koekange op 12 januari 1812 met Hendrik Roelofs Westert.
  3. Grietje Alberts, gedoopt in Koekange op 18 augustus 1776 en aldaar begraven op 23 november 1776.
  4. Grietje Alberts, gedoopt in Koekange op 14 september 1777 en aldaar begraven in januari 1789 (als 'dochter van Albert Luichies').

 

VB2 METJE/MATTIEN CLAAS KLUNDER

Dochter van IVB, gedoopt in Staphorst op 18 augustus 1748.

Zij trouwt met Klaas Pieters.

Kinderen:

  1. Kunnigje Klaas, gedoopt in Staphorst op 29 november 1772 en mogelijk getrouwd met Jan Hendriks IJden.
  2. Femmichijn Klaas, gedoopt in Staphorst op 10 september 1775 en zeer waarschijnlijk overleden vr 1779.
  3. Femmechie Klaas, gedoopt in Staphorst op 6 juni 1779 en mogelijk getrouwd met Geert Hilberts Wesseling; tweeling met:
  4. Grietje Klaas.
  5. Klaas Klaas, gedoopt in Staphorst op 13 april 1781 en zeer waarschijnlijk overleden vr 1788.
  6. Lukes Klaas, gedoopt in Staphorst op 26 november 1786.
  7. Klaas Klaas (Dunnink?), gedoopt in Staphorst op 8 juni 1788.

 

VB3 KUNNIGJE KLAAS KLUNDER

Dochter van IVB, gedoopt in Staphorst op 13 februari 1752 en aldaar overleden op 27 november 1820.

Zij trouwt in Staphorst op 28 februari 1779 met Hendrik Jacobs Kooiker (kleinzoon van Klaasien Herms Klunder (zie IVA1).

Kunnigje woont bij haar huwelijk aan de Bullingerslag.

Kinderen:

  1. Stijntje Hendriks, gedoopt in Staphorst op 6 februari 1780 en zeer waarschijnlijk overleden vr 1784.
  2. Klaas Hendriks, gedoopt in Stapahorst op 8 juli 1781.
  3. Stientje Hendriks, gedoopt in Staphorst op 5 september 1784.
  4. Jacob Hendriks, gedoopt in Staphorst op 9 september 1787.
  5. Jan Hendriks, gedoopt in Staphorst op 11 september 1791.
  6. Kunnichje Hendriks, gedoopt in Staphorst op 4 noivember 1792.

 

VB4 KLAASJE KLAAS KLUNDER

Dochter van IVB, gedoopt in Staphorst op 8 mei 1755 en aldaar overleden op 24 september 1822.

Zij trouwt twee maal: 1) in Staphorst op 14 maart 1784 met Jan Hendriks Krul en 2) aldaar op 9 maart 1788 met Hendrik Lamberts Schemper.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

  1. Hendrik Jans Krul(l), gedoopt in Staphorst op 19 december 1784 en aldaar overleden op 15 april 1859; hij trouwt in Staphorst op 12 mei 1815 met Aaltje Jans Mulder.
  2. Kunnigje Jans Krul, gedoopt in Staphorst op 8 oktober 1786 en aldaar overleden op 22 februari 1852; zij trouwt in Staphorst op 2 april 1813 met Claas Everds Redder.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

  1. Lambert Hendriks Schemper, gedoopt in Staphorst op 1 januari 1790 en aldaar overleden op 13 december 1836; hij trouwt twee maal: 1) in Staphorst op 10 januari 1815 met Lubbigje Klaas Brouwer en 2) aldaar op 12 januari 1828 met Jentje Wichers Kok.
  2. Klaas Hendriks Schemper, gedoopt in Staphorst op 17 november 1793 en aldaar overleden op 19 autustus 1821.
  3. Jan Hendriks Schemper, geboren in Staphorst op 26 en gedoopt op 31 augustus 1800.

Klaasje is 'landbouwersche'.

 

VIA NIESJE HENDRIKS KLUNDER

Dochter van VA, gedoopt in Staphorst op 29 november 1767 en overleden in De Wijk op 13 maart 1854.

Zij trouwt in IJhorst-De Wijk op 31 augustus 1800 met Albert Jacobs Bouwer, geboren in Uffelte op 22 november 1761 en overleden in De Wijk op 18 oktober 1818, zoon van Jacob Coops en Margjen Alberts.

