Mijn publicaties: een overzicht op www.joopberding.nl


Mijn boeken

(1) Door de buis genomen? Kinderen en televisiegeweld (1991) (red. Berding, Jacobs & Miedema).
(2) To Live with Children. Janusz Korczak's Pedagogy of Respect (1994) (Textorium Series, Ed. Max van Manen).
(3) Kinderen zijn al groot. Werken met kinderen volgens Janusz Korczak (1995).
(4) De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, participatie en curriculum (1999) (proefschrift VU; handelsuitgave DSWO Press Leiden).
(5) In de ban van het kind. Pedagogisch handelen in de kinderopvang (2005).
(6) Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool (1e druk 2006) (Berding & Pols).
(7) Scholen voor het leven. De inspirerende visie van Janusz Korczak (2006) (red. Berding & Cappon) (Jaarboek 2006 Janusz Korczak Stichting).
(8) Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool (2e herz. en aangev. druk 2009) (Berding & Pols).
(9) John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk (2011). Vertaling, inleiding en toelichtingen.
(10) Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad (2011) (red. Berding & Witte).
(11) Praktijkonderzoek op niveau. Inspelen op onderzoeksdilemma's bij sociale studies (2013) (Berding & Witte).
(12) Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool (3e herz. en aangev. druk 2014) (Berding & Pols).
(13) 'Ik ben ook een mens'. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt (2016).
(14) Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas. (2017) (Berding & Dekker).
(15) Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk (2017) (red. Berding).
(16) Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs (2018) (Berding & Pols) - 4e, sterk gewijzigde druk mei 2018.
(17) 'Ik ben ook een mens'. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt (2018) - 2e, gewijzigde druk mei 2018.
(18) Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk (2018) (red. Berding) - 2e druk mei 2018.
(19) 'Ik ben ook een mens'. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt (2019) - 3e, licht gewijzigde druk augustus 2019.
(20) Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld (2019).
(21) Janusz Korczak. Educating for Justice, forthcoming (January, 2021).
De bovenstaande boeken vanaf nr 9 (t/m 20) zijn courant en bestelbaar.
Voor studiedoeleinden dien je de meest recente druk van Schoolpedagogiek aan te schaffen (nr 16).
Steun je lokale boekhandel! Hier is een beknopt overzicht (selectie) van lokale boekhandels in Nederland, met linkjes
naar door mij geschreven boeken ==> lokale boekwinkels.

Download hier mijn volledige publicatielijst (pdf-bestand): Publicaties Joop Berding

 

Recente publicaties en overige activiteiten (keuze)


An overview of my publications etc in English and other languages can be found here.

Voor een overzicht van mijn publicaties en andere activiteiten in 2019: zie Jaarverslag 2019.

Berding, J. (2020). In gesprek over pedagogisch handelen. (Interview met Inge van Rijn over Pedagogiek in de vingers).
In Management Kinderopvang(26), 4, juli, 36-37.

Berding, J. (2020). Herlezen. mini-essay.

Berding, J. (2020, in druk). Bespreking van C. Hermans (red.), 2020. Waar is het onderwijs goed voor?
in Pedagogiek(40), 1, 153-156.

Berding, J. (2020). Vlogserie over geduld en ongeduld in opvoeding en onderwijs: hier te lezen.

Berding, J. (2020). Over Korczak, Thijssen en geduld: adresseer de haast..., hier te lezen.

Berding, J. (2020). Interview: maatschappelijk ongeduld past niet in onderwijs en opvoeding, hier te lezen.

Berding, J. (2020). (On)geduld in coronatijden, hier te lezen.

Berding, J. (2019). De flinterdunne grens tussen geduld en ongeduld, hier te lezen.

Berding, J. (2019). Podcast met Rikie van Blijswijk, over geduld en ongeduld in onderwijs en opvoeding,
Geduld podcast Nivoz.

Berding, J. (2019). Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers/Cyclus. Verschenen 14-11-2019; zie Geduld.

Berding, J. (2020). Janusz Korczak and John Dewey on Re-Instituting Education. In Tsyrlina-Spady, T. & Renn, P. (Eds.). Nurture, Care, Respect, and Trust: Transformative Pedagogy Inspired by Janusz Korczak (pp.) Gorham, ME: Myers Education Press. Zie Myers Press.

