De afkomst van de familie Klunder in Zuidwest-Drenthe en de gemeente Slochteren

of wel:

De Klunders van de Sandbelt

 

Deze site is geheel vernieuwd op 4 juli 2004 en vervangt dus de oudere site.

 

Inhoud

- Inleiding.

- Naamreeks A: de oudste generaties (Noordwest-Overijssel).

- Naamreeks B: tak Jan Jacobs (Havelte - Zuidwolde).

- Naamreeks C: tak Aart Jacobs (Hoogeveen).

- Naamreeks D: tak Klaas Jans (Scharmer - Harkstede).

 

 

 

Inleiding

In Noordwest-Overijssel wonen in de zeventiende en achttiende eeuw enkele families met de naam Clunder/Klunder. (Zie hiervoor ook andere websites.)

De leden van n van die families waren werkzaam in de turfwinning (zou de naam 'Klunder', via 'kluun' = 'zwart veen' daar verband mee houden?). Toen het veen in die omgeving nagenoeg weggegraven was (resulterend in de 'wieden'), vertrokken de Klunders naar andere streken: naar Havelte (en vandaar naar Zuidwolde-Dr., maar dan niet meer in het veen werkzaam), naar Hoogeveen (vooral Hollandsche veld en later ook de veengebieden van Zuidwolde) en naar Scharmer en Harkstede in Groningen, een provincie waar reeds eeuwenlang Klunders woonachtig waren, ook in de veenkolonien, misschien was dit verre familie?

Bij de volkstelling in 1947 woonde er geen enkele Klunder meer in Noordwest-Overijssel.

Wel nog in de boven genoemde plaatsen:

In Hoogeveen woonden 61 Klunders (niet allen van de hier besproken familie, zie een andere website), in Zuidwolde (Dr.) woonden er 34 (allen van deze familie) en in Slochteren (met Scharmer en Harkstede als dorpen) kwam de naam 8 maal voor.

De oudste leden van de hier behandelde familie woonden op de Sandbelt, het huidige Belt van Belt-Schutsloot. Deze buurtschap had geen kerk, voor de kerkelijke handelingen (dopen, trouwen, belijdenis, begraven) was men aangewezen op de omliggende

plaatsen Beulake (tot dat door het water werd verzwolgen), Wanneperveen en Zwartsluis. Helaas zijn de DTB-boeken van Wanneperveen pas vanaf 1740 te raadplegen, zodat over de oudste generaties moeilijk gegevens te vinden zijn.

In het onderstaande behandelen we alleen personen uit deze familie met de naam Klunder, wat betekent dat kinderen van moeders die Klunder heten niet verder uitgewerkt worden (het zijn dus 'naamreeksen' Klunder). Verder beperken we ons tot de tijd vr 1800 (op een paar uitzonderingen na).

Tenslotte: waar een naam op verschillende manieren gespeld werd, is hieronder meestal slechts n spelling gebruikt.

Naamreeks A:

De oudste generaties (Noordwest-Overijssel)

 

A-0. CLAES (KLUNDER) (hypothetisch)

Dit is de mogelijke vader (op grond van diens patroniem) van:

1 Jan Claes, volgt A-I.

 

A-I. JAN CLAES CLUNDER/KLUNDER

Misschien is hij de Jan Clasen/Klasen die in Zwartsluis kinderen laat dopen, zijn echtgenote is in dat geval Ariaentien Koosz./Aryaantjen Keesen, en hij woont op de Santbelt.

Jan wordt genoemd in het archief van het Schoutengerecht Wanneperveen, nr. 2990, d.d. 25 september 1685.

Kinderen (volgorde onbekend):

1 Aart, volgt A-II-a.

2 Claas, volgt A-II-b.

3 Jacob, volgt A-II-c.

Als de boven vermelde dopen in Zwartsluis betrekking hebben op dit gezin, dan ook (behalve Aert):

4 Jan, gedoopt in Zwartsluis op 15 juli 1683.

 

A-II-a. AART JANS CLUNDER

Zoon van Jan Claes (A-I).

Mogelijk is dit de Aert die op 3 juni 1677 in Zwartsluis wordt gedoopt als zoon van Jan Clasen en Aryaantjen Keesen, woonachtig op de Sandbelt.

Hij wordt genoemd in het archief van het Schoutengerecht Wanneperveen, nr. 3010 d.d. 16 november 1717.

Zeer waarschijnlijk is een kind:

1 Niesje, volgt A-III-a.

 

A-II-b. CLAES/CLAAS/KLAAS JANS(EN) CLUNDER/KLUNDER

Zoon van Jan Claes (A-I), overleden tussen 1748 en 1756.

Hij trouwt tweemaal:

1 Met Grietien Roelofs Scholten.

2 Op 7 november 1708 in Vollenhove (ondertrouw in Beulake) met Neeltjen Toerings (en andere spellingen), gedoopt in Beulake op 30 januari 1682, dochter van Toerinck Pieters en Angenis Stoffels, weduwe van Phlip Peters uit de Beulake.

Klaas woont in 1708 en 1748 in Wanneperveen.

Zijn weduwe Nieltjen Toerings woont in 1756 aan de Ronduite (vermoedelijk samen met haar schoondochter Hillegonda Gagero).

Klaas wordt evenals zijn broer Aart genoemd in het archief van het Schoutengerecht Wanneperveen no. 3010 d.d. 16 november 1717.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

(Bij de volkstelling in augustus 1748 zijn er geen inwonende kinderen.)

1 Adrijaentie, geboren in Wanneperveen en gedoopt in Beulake op 6 of 11 ("den elfden" of "den selfden"?) april 1710.

2 Jan, volgt A-III-b.

3 Aart, volgt A-III-c.

 

A-II-c. JACOB JANSZ./JANSSEN CLUNDER/KLUNDER

Zoon van Jan Claes (A-I).

Hij trouwt vr 1712 met Adriaantje/Arentje Jans.

Jacob wordt samen met zijn vrouw ("die ook gedoopt hebbende destijds") als lidmaat aangenomen voor kersttijd 1712. Arentje gaat in 1763 over naar de (kerkelijke) gemeente van Kolderveen.

Daarvr woont het gezin op de Sandbelt.

Kinderen (volgorde onbekend):

1 Jan, volgt NAAMREEKS B.

2 Aart, volgt NAAMREEKS C.

3 Adriaantje/Arentje, volgt A-III-d.

 

A-III-a. NIESJE AARTS KLUNDER

Zeer waarschijnlijk een dochter van Aart (A-II-a).

Zij trouwt met Gerrit Goossens.

Kinderen:

1 Geesje Gerrits Goossens (Koster), gedoopt in Hoogeveen op 28 september 1749 en aldaar overleden op 10 april 1816.

2 Aaltjen, gedoopt in Hoogeveen op 11 juni 1753.

3 Elsjen, gedoopt in Hoogeveen op 29 augustus 1756.

 

A-III-b. JAN KLAASSEN KLUNDER/CLUNDER

Zoon van Klaas (A-II-b) en Neeltjen Toerinks.

Hij trouwt tweemaal:

1 Met Aaltjen Arents (van Dijk), overleden vr 1753.

2 In Giethoorn op 18 maart (ondertrouw Wanneperveen/Giethoorn 24 februari) 1753 met Aaltjen Jansen (Backer), j.d. van Giethoorn.

Jan woont in 1748 aan de Bovenbuurte in Wanneperveen en in 1756 tussen de kettingbrug en de kerk (vermoedelijk in de buurt van de kerk).

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Klaas, volgt NAAMREEKS D.

2 Arent, volgt A-IV-a.

3 Jacob, waarschijnlijk rond 1739 geboren en mogelijk overleden in Wanneperveen op 19 augustus 1815.

4 Jan, gedoopt in Wanneperveen op 9 september 1742 en zeer waarschijnlijk overleden tussen 1748 en 1754.

5 Neeltjen, volgt A-IV-b.

6 Evertjen, gedoopt in Wanneperveen op 12 februari 1747 en zeer waarschijnlijk overleden vr 1750.

7 Angnies, gedoopt in Wanneperveen op 2 maart 1749.

8 Evertjen, volgt A-IV-c.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

9 Jan, volgt A-IV-d.

10 Willem, gedoopt in Wanneperveen op 16 november 1755 en zeer waarschijnlijk overleden vr 1757.

11 Willem, volgt A-IV-e.

12 Aart, volgt A-IV-f.

13 Derk, gedoopt in Wanneperveen op 7 april 1762 (getuige Neeltjen Jans, A-IV-b), en zeer waarschijnlijk overleden vr 1762.

14 Jantjen, volgt A-IV-g.

15 Derk, gedoopt in Wanneperveen op 13(?) april 1766 (getuige Neeltjen Jans Clunder, A-IV-b).

16 Allegonda, gedoopt in Wanneperveen op 12 maart 1769 (getuige Neeltjen Jans Clunder, A-IV-b).

 

A-III-c. AART KLAASSEN KLUNDER

Zoon van Klaas (A-II-b) en Neeltjen Toerinks, geboren vr 1738 in Beulake/Wanneperveen.

Hij trouwt in Vollenhove op 19 augustus (ondertrouw in Beulake op 24 juli en in Wanneperveen op 29 juli) 1753 met Alegonda/ Hillegonda Gagero, weduwe van Gerrit Lamberts Noteboom/Neuteboom, wonende op het huis de Bonkenhave/Bonkershave (dit "adellijke huis" werd bij overstromingen gebruikt voor kerkdiensten). Zij woont in 1756 aan de Ronduite (vermoedelijk met haar schoonmoeder Nieltje Toerings, is Aart dan al overleden?) en doet op 21 maart 1758 belijdenis in Wanneperveen (met attestatie van Beulake).

Van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend.

