Achtergrond

 

Achtergrond

 

Waarom?

 

De auteur

 

In de pers

 

Bestellen

 

Home

 

De leeftijd waarop de meeste kinderen het geheim van de Sint leren kennen, is de laatste jaren aan het verschuiven. Het is nog niet zo lang geleden dat kinderen van 9 en 10 jaar oud onvoorwaardelijk in Sinterklaas geloofden. Inmiddels verliezen de meeste kinderen dit geloof ergens in groep 5. Op veel scholen mogen ze dan voor het eerst een surprise maken. En hoewel er nog wordt bijverteld dat ze dit doen omdat Sinterklaas het zo druk heeft, begint dan vaak de twijfel.

De leeftijd waarop kinderen hun geloof in Sinterklaas beginnen te verliezen, heeft te maken met de ontwikkelingsfase, waarin ze zich bevinden. Jean Piaget heeft het over de 'Concreet operationele fase'. Dit is de periode waarin kinderen, tussen 7 en 11 jaar, afscheid nemen van het 'magisch denken'. Ook Laura Berk wijst erop dat in die periode het logisch redeneren in de plaats komt van het 'magisch denken'.

Voor alle kinderen komt er dan ook een moment, waarop het geloof in Sinterklaas gaat wankelen. Als ouder kun je daar op twee manieren mee omgaan. Je laat je kind zelf het geheim ontdekken of je helpt daarbij een handje. De psychologen zijn het er niet over eens wat het beste is.

Bruce Henderson wijst erop dat er twee uitersten zijn. Er zijn ouders, die het principieel fout vinden om hun kinderen te laten geloven in Sinterklaas. Zij zullen hun kind er van het begin af aan op wijzen dat de goedheiligman niet meer is dan een legende. Hoewel dit standpunt respect verdient, ontbreekt hiervoor een stevige pedagogische onderbouwing. Het geloof in Sinterklaas is volgens hem net zo onschuldig als het geven van een hand aan Mickey Mouse in Disneyland of het op de foto willen met de mascotte van de voetbalclub.

kai_sint

Dan zijn er ouders, die het geloof in Sinterklaas een grote verrijking van de fantasie vinden. Zij vinden het voor hun kind zo jammer als het geloof in de Sint verdwijnt, dat ze de mythe zo lang mogelijk in stand proberen te houden. Volgens Glen Elliott schuilt hierin een gevaar wanneer de ouders doof blijven voor signalen van hun kind. Als een kind begint te twijfelen, dan is het volgens haar niet verstandig om te blijven beweren dat Sinterklaas toch bestaat.

Het goede nieuws is dat uit onderzoek in Amerika en Canada blijkt dat de negatieve gevolgen minimaal zijn als kinderen het grote geheim leren kennen. Natuurlijk kunnen ze teleurgesteld of zelfs boos zijn, maar dat gaat snel weer over. Kinderen maken zich wat dat betreft vaak minder zorgen dan hun ouders. Meer dan de helft is er vooral trots op als ze het geheim kennen. In feite is het enige reŽle gevaar dat kinderen door hun leeftijdsgenootjes worden gepest omdat ze nog in Sinterklaas geloven. In groep 5 hoeft u daar nog niet bang voor te zijn, maar in groep 6 kan dit echt gebeuren. Het is verstandig om dat te voorkomen.

Tot zover de theorie. De praktijk is echter vaak verrassend en ontroerend. De reactie van uw kind zult uw waarschijnlijk nooit vergeten. Daphne Deckers heeft daar een leuke column, 'taai-taai' over geschreven.

 

††††††††††††††††††††††