Berding, J. (2019). Patience as a pedagogical virtue and impatience as well? Janusz Korczaks lived experience. Lecture at the Conference The School of Life in the 21st Century. Tel Aviv: Cymbalista Jewish Heritage Center, November, 28. Zie hier om te lezen (pdf).

Berding, J. & W. Pols (2019). Bespreking van P. Smeyers et al. (red.) (2016). Inleiding in de pedagogiek (deel 1 en deel 2).
In Pedagogiek(39), 1, 113-132, zie hier voor de pdf.

Berding, J. (2019, 14 maart). John Dewey over democratie en educatie. Rotterdam: FGR. (flyer.)

Berding, J. (2019, 17 januari). Jeugdparticipatie: de inspiratie van Dewey, Korczak en Arendt. Gastcollege minor Jeugd. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2018). Hannah Arendt on Education. Gepubliceerd op medium.com (gepost 14 december 2018)

Berding, J. (2018). 'School als sociale constructie'. Bespreking van Utopia: naar ander onderwijs, door Dolf van den Berg, in Didactief, 48, 10, p. 49.

Berding, J. (2018, 16 november). 'Verschijnen in de digitale ruimte.' Lezing conferentie Digitale wijsheid, georganiseerd door Kennisnet. Hilversum: Beeld en Geluid. Mijn power-point is hier: Joop Berding Verschijnen in de digitale ruimte 16nov2018 te downloaden.

Berding, J. (2018). De Boekenkring bespreekt Terug naar Reims, Didier Eribon. In Van twaalf tot achttien, 28, 9, 48-49. Als pdf hier te lezen.

Berding, J. (2018, 27 oktober). 'Hannah Arendt: verandering en vernieuwing in een gebroken wereld.' Lezing in het kader van het Uytenbogaert Programma. Den Haag: Remonstrantse Kerk.

Berding, J. (2018, 16 oktober). Waar staan we eigenlijk voor? Inleiding Onderwijscaf Da Vinci Dordrecht. Dordrecht: Da Vinci College.

Berding, J. (2018). Janusz Korczak and Hannah Arendt on what it means to become a subject. Humanity, appearance and education. In Michalak, M. (Ed.). The rights of the child yesterday, today and tomorrow.
The Korczak perspective. Part II
(pp. 432-449). Warsaw: Office of the Ombudsman for Children. (bi-langual ed., English & Polish)

Berding, J. (2018). Hannah Arendt en de school als tussenruimte: 'Onderwijs is er niet om de wereld te verbeteren, maar om cultuur door te geven.' Online, zie: Nivoz, gepost 10-9-2018.

Berding, J. (2018). Op de schouders van ... John Dewey. In HJK/De wereld van het jonge kind, 46, nr. 1, september, pp. 22-25. Het artikel is hier te downloaden.

Berding, J. (2018). Bespreking van: F.I. Kusters & A. Visser (red.). Prestatiepijn (2017), online, zie: Didactief, gepost 18-7-2018.

Pols, W. & Berding, J. (2018). "This is our world." Hannah Arendt on education. In Smeyers, P. (Ed.) International Handbook of Philosophy of Education (pp. 39-48). Cham, Switzerland: Springer.

Berding, J. (2018). Een pleidooi tegen slecht onderwijs en voor ont-schoolsing. Reflecties op het boek Leven zonder school (Van Eeckhout & Bonnu, SWP). Amsterdam: BildungCity, 6 juni.

Forumgesprek met Wouter Pols, Hester IJsseling en Joop Berding (2018). Bildung. #Meetup010 op Hogeschool Rotterdam, 5 juni.

Berding, J. (2018). John Dewey: ervaring is de motor .... (gepost 4-1-2018) Te downloaden via dit linkje.

Berding, J. (2018). Janusz Korczak en de wet van het respect ... (gepost 2-1-2018). Te downloaden via dit linkje.

Berding, J. (2018). Hannah Arendt: pleidooi voor 'handelend' onderwijs. In De Linker Wang, nr. 2, mei, 12-13. Te downloaden via dit linkje.

Berding, J. (2018, 19 april). Hannah Arendt: tegendraads denker over de wereld en de mens. Lezing in het kader van de Maand van de filosofie. Den Haag: Van Stockum boekverkopers.