Kinderen:

  1. Geesje Alberts Bouwer, geboren in IJhorst-De Wijk op 15, gedoopt op 17 mei 1801 en overleden in De Wijk op 1 juni 1873; zij trouwt in De Wijk op 25 mei 1822 met Hendrik Jans Blink.
  2. Hendrikje Alberts (Bouwer), geboren in IJhorst-De Wijk op 14, gedoopt op 17 april 1803 en zeer jong overleden.
  3. Hendrik Bouwer, geboren in IJhorst-De Wijk op 13, gedoopt op 15 juli 1804 en overleden in De Wijk op 7 december 1877; hij trouwt in De Wijk op 7 december 1836 met Femmigje Teunis Zwiers.
  4. Hendrikje Alberts Bouwer, geboren in IJhorst-De Wijk op 8, gedoopt op 12 oktober 1806, overleden in De Wijk op 22 juni 1876; zij trouwt met Albert Hendriks Timmerman.

 

VIB1 JAN JACOBS KLUNDER

Zoon van VA2, geboren in 's-Heerenbroek, gedoopt in Mastenbroek op 23 september 1776 en overleden in Kampen op 27 december 1840.

Hij ondertrouwt in Mastenbroek op 26 juni en trouwt aldaar op 1 september 1800 met Hendrikje Jans van der Stege, gedoopt in Mastenbroek op 4 april 1762 en overleden in Kampen op 14 november 1842, dochter van Jan Gerrits van de Stege en Willempje Alberts, weduwe van Dries Reinderts de Leeuw (van wie zij zes kinderen kreeg).

Kinderen:

  1. Femmigje Jans Klunder, geboren in Zwollerkerspel op 23 juni 1801 en overleden in Kampen op 5 augustus 1886; zij trouwt in Kampen op 5 mei 1826 met Hendrik Pelleboer
  2. Hendrikje Jans Klunder, geboren in Zwollerkerpsel op 26 april 1803 en overleden in Kampen op 7 december 1889; zij trouwt in Kampen op 11 juli 1826 met Peter Gerrits Westera.

Jan is veehouder, hij doet belijdenis in Mastenbroek op 25 mei 1797 (als 'zoon van Mr. Klunder') en vertrekt op 15 december 1804 naar Kampen.

 

VIB2 NIESJE JACOBS KLUNDER

Dochter van VA2, geboren in 's-Heerenbroek, gedoopt in Mastenbroek op 6 november 1777 en overleden in Zalk op 6 september 1820. Zij trouwt in Zalk in 1810 met Klaas Hendriks Bosch, geboren in Veecaten op 16 juli 1786 en overleden in Zwollerkerkspel op 11 januari 1844; hij hertrouwt op 5 juli 1821 met Berendje Gols.

Kinderen:

  1. Hendrik Bosch, geboren in Veecaten op 24 en gedoopt op 29 augustus 1811, overleden in Zalk op 29 januari 1812.
  2. Fennegje Bosch, geboren in Zalk op 9 april 1813 en overleden op 18 mei 1842. Zij trouwde met Remmelt Zwakenberg.
  3. Hendrik Bosch, geboren in Zalk op 14 en gedoopt in Mastenbroek op 20 maart 1814 en overleden in Mastenbroek op 4 april 1836.
  4. Jacob Bosch, geboren in Zalk op 21 mei 1815 en aldaar overleden op 6 mei 1902. Hij trouwde met Johanna Kloek.
  5. Dirkje Bosch, geboren in Zalk op 27 september 1816 en aldaar overleden op 3 januari 1817.
  6. Albert Bosch, geboren in Zalk op 30 augustus en overleden op 17 oktober 1818.

 

VIB3 HARM/HERMEN KLUNDER

Zoon van VA2, geboren in 's-Heerenbroek, gedoopt in Mastenbroek op 20 juli 1783 en overleden in 's-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) op 7 augustus 1874.

Hij trouwt in Zwolle op 29 december 1811 met Willempje Jans Kloosterman, geboren in Zalk op 22 januari 1786 en overleden in Zwollerkerspel op 21 april 1853, dochter van Jan Hendriks Kloosterman en Annigje Jans, weduwe van Zwier Lamberts de Leeuw (van wie zij drie dochters had).