 

A-III-d. A(D)RIAANTJE/ARENTJE JACOBS KLUNDER

Dochter van Jacob (A-II-c) en Arentje Jans.

Zij trouwt met Jan Koops (Ringenier).

Adriaantje is getuige bij de doop van Arentje, dochter van Jan Jacobs (B-I).

Kinderen:

1 Lysbeth (Jans) (Ringenier?), geboren op de Sandbelt en gedoopt in Wanneperveen op 12 maart 1741.

2 Jantje (Jans) (Ringenier), geboren op de Sandbelt en gedoopt in Wanneperveen op 13 mei 1742.

3 Arentje (Jans) (Ringenier?), geboren op de Sandbelt en gedoopt in Wanneperveen op 28 juni 1744 en aldaar overleden in 1822.

4 Jacob (Jans) (Klunder?/Ringenier?), geboren op de Sandbelt, gedoopt in Wanneperveen op 11 december 1746 (als zoon van Jan Klunder en Ariaantje Jacobs!) en overleden in 1798.

5 Hendrikjen (Jans) Rengnierus (=Ringenier), geboren op de Sandbelt en gedoopt in Wanneperveen op 12 juli 1750.

6 Koop (Jans) (Ringenier), geboren op de Sandbelt en gedoopt in Wanneperveen op 28 oktober 1753 en aldaar overleden in 1826.

7 Jan Jans (Meijr) Ringenier, geboren op de Sandbelt en gedoopt in Beulake op 19 oktober 1760.

 

A-IV-a. ARENT JANS KLUNDER/CLUNDER

Zoon van Jan (A-III-b) en Aaltje Arents van Dijk, geboren in 1735 en overleden in Wanneperveen op 26 december 1813.

Hij trouwt tweemaal:

1 In Wanneperveen op 26 (ondertrouw op 10) februari 1775 met Aaltje Jans van Groningen, gedoopt in Wanneperveen op 22 maart 1750 en overleden vr 1802, dochter van Jan van Groningen en Swaantjen Jans.

2 In Wanneperveen op 14 maart (afkondigingen op 28 februari, 7 en 11 maart) 1802 met Evertje Kiers van Ootmarsum, gedoopt in Wanneperveen op 18 april 1751, dochter van Kier Lucas van Ootmarsum en Hilligje Arents van Dijk, weduwe van Arent Arents van Sleen.

Arent woont in augustus 1748 bij zijn ouders in Wanneperveen. Hij doet op 20 maart 1788 in Wanneperveen belijdenis.

Bij de volkstelling op 22 oktober 1795 woont hij als turfmaker met Aaltjen van Groningen (2 personen) in Middelkluft.

Van Arent zijn geen kinderen bekend (zijn tweede vrouw was bijna 50 jaar bij hun huwelijk).

 

A-IV-b. NEELTJEN JANS KLUNDER

Dochter van Jan (A-III-b) en Aaltjen Arents Dijk, gedoopt in Wanneperveen op 27 september 1744 en overleden vr 1785.

Zij trouwt in Wanneperveen op 20 februari (ondertrouw op 25 januari) 1771 met Jan Jans Koning, gedoopt in Wanneperveen op 24 november 1743, zoon van Jan Jans Koning en Vrouke Geerts; hij hertrouwt in Wanneperveen op 23 januari 1785 met Seeltjen Teunis Baars.

Neeltje woont in augustus 1748 bij haar ouders in Wanneperveen waar zij op 26 maart 1771 belijdenis doet.

Zij is doopgetuige bij haar halfbroers en -zusters: Derk

(1762), Jantjen (1763), Derk (1766) en Allegonda (1769) en bij Aeltje Klasens (1763, D-II-b).

Kinderen:

1 Jan Jans Koning, gedoopt in Wanneperveen op 26 januari 1772 en waarschijnlijk overleden vr september 1773.

2 Jan Jans Koning, gedoopt in Wanneperveen in september 1773 en waarschijnlijk overleden vr juli 1777.

3 Aaltjen Jans Koning, gedoopt in Wanneperveen op 18 december 1774 (getuige Evertjen, A-IV-c).

4 Jan Jans Konink, gedoopt in Wanneperveen op 27 juli 1777 en waarschijnlijk overleden vr oktober 1779.

5 Jan Jans Koning, gedoopt in Wanneperveen op 31 oktober 1779 (getuige Jantje, A-IV-g) en aldaar overleden in 1823.

6 Froukje Jans Konink, gedoopt in Wanneperveen op 31 december 1782.

 

A-IV-c. EVERTJEN JANS KLUNDER/CLUNDER

Dochter van Jan (A-III-b) en Aaltjen Arents Dijk (in overlijdensakte staat: Aaltje Nieuwenhuis), gedoopt in Wanneperveen op 15 maart 1750 en overleden in Meppel op 26 juli 1815.

Zij trouwt in Wanneperveen/Meppel op 20/21 mei/juni 1778 met Jan Roelofs Hijzingh/Huisink, j.m. uit Meppel, begraven in Meppel op 21 augustus 1778.

Evertjen is in 1774 getuige bij de doop van een kind van haar zuster Neeltjen (A-IV-b).

Zij woont in 1778 in Meppel.

Zij heeft zeer waarschijnlijk geen kinderen door het zeer snel na het huwelijk overlijden van haar echtgenoot.

 

A-IV-d. JAN JANS KLUNDER/CLUNDER

Zoon van Jan (A-III-b) en Aeltjen Jans Backer, gedoopt in Wanneperveen op 13 januari 1754 en aldaar overleden op 7 mei 1827.

Jan trouwt in Wanneperveen op 16 december (ondertrouw op 23 november) met Evertjen Egberts, zeer waarschijnlijk gedoopt in Wanneperveen op 28 april 1743 als dochter van Egbert Roelofs en Elizabeth Pouwels.

Jan is waarschijnlijk de Jan Klunder die in 1795 enkele malen afgevaardigde is naar de Provincie.

Bij de volkstelling van 22 oktober 1795 in Wanneprveen wordt Jan Clunder, turfmaker in Middelkluft, genoemd (3 personen).

Kind:

1 Jan, volgt A-V-a.

(Als de doopdatum van de moeder juist is, is zij bijna 40 als deze Jan geboren wordt, dus waarschijnlijk is hij haar enige zoon.)

 

A-IV-e. WILLEM JANS KLUNDER

Zoon van Jan (A-III-b) en Aaltjen Jans Backer, gedoopt in Wanneperveen op 9 oktober 1757 en aldaar overleden op 27 augustus 1835.

Hij trouwt driemaal:

1 In Wanneperveen op 1 april (ondertrouw op 9 maart) 1781 met Aaltjen Jans Geele, gedoopt in Wanneperveen op 10 juli 1757 en aldaar overleden rond 1790, dochter van Jan Alberts Geele en Zwaantje Kiers Kappe; zij doet op 10 april 1786 belijdenis in Wanneperveen.

2 In Giethoorn op 28 (ondertrouw in Wanneperveen op 11 februari) 1791, met Grietje Jans Mulder, overleden vr 1794, weduwe van Gerrit Harms Knol van Giethoorn; attestatie naar Wanneperveen op 28 februari 1791.

3 In Wanneperveen op 2 november (ondertrouw op 17 oktober) 1794 met Jacobjen Hendriks Vos, j.d. van de Zomerdijk onder Wanneperveen, overleden in Wanneperveen in 1820, dochter van Hendrik Alberts Vos en Femmegjen Lucas Vent.

Willem doet belijdenis in Wanneperveen op 1 april 1790.

Bij de volkstelling op 22 oktober 1795 wordt een Willem Klunder, turfmaker in Middelkluft genoemd (4 personen).

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Aaltjen, gedoopt in Wanneperveen op 11 november 1781 (getuige Jantjen Jans Klunder, A-IV-g), en mogelijk begraven in Zwartsluis op 23 januari 1795.

2 Jan, gedoopt in Wanneperveen op 1 juni 1783 en waarschijnlijk overleden vr 1788.

3 Derk, volgt A-V-b.

4 Zwaantje, volgt A-V-c.

5 Jan, gedoopt in Wanneperveen op 14 december 1788 (getuige Jantjen Jans Klunder, A-IV-g).

Uit de latere huwelijken zijn geen kinderen bekend.

A-IV-f. AART/AREND JANS KLUNDER

Zoon van Jan (A-III-b) en Aaltje Jans Backer, geboren in Wanneperveen op 11 en gedoopt op 13 januari 1760.

Hij trouwt tweemaal:

1 In Zwolle op 16 november (ondertrouw op 24 oktober) 1789 met Grietje/Margaretha de Vries, overleden vr 1816.

2 In Amsterdam op 16 mei 1816 met Coba van Zijll, gedoopt in Vianen op 22 september 1768, dochter van Jan van Zijll en Angenita Verhoeff, weduwe van Johannes de Vogel(?).

Aart is schippersknecht en (veer-)schipper.

Hij koopt in 1789 een huis in Zwolle van welke stad hij op 8 januari 1790 het kleinburgerschap krijgt, en waarin hij nog in 1812 woonachtig is.

In het huisgezinnenbestand van Zwolle in 1795 staat Arend Klunder vermeld als schippersknecht (4 personen).

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Doodgeboren kind, begraven in Zwolle op 19 juni 1790; is dit een voortijdig geboren tweeling van no. 2?

2 Jan, geboren in Zwolle op 13 en gedoopt op 17 augustus 1790.

3 Angenis, volgt A-V-d.

4 Jacob, volgt A-V-e.

5 Aaltje, geboren in Zwolle op 21, gedoopt op 27 september 1795 en aldaar begraven op 24 maart 1798.

6 Derk, volgt A-V-f.

7 Aaltje, geboren in Zwolle op 1, gedoopt op 4 november 1804; zij trouwt in Zwolle op 19 november 1827 met Evert (niet

Claas?) Hellendoorn.

Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

A-IV-g. JANTJEN JANS KLUNDER/CLUNDER

Dochter van Jan (A-III-b) en Aaltje Jans Bakker, gedoopt in Wanneperveen op 6 november 1763 (getuige Neeltjen Jans Klunder (A-IV-b) en begraven in Zwartsluis op 18 april 1794.

Zij trouwt in Zwartsluis op 26 (ondertrouw op 5) oktober 1783 met Jan Peters Kragt, overleden in het armhuis in Zwartsluis in 1820; hij hertrouwt in Zwartsluis op 18 november (ondertrouw in Meppel op 27 oktober) 1795 met Hendrikje Bruines (overleden in 1818).

Jantjen is dikwijls doopgetuige: in 1779 en 1783 bij een kind van Neeltjen Jans Klunder (A-IV-b), in 1781 en 1784 bij een kind van Willem Jans Klunder (A-IV-e) en in 1783 bij Jan Klunder (A-V-a).

Kinderen:

In het doopboek van Zwartsluis zijn geen kinderen gevonden, in het begraafboek van die plaats staat echter Jan Peters Kragt vermeld als vader van een begraven kind in: 1784, 1787, 1788, 1789 en 1792.

 

A-V-a. JAN KLUNDER

Zoon van Jan (A-IV-d) en Evertje Egberts, gedoopt in Wanneperveen op 16 maart 1783 (getuige Jantjen Klunder (A-IV-g) en overleden in Giethoorn op 15 mei 1825.

Hij trouwt in Giethoorn op 2 mei 1817 met Hendrikje Derks Knol, geboren ca. 1769, dochter van Derk Klazen Knol en Koopjen Roelofs Bakker, weduwe van Wolter Jans Meister.

Jan is grutter van beroep.

Hij heeft waarschijnlijk geen kinderen: bij zijn huwelijk is zijn bruid 48 jaar!

 

A-V-b. DERK WILLEMS KLUNDER

Zoon van Willem (A-IV-e) en Aaltjen Jans Geele, gedoopt in Wanneperveen op 7 november 1784 en overleden vr 1833.

Hij trouwt in Hoogeveen op 24 januari 1811 met Femmigje Geerts, gedoopt in Hoogeveen op 27 december 1778 en aldaar overleden op 27 december 1833, dochter van Geert Jans Geerts en Hilligje Jans; zij is weduwe bij haar huwelijk.

Derk woont in 1811 al in Hoogeveen.

Van hem zijn geen kinderen bekend.

 

A-V-c. ZWAANTJE WILLEMS KLUNDER

Dochter van Willem (A-IV-e) en Aaltjen Jans Geele, gedoopt in Wanneperveen op 17 september 1786 en overleden in Meppel op 11 november 1856.

Zij trouwt tweemaal:

1 In Meppel op 15 mei 1811 met Lucas Engberts Bakker, geboren in Meppel ca. 1785/1786 en aldaar overleden op 12 maart 1818, zoon van Engbert Bakker en Jentien Klaas.

2 In Meppel op 22 juli 1820 met Johannes Antonius Ewich/Eeuwig, geboren in Leeuwarden in 1788 en overleden in Mappel op 4 oktober 1854, zoon van Jacob Ewich/Eeuwig en Margare-tha Dolhoffs / Margien Egbers Adolf.

Zwaantje woont in 1811 al in Meppel.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Aaltien Lucas Bakker, geboren in Meppel op 8 maart 1812; zij trouwt driemaal: 1) in Meppel op 20 oktober 1835 met Lucas Hendriks Schut, 2) in Meppel op 2 november 1857 met Reinder Bakker, 3) in Hoogeveen op 17 november 1870 met Harm Beuker.

2 Engbert Bakker, geboren in Meppel op 4 februari 1815 en overleden in Hoorn op 17 november 1835.

3 Willem Bakker, geboren in Meppel op 11 november 1817; hij trouwt in Meppel op 6 februari 1839 met Jacoba Eeuwig (niet te verwarren met zijn halfzuster!).

Kinderen uit het tweede huwelijk:

4 Jacob E(eu)wich, geboren in Meppel in 1821 en aldaar overleden op 23 mei 1822.

5 Jacoba Eewig, geboren in Meppel op 17 maart 1823 en aldaar overleden op 1 september 1901; zij trouwt in Meppel op 24 april 1844 met Barend Israel.

6 Marchien Eewig, geboren in Meppel op 19 augustus 1826 en aldaar overleden op 29 juni 1827.

7 Marchien Ee(u)wig, geboren in Meppel op 6 december 1829 en aldaar overleden op 9 december 1916; zij trouwt tweemaal: 1) in Meppel op 13 september 1854 met Gerrit van Oijen, 2) in Meppel op 18 januari 1873 met Harm van Urk.

8 Aaltje Eeuwig, geboren in Meppel op 13 maart 1833 en aldaar overleden op 18 juli 1915; zij trouwt tweemaal: 1) in Meppel op 5 augustus 1854 met Berend Johannes de Groot, 2) in Meppel op 1 mei 1875 met Jan Blomberg Adams Hoevenberg.

 

A-V-d. ANGENIS/AGNES KLUNDER

Dochter van Arend (A-IV-f) en Grietje de Vries, geboren in Zwolle op 27 juni, gedoopt op 3 juli 1791, en overleden in Zwolle op 14 september 1847.

Zij trouwt in Zwolle op 29 mei 1812 met Johan/Jan van der Vegt(e), geboren in Zwolle op 15 oktober 1789 en aldaar overleden op 8 mei 1847, zoon van Hendrik van der Vegte en Maria Larooy.

Bij haar huwelijk is Angenis werkvrouw.

Kinderen:

1 Maria van der Vegt, geboren in Zwolle op 26 februari en aldaar overleden op 29 mei 1813.

2 Margaretha/Grietje van der Vegt, geboren in Zwolle op 3 maart 1815 en overleden in Kampen op 23 augustus 1842.

3 Hendrika Maria van der Vegt, geboren in Zwolle op 27 september 1817 en aldaar overleden op 11 november 1884; zij trouwt in Zwolle op 8 november 1847 met Willem Hendrik (Baron) Collot d'Escury.

4 Maria van der Vegt, geboren in Zwolle op 14 april 1820 en aldaar overleden op 25 juli 1866; zij trouwt in Zwolle op 6 augustus 1846 met Antonie Johannes Hissink.

5 Hendrik Willem van der Vegt, geboren in Zwolle op 14 maart 1822 en aldaar overleden op 5 maart 1842.

6 Jacoba van der Vegt, geboren in Zwolle op 27 april 1824.

7 Aaltje van der Vegt, geboren in Zwolle op 27 april 1827.

8 Johanne van der Vegt, geboren in Zwolle op 27 mei 1830 en aldaar overleden op 19 oktober 1889; zij trouwt in Zwolle op 27 augustus 1857 met Albertus Meijer.

9 Agnies van der Vegt, geboren in Zwolle op 24 december 1832 en overleden in Amsterdam op 4 december 1856.

 

A-V-e. JACOB KLUNDER

Zoon van Arend (A-IV-f) en Grietje/Margaretha de Vries, geboren in Zwolle op 19, gedoopt op 22 september 1793 en aldaar overleden op 29 december 1829.

Hij trouwt in Zwolle op 11 mei 1827 met Gesina Maria / Maria Gezina / Siena van Gaalen, een vondeling, gedoopt in Amsterdam op 13 februari 1803.

Jacob is onderwijzer.

Kind:

1 Jan, geboren in Zwolle op 6 december 1827 en aldaar overleden op 6 mei 1828 [aktedatum].

 

A-V-f. DERK KLUNDER

Zoon van Arend (A-IV-f) en Grietje de Vries, geboren in Zwolle op 25, gedoopt op 30 juni 1799 en overleden in Deventer op 28 april 1835.

Hij trouwt in Zwolle op 4 december 1823 met Johanna Noortman.

Derk is schipper.

Kind:

1 Klaas, geboren in Zwolle op 1 maart 1826 [aktedatum]; hij trouwt in Zwolle op 1 oktober 1857 met Jantje Harms.

 

 

Naamreeks B:

Tak Jan Jacobs (Havelte - Zuidwolde)

B-I. JAN JACOBS KLUNDER

Zoon van Jacob (A-II-c) en Adriaenjen/Arentjen Jans.

Hij trouwt tweemaal:

1 In Blokzijl op 3 januari 1750/1751 (ondertrouw in Wanneperveen op 1 december 1749/1750) met Aaltje Jans Reelte, j.d. van de Wetering onder Blokzijl.

2 In Giethoorn op 27 (ondertrouw op 11) november 1757 met Aafje Cimons/Symens Hase/de Haas, geboren ca. 1736, gedoopt in Giethoorn op 12 augustus 1742, dochter van Simon Jansz. Hase en Annigje Harmens Geerlofs (niet Sijsje Jans Otten?).

Jan is in 1757 diaken en in 1762 ouderling in Giethoorn.

Hij is waarschijnlijk degene die in de jaren 1779, 1780, 1784 en 1781 in Havelte veen, land en onroerend goed verkoopt.

Kind uit het eerste huwelijk:

1 Arentje, gedoopt in Giethoorn op 1 december 1751 (getuige Adriaantje Jacobs Klunder, A-III-d) en aan de pokken overleden op 16 september 1753.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

2 naamloos, ongedoopt kind, geboren in Giethoorn op 18 en aldaar overleden op 23 juni 1758.

3 Jacob, volgt B-II-a.

4 Annigje, volgt B-II-b.

5 Syme(n), volgt B-II-c.

6 Jan, volgt B-II-d.

7 Arentje, volgt B-II-e.

8 Koop, volgt B-II-f.

 

B-II-a. JACOB JANS KLUNDER/CLUNDER

Zoon van Jan Jacobs (B-I) en Aafke Cimons Haze, geboren in Giethoorn op 20 en gedoopt op 23 december 1759.