Berding, J. (2018, 17 april). Iets nieuws beginnen. Inleiding op de eerste Meetup070. Den Haag: Haagse Hogeschool.

Berding, J. (2018, gepost 23 maart). Bespreking van Klaus Mollenhauer (2017). Vergeten samenhang. Verslag van bespreking in leesclub De Leerschool Leidschendam. Via deze link te lezen of in druk: Van twaalf tot achttien(28), 3, 48-49.

Berding, J. (2018, gepost 9 januari). Bespreking van F.I. Kusters & A. Visser (red.) (2017). Prestatiepijn. Via deze link.

Berding, J. (2017, 15 december). Nabijheid en distantie. Korczak, Arendt en wat we van hen kunnen leren. Gastcollege Instituut voor Sociale Opleidingen, Uitstroomprofiel Jeugd. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2017, 24 november). Digitaal samenleven op een rechtvaardige manier. Lezing op de conferentie Digitale geletterdheid. Hilversum: Beeld en Geluid.

Berding, J. (2017, 15 november). Groene pedagogiek van Rousseau tot Jobs. Lezing op de conferentie van Stichting Groene Pedagogiek. Baarn: Kasteel Groeneveld.

Berding, J. (2017, 4 november). "'Ik ben ook een mens.' Korczaks unieke bijdrage aan de pedagogiek" . Lezing op de conferentie 'Kinderen hebben iets te zeggen' van de Janusz Korczak Stichting. Leiden: Kinderrechtenhuis.

Berding, J. (red.) (2017). Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk.. Leusden: ISVW Uitgevers.

Berding, J. (2017). (G)een lezing over pedagogiek. Toespraak ter gelegenheid van mijn afscheid van Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, 21 september.

Berding, J. & Dekker, I. (2017). Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas.. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Interview/podcast met Remco Pijpers voor kennisnet.nl, over Korczak en digitale geletterdheid. Online 13 juni 2017. Te beluisteren via podcast Korczak.
Ook via de site van hetkind.org ==> http://hetkind.org/2017/06/19/janusz-korczak-en-leerling-digitale-samenleving/

Berding, J. (2017). De waarheid als meedoen. Over John Dewey. Twee avonden (11 + 18 mei) voor de Filosofiegroep Rotterdam.

Berding, J. (2017). Devastating irony. Hannah Arendt and Harry Mulisch on the Eichmann Trial. In Cohen de Lara, E. & H. Drop (Eds.) Back to the core. Rethinking the Core Texts in Liberal Arts & Sciences Education in Europe (pp. 335-348). Wilmington, DE: Vernon Press.

Berding, J. (2017). De waarheid als meedoen! Over John Dewey. Twee avonden voor de Filosofiegroep Rotterdam (11+18 mei). Power-point: De waarheid als meedoen FGR mei 2017.PDF.

Berding, J. (2017). Het democratisch-pedagogisch ethos van John Dewey. Nivoz Forum.

Berding, J. & W. Pols (2017). Bijeenkomst van het 'Pedagogisch Pact' in Rotterdam, n.a.v. onze eerdere lezing over Arendt en het verdwenen gezag van de leraar. Kort verslag op mijn pagina IBOEM en uitgebreid op https://pedagogischpact.wordpress.com/.

Berding, J. (2016). Citaat van Hannah Arendt over het gezag van de leraar en toelichting. Bildung Scheurkalender 2016, 4 december.

Berding, J. (2016). Bespreking van het recente boek Zeven grondleggers van de onderwijskunde (over o.a. Idenburg, Van Hulst, Van Gelder en Van Parreren) in Didactief, december.

Berding, J. (2016). Janusz Korczak, an introduction. Kort essay (5 pp) over leven, werk en belangrijkste pedagogische ideen van Korczak. Geschreven voor de International Conference 'Trust, the foundation of emotional safety', 12-16 oktober 2016.
Je kunt het essay hier lezen.

Boekenkring De Leerschool Leidschendam besprak "Ik ben ook een mens." Het verslag is te lezen in Van twaalf tot achttien, jg. 26, nr. 7, september 2016, pp.52-53.
Als pdf hier te lezen: deel 1 en deel 2 .

