Inhoudsopgave CQ-PA jaargang 2002

Na een korte afwezigheid van de inhoudsopgave van de jaargang van CQ-PA dit keer weer toegevoegd aan

het 1e nummer van CQ-PA in 2003. Dit jaar samengesteld door Ad de Bok, PE4AD.

ALGEMEEN

Afscheid van.... en een beetje meer                  PAoTLX

    2/035

Alleen zendamateurs?                                PAoTLX

    6/159

Bezit van zendapparatuur                            Jaap Glas

    6/171

CQ-XYL - leven met een zendamateur           PA-8850

    1/013 -2/049

Dag voor de amateur 2002                       PAoSTE

    9/282

De antennes van Helmut Bensch, DL4KCJ DL4KCJ / PA3FFZ

    6/161

De Foundation licence, hoe zit dat                M30WL

    9/284

De geboorte van de mobilofoon                  PA3DES

    12/391

De Old Timers Club                            PAoSE

    1/029

De terugkeer van de middengolf dankzij de computer PD5JFK

    9/283

Doodgeboren troetelkinderen                      PA3FFZ

    6/169

Elders doorgebladerd                                    redactie

    1/030 - 2/058 - 3/090 - 4/122 - 6/186 - 7/218 -

    8/254 - 9/290 - 10/322 - 11/358 - 12/402

Gesjoemel en storm                               PAoTLX

    11/327

Goedkoper                                     PAoTLX

    3/063

Ham-ads                                      PA5WPM

    1/030 - 2/058 - 3/090 - 4/122 - 5/154 - 6/186 -

    7/218 - 8/254 - 9/290 - 10/322 - 11/358 - 12/402

Hand in eigen boezem                          PAoTLX

    4/095

Hands free                                     PA3FFZ

    12/400

Hekel                                              PAoTLX

    9/259

Het bouwbesluit bouwvergunningsvrije bouwwerken   PA4CC

    8/238

Hoepelen op de camping                          PA3AAE

    11/346

Kerst 2002                                           PAoBEA

    12/363

Kerstpuzzel 2002                                      PA3FFZ

    12/383

Nieuwe leden

    1/004 -2/057 - 3/071 - 4/110 - 5/143 - 6/175 -

    7/200 - 8/250 - 9/289 - 10/319 - 11/341 - 12/394

No-Code International                           PE7RB

    10/296

Op bezoek bij PI4VRZ/A                     PD4AVO

    5/148

OTC                                   PAoSE

    12/384

Overpeinzingen van Ome Bas                       PAoRTW

    1/011 - 2/046 - 3/073 - 4/106 - 5/140 - 6/171 -

    7/207 - 8/237 - 9/274 - 10/310 - 11/341 - 12/380

PI3VLI qrv vanuit Vlissingen                     PE1IAD

    10/313

Radio verrijst uit de elektronische oersoep          PA5WPM

    10/321

Resonantie                                          PA3FXI

    5/154-6/181 -7/215 -8/251 - 10/317- 11/349

Ruimte wonder                                   PA3FFZ

    7/217

Satellietnieuws                                          PA3FFZ

    1/022-6/183

Slimme wetswijziging                           redactie

    2/055

Sportieve antenne                                     PAoTCD

    6/182

Stadsrepeater PI2MST (weer) in de lucht               PE1CSI

    5/153

Tudor                                              Tudor

    3/075 - 4/120 - 5/154 - 6/180 - 8/246 - 9/278 -

    10/316- 11/357- 12/381

Uitslag kerstpuzzel 2001                               PA3 FFZ

    2/056

Vakantie portable                                   PAoTLX

    7/191

Van de technische redaktie                       PA3FFZ

    1/003

Van her en der                                 redactie

    1/004 - 2/036 - 3/064 - 4/096 - 5/128 - 6/160 -

    7/192 - 8/224 - 9/260 - 10/296 - 11/328 - 12/364

Vergadering VERON verenigingsraad vol met

    verrassingen                                     PE1MHO

    5/129

Verschijningsdata CQ-PA in 2003

    12/376

VRZA E-mail adres

    9/260

VRZA homepage                       PA3BIZ

    3/084

Zijn we nog wel elitair genoeg?                       PAoTLX

    8/223

Zimbabboeristan                                    PAoTLX

    5/127

AMATEUROVERLEG / IVW ZAKEN

Amateuroverleg                                  PBoANL

    1/024

Examencommisie heeft nieuwe secretaris            PAoSE

    10/309

Samenvatting van het Amateur Overleg

    van 27 maart 2002                            PBoANL

    5/144

VAN HET BESTUUR

Algemene ledenvergadering 2002                  bestuur

    2/043 -3/081 -4/112

Contributiebetaling 2003                               bestuur

