Werk

Vanaf 1 september 2006 tot 1 oktober 2017 was ik werkzaam op Hogeschool Rotterdam. Ik werkte daar eerst als hogeschooldocent bij het Instituut voor Lerarenopleidingen (pabo), als docent bij de masteropleiding Pedagogiek/Urban Education en als onderzoeker bij de Kenniskring Opgroeien in de Stad (KOS).

Vanaf 1 september 2007 werkte ik als onderwijsmanager van de masteropleiding Pedagogiek/Urban Education, die is ondergebracht bij het Instituut voor Sociale Opleidingen en als onderzoeker bij de KOS.

Van april 2011 tot mijn afscheid werkte ik eerst als onderzoeker/projectleider bij het onderzoeksprogramma Brede school van de toekomst van het Kenniscentrum Talentontwikkeling (KCTO), daarna als algemeen onderzoeker bij KCTO en als hogeschooldocent bij het Instituut voor de Sociale Opleidingen (master en bachelor Pedagogiek).


Het Kenniscentrum Talentontwikkeling heeft een uitgebreide informatieve website.

Voor mijn werkzaamheden vr 1-9-2006 zie mijn CV op deze site.


Op 25 augustus 2017 presenteerden collega Izaak Dekker en ik ons boek Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas. Een reflectie op zeven jaar samen lesgeven in/aan de masteropleiding Pedagogiek, de lessen we leerden en hoe we daar op terugkijken.


De pdf van het boek kan hier worden gedownload: Onderwijsfilosofen. Graag aandacht voor het Creative Commons logo en voorwaarden.
Het fysieke boek is voor een gering bedrag verkrijgbaar bij Hogeschool Rotterdam, via deze link.


Het boek kreeg direct na verschijnen een aantal mooie recensies:
- www.onderwijsfilosofie.nl: onderwijsfilosofie; - www.scienceguide.nl: scienceguide; - www.beroepseer.nl: beroepseer;


Afscheid....

Op 21 september 2017 nam ik afscheid van de Hogeschool Rotterdam vanwege (vervroegde) pensionering. Hiermee kwam aan mijn loopbaan van "werken in loondienst" een einde. Mijn collega's hadden een prachtige afscheidsbijeenkomst voor me georganiseerd, waarop ik werd toegesproken en cadeaus in ontvangst mocht nemen. Zelf hield ik wat ik noemde "(g)een lezing over pedagogiek".