Berding, J. & W. Pols (2016, 26 augustus). De sociale pedagogiek is springlevend en dat zullen ze weten in Roterdam!. Lezing Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, masteropleiding Pedagogiek, t.g.v. de opening van het collegejaar 2016-2017 [tekst uitgesproken door W. Pols]
De powerpoint van de lezing is hier beschikbaar.

Berding, J. & W. Pols (2016, 15 juni). Wie denk jij wel dat je bent!? Over het gezag van leraren. Lezing Driebergen: Nivoz, Onderwijsavond.
De video-registratie van de lezing is hier beschikbaar.

Verbeek, A. (2016, gepost 6-6). Interview naar aanleiding van "Ik ben ook een mens" (http://kroost.org/media/interview-met-pedagoog-joop-berding-over-zijn-boek-ik-ben-ook-een-mens/).
Ook op hetkind.org

Berding, J. (2016). Presentatie van "Ik ben ook een mens", voor de staf van de Onderwijsraad. Den Haag (power-point).

Berding, J. (2016). Bespreking van De staat van Plato door Boekenkring de Leerschool Leidschendam. In Van 12 tot 18, maart 2016, p. 56-57. Is hier te downloaden.

Berding, J. (2016, 18 januari). Janusz Korczak: inspiratie voor een rechtvaardige opvoeding, ook vandaag. Gastcollege voor minor SPH. HR/Horizon Rotterdam, locatie Bergse Bos (handout en power-point)

Berding, J. (2015). John Dewey en het leren van praktijkervaringen. In Sophie, 5, 6, 34-39.

Berding, J. (2015, 16 december online gezet) http://nivoz.nl/artikelen/pedagogische-bagage-vijf-kernbegrippen-voor-professionals/

Berding, J. (2015, 24 november). Republikeins denken en doen met Korczak. Korczak MAG, online

Berding, J. (2015, 24 november). Janusz Korczak, inspiratie voor de opvoeding, ook vandaag. Gastles voor het AD (Associate Degree) traject pedagogisch-educatief medewerker. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2015, 19 november). Hannah Arendt: een vrouwelijke denker. Avond voor de Filosofiegroep Rotterdam. Rotterdam

Berding, J. (2015, 17 november). John Dewey en outdoor education. Presentatie voor intervisiegroep IvL. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2015). John Dewey. In T. David et al. (Eds.). International Handbook of Philosophies and Theories of Early Childhood Education and Care. (pp. 49-56). Oxford: Routledge.

Sage L. le, M. van der Pluijm & J. Berding (2015, 5 oktober). Pedagogiek in een social work opleiding. Presentatie/lezing op de conferentie van de VBSP. Zeist: Woudschoten.

Berding, J. (2015, 12 September). Arendts Eichmann in Jerusalem and Mulischs Criminal Case 40/61: A parallel reading. Lecture at the http://www.auc.nl/news-events/events-and-lectures/upcoming-events-and-lectures/item/liberal-arts-sciences-education-core-texts-european-context.html Amsterdam: AUC.

Berding, J. (2015, 27 augustus). Het vak van leraar kan niet zonder gezag. Trouw, de Verdieping.

Pols, W. & J. Berding (2015, 12 juni). Tussen nut en ontplooiing. Beroepsvorming op het hbo.Lezing voor het Landelijk overleg onderwijsadviseurs hbo. Utrecht.

Berding, J. (2015, 8 juni). De Vita activa van Hannah Arendt. Lezing/workshop voor de Filosofiegroep Rotterdam.

Berding, J. & W. Pols (2015, 30 mei). Een pedagogische cartografie. Over het gebruik van theorien binnen de opvoedings- en onderwijspraktijk. Lezing op de Landelijke Pedagogendag. Rotterdam: HR.

Berding, J. (2015). Gastcollege aan de Fontys Hogeschool Tilburg, opleiding Pedagogiek: "Opvoeden als initiren: Korczak - Dewey - Arendt" (18 mei)

Berding, J. (2015). Twee avonden over Hannah Arendt voor de Filosofiegroep Rotterdam. (2 en 9 april)

Berding, J. (2015). Bespreking van Susan Neiman (2014). Waarom zou je volwassen worden? http://www.onderwijsfilosofie.nl/denkfiguren-bibliotheek/recensies/recensie-susan-neiman-waarom-zou-je-volwassen-worden/

Berding, J. (2015). 'Must think"[een reflectie op een citaat van Hannah Arendt over de kwalificaties en het gezag van de leraar], in Van 12 tot 18, 25, 3, 56-57. is Hier te downloaden.