    10/309- 11/353

Het machtigingenstelsel in beweging                 bestuur

    10/295

Notulen Algemene Ledenvergadering 2002            bestuur

    11/356

Van de bestuurstafel                             bestuur

    6/175- 11/341 - 12/380

Verslag Algemene Ledenvergadering 2002              bestuur

    6/178

COMPUTER

Echt DOS-gebruik op een pc met Windows ME      PA3AKK

    4/100

Processor controller computer                        PA3FFZ

    2/037 - 3/068 - 4/104 - 5/135 -6/165 - 7/201 - 9/270

Processor controller computer              PA3FFZ / PB2BN

    12/370

CONTESTEN / CERTIFICATEN

Contestkalender                                     PE4AD

    1/014 - 2/050 - 3/076 - 4/108 - 5/144 - 6/173 -

    7/209 - 8/246 - 9/278 - 10/316 - 11/352 - 12/381

De ARRL l Om contest van PA l TT                PA l TT

    3/089

De VRZA QSO-party 2001                     PA3BIZ

    3/089

DIG PA-contest                           PA l JON

    8/253

Hellenic Awards

    11/357

International Police Association Radio Club

    Contest 2002                                     PA3CZF

    10/321

Marathon                                     PAoHOR

    3/079 - 4/110 - 5/147 - 6/175 - 7/212 - 8/250 -

    9/279- 10/317- 11/353- 12/382

Regio - contest                                   PE5SAM

    2/053 -3/080-4/114-5/146

Regio - contest                                   PD5JFK

    11/357

Regio - contest                                    PA8MO

    12/390

Slag der Gulden Sporen Award                       ON l BMJ

    3/088

SWL nieuwjaarscontest 2003                NL-290

    12/384

UBA Lentecontest 2002                  ON4CAQ

    2/053-6/185

VRZA QSO Party 2002                   PA3BIZ

    11/355

WAP contest 2002                     PE5SAM

    5/150

EVENEMENTEN / AKTIVITEITEN

24e Friese radio markt                             PA3ESF

    2/036

Agenda evenementen                           redactie

    1/030 - 2/057 - 3/088 - 4/121 - 5/153 - 6/185 -

    7/217 - 8/253 - 9/289 - 10/320 - 11/357 - 12/401

Ballonvossenjacht op 2 en 80 meter

    8/242

Belgian Microwave Roundtable 2002               ON4CDU

    9/274

Bezoek aan het Clubstation van BY1PK in Beijing   PAoRWH

    4/118

D68C - Komoren                          PA3FTX

    3/076

De 34e DNAT in Bad Bentheim                PAoGHS

    7/196

De afdeling W-Brabant bereidt de watersnood-

    herdenking voor                                PA3FTX

    12/398

De nationale herdenking van de watersnood 1953

    12/395                              PD4AVO / PAoULT

De Nijmeegse 4-daagse met PI4IPA op de frequentie PA3GGW

    9/279

Dordtse Elektronica Club viert feest                  PI4DEC

    8/224

Duits Nederlands Amateur Treffen 2002

    9/287

EME ervaringen van PAoJCA               PAoJCA

    3/082

Grote info/radiovlooienmarkt te Bladel               PI4KAR

    11/356

Herdenking Watersnoodramp 1953                  PAoULT

    2/050

Herdenking Watersnoodramp 1953 - 2003           PD4AVO

    9/277

Jutberg 2002                                          PE1JFR

    1/017

Jutberg 2002                                          PE1JFR

    4/113

K3J Johnston Island                            PA3FTX

    2/057

Landelijke Radio Vlooienmarkt in 's-Hertogenbosch   PA2ELS

    1/013 - 2/049

Landelijke Radio Vlooienmarkt in 's-Hertogenbosch

    2003                                         PA2ELS

    11/348

Madagascar                           G3SWH / PD5JFK

    12/372

Malta 2002                                       PA3BIZ

    3/080

Malta 2002  9H9PA                               PA3BIZ

    8/247

Malta maakt het moeilijk                          PAoGHB

    4/099

Mini Jut 2002                                     PE1JFR

    9/254

Nawaka 2002 PA6NWK/J                      PDoPAN

    7/209

Noordelijk amateurtreffen                            PA3BIZ

    3/086

Noordelijke bekerjacht 9 mei                        PE1CDA

    4/096

QRV op vakantie in zuid-west Nederland        PD4AVO

    3/087

Radio Scouting Limburg

    6/182

Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs

    te Apeldoorn                                             PE10FM

    11/328- 12/364

Radiomarkt Tytsjerk                              PE l CDA

    3/064

Uitreiking hoofdprijs feestavond loterij

