Inhoudsopgave

 

 

 FAMILIENAMEN.

 1.Loonsma ,Siebe Bienzes,Ee.- - - - - - - - - - - - - - Geslacht SIEBE BIENZES.

 2.Aaltje Franses,weduwe,Veenwouden.- - - - - - - - - - -Geslacht SYBE SJOERDS.

 3.Loonstra,Andries Feddriks,Bergum.- - - - - - - - - - -Geslacht PYTER ANDRIS.

 4.Loonstra,Ate Harings,Surhuisterveen.- - - - - - - - - Geslacht HARING TEUNIS.

 5.Loonstra,Hendrik Harmanus,Bergum.- - - - - - - - - - -Geslacht HARMANUS HENDRIKS.

 6.Loonstra,Bartle Pieters,Surhuisterveen.- - - - - - - -Geslacht PIETER BARTELES.

16.Loonstra,Klaas Pieters,Surhuisterveen. - - - - - - - -Geslacht PIETER BARTELES.

 7.Loonstra,Date Dates,weduwe,Jeike Hessels,Westergeest.-Geslacht DATE SYMENS.

 8.Loonstra,Frans Hendriks,Zwaagwesteinde.- - - - - - - -Geslacht PIEBE FOPPES

12.Loonstra,Hendrik Piebes,Kollumerzwaag. - - - - - - - -Geslacht PIEBE FOPPES.

13.Loonstra,Jan Hendriks,Westergeest. - - - - - - - - - -Geslacht PIEBE FOPPES

 9.Loonstra,Haaije Tjibbes,Rottevalle.  - - - - - - - - -Geslacht KORNELIS HAYES.

18.Loonstra,Roel Tjibbes,Ooostermeer. - - - - - - - - - -Geslacht KORNELIS HAYES

10.Loonstra,Harm,Kollum.- - - - - - - - - - - - - - - - -Geslacht HARMEN BINDERTS.

11.Loonstra,Hendrik Gooitsens,Surhuisterveen.- - - - - - Geslacht HENDRIK GOOITSENS.

14.Loonstra,Jan Wiltjes,Ee.- - - - - - - - - - - - - - - Geslacht JAN WILTJES.

15.Loonstra,Karst Fokkes,Twijzel. - - - - - - - - - - - -Geslacht MICHIEL FOOKES

17.Loonstra,Pieter Jans,Westergeest.- - - - - - - - - - -Geslacht PIETER JANS.

19.Loonstra,Sjoerd Sapes,Oostermeer.- - - - - - - - - - -Geslacht SAPE ANDRIESZ.

20.Loonstra,Ate Eelkes weduwe,Veenwouden. - - - - - - - -Geslacht EELKE BEERNS.

21.Loonsma , Dirk Pieters ,Blija.- - - - - - - - - - - - Geslacht PIETER DIRKS.

22.Laanstra , Baukje Jacobs , Augustinusga. - - - - - - -Geslacht MARTEN HARMENS.

23.Loonstra , Pier Klazes , St.Annaparochie - - - - - - -Geslacht KLAAS PIERS.

24. Loonstra , Wijtske Foppes , Surhuisterveen - - - - - Geslacht TJEERD RIEMERS.

Van Onderstaande geslachten zijn aktes van naamsaanname(nog) niet bekend.

HARMEN WATSES

Lijst met “Loonstra’s“ die een andere achternaam hebben aangenomen.

 

Harmen Dates WESTERLAAN

 

Douwe Dates WESTRA

 

Klaas Hayes HEIDBUURT

 

Johannes Kornelis IEDEMA

 

Wytse Kornelis BOSMA

 

Kornelis POSTMA

 

Paulus WIELING – Zie Geslacht KORNELIS HAYES

 

Benjamin en Hessel FOKKEMA

 

Frans,Jan en Sjoerd VEENSTRA / van der VEEN – Zie Geslacht SYBE SJOERDS

 

Romke Dates NIEUWLAND

 

Pieter Durks / Pieter Barteles van der Laan – Zie Geslacht PIETER BARTELES