Hij trouwt in Wanneperveen op 19 december 1779 met Roelofje Harms ten Hoeve, van Wanneperveen.

Bij de volkstelling op 22 oktober 1795 in Wanneperveen worden Jacob Klunder, winkelier te Middelkluft, en zijn echtgenote genoemd (2 personen).

Van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend.

B-II-b. ANNIGJE/ANNETJE JANS KLUNDER/CLUNDER

Dochter van Jan Jacobs (B-I) en Aafke Simons Haze, geboren in Giethoorn op 10 en gedoopt op 15/19 augustus 1762 (getuige Aaltje Cimons Haze).

Zij overlijdt in Coevorden op 19 juli 1832.

Zij trouwt in Havelte op 6 januari 1792 met Jan Jans Kol(len)/ Collen, gedoopt in Haskerhorne op 17 mei 1767 en overleden in Avereest in 1826, zoon van Jan Jans Kollen en Annigje Ariens/Arjans (Modderman).

Kinderen (op 16 september 1794 en 29 december 1812 wordt een kind van Jan Kollen in Havelte begraven):

1 Jan Collen/Kollen, gedoopt in Havelte op 13 januari/17 maart 1793 en aldaar overleden op 28 april 1872; hij trouwt tweemaal: 1. in Havelte op 27 juli 1821 met Roelofjen Jans Luichies en 2. in Havelte op 10 mei 1851 met Jentje/Jennechien Wolters de Groot.

2 Jan Kol, drielingbroer van 3 en 4, geboren in Havelte op 25, gedoopt op 31 augustus 1794 en overleden op 5 september 1794.

3 Jacob Kol, drielingbroer van 2 en 4, overleden op 4 of 12 september 1794.

4 Aafje Kol, drielingzuster van 2 en 3, als bij 3.

5 Jan Jans Collen/Kollen, gedoopt in Havelte op 10 januari 1796 en overleden in Lutten op 20 februari 1867; hij trouwt in Havelte op 10 januari 1820 met Roelofjen Alberts Oost.

6 Aafje Jans Kollen, geboren in Havelte op 25 februari, gedoopt op 3 maart 1799, en overleden in Appelscha op 15 juli 1865; zij trouwt in Havelte op 27 maart 1824 met Henderikus Hendriks Tigelaar.

7 Annigje Kollen, geboren in Nijeveen op 20, gedoopt op 25 januari 1801, en overleden in Coevorden op 15 januari 1836; zij trouwt in Ambt Ommen op 12 mei 1826 met Jan de Lange.

 

B-II-c. SYME(N) JANS KLUNDER

Zoon van Jan Jacobs (B-I) en Aafje Symens/Cimons Hase (in zijn overlijdensakte staat als moeder ten onrechte de eerste vrouw van zijn vader vermeld), geboren in Giethoorn op 19 en gedoopt op 23 juni 1765. Hij overlijdt in Havelte op 21 oktober 1839.

Hij trouwt in Havelte op 4 mei 1806 (ondertrouw in Ruinerwold op 20 april) met Jantje Lubberts Dulleman, geboren in Diever op 10 januari 1778 en overleden in Ruinerwold op 19 september 1841, dochter van Lubbert Dulleman en Jettien Jacobs.

Symen vertrekt in 1806 naar Havelte, woont daar aan het Lageveld en is turfmaker. Hij heeft echter al in die plaats in veen en vast goed gehandeld in de jaren 1790, 1791, 1793, 1794, 1795 en 1798. Evenzo als erflater van land in 1805.

Hij komt voor op de lijst van weerbare mannen te Havelte in 1811.

Kinderen:

1 Jan, gedoopt in Havelte op 7 december 1806 en aldaar overleden op 16 augustus 1884; hij trouwt tweemaal: 1) in Havelte op 8 mei 1830 met Margjen Roelofs Stummel en 2) op 1 februari 1867 met Geertje van Agteren.

2 Lubbert, geboren in Havelte op 10, gedoopt op 19 augustus 1808 en overleden in Ruinerwold op 8 januari 1848.

3 Jacob, gedoopt in Havelte op 7 en aldaar overleden op 16/23 november 1810.

4 Jacob, geboren in Havelte op 30 december 1811 en overleden in Zuidwolde (Dr.) op 9 januari 1889; hij trouwt in Ruinerwold op 15 mei 1841 met Aaltje Hendriks Ofrein.

5 Jantien/Jentje, geboren in Havelte op 16 juli 1816 en overleden in Ruinerwold op 17 mei 1897; zij trouwt in Ruinerwold op 12 oktober 1839 met Roelof Sjoerts Hoornstra.

6 Aafje/Aaltje, geboren in Havelte op 4 november 1821 en overleden in Zuidwolde (Dr.) op 2 mei 1915; zij trouwt in Meppel op 17 oktober 1848 met Koop Jans Minekes.

7 Hendrik, geboren in Havelte op 11 augustus 1825 en overleden in Zwolle op 19 januari 1894; hij trouwt in De Wijk op 16 juni 1860 met Aaltje Loopers.

 

B-II-d. JAN JANS KLUNDER

Zoon van Jan Jacobs (B-I) en Aafje Simons Hase, geboren in Giethoorn op 29 oktober, gedoopt op 1 november 1767, en overleden in Havelte op 26 januari 1845.

Jan trouwt tweemaal:

1 In Havelte op 18/27 november 1804 met Margjen Geerts Marissen/(Diphoorn?), gedoopt in Havelte op 10 december 1786 en aldaar overleden op 1/5 november 1810, dochter van Geert Hendriks Marissen en Marchye Geerts Tuin.

2 In Havelte op 1 februari 1812 met Zwaantje Jans Marissen (bij huwelijk Diphoorn genoemd), waarschijnlijk geboren in Havelte op 9 juni, gedoopt in Uffelte op 12 juli 1782, dochter van Jan Hendriks Marissen en Margje Jans.

Jan woont tot zijn overlijden aan de Veendijk in Havelte. Zijn beroep is turfmaker.

Hij komt voor op de lijst van weerbare mannen in Havelte in 1811.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Jan, geboren in Havelte op 14, gedoopt op 22 juni 1806, en overleden in De Wijk op 11 juni 1875; hij trouwt in Havelte op 9 september 1831 met Annegje Jans te Mast.

2 Margjen, geboren in Havelte op 20, gedoopt op 29 juni 1808 en overleden in Ruinerwold op 27 maart 1830.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

3 Jan, geboren in Havelte op 2 september 1812 en aldaar overleden op 3 januari 1844; hij trouwt in Havelte op 4 maart 1837 met Jacobje Pieters Bleij.

 

B-II-e. ARENTJE JANS KLUNDER

Dochter van Jan Jacobs (B-I) en Aafje Simons Hase, geboren in Giethoorn op 8, gedoopt op 16 december 1770 en overleden in Nijeveen op 26 april 1847. Zij trouwt in Havelte op 29 januari 1804 met Albert Jans Nooij, gedoopt in Havelte op 6 augustus 1786 en overleden in Nijeveen op 23 maart 1850, zoon van Jan Alberts Noij en Femmetje Gerrits.

Kinderen:

1 Fennegijn/Femmigje Alberts Nooij, geboren in Havelte op 22, gedoopt op 24 maart 1805, en overleden in Nijeveen op 22 april 1881; zij trouwt in Havelte op 10 oktober 1829 met Gerbrand Willems Sloppers/Floppers.

2 Jan Alberts Nooi, gedoopt in Havelte op 17 december 1809 en aldaar overleden op 31 maart 1881; hij trouwt in Nijeveen op 19 april 1833 met Klaasje Wolters (bij de geboorte van haar kinderen en het overlijden van haar man Klaasje Hendriks Timmerman genoemd).

3 Jan Nooij, geboren in Nijeveen op 23 juni 1815 en overleden in ... op ... ; hij trouwt in Nijeveen op 12 februari 1851 met Femmigje Knol.

 

B-II-f. KOOP/COOP JANS KLUNDER

Zoon van Jan Jacobs (B-I) en Aafje Symens Hase, geboren in Giethoorn op 27, gedoopt op 28 mei 1775 en overleden in Ave-

reest in 1848.

Hij trouwt in Havelte op 11 november 1804 met Klaasje Benen Kok.

Koop koopt in 1798 veen in Havelte, alwaar hij in 1804 aan de Veendijk woont. Hij komt als turfmaker voor op de lijst van weerbare mannen in Havelte in 1811. Hij is in 1835 arbeider in Avereest in het Schoutambt Ommen.

Kinderen:

1 Afijn, gedoopt in Havelte op 14 juli 1805 en waarschijnlijk overleden vr december 1806.

2 Afijn/Aafje, gedoopt in Havelte op 7 december 1806 en overleden in Avereest in 1869; zij trouwt in Avereest op 2 mei 1835 met Booy Alberts Bosman.

3 Margje, gedoopt in Havelte op 5 november 1809 en aldaar overleden op 20 maart 1810.

 

 

Naamreeks C:

Tak Aart Jacobs (Hoogeveen)

 

C-I. AART JACOBS KLUNDER/CLUNDER

Zoon van Jacob (A-II-c) en Adrijaentie/Arentje Jans, geboren op de Sandbelt, gedoopt in Beulake op 1 januari/februari 1718 en begraven in Hoogeveen op 10 oktober 1788.

Hij trouwt tweemaal:

1 In Wanneperveen op 11 februari (ondertrouw 26 januari) 1748 met Geertje Jans Mooy, j.d. uit Wanneperveen.

2 In Kolderveen op 13 februari 1758 met Beutien (en andere spellingen) Willems Maalmoes, gedoopt in Hoogeveen op 5 april 1733 en overleden op 12 november 1813, dochter van Willem Hendrik Maalmoes en Grietje Willems/Wolters Soetebotter, zij hertrouwt met Hendrik Willems Oochies.

