De familie Klunderborg in Westerlee (Groningen)

 

Voor het laatst gewijzigd op 12 februari 2007 (generaties III en IV).

 

Op zoek naar personen met de naam Klunder die geboren zijn vóór 1800, kwamen we de naam Klunderborg tegen van een gezin dat rond 1800 in het Groningse Westerlee woonde. Waar deze naam vandaan komt is (nog?) een raadsel. Misschien is er een relatie met een boerderij met die naam. In Oost-Nederland kwam het vaker voor dat een familie zich noemde naar de boerderij waar zij woonde. In het Rechterlijk Archief van Westerlee wordt in 1705 en 1707 een locatie (huis? stuk land?) met die naam genoemd. (Voor andere locaties met de naam Klunderborg, -burg of -berg wordt verwezen naar het hoofdstuk met de plaats- en straatnamen .) De familienaam wordt overigens ook als Klunderburg of Klunderberg geschreven.

In de doop- en trouwboeken van Heiligerlee en Westerlee staan, zoals meestal op het Groningse platteland, voornamelijk patroniemen. Omdat de voornaam Waldrik niet zo vaak voorkomt, maar wel in combinatie met Klunderborg, zijn we er toch in geslaagd een (gedeeltelijke) genealogie op te stellen van deze familie. Interessant is dat de oudst bekende voorvader een andere ‘achternaam’ had: Diekema! Ergens moet een nazaat hiervan de naam Klunderborg zijn gaan voeren. (Het is overigens niet onmogelijk dat ook in andere plaatsen familieleden woonden, maar die zijn nog niet gevonden.)

Hierbij wordt opgemerkt dat de betreffende boeken vaak erg slecht leesbaar zijn, dus is niet alles even duidelijk Ook wordt nog vermeld dat de naam Klunderborg in 1947 niet meer voorkwam.

Tenslotte wil ik hierbij de heren Doewe Veen en Peter Klunder danken voor enkele aanvullingen en correcties op deze website.

 

GENEALOGIE

We beginnen met:

I. Waldrik Gosens Diekema (Dijkema, Diekerman), die in 1730 met attestatie uit Groningen kwam (in die stad werden wel familienamen genoteerd). Zijn ouders waren Goossen Jans (zoon van Jan Jans Dijkema en Geeske Jans) en Pieterke Waldricks. Hij moet vóór 1738 zijn overleden. De naam van zijn eerste vrouw, de "stammoeder" van de familie Klunderborg, is (nog?) onbekend. Hij hertrouwde in 1730 (afkondigingen in Westerlee op 26 maart, 2 en 9 april) met W(e)ija Claassens/Klasens, gedoopt in Westerlee op 18 december 1712 en aldaar overleden op 20 april 1764. Zij was een dochter van Klaas Jacobs en Haicke Fockes, en trouwde later met Jacob Cornelis.

Kind uit het eerste huwelijk:

1. Geert Waldriks, volgt IIA.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Gosen Waldriks, gedoopt in Westerlee op 28 oktober 1731.
 2. Haike Waldriks, volgt IIB.
 3. Pieterke Waldriks, gedoopt op 23 oktober 1735.

 

IIA. Geert Waldriks zal rond 1715 geboren zijn en overleed op 20 november 1781. Hij trouwde in Westerlee op 29 september 1738 met Geertje/ Geertruida Harms (van Zuidbroek, overleden te Westerlee op 21 november 1779(?)).Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Waldrick Geerts, gedoopt in Westerlee op 11 oktober 1739 en waarschijnlijk vóór 1749 overleden.
 2. Haicke Geerts, gedoopt in Westerlee op 10 maart 1741.
 3. Sypke Geerts, gedoopt in Westerlee op 28 oktober 1742.
 4. Aaltje/Aaltien Geerts, volgt IIIA.
 5. Waldrick Geerts, gedoopt in Westerlee op 7 april 1749.
 6. Pieter Geerts Klunderborg, volgt IIIB.

 

IIB. Haike Waldriks werd gedoopt in Westerlee op 20 maart 1733. Zij trouwde aldaar op 13 juli 1755 met Luppe Freerks (geboren in Winschoten op 9 januari 1729 als zoon van Freerk Luppes en Jantjen Melles).

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Frerik Luppes, geboren in Westerlee op 7 (gedoopt op 8) augustus 1756 en zeer waarschijnlijk overleden binnen een jaar.
 2. Freerk Luppes, geboren in Westerlee op 8 (gedoopt op 14) augustus 1757, en overleden in Hoogezand op 16 oktober 1831.
 3. Waldrik Luppes, geboren in Westerlee op 20 (gedoopt op 25) februari 1759. Hij trouwde in Westerlee op 21 mei 1795 met Jantien Harms.
 4. Melle Luppes, geboren in Westerlee op 1 (gedoopt op 6) juli 1760. Hij trouwtde in Westerlee op 9 april 1809 met Weia Filippus.
 5. Weia Luppes, geboren in Westerlee op 27 (gedoopt op 31) januari 1762 en overleden in Westerlee op 20 maart 1841. Hij trouwde met Everhardus Boedeker.