Kinderen:

  1. Jakob Klunder, geboren in Zwollerkerspel op 25 februari 1813 en overleden in Hasselt op 14 maart 1890.
  2. Fennigje Klunder, geboren en overleden in Zwollerkerspel op 22 februari 1814.
  3. Jannigje Klunder, geboren in Zwollerkerspel op 5 december 1816 en overleden in Hasselt op 18 maart 1890; zij trouwt in Zwolle op 25 juli 1844 met Willem Lubbertszoon Hengeveld.
  4. Fennigje Klunder, geboren in Zwollerkerspel op 16 april 1819 en aldaar overleden op 23 november 1885; zij trouwt in Zwollerkerspel op 29 april 1852 met Klaas Dekker.
  5. Jan Klunder, geboren in Zwollerkerspel op 25 mei en aldaar overleden op 6 juni 1821.
  6. Trijntje Klunder, geboren in Zwollerkerspel op 23 januari 1829 en overleden in Hasselt op 10 oktober 1909; zij trouwt in IJsselmuiden op 16 april 1859 met Harmen Derks Knol; tweeling met:
  7. Jantien Klunder, overleden in Zwollerkerspel op haar geboortedag.

Hermen/Harm is landbouwer van beroep.

 

VIB4 ALBERT JACOBS KLUNDER

Zoon van VA2, geboren in 's-Heerenbroek op 10, gedoopt in Zalk op 12 december 1784 en overleden in Oosterholt (gem. IJsselmuiden) op 11 november 1809.

Hij trouwt in IJsselmuiden op 9 mei 1806 met Dirkje Hendriks Dillen, geboren in IJsselmuiden ca.1788 en overleden in Ijsselmuiden op 19 november 1819. Zij hertrouwt met Jan Hendriks Kanis met wie zij vier kinderen krijgt.

Kinderen:

  1. Trijntje Klunder, geboren in Oosterholt op 27, gedoopt in IJsselmuiden op 30 augustus 1807 en aldaar overleden op 14 oktober van datzelfde jaar.
  2. Fennetje Klunder, geboren in Oosterholt op 20, gedoopt in IJsselmuiden op 24 juli 1808 en aldaar overleden op 28 december van datzelfde jaar.
  3. Femmigje Klunder, geboren in Oosterholt op 1 augustus 1809, gedoopt in IJsselmuiden en aldaar overleden op 10 april 1811.

 

VIB5 TRIJNTJE JACOBS KLUNDER

Dochter van VA2, geboren in 's-Heerenbroek, gedoopt in Mastenbroek op 3 januari 1789 en overleden in Kampen op 4 oktober 1815.

Zij trouwt in Mastenbroek op 21 maart 1811 met Gerrit Herms Zwakenberg, geboren op 15, gedoopt in Mastenbroek op 19 februari 1776 en overleden in Kampen op 15 juni 1843, landbouwer.

Kinderen:

  1. Wigertje Zwakenberg, geboren in 's-Heerenbroek op 5 maart 1812, en overleden in Kampen op 9 december 1845, zij trouwt in Kampen op 21 november 1833 met Berend Veltkamp.
  2. Doodgeboren kind in 's-Heerenbroek op 26 augustus 1813.

 

VIC1 NIESJE KLAAS KLUNDER

Dochter van VA3, gedoopt in Staphorst op 28 oktober 1781 en aldaar overleden op 1 februari 1819.

Zij (onder)trouwt in Rouveen op 11 april 1797 met Egbert Jans Bouwmeester, geboren in 'Ulzen' (= Uelsen, graafschap Bentheim) op 8 oktober 1780 en overleden in Staphorst op 23 juni 1875; hij hertrouwt in Staphorst op 22 december 1821 met Femmigje Lindenholz.

Kinderen:

  1. Jantien Bouwmeester, geboren Rouveen op 30 juni 1807 en overleden in Nieuwleusen op 30 juni 1838; zij trouwt in Nieuwleusen op 3 mei 1828 met Hendrik van de Kolk.
  2. Geesientje Bouwmeester, geboren in Rouveen op 28 november, gedoopt op 3 december 1809 en zeer waarschijnlijk binnen een jaar overleden.
  3. Geesje Bouwmeester, geboren in Rouveen op 16 oktober 1810; zij trouwt in Staphorst op 26 januari 1839 met Jan de Boer.