Aart woont in 1748 aan de Oosterkluft in Wanneperveen en in 1758 in Dinxterveen. In 1762 wordt 'diaken-boekhouder' Aart Jans(!) Klunder door de diaconie van Dinxterveen met een bepaalde opdracht naar Zwolle gestuurd.

Eind september 1770 zijn Aart en Bartje (= Beutje) Willems als lidmaten overgekomen in Wanneperveen met attestatie van Kolderveen, in 1771 vertrekken zij met attestatie naar Hoogeveen.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

(In augustus 1748 geen inwonende kinderen.)

1 Jacob, volgt C-II-a.

2 Geesje, gedoopt in Wanneperveen op 30 mei 1751 en waar-

schijnlijk overleden vr 1765.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

(In Hoogeveen wordt op de volgende data een kind van Aart Jacobs Klunder/Clunder begraven: 10 mei 1771, 6 november 1772, 27 november 1772, 7 januari 1774):

3 Grietje, volgt C-II-b.

4 Arendje, volgt C-II-c.

5 Willem, volgt C-II-d.

6 Geesje, volgt C-II-e.

?7 Aardt, gedoopt in Kolderveen op 26 mei 1765, zou dan een tweelingbroer zijn van Geesje, van wie de doop niet gevonden is, maar het kan ook een schrijffout zijn!

8 Jan, geboren in Dinxterveen, gedoopt in Kolderveen op 18 januari 1767 en waarschijnlijk vr november 1771 overleden.

9 Niesijn, gedoopt in Kolderveen op 5 maart 1769 en begraven in Hoogeveen op 10 mei 1771.

10 Niesje, geboren in Hoogeveen op 24 november 1771 en aldaar begraven op 6 november 1772 of 10 februari 1774, tweelingzuster van no. 10.

11 Jan, gedoopt in Hoogeveen op 24 november 1771 en aldaar begraven op 16 januari 1787, tweelingbroer van no. 9.

12 Niesje, geboren in Hoogeveen op 24 september 1775 en aldaar begraven op 7 oktober 1789.

 

C-II-a. JACOB AARTS KLUNDER(TS)

Zoon van Aart (C-I) en Geertien Jans Mooij, geboren in Wanneperveen op 1, gedoopt op 3 augustus 1749 en overleden in Hollandscheveld op 18 december 1812.

Hij trouwt tweemaal:

1 Ondertrouw in Ruinen op 7 augustus 1774 met Hilligje Jan(ni)s, j.d. te Echten, waarschijnlijk dochter van Jannes Alberts en Hendrikje Lukas, vertrekt op 25 augustus 1774 met attestatie naar Hoogeveen.

2 In Hoogeveen op 18 mei 1808 met Hendrikje Reinders, gedoopt op 18 november 1770, overleden in Hoogeveen op 5 april 1837, dochter van Reijnder Klaas en Arentje Hendriks, weduwe van Jan Eshuis.

Jacob is arbeider, turftrekker te Hollandscheveld. Hij komt voor op de lijst van weerbare mannen te Hoogeveen in 1811.

Hij is momber bij het tweede huwelijk van zijn halfzuster Grietien (C-II-b).

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Aart, gedoopt in Hoogeveen op 23 juli 1775 en waarschijnlijk overleden tussen 1779 en 1811.

2 Jannes, volgt C-III-a.

3 Geertje/Grietje, volgt C-III-b.

4 Albert, volgt C-III-c.

5 Annechien, gedoopt in Hoogeveen op 6 juli 1783.

6 Geesje, volgt C-III-d.

7 Jantje, gedoopt in Hoogeveen op 27 januari 1787 en waarschijnlijk overleden vr 1791.

8 Jantje, gedoopt in Hoogeveen op 10 augustus 1791.

Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

C-II-b. GRIETJE AARTS KLUNDER(S/T)/CLUNDER

Dochter van Aart (C-I) en Beutien Willems, gedoopt in Kolderveen op 8 april 1759 en overleden in Hoogeveen op 24 augustus 1833.

Zij trouwt tweemaal:

1 Met Berent Willems (van der) We(j)de, gedoopt in Hoogeveen op 5 maart 1758 en aldaar overleden op 17 oktober 1796, zoon van Willem Jans/Derks van der Wei(j)de (alias Wildeman) en Aaltje Pieters (van den Berg).

2 Op 5 mei 1797 met Harm Jans Kikkert, geboren in Ruinen, gedoopt in Collencote op 26 oktober 1745 en overleden in Hollandscheveld op 30 april 1815, zoon van Jan Harms Kikkert en Aaltje van Takken, weduwnaar van Grietien Arends (!). Bij dit huwelijk zijn haar halfbroer Jacob (C-II-a) en haar broer Willem (C-II-d) momber.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Clunder(!) Aard van der Wei(j)de, gedoopt in Hoogeveen op 11 maart en begraven op 7 oktober 1789.

2 Aard/Ate (Berends van der) Wei(j)de, gedoopt in Hoogeveen op 5 september 1790 en overleden in Zuidwolde (Dr.) op 18 juli 1885ij hij trouwt in Zuidwolde (Dr.) op 23 april 1821 met Femmigjen Arends Snijder.

3 Willem (Berends van der) Wei(j)de, gedoopt in Hoogeveen op 6 april 1794 en aldaar overleden op 9 november 1838; hij trouwt in Zuidwolde (Dr.) op 2 november 1811 met Margjen Jans Kuster.

Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

C-II-c. ARENDJE/AALTJE AARTS KLUNDER

Dochter van Aart (C-I) en Beute Willems, geboren in Dinxterveen, gedoopt in Kolderveen op 14 december 1760 en overleden in Assen op 2 december 1797.

Zij trouwt in Assen op 1(?) november 1793 met Hendrik Ernst Jansen, gedoopt in Assen op 31 januari 1768 en aldaar overleden op 7 januari 1820, zoon van Ernst Jans en Lutgertje Hendriks; hij hertrouwt in Assen op 6 mei 1798 met Janna Gerrits uit Gasselterboerveen.

Arendje woont in 1793 in Assen.

Bij haar huwelijk wordt zij Arendje genoemd maar bij de doop van haar kinderen en bij haar begrafenis Aaltje!

Kinderen:

(Op 26 juni 1804 wordt een kind van Hinderijk Erents begraven, dus moet er (minstens?) nog een derde kind zijn!):

1 Ernst Hendriks Jansen, geboren in Assen op 12 januari 1794 en aldaar overleden op 25 november 1813.

2 Aart Jansen, geboren in Assen op 1 mei 1796 en aldaar overleden in 1799.

 

C-II-d. WILLEM AARTS KLUNDER(T)

Zoon van Aart (C-I) en Beutien Willems, gedoopt in Kolderveen op 25 september 1763 en overleden in Hoogeveen op 25 december 1816.

Hij trouwt met Aaltjen Alberts Klinkjen (en andere spellingen), gedoopt in Hoogeveen op 9 oktober 1771 en aldaar overleden op 2 november 1845, dochter van Albert Jans Klinkjen en Trijntje Arends Westerman.

Willem is arbeider en slachter.

Hij woont in 1809 en 1811 op verschillende adressen in Hollandscheveld en komt voor op de lijst van weerbare mannen in Hoo-

geveen in 1811.

Hij is momber bij het tweede huwelijk van zijn zuster Grietien (C-II-b).

Kinderen:

1 Aart, volgt C-III-e.

2 Albert, gedoopt in Hoogeveen op 30 december 1798 en aldaar begraven op 12 januari 1799.

3 Trijntje, gedoopt in Hoogeveen op 3 november 1799 en aldaar overleden op 17 februari 1837; bij de volkstelling van 1829 wordt zij Trijntje Aarts Klunder genoemd, zij is dan ongehuwd.

4 Albert, gedoopt in Hoogeveen op 14 december 1803 en aldaar overleden op 28 november 1852; hij trouwt in Hoogeveen op 2 mei 1830 met Grietje Lamberts Boer.

5 Beudina, volgt C-III-f.

6 Jantien, gedoopt in Hoogeveen op 16 december 1810 en aldaar overleden op 13 augustus 1812.

7 Johannes of Johanna, geboren in Hoogeveen op 20 maart 1814 (geboorteakte: Johannes), aldaar overleden op 1 maart 1816 (overlijdensakte: Johanna, geboren half februari 1814!).

 

C-II-e. GEESJE/GEERTJE AARTS KLUNDER(T)

Dochter van Aart (C-I) en Beute Willems, gedoopt in Kolderveen op 26 mei 1765 (deze doop werd echter niet in het doopboek gevonden, wel de doop van Aart op deze datum, schrijffout of tweelingbroer?). Zij is overleden in Hoogeveen op 7 februari 1839.

Zij trouwt in Hoogeveen in februari 1799 met Roelof Wolters Kleis, geboren in Echten, gedoopt in Ruinen op 28 maart 1762 en overleden in Ruinen op 21 maart 1837, zoon van Wolter Nannes Kleis en Karsien Hendriks Kleis, weduwnaar van Hillechien Pieters.

Kinderen:

1 Beute Roelofs Kleis, gedoopt in Hoogeveen op 5 mei 1802 en overleden in Beilen op 17 juni 1879; zij trouwt op 10 april 1829 met Jan Wolters Pol.

2 Jan Roelofs Kleis, gedoopt in Hoogeveen op 28 juli 1805 en overleden in Ruinen op 17 april 1851; hij trouwt in Ruinen op 17 mei 1836 met Roelofje Arends Snijder.

3 Arend Roelofs Kleis, geboren in Hoogeveen op 1, gedoopt op 3 februari 1808 en overleden in het hospitaal in Utrecht op 2 maart 1836.