Inleiding voor de Boekenleesclub 'De Leerschool' Leidschendam over het artikel 'De crisis in de opvoeding' van Hannah Arendt. 21 januari en 4 maart 2015.

Rixoort, K. van (2015, januari-februari). Studie, intellect en belezenheid. Interview met Joop Berding n.a.v. bezoek/rondleiding werkkamer Harry Mulisch op 30-10-2014 (Mulisch Festival Amsterdam). In Boekenpost, nr 135, 36.
Het kan hier als pdf worden gedownload.

Berding, J. (2015). Dilemmas in het praktijkonderzoek. Methodologie versus maatschappelijke relevantie. In J. Bekker et al. (red.), De pedagoog in de spotlights (pp. 95-104). Amsterdam: SWP.

Berding, J. & W. Pols (2015). De pedagogiek herontdekt. Ontwikkelingen binnen een bijna vergeten vakgebied. In J. Bekker et al. (red.), De pedagoog in de spotlights (pp. 151-161). Amsterdam: SWP.

Verbeek, G. & J. Berding (2014). Kinderrechten en onderwijs: 25 jaar verder. Hetkind.org. http://hetkind.org/2014/11/20/kinderrechten-en-onderwijs-25-jaar-verder-meedoen-echt-verantwoordelijkheden-durven-delen/

Berding, J. (2014). Janusz Korczak: de pedagoog die verantwoordelijkheid uiterst serieus neemt. Hetkind.org. http://hetkind.org/2014/10/19/janusz-korczak-de-pedagoog-die-verantwoordelijkheid-uiterst-serieus-neemt/

Berding, J. (2014, september). Het beslissende boek: Hoe houd je van een kind van Janusz Korczak. In Pedagogiek in praktijk/PIP, 22-25. In iets andere vorm ook gepubliceerd op hetkind.org.

Berding, J. (2014). Bespreking van R. de Brabander (2014). Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van de zelfredzaamheid (Garant). Journal of Social Intervention, 23, 3, september, 64-68.
Het kan hier worden gedownload.

Berding, J. (2014). Het beslissende boek: Hoe houd je van een kind, door Janusz Korczak. Pedagogiek in Praktijk/PIP, september, 22-25.
Het kan hier als pdf worden gedownload.

Midskard, J. & J. Berding (2014). A conceptualisation of interprofessional work inspired by Hannah Arendts line of thinking. Journal of Social Intervention, 23, 2, 38-51.
Het kan hier worden gedownload.

Op 7 mei 2014 publiceerde het NIVOZ een artikel van mijn hand over Arendt op haar weblog: "De school als 'tussen'". Kijk voor het volledige artikel op Arendt.

Berding, J. & W. Pols (2014, 3e herziene en uitgebreide druk). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. Meer op deze website.

Berding, J. (2014, 1 april). Gastcollege 'Op niveau onderzoeken'. Erasmushogeschool Brussel. Bachelor kleuteronderwijs/bachelor Pedagogiek van het jonge kind. (Powerpoint is hier te downloaden (als .pdf).

Berding, J. (2014). Co-referaat bij de presentatie van het boek De mythe van de zelfredzaamheid van Richard de Brabander (Garant, 2014). Rotterdam: Hogeschool Inholland, 24 maart. De tekst hiervan is hier (in pdf) te lezen.
Een verslag van deze bijeenkomst is te lezen op Inholland.

Berding, J. (2013). The first annual report and the first annual children's rights monitor of the Dutch children's ombudsman: some reflections from a Korczakian point of view. In P. Jaros (Ed.). 2012 Janusz Korczak Year. An international perspective on children's rights and pedagogy. A selection of lectures presented during the Korczak seminars organized by Polish diplomatic missions abroad in 2012 (pp. 31-37). Warsaw: Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland.

Berding, J. (2013). Korczak in Erfurt (Duitsland). Korczak Bulletin, 2, p. 8.