    radiokampweek 2002                         PE1JFR

    12/390

Utrechtse Europese radio-vlooienmarkt                PDoIIA

    5/128

Velddag in Turkije                                PAoTLX

    9/285

VRZA Jubileum Radiokampweek 2003         PA3ATW

    12/399

Zo maar een markt                            PA3DLJ

    10/310

Zo was Jutberg 2002                          PE1JFR

    7/204

EXAMENS EN OPLEIDINGEN

Wij kijken bij.... De najaarsexamens 2002            PA3FFZ

    11/338- 12/377

Wij kijken bij.... De voorjaarsexamens 2002          PA3FFZ

    5/138

LUISTERAMATEURS

PA-nieuws                                       PE5SAM

    1/015-2/051 -3/077-4/109

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN

Excursie afdeling Friesland VRZA                   PAoPKH

    10/313

Heideweek: totaal verzopen

    9/265

Met K-agerland de lucht in en de noodlanding

    van Hans, PB5HS                             PA3BIZ

    7/213

Nieuw onderkomen afdeling Haaglanden

    1/027

Regionaal                                         PA5WPM

    1/026 -2/054 - 3/084 - 4/119 - 5/151 - 6/179 -

    7/215 - 8/252 - 9/286 - 10/318 - 11/354 - 12/397

Velddag afdeling Zuid Veluwe                      PDoIAZ

    7/214

Verkoop en demonstratie VRZA afdeling Zuid Veluwe PA1RK

    8/250

NIEUWS VAN DE HANDEL

HF-beam Sommer XP-505                      PA3BIZ

    9/266

PROPAGATIE, DX EN VHF/UHF/SHF

Bakenlijstje 2m                                         PA3FTX

    9/275

How's DX                                     PAoSNG

    1/021 - 2/052 - 3/078 - 4/111 - 5/145 - 6/174 -

    7/210 - 8/248 - 9/280 - 10/314 - 11/350 - 12/388

Propagatie-overzicht                                   redactie

    6/177-7/211-8/249-9/281 - 10/315- 11/351 - 12/389

Propagatievoorspellingen                              redactie

    6/176

VHF / UHF / SHF                  PA3FTX / PA4PA

    1/012 - 2/047 - 3/074 - 4/107 - 5/141 - 6/172 -

    7/208 - 8/243 - 9/275 - 10/311 - 11/342 - 12/385

TECHNIEK EN ZELFBOUW

80m directe conversie ontvanger PA3FFZ

    12/365

Daar beginnen we (niet) aan PA3FFZ

    1/005-4/115-8/228

De Emtech ZM-2 Z-match antennetuner PE1MHO

    4/116

De Straight Seven PAoGBY

    8/233

De Straight Seven.... realisatie in 2002 redactie

    8/235

Diodes voor HF & RF

    6/185

Draagbare lichtnetvoedingen en chargers PAoTLX

    9/261

Een ietwat andere SWR-meter PA3FFZ

    3/072

Elevatiehoek metingen tijdens de PA-beker

    contest PA3DES/PB5BW

    12/392

Frequentie standaard (6) PA3FFZ

    4/102

Grounded grid amplifier, deel l PAoBX / PA3FFZ

    2/039

Grounded grid amplifier, deel 2   PAoBX / PA3FFZ

    3/065

Hoogspanning 3500 V PAoBX

    5/130

Intermodulatie PAoJMY / PE2PRV

    7/216

Kleinigheidje PA3FFZ

    9/288

LF-filter en Notch PAoGHB / PAoTLX

    8/225

Mast door het dak PE2EMS

    7/193

Meetzenders: dump of zelfbouw? PE2HSB / PAoTLX

    11/329

Moderne frequentiesynthese PAoMEY

    10/297

Ombouw ATF2, de antenneschakelaar PA3FFZ / PA3DLJ

     1/008

Ombouw ATF2, het front-end          PA3FFZ / PA3DLJ

    1/006

Op de pijnbank van PAoGHB: Dressler D200C     PAoGHB

    2/044

Op de pijnbank van PAoGHB: SSB electronics STM13 PAoGHB

    10/307

Op de pijnbank van PAoGHB: Yaesu FT73 6R      PAoGHB

    1/010

Prescaler voor weinig geld                             PAoGHB

    4/097

Soldeerklodder                                      PA3FFZ

    6/170

Soldeerklodder                                      PAoSIP

    8/241 - 10/320

Techniekjes

    11/334

Verliezen 136 kHz antennes                           PA3FFZ

    10/301

We repareren.... LCR-brug, fabrikaat Wayne Kerr,

    typeB500                                PAoTLX

    7/198

SILENT KEY EN IN MEMORIAM

Silent key: EA5AUN (ex PA3ADS), SefAlberts

    3/076

Silent key: PA3BHE, Gerrit Hoekstra

    8/237

Silent key: PA3CBZ, Johan Kernkamp

    5/147

Silent key: PA3FPB, Cor de Meij

    2/054

Silent key: PA-9537, Jacky Florusse

    12/371

Silent key: PAoKCH, Karel Kosterman

    4/106

Silent key: PAoKSL, Paul Kasel

    1/014

Silent key: PAoZEZ, Bart van Rixel

    9/279

Silent key: PElOPH.Theo Krabbendam

    8/241

Silent key: PE1PBW, Herman van Boggelen

    9/277

Silent key: PE1PQC, Roland Veenstra

    8/237

Silent key: PEoGRA, Henk Melgers

    1/014

 

 

 

CO-PA 2003 | NR 1