4 Peter Roelofs, gedoopt in Hoogeveen op 13 januari 1811 en in datzelfde jaar overleden.

 

C-III-a. JANNES JACOBS KLUNDER(T)

Zoon van Jacob (C-II-a) en Hillegje Jan(ni)s, geboren in Hoogeveen op 23, gedoopt op 27 oktober 1776 en aldaar overleden op 7 oktober 1845.

Hij trouwt driemaal:

1 Op 28 oktober 1809 (onwaarschijnlijke datum i.v.m. geboortedatum dochter en datum tweede huwelijk!) met Annigje Alberts Strijker.

2 In Hoogeveen op 12 november 1809 met Geesje Aalderts Hap/ Stap/Smit, gedoopt op 9 september 1781 en overleden in Hoogeveen op 15 maart 1815, dochter van Aaldert Reints Smit/Hap en Roelofje Klaas Botter.

3 In Hoogeveen op 20 februari 1819 met Aaltje Jannes Thalen, gedoopt in Hoogeveen op 29 april 1792 en aldaar overleden op 30 januari 1868, dochter van Jannes Thijs Thalen en Elsien Hendriks Flobbe.

Jannes komt voor op de lijst van weerbare mannen in Hoogeveen in 1811.

Kind uit het eerst huwelijk:

1 Annigje, geboren in Zuidwolde (Dr.) op 2 februari 1802 en overleden in Hoogeveen op 14 november 1828.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

Opmerking: Op 6 september 1810 wordt in Hoogeveen een kind van Jannes Jakobs Klunder begraven, dat moet een hier niet vermeld kind zijn!)

2 Jacob, geboren in Hoogeveen op 18 mei 1813 en aldaar overleden op 11 september 1876; hij trouwt in Hoogeveen op 14 april 1838 met Hendrikjen Willems Overdijk.

3 Roelof, geboren in Hoogeveen op 15 maart 1815 en aldaar overleden op 20 maart 1816, tweelingbroer van no. 4.

4 Geesjen, geboren in Hoogeveen op 15 maart 1815 en aldaar overleden op 26 maart 1816, tweelingzuster van no. 3.

Kinderen uit het derde huwelijk:

5 Hillegjen, geboren in Hoogeveen op 26 maart en aldaar overleden op 4 juni 1820.

6 J(oh)annes, geboren in Hoogeveen op 7 april 1821 en overleden in Nieuweroord (Westerbork) op 14 november 1897; hij trouwt in Hoogeveen op 4 mei 1844 met Lamberdina/Lammigje Winkel.

7 doodgeboren kind in Hoogeveen op 17 december 1822.

8 Hilligje/Hillegonda, geboren in Hoogeveen op 18 november 1823 en aldaar overleden op 18 februari 1896; zij trouwt in Hoogeveen op 16 augustus 1848 met Arend van Oosten.

9 Elsje, geboren in Hoogeveen op 28 april 1825 en aldaar overleden op 24 augustus 1859; zij trouwt in Hoogeveen op 28 april 1849 met Hendrik Dekker.

10 doodgeboren zoon in Hoogeveen op 22 december 1826.

11 Arend, geboren in Hoogeveen op 23 september 1828 en overleden in Westerbork op 27 oktober 1902; hij trouwt in Hoo-

geveen op 26 februari 1853 met Metta de Jonge.

12 Annigje, geboren in Hoogeveen op 13 en aldaar overleden op 15 februari 1830.

13 Hendrik, geboren in Hoogeveen op 27 maart 1832 en aldaar overleden op 27 april 1894; hij trouwt in Hoogeveen op 12 mei 1855 met Aaltje Bork.

 

C-III-b. GEERTJE/GRIETJE/GREETJE JACOBS KLUNDER

Dochter van Jacob (C-II-a) en Hilligje Jans, gedoopt in Hoo-

geveen op 28 februari 1779 en aldaar overleden op 1 februari 1859.

Zij trouwt met Roelof Bartelds Boer, gedoopt in Ruinerwold op 3 juli 1774 en overleden in Hollandscheveld op 25 maart 1850, zoon van Barteld Boer en Albertje Alberts (Blinstein).

Geertje was arbeidster.

Kinderen:

1 Albertien Roelofs Boer, gedoopt in Hoogeveen op 15 september 1799; zij trouwt in Hoogeveen op 20 januari 1821 met Nicolaas Ketelaar.

2 Jacob Roelofs Boer, gedoopt in Hoogeveen op 4 juli 1802 en aldaar overleden op 16 november 1869; hij trouwt in Hoogeveen op 16 mei 1830 met Geertruij Jordens.

3 Barteld Boer, gedoopt in Hoogeveen op 10 november 1805.

4 Hilbert Boer, gedoopt in Hoogeveen op 27 maart 1808 en aldaar overleden op 7 september 1888; hij trouwt in Hoogeveen op 27 februari 1831 met Lammigjen Jans Doggen.

 

C-III-c. ALBERT JACOBS KLUNDER(T)

Zoon van Jacob (C-II-a) en Hilligje Jannes, gedoopt in Hoogeveen op 19 november 1780 en aldaar overleden op 8 januari 1863.

Hij trouwt tweemaal:

1 In Zuidwolde met Geertje Egberts, waarschijnlijk gedoopt op 2 februari 1777, dochter van Egbert Derks en Hilligje Freriks, overleden in Avereest op 22 mei 1849.

2 In Avereest op 1 september 1849 met J(oh)anna Jannes Meske, gedoopt in Dwingelo op 7 mei 1780 (of 10/11 mei 1783?) en aldaar overleden op 23 mei 1863, dochter van Jannes Meske en Jantje Harms, weduwe van Jan Huisingh.

Albert is arbeider. Hij woont in 1811 in Hollandscheveld, in 1836 in Ambt Ommen aan de Dedemsvaart en in Rheezerveen (gem. Ambt Hardenberg), in 1839 in Avereest en overlijdt in Alteveer.

Hij komt voor op de lijst van weerbare mannen in Hoogeveen in 1811. Hij is dan tevens 'onderwijzer' aan een 'winterschool' in Hollandscheveld.

In de wandeling wordt hij 'Albert Lap' genoemd.

In 1836 houdt hij 'z.g. Godsdienstige Oefeningen' waartegen de kerkenraad bezwaar maakt.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Jacob, gedoopt in Hoogeveen op 25 juli 1801 en waarschijnlijk overleden vr juni 1806.

2 Hilligje, geboren in Hoogeveen op 6 april 1803 en overleden in Zuidwolde (Dr.) op 31 mei 1869; zij trouwt in De Wijk op 2 februari 1825 met Evert Jans Kooi.

3 Jacob, gedoopt in Hoogeveen op 22 juni 1806 en waarschijnlijk overleden vr november 1808.

4 Jacob, gedoopt in Hoogeveen op 20 november 1808 en waarschijnlijk begraven op 18 juli 1810.

5 Hilbert, geboren in Hoogeveen op 24, gedoopt op 29 september 1811 en overleden in het hospitaal in Utrecht op 26 augustus 1833.

6 Jacob, geboren in Hoogeveen op 14 maart 1815 en overleden in Zuidwode (Dr.) op 11 juli 1897; hij trouwt tweemaal: 1) in Ambt Ommen op 19 mei 1836 met Antonia Aleida Kuiper en 2) in Zuidwolde (Dr.) op 12 juni 1867 met Martje Bekker.

7 Egbertien, geboren in Hoogeveen op 16 mei 1819; zij trouwt in Avereest op 30 april 1839 met Han(ne)s Snijder, geboren in Wanneperveen rond 1814.

Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.

C-III-d. GEESJE JACOBS/JACOB ARENTS KLUNDER(T)

Dochter van Jacob (C-II-a) en Hilligje Jannes, gedoopt in Hoo-

geveen op 26 juni 1785 en aldaar overleden op 3 mei 1840.

Zij trouwt in Hoogeveen op 21 augustus 1808 met Goossen Roelofs Spijkerman/Spiekerman, geboren in Zuidwolde (Dr.) op 2 januari 1762/1763 en overleden in Hoogeveen op 17 oktober 1833, zoon van Roelof Goossens Spijkerman en Roelofje Hendriks, weduwnaar van Janna Alberts Metselaar.

Kinderen:

1 Jacob Goossens Spiekerman, gedoopt in Hoogeveen op 10 oktober 1809 en aldaar overleden op 15 oktober 1812.

2 Hendrik Spijkerman, geboren in Hoogeveen op 26 maart en aldaar overleden op 25 juni 1812.

3 Hillechien/Hilligje Goossens Spijkerman, geboren in Hoogeveen op 25 mei 1815 en aldaar overleden op 27 februari 1818.

4 Jakob Spijkerman, geboren in Hoogeveen op 31 december 1818 en aldaar overleden op 1 juni 1860; hij trouwt in Hoogeveen op 22 mei 1844 met Johanna Doldersum.

5 Hendrik Spijkerman, geboren in Hoogeveen op 26 juni 1822 en overleden in Hollandscheveld op 24 maart 1897; hij trouwt in Hoogeveen op 12 november 1851 met Gerhardina Bekelaar.

 

C-III-e. AART WILLEMS KLUNDER

Zoon van Willem (C-II-d) en Aaltjen Alberts Klinkjen, geboren in Hoogeveen op 15, gedoopt op 23 juni 1796 en aldaar overleden op 26 augustus 1875.

Hij trouwt in Hoogeveen op 25 mei 1823 met Grietje Geerts Oelen, gedoopt in Hoogeveen op 21 november 1789 en aldaar overleden op 14 augustus 1875, dochter van Geert Stoffers Oelen en Jantje Seijnen Schonewille.

Aart is arbeider in Hollandscheveld.