 

IIIA. Aaltje(n) Geerts Klunderborg werd gedoopt in Westerlee op 13 maart 1746 en overleed aldaar op 6 september 1824. Zij trouwde aldaar op 27 mei (afkondigingen op 29 april en op 6 en 13 mei) 1770 met Harm Jacobs Schoemaker (overleden in Beneden Pekela).

Kinderen uit dit huwelijk:

  1. Geertruit, geboren in Westerlee op 26 (gedoopt op 31) januari 1773.
  2. Geert, geboren in Westerlee op 29 december 1773 (gedoopt op 2 januari 1774).
  3. Hindrik, geboren in Westerlee op 23 (gedoopt op 27) mei 1776.
  4. Geertruid, geboren in Westerlee op 13 (gedoopt op 18) juli 1779.
  5. Waldrik, geboren in Westerlee op 18 (gedoopt op 20) juli 1783.
  6. Jan, geboren in Westerlee op 30 maart (gedoopt op 1 april) 1787.

 

IIIB. Pieter Geerts Klunderborg werd geboren in Westerlee op 27 oktober en gedoopt op 2 november 1755. Hij overleed in Nieuw Scheemda op 25 september 1824. Hij is tweemaal gehuwd: Eerst (plaats en datum nog onbekend) met Hijmke Hindriks (geboren rond 1755, en overleden in Nieuw Scheemda op 18 mei 1814), en vervolgens te Scheemda op 8 februari 1816 met Geertruid Geerts Cruze/Kruize (geboren op 10 december 1778, dochter van Geert Harms Cruze en Frouke Phoebes). Pieter was koopman van beroep. Hij ondertekende met 'Klunderburg'.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

   1. Geert (Klunderborg?), gedoopt in Nieuw Scheemda op 1 januari 1777.
   2. Marieke/Marijke Pieters Klunderburg/Klunderberg, volgt IVA.
   3. Hindrik (Klunderborg?), gedoopt in Nieuw Scheemda op 1 maart 1784.

Kind uit het tweede huwelijk:

4 . Fiebo Pieters Klunderborg, volgt IVB.

 

IVA. Marieke/Marijke?Maria Pieters Klunderburg/KlunderbergKlunderborg werd gedoopt in nieuw Scheemda op 23 augustus 1778 en overleed in Nieuwe Pekela op 23 november 1858. Zij trouwde in Nieuw Scheemda op 27 april 1800 met Corneli(u)s Jans Molema/Moolman (geboren rond 1773 en overleden in Nieuwe Pekela op 9 maart 1844).

Kinderen uit dit huwelijk:

   1. Pieter Cornelius Molema, gedoopt te Farmsum op 30 mei 1802. Hij trouwde in Nieuwe Pekela op 9 mei 1829 met Jantje Tekkes Knoppius (geboren in Nieuwe Pekela op 26 juni 1806, dochter van Tekke Andries Knoppius en Jantje Pieters Drent).
   2. Anje, geboren te Farmsum op 19 en aldaar gedoopt op 30 december 1804.
   3. Alberdina Molema, geboren te Scheemda rond 1811 en overleden in Nieuwe Pekela op 4 juli 1872. Zij was getrouwd met Freerk Hovinga.
   4. Geessjen Cornelius Moolman, geboren te Appingedam op 15 december 1815 en overleden in Nieuwe Pekela op 3 december 1882. Zij trouwde in Nieuwe Pekela op 8 juli 1815 met Jan Hindriks Mulder (geboren in Blijham op 16 september 1815, zoon van Hindrik Jans Mulder en Geertje Jans Beekhuis.

IVB. Fiebo Pieters Klunderborg werd geboren in Nieuw Scheemda rond 1817 en is aldaar overleden op 25 oktober 1847. Hij was koopman. Hij trouwde te Scheemda op 29 oktober 1846 (niet 15 oktober 1847) met Hillechien ten Berge (geboren in Kollum rond 1826, dochter van Cornelis Hindrikus ten Berge en Jeltje Jans de Boer).

Kind uit dit huwelijk:

1. Jeltje Klunderborg werd geboren in Nieuw Scheemda rond 1848 en is aldaar overleden op 10 juni 1918. Zij was waarschijnlijk ongehuwd. Was dit de laatste persoon met de naam Klunderborg? 

TERUG NAAR INDEX