 

VIC2 JAN KLAAS KLUNDER

Zoon van VA3, gedoopt in Staphorst op 12 december 1784 en aldaar overleden op 28 juni 1820.

Hij trouwt in Staphorst op 24 december 1813 met Aaltje Jans Mulder, geboren in Staphorst op 29 november en gedoopt op 4 december 1791, dochter van Jan Hendriks Mulder en Trijntje Roelofs Tippe.

Kinderen:

  1. Klaas Klunder, geboren in Staphorst op 17 november 1814 en overleden in Nieuwleusen op 16 juli 1876; hij trouwt in Staphorst op 17 november 1814 met Kunnigje Kooiker.
  2. Trijntje Klunder, geboren in Staphorst op 21 oktober 1816 en aldaar overleden op 12 oktober 1897; zij trouwt in Staphorst op 18 januari 1834 met Arend Bouwmeester.
  3. Geesjen Klunder, geboren in Staphorst op 15 oktober 1818 en aldaar overleden op 17 januari 1897; zij trouwt in Staphorst op 31 december 1840 met Geert de Witte.

Jan is landbouwer van beroep.

Hij wordt op 26 maart 1808 als lidmaat aangenomen.

 

VIC3 ALBERT KLAAS KLUNDER

Zoon van VA3, gedoopt in Staphorst op 4 maart 1787 en aldaar overleden op 18 december 1869.

Hij trouwt in Staphorst op 28 december 1815 met Metje Jans (Klaas Hendriks) Mulder, geboren in Staphorst op 7, gedoopt op 10 november 1793 en aldaar overleden op 10 mei 1877, dochter van Jan Klaas Mulder en Marchien Klaas Wever.

Kinderen:

  1. Geesje Klunder, geboren in Staphorst op 5 juni 1816 en aldaar overleden op 22 augustus 1881; zij trouwt in Staphorst op 25 januari 1840 met Klaas Talen.
  2. Margje Klunder, geboren in Staphorst op 8 januari 1821 en aldaar overleden op 24 september 1892; zij trouwt tweemaal: 1) in Staphorst op 3 december 1842 met Jan Heide en 2) in Staphorst op 5 juni 1852 met diens broer Harm Heide.
  3. Jan Klaas Klunder, geboren in Staphorst op 9 september 1832 en aldaar overleden op 9 mei 1835.

Albert is op 2 maart 1808 als lidmaat aangenomen.

 

VIC4 HARM(EN) KLAAS KLUNDER

Zoon van VA3, gedoopt in Staphorst op 10 juli 1791 en aldaar overleden op 11 juli 1868.

Hij trouwt in Staphorst op 11 april 1817 met Annigje Venema, geboren in Giethoorn op 31 oktober 1794 en overleden in Staphorst op 11 juli 1868, dochter van Meindert Venema en Aaltjen Migchels.

Kinderen;

  1. Klaas Klunder, geboren in Staphorst op 27 januari 1818 en aldaar overleden op 21 mei 1819.
  2. Meindert Klunder, geboren in Staphorst op 18 maart 1819 en aldaar overleden op 28 juni 1889.
  3. Klaas Klunder, geboren in Staphorst op 22 december 1821 en aldaar overleden op 31 mei 1893; hij trouwt in Stapahorst op 6 mei 1854 met Lijsje Wildeboer.
  4. Aaltje Klunder, geboren in Staphorst op 19 februari 1825 en aldaar overleden op 2 augustus 1905; zij trouwt in Staphorst op 9 februari 1856 met Egbert Brand.
  5. Geesje Klunder, geboren in Staphorst op 10 mei 1829 en aldaar overleden op 15 maart 1907; zij trouwt in Staphorst op 20 maart 1869 met Jacob Ubak.
  6. Jantje Klunder, geboren in Staphorst op 18 mei 1832 en aldaar overleden op 2 maart 1890.
  7. Jan Klunder, geboren in Staphorst op 24 juni 1836 en aldaar overleden op 29 maart 1838.

Harm is landbouwer van beroep. Hij doet belijdenis op 14 april 1813.

 

 

 

TERUG NAAR INDEX.