Berding, J. (2013). Becoming a citizen. The inspiration of Janusz Korczak. In R. Godel-Gassner & G.A. Krehl (Hrsg.). Facettenreich im Fokus Janusz Korczak und seine Pdagogik. Historische und aktuelle Perspektiven (pp. 381-388). Jena: Garamond Verlag. (Edition Paideia - PSK 18)

Berding, J. (2013). Janusz Korczak und demokratische Erziehung heute. Achtung, Differenz, Partizipation, Gerechtigkeit. Fachvortrag. Jahrestagung der Deutschen Korczak-Gesellschaft. Erfurt, 15-17 November.

Berding, J. & W. Pols (2013). Review of W.A.J. Meijer (2013). Onderwijs weer weten waarom. In Paedagogica Historica (online) To link to this article: PH

Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek: lessen uit de praktijk . Presentatie/interview op de studiemiddag Praktijkonderzoek van Uitgeverij Coutinho. Utrecht, 6 november. Meer op de pagina Praktijkonderzoek op deze website (zie menu links)

Op 30 september en 1 oktober 2013 organiseerde de VBSP een conferentie over 'pedagogen in de spotlights'. Ik verzorgde er een workshop over wat je allemaal tegenkomt in praktijkonderzoek. Aan de hand van een aantal casussen ging ik met de deelnemers in gesprek over 'goed praktijkonderzoek'. De power-point van mijn workshop is hier als pdf te downloaden.

Op dezelfde conferentie hield ik met Wouter Pols een lezing over de 'herontdekking van de theoretische pedagogiek', een pleidooi voor een geesteswetenschappelijke benadering van de opvoeding. Onze power-point is hier als pdf te downloaden.

 

Op 29 maart 2013 verscheen: Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek op niveau. Inspelen op onderzoeksdilemma's bij sociale studies. Bussum: Coutinho.
Meer informatie op de website van uitgever Coutinho en op deze website (zie het menu links).

In de Volkskrant van 22 juni 2013 verscheen een artikel van Annemiek Verbeek en Gabrielle Jurriaans over 'strenger opvoeden'. Titel: 'Een kind is geen pup'. Hiervoor interviewden zij onder anderen mij over trends in de opvoeding.

Pijl, M. (2013, april). Samen oefenen met democratie. John Dewey. In Kiddo, 3, p. 34-35, bevat een interview met mij over het belang van Deweys pedagogiek voor de kinderopvang.Het artikel is hier als pdf te lezen.

Berding, J. (2013). Bespreking van G. Biesta (2012). Onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie. In Pedagogiek, 33(1), 56-61. Hier te lezen (pdf).

Berding, J. (2013). John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. In A. van Keulen (red.). Jonge burgers. Kindercentra als democratische oefenplaats (pp. 147-154). Amsterdam: SWP.

Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek: spanningen en dilemma's. In Journal of Social Intervention - Theory and Practice, 22, nr 1, 85-88. Hier te lezen (pdf).

Berding, J. (2013). Participatie in de bovenbouw. In Mensenkinderen, 28, nr 135, 24-27.

Pols, W. & J. Berding (2012). Bespreking van J. Masschelein & M. Simons (2012). Apologie van de school. In Pedagogiek, 32, 3, 277-280.

Berding, J. (2012). Bespreking van J. Doornenbal, S. van Oenen & W. Pols (2012). Werken in de brede school. Een pedagogische benadering. In PIP, #69, november, pp. 45-47. Hier te lezen (pdf).

Berding, J. & T. Witte (2012). Masteronderzoek: hoe je doe je dat? Valkuilen en hobbels in de praktijk. In N. Broer et al. (red.). Pedagoog, verklaar u nader! Pedagogiek in de 21ste eeuw (pp. 35-42). N.pl.: VBSP.

Berding, J. (2012). The First Annual Report and the First Annual Childrens Rights Monitor of the Dutch Childrens Ombudsman: Some Reflections from a Korczakian Point of View. Paper presented at the 4th International Seminar on Childrens Rights, Geneva (June 1-2).

Berding, J. (2012). John Dewey, een inleiding. Presentatie voor Toeval gezocht. Amsterdam (25 juni).