Kinderen:

1 Aaltje, geboren in Hoogeveen op 21 november 1823 en aldaar overleden op 18 februari 1901.

2 Geert, geboren in Hoogeveen op 18 september 1825 en aldaar overleden op 25 augustus 1826.

3 Jantje, geboren in Hoogeveen op 24 september 1827 en aldaar overleden op 8 april 1834.

4 Maria, geboren in Hoogeveen op 21 oktober 1832 en aldaar overleden op 30 augustus 1845.

5 Geert, geboren in Hoogeveen op 5 februari 1836 en aldaar overleden op 27 januari 1909; hij trouwt in Hoogeveen op 10 maart 1866 met Petertje Westhuis.

6 Jan, geboren in Hoogeveen op 22 augustus 1839 en in Hollandscheveld overleden op 25 oktober 1881; hij trouwt in Hoogeveen op 7 december 1867 met Albertje Benjamins.

7 Jantje, geboren in Hoogeveen op 16 april en aldaar overleden op 5 september 1842.

 

C-III-f. BEUDINA WILLEMS KLUNDER

Dochter van Willem (C-II-d) en Aaltjen Alberts Klinkjen, gedoopt in Hoogeveen op 1 maart 1807 en aldaar overleden op 10 september 1869.

Zij trouwt in Hoogeveen op 19 augustus 1832 met Roelof Engels (Smand), gedoopt in Hoogeveen op 17 januari 1798 en in Alteveer overleden op 4 februari 1867, zoon van Engel Gerrits en Aaltje Pieters.

Kinderen:

1 Willem Engels, geboren in Hoogeveen op 3 juni 1833.

2 Aaltje Engels, geboren in Hoogeveen op 1 december 1836 en aldaar overleden op 23 juni 1902; zij trouwt in Hoogeveen op 22 maart 1862 met Hendrik Schonewille.

3 Hendrik Smand, geboren in Hoogeveen op 5 maart 1839 en aldaar overleden op 9 november 1886.

4 Arend Smand, geboren in Hoogeveen op 15 maart 1842 en aldaar overleden op 3 mei 1852.

5 doodgeboren zoon in Hoogeveen op 2 oktober 1844.

6 Pieter Smand, geboren in Hoogeveen op 27 november 1845 en aldaar overleden op 21 maart 1931; hij trouwt in Hoogeveen op 25 september 1880 met Margje Okken.

7 doodgeboren dochter in Hoogeveen op 12 juni 1849.

Naamreeks D:

Tak Klaas Jans (Scharmer - Harkstede)

 

D-I. KLAAS JANS KLUNDER

Zoon van Jan Klaassen Klunder (A-III-b) en Aeltjen Arents, geboren vr 1738.

Hij trouwt in Giethoorn op 24 (ondertrouw in Giethoorn op 1, in Wanneperveen op 2) november 1754 met Lummigje Bartelds Veldkamp, j.d. van Giethoorn, woonachtig op Wanneperveen, geboren in 1733, overleden in Scharmer op 11 april 1815, dochter van Bartelt Everts Veldkamp en Engeltje Jacobs Hollander.

Klaas woont in 1748 bij zijn ouders in Wanneperveen.

Kinderen:

1 Aaltje, geboren in Giethoorn op 20, gedoopt op 28 september 1755 en overleden op 1 september 1756.

2 Aaltje, geboren in Giethoorn op 16, gedoopt op 30 oktober 1757 en waarschijnlijk overleden vr 1763.

3 Jan, volgt D-II-a.

4 Aaltje, volgt D-II-b.

5 Bartelt, volgt D-II-c.

6 Jacob, geboren in Giethoorn op 4, gedoopt op 11 oktober 1767 en waarschijnlijk overleden vr 1770.

7 Jacob, geboren in Giethoorn op 21 en gedoopt op 24 mei 1770.

8 Arent, volgt D-II-d.

 

D-II-a. JAN KLAASSENS KLUNDER(T)

Zoon van Klaas (D-I) en Lummigje Bartels Veldkamp, geboren in Giethoorn op 26, gedoopt op 30 maart 1760 en overleden in Groningen op 13 september 1826 (aangegeven in Slochteren op 13 januari 1827).

Hij trouwt in Scharmer op 8 juni 1783 (afkondigingen in Harkstede op 6 en 18 april 1782) met Fennegien (en andere spellingen) Roelefs Watermulder, geboren in Scharmer in 1764 en overleden in Harkstede op 19 maart 1816.

Jan is vervener en (vanaf 1792?) veenbaas te Scharmer. Hij woont in 1783 in Harkstede.

Kinderen:

1 Elizabeth, volgt D-III-a.

2 Klaas, gedoopt in Scharmer op 27 augustus 1786.

3 Lammigje, volgt D-III-b.

4 Margien, volgt D-III-c.

5 Aaltje, volgt D-III-d.

6 Roelof, geboren in Scharmer op 2 februari 1794 en waarschijnlijk overleden vr 1804.

7 Anna, geboren in Scharmer op 19 april 1795.

8 Roelefvyn, volgt D-III-e.

9 Hanna, gedoopt in Scharmer op 22 september 1799.

10 Jantje, volgt D-III-f.

11 Roelf, volgt D-III-g.

 

D-II-b. AALTJE KLAASSENS KLUNDER

Dochter van Klaas (D-I) en Lummigje Bartels Veldkamp, geboren in Giethoorn op 6, gedoopt op 9 januari 1763 (getuige Neeltje Jans, A-IV-b) en overleden in Harkstede op 4 maart 1812.

Zij trouwt tweemaal:

1 Ondertrouw in Scharmer op 8 januari/mei 1785 met Jan Hindriks Kranenburg, gedoopt in Scharmer op 6 juli 1760, overleden in Harkstede tussen 10 september 1785 en 9 maart 1788, zoon van Hindrik Harkes en Engel Ypes.

2 In Scharmer op 9 maart 1788 met Willem Roelefs Watermulder, geboren op 21 september 1759, overleden in Harkstede op 16 januari 1827.

Kind uit het eerste huwelijk:

1 Lammegijn (Jans) Kranenburg, gedoopt in Scharmer op 11 september 1785 en overleden in Harkstede op 28 september 1826, zij trouwt in Harkstede op 15 januari 1804 met Eppe Hindriks Brakema.

 

D-II-c. BARTELD KLAASSEN KLUNDER(T)/CLUNDER

Zoon van Klaas (D-I) en Lummigje Bartels Veldkamp, geboren in Giethoorn op 13, gedoopt op 24 maart 1765 en overleden in

Scharmer op 3 januari 1818.

Hij trouwt tweemaal:

1 Afkondigingen in Scharmer op 1, 7 en 14 mei 1785/1786: bruid Hendrikje/Hinderkijn Eppes Kremer/Kramer, geboren in Harkstede op 1 januari 1756 en aldaar overleden in 1804, dochter van Eppe Jans Kremer en Jantje Hendriks.

2 In Scharmer op 20 juli 1806 met Trientje/Trijntje Harms Kuipers, gedoopt in Harkstede op 25 december 1785 en overleden in Scharmer op 12 oktober 1834, dochter van Harm Gerriets Kuipers en Jantje Meeuwes Pestman; zij hertrouwt in Harkstede op 22 maart 1821 met Willem Matthijs Sluiman.

Barteld is arbeider, veenboer, vervener.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Klaas, gedoopt in Scharmer op 12 november 1786 en waarschijnlijk overleden vr 1806.

2 Jantje, volgt D-III-h.

3 Eppe, volgt D-III-i.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

(Allen na 1800 geboren, dus hier niet verder uitgewerkt.)

4 Klaas, geboren in Scharmer op 1, gedoopt op 26 oktober 1806 en overleden op 19 maart 1868; hij trouwt op 17 juni 1837 met Geertje Eppes Brakema.

5 Jantje, geboren in Scharmer op 19 december 1807, gedoopt op 1 januari 1808 en zeer waarschijnlijk binnen een jaar overleden.

6 Jantje, geboren in Scharmer op 28 oktober 1808 en aldaar overleden op 27 oktober 1814.

7 Antje, geboren in Scharmer op 24 maart 1810, tweelingzuster van no. 8.

8 Harm, tweelingbroer van no. 7, gedoopt op 8 april 1810; hij trouwt in Slochteren op 6 mei 1837 met Anna Maria Veger.

9 Lammechien/Lummechien, geboren in Scharmer op 17 december 1811 en aldaar overleden op 23 december 1813.

10 Jan, geboren in Scharmer op 14 juni 1814 en overleden op 10 januari 1884; hij trouwt op 22 juni 1833 met Jantje van der Veen.

11 Jantje, geboren in Scharmer op 12 april 1817 en overleden op 15 november 1883; zij trouwt in Slochteren op 14 december 1839 met Haike Lubbers Postema.

 

D-II-d. AREND KLAASSEN KLUNDER/CLUNDER

Zoon van Klaas (D-I) en Lummigje Bartelds Veldkamp, mogelijk geboren (in Giethoorn?) op 19 juni 1772, echter gedoopt in Westerbroek op 15 augustus 1773 en overleden in Harkstede op 8 augustus 1812.

Hij trouwt in Westerbroek op 24 (ondertrouw op 4) september 1802 met Geesje Jans Steen, gedoopt in Westerbroek op 17 mei 1778, dochter van Jan Geerts Steen en Aaltje Gerhardus Brederode (zij wordt ook de vrouw van Berend Klunder genoemd, schrijffout?).

Arend is in najaar 1811 dagloner in Scharmer.

Kind:

1 Klaas, geboren in Scharmer op 6 juli 1805; hij trouwt in Slochteren op 9 oktober 1830 met Wemeltje Harms Veldhuis.

(Er is ook een Jan Steen als onechte zoon van Geesje Jans

Steen gedoopt in Westerbroek op 11 mei 1800 en aldaar overleden op 30 juni 1861; deze trouwt in Hoogezand op 2 maart 1822 met Aleides Henricus Wubbolt.)

 

D-III-a. ELISABETH JAN KLASEN KLUNDER

Dochter van Jan (D-II-a) en Fennigje Roelfs Watermulder, gedoopt in Scharmer op 6 maart 1785 en overleden in Groningen op 21 december 1837.

Zij trouwt in Groningen op 19 (ondertrouw in Scharmer op 3) mei 1805 met Geert Jager, gedoopt in de A-kerk in Groningen op 29 september 1784 en aldaar overleden op 24 maart 1842, zoon van Lute (in overlijdensakte staat: Gerrit!) Jager en Geertien Jacobs.

Kinderen:

1 Jan Geerts Jager, gedoopt in de Martinikerk in Groningen op 10 januari 1806.

2 Jacob Jager, gedoopt in de Martinikerk in Groningen op 23 februari 1810; hij trouwt in Tiel op 6 november 1837 met Theodora Maasbach.

3 Fenna Jager, geboren in Groningen op 20 mei 1812 en overleden in Veenhuizen (Norg) op 23 juni 1854.

4 Roelof Jager, geboren in Groningen op 3 oktober 1815; hij trouwt tweemaal: 1. in Groningen op 29 mei 1842 met Anna Klasina Huising, 2. in Groningen op 10 december 1854 met Jacobjen Oortjes.

5 Klaas Jager, geboren in Groningen op 13 mei 1818.

 

D-III-b. LUMMECHIEN (en andere spellingen) JANS KLUNDER(T)

Dochter van Jan (D-II-a) en Fennigje Roelfs Watermulder, gedoopt in Scharmer op 6 april 1788 en overleden in Groningen op 15 april 1827.

Zij trouwt in Harkstede op 12 april 1813 met Eppe Jans Wiersema, schipper, vervener, gedoopt in Harkstede op 24 oktober 1784 en overleden in Groningen op 26 januari 1839, zoon van Jan Weerts en Trijntje/Trientje Eppes (Kremer). (Hij hertrouwt in Groningen op 28 mei 1829 met Jantje Jans Klunder, no. D-III-f.)

 

D-III-c. MARGIJN JANS KLUNDER

Dochter van Jan (D-II-a) en Fennigje Roelfs Watermulder, gedoopt in Scharmer op 25 juli 1790 en overleden in Groningen op 22 oktober 1847.

Zij trouwt in Scharmer op 7 november 1813 met Albert Berents de Haan, gedoopt in Groningen op 1 januari 1792 en overleden vr 1847, zoon van Berent Hindriks en Antje Alberts Pathuis.

 

D-III-d. AALTJE JANS KLUNDER

Dochter van Jan (D-II-a) en Fennigje Roelfs Watermulder, gedoopt in Scharmer op 15 april 1792 en overleden in Groningen op 9 juni 1842.

Zij trouwt in Harkstede op 7 november 1813 met Hinricus/Hinderk Filippus Elderman/Eijlerman, geboren in Kleinemeer op 1 december 1790, zoon van Filippus Eylerman/Elderman en Fennegien/Femke Hinderks Wever; hij hertrouwt in Groningen op 8 oktober 1843 met Geertje Memmes Kreiter.

In de trouwakte staat Aaltje Klaassens Klunder, zij ondertekent echter met A.J.

Kinderen (mogelijk onvolledig):

1 Fennechien Elderman, geboren in Groningen op 1 november 1818; zij trouwt in Groningen op 21 mei 1843 met Leendert Jacobs Prins.

2 Elizabeth Elderman, geboren in Groningen op 4 september 1820.

3 Hinderika Elderman, geboren in Groningen op 14 februari 1823; zij trouwt in Groningen op 5 januari 1845 met Arnoud Stoppels.

4 Philippus Elderman, geboren in Groningen op 31 december 1827.

5 Filippus Elderman, geboren in Groningen op 9 juni 1829.

6 Roelf Elderman, geboren in Groningen op 17 oktober 1830; hij trouwt in Groningen op 22 december 1870 met Jantien Nanninga.

7 Antje Elderman, geboren in Groningen op 17 oktober 1834.

 

D-III-e. ROELOFVIJN JANS KLUNDER

Dochter van Jan (D-II-a) en Fennigje Roelfs Watermulder, gedoopt in Scharmer op 2 mei 1797 en overleden in Groningen op 8 maart 1859.

Zij trouwt in Groningen op 17 november 1822 met Hans Geerts Sikkema, varensgezel, geboren in Gerkesklooster op 2, gedoopt op 21 oktober 1798, zoon van Geert Hanzes Sikkema en Sijtske Roelofs Amsingh.

Kinderen (mogelijk onvolledig):

1 Jan Sikkema, geboorteakte Groningen: 24 juni 1823.

2 Geertje Sikkema, geboren in Groningen op 19 september 1825; zij trouwt in Groningen op 26 maart 1848 met Gerrits Jan Akkerman.

3 Fenna Sikkema, geboren in Groningen op 28 februari 1828; zij trouwt tweemaal: 1. in Groningen op 16 december 1849 met Cornelis Jacobus Hinderikus Blomhoff, 2. in Groningen op 30 juni 1867 met Berend Veenema.

4 Abeldina Sikkema, geboren in Groningen op 5 november 1830; zij trouwt tweemaal: 1. in Groningen op 21 mei 1854 met Jacob Staal, 2. in Groningen op 8 april 1866 met Marten Westerhof.

5 Wibbina Julia Sikkema, geboren in Groningen op 20 augustus 1834; zij trouwt in Groningen op 4 februari 1855 met Klaas Jans Cost.

6 Jantje Sikkema, geboren in Groningen op 27 juli 1838.

 

D-III-f. JANTJE JANS KLUNDER

Dochter van Jan (D-II-a) en Fennigje Roelfs Watermulder, gedoopt in Scharmer op 9 april 1802 en overleden in Groningen op 12 oktober 1880.

Jantje is schipperse en woont dus op een schip.

Zij trouwt tweemaal:

1 in Groningen op 28 mei 1829 met Eppe Jans Wiersema, schipper, gedoopt in Harkstede op 24 oktober 1784 en overleden in Groningen op 26 januari 1839, zoon van Jan Weers en Trientje Eppes, weduwnaar van Lummechien Jans Klunder (zie: D-III-b).

2 in Groningen op 5 april 1840 met Benjamin van Dijken, geboren in Groningen op 17 april 1813 en aldaar overleden op 9 mei 1887, zoon van Jurrin van Dijken en Pieternella Harencaspel.

Kind uit het eerste huwelijk:

1 Trientje Wiersema, geboren in Groningen op 12 oktober 1833.

 

D-III-g. ROELF JANS KLUNDER

Zoon van Jan (D-II-a) en Fennigje Roelefs Watermulder, geboren in Scharmer op 12, gedoopt op 19 augustus 1804 en aldaar overleden op 7 september 1868.

Hij trouwt in Noorddijk op 22 mei 1845 met Janna Kortholt, geboren in Noorddijk op 14 oktober 1821, dochter van Jan Jacobs Kortholt en Menje Jans Mooi.

Kinderen (mogelijk onvolledig):

1 Fennechien, geboren in Scharmer in 1847/1848; zij trouwt in Slochteren op 25 april 1874 met Heiko Boer.

2 Hebbelina, geboren in Scharmer in 1850/1852; zij trouwt in Slochteren op 26 april 1873 met Barend Zuidema.

3 Jantje, geboren in Scharmer in 1857/1858; zij trouwt in Slochteren op 22 juli 1880 met Heino Hermannus Brucherus Stuivinga.

4 Menje, geboren in Scharmer in 1865/1866; zij trouwt in Noorddijk op 17 mei 1888 met Jan Tammes Emmelkamp.

 

D-III-h. JANTJE BARTELTS KLUNDER

Dochter van Barteld (D-II-c) en Hindrikje Eppes Kremer.

Zij zou gedoopt zijn in Harkstede in november 1790, maar haar doop is (nog?) niet gevonden. Zij overlijdt in Appingedam op 6 november 1826.

Jantje trouwt tweemaal:

1 In Appingedam op 23 juli 1816 met Jan Jacobs Wierenga, gedoopt in Appingedam op 14 september 1791 en aldaar overleden op 3 juni 1818, zoon van Jacob Wierenga en Trijntje Roelofs.

2 In Appingedam op 4 juli 1823 met Tamme Everts Bos, gedoopt in Loppersum op 15 mei 1796, zoon van Evert Bos en Martje Tammes.

Jantje is bij haar eerste huwelijk dienstmeid en bij haar tweede huwelijk koopvrouw.

Kind uit het tweede huwelijk (mogelijk meer kinderen, ook uit eerste huwelijk):

1 Martje Bos, geboren in Appingedam in 1822; zij trouwt in Delfzijl op 14 oktober 1868 met Tjark van Streun (reeds driemaal weduwnaar).

 

D-III-i. EPPE BARTELDS KLUNDER(T)

Zoon van Barteld (D-II-c) en Hinderkien Eppes Kremer, gedoopt in Scharmer op 15 juni 1794 en overleden in Harkstede op 30 mei 1825. Hij trouwt in Harkstede op 21 juni 1817 met Tjerkje

Tjerks Wever, gedoopt in Harkstede op 23 november 1794, dochter van Tjerk Hindriks Wever en Frerikje Kornellis.

Eppe is arbeider in Harkstede.

Kinderen:

1 Hinderkien, geboren in Harkstede op 6 augustus 1818 en aldaar overleden op 25 februari 1833.

2 Freerkien, geboren in Harkstede op 5 maart 1821; zij trouwt in Groningen op 8 oktober 1854 met Gosse van der Meulen.

3 Eppe, geboren in Harkstede op 30 december 1825 / februari 1826 en overleden in Scharmer op 13 september 1826.

 

 

TERUG NAAR INDEX