Bruin, A. de & A. Brink (2012). Janusz Korczak: inspirator voor mensen in het primair onderwijs. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Reeks: Janusz Korczak voor opvoeders, deel 2, onder redactie van Joop Berding)

Op 24 november 2011 verscheen: Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad (Berding & Witte, redactie). Een bundel met verslagen van onderzoek in Rotterdam naar onder andere de brede school, tienermoeders, welzijnswerk, nazorg voor problematische gezinnen, ouderbetrokkenheid en nog veel meer. Kijk op de website van de uitgeverij, Garant voor meer informatie.

In oktober 2011 verscheen: Opvoeding, participatie en burgerschap. De inspirerende visie van Janusz Korczak. In N. Broer, H. de Deckere, M. Meer, T. Notten & J. Stakenborg (red.). Grenzeloze pedagogiek tussen wetenschap en praktijk (pp. 75-84). Gouda: VBSP. 

Ook Hannah Arendt heeft vanaf september 2011 een eigen plekje in de Canon Sociaal werk.

Inge van Rijn en ik schreven een terugblik op onze Korczak trainingen in: Leren van Janusz Korczak. Training kinderopvang. In HJK (De wereld van het jonge kind), 2011, 38, 19, pp. 12-15 (mei).

In het boek Van spelen tot serious gaming, onder redactie van Diny van der Aalsvoort (2011) schreef ik het hoofdstuk John Dewey over spel (pp. 25-37), uitgave Leuven & Den Haag: Acco.

In april 2011 verscheen mijn bundel met vertalingen van pedagogisch werk van John Dewey: John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk. Meer informatie op de Dewey-pagina op deze website en op de site van Uitgeverij SWP.

In december 2010 werd Janusz Korczak toegevoegd op de website www.canonsociaalwerk.eu. In het voorjaar 2011 volgde John Dewey.

Vanaf december 2010 bestaat op Linkedin.com de groep Janusz Korczak. Deelname is open via http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1858263 (aanmelden bij Linkedin.com is vereist). 

Medio december 2010 verscheen mijn bijdrage: Participatie, burgerschap en gemeenschap; de radicale visie van Janusz Korczak, aan H. Brouwers & T. Cappon (red.) (2010). Kinderen zijn al burgers. Waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en burgerschap? (pp. 11-20). Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Jaarboek 2010)

In Inkt! van november-december

In Inkt!, nr 8 van september-oktober 2010 besprak ik de nieuwe roman van John Irving, De laatste nacht in Twisted River.

Begin augustus 2010 nam ik deel aan de internationale Korczak conferentie in Tokio en hield daar een lezing, deels over hetzelfde thema als in Genve. De power-point presentatie is hier

Begin juni 2010 hield ik in Genve een voordracht over het trainen van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang vanuit de inspiratie van Janusz Korczak. De power-point presentatie is hier te vinden.

Naar aanleiding van het verschijnen van de tweede herziene en uitgebreide druk van Schoolpedagogiek verscheen een dubbel-interview met co-auteur Wouter Pols en mij in Platform Pabo nr 16, een uitgave van Noordhoff Uitgevers.

In nr 7 van Inkt! (mei juni 2010) besprak ik de biografie van Leonard Woolf van de hand van Victoria Glendinning.

In PiP Magazine (Pedagogiek in praktijk) nr 54 verscheen in april 2010 mijn bijdrage in de reeks Biografie over de pedagogische ideen van Hannah Arendt, onder de titel Tegendraadse filosofe van de opvoeding Zie http://pipm.swphost.com.

Wouter Pols en ik publiceerden een artikel over de maatschappelijke positie van de school in de bundel De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen. Bijdragen aan de Veertiende Landelijke Pedagogen, (red. Ramaekers et al., 2010) onder de titel Een soort amfibie. Opvoeden in de tussenruimte van de school (pp. 74-82).

In nummer 6 van Inkt!, maart-april 2010, besprak ik twee prachtige boeken van Daniel Pennac over plezier in het lezen.

Een vergelijkende bespreking van Eichmann in Jerusalem en De zaak 40/61 van resp. Hannah Arendt en Harry Mulisch verscheen in de vijfde editie van Inkt!, In december 2009 verscheen in het Janusz Korczak Bulletin een impressie van de conferentie in Genve (zie onder), te downloaden

Half juli 2009 verscheen een artikel van mijn hand in het blad Pedagogiek (jg 29, nr 2), onder de titel Het onmeetbare handelen. Hannah Arendt over de fragiliteit van de opvoeding.

In het tweede nummer van het prachtglossy Inkt! (van harte aanbevolen voor alle boekenliefhebbers) van juli 2009 verscheen een bespreking van twee samenhangende boeken, namelijk Mrs Dalloway van Virginia Woolf en De uren van Michael Cunningham. In nr 1 besprak ik twee reisboeken van Paul Theroux, in nr 3 boog ik me over de dood van Socrates. In nummer 4 (november-december 2009) besprak ik de 2-in-1 roman To the Hermitage van Malcolm Bradbury. (http://www.inktglossy.nl/index.php?id=nabestellen).

Begin juli 2009 verscheen de bundel Onderwijs, Zorg en Welzijn. Steevast breed en waar nodig dwars (T. Notten & F. Spierings, red.), met daarin verslagen van een drietal onderzoeksprojecten van de Hogeschool Rotterdam. En daarvan, over de brede basisschool Wereld op Zuid is van mijn hand. Uitgave van de Kenniskring Opgroeien in de stad van de Hogeschool Rotterdam (www.opgroeienindestad.nl).

Op 6 juni 2009 hield ik in Geneve een lezing op een conferentie georganiseerd door de Poolse vertegenwoordiging bij de Raad van Europa over de betekenis van Janusz Korczak en de rechten van het kind, met name rondom participatie (een van de drie ps in het Verdrag over de rechten van kind; de andere twee zijn provisions (voorzieningen, instellingen) en protection (bescherming). Zie verder Janusz Korczak op deze site.

Op 15 mei 2009 hielden Wouter Pols en ik een lezing op de Landelijke Pedagogendag te Leuven. Thema: De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen. De titel van onze lezing was: Een soort amfibie. Opvoeden in de tussenruimte van de school.

In het fonkelnieuwe tijdschrift voor boekenliefhebbers, Inkt! (zie http://www.inktglossy.nl/) verscheen een bespreking van mijn hand van twee reisboeken van Paul Theroux, namelijk De grote spoorwegcaroussel (1937) en De grote spoorwegcaroussel retour (2007).

In het Janusz Korczak Bulletin van december 2008 staat een bespreking van mijn hand van het (jeugd)boek Mijn stilte van Ida Vandewijer (uitgave Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2008). Het verhaalt van de gebeurtenissen in en rond het weeshuis van Korczak in Warschau in de laatste dagen voor de ontruiming (juli-augustus 1942). Ik noem dit boek een bijzondere verrijking van de (roman)literatuur over Korczak.

Samen met twee studenten van de masteropleiding Pedagogiek/Urban Education van de Hogeschool Rotterdam schreef ik een artikel over de Onderwijs Opvang Voorzieningen in Rotterdam, naar de effecten waarvan beiden onderzoek hebben gedaan: Alaoui, A., J. Blok & J. Berding (2008). Een time-out voor probleemleerlingen. In Pedagogiek in Praktijk Magazine, 14, 5, pp. 22-26.

Berding, J.W.A. (2008). Janusz Korczak - An Introduction. In Th. Cappon & J. Tchikhatcheva (Ed.). Dutch International Janusz Korczak Youth Conference. Report (pp. 80-88). Amsterdam: Janusz Korczak Association in the Netherlands.

Pols, W. & J. Berding (2008). Omgevingsonderwijs als burgerschapsvorming. In Haan, D. de & E. Kuiper (red.). Leerkracht in beeld. Ontwikkelingsgericht Onderwijs: theorie, onderzoek en praktijk (pp. 71-77). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Berding, J. & S. Miedema (2007). John Dewey (1859-1952). Pedagoog van participatie en democratie. In T. Kroon & B. Levering (red.) (pp. 98-103). Grote pedagogen in klein bestek. Amsterdam: SWP.

In december 2006 verscheen in Moskou een themanummer van het blad Demokratitsjekaja Sjkola (De democratische school), gewijd aan de actualiteit van de pedagogiek van Janusz Korczak. Ik heb daaraan bijgedragen met twee artikelen: een algemene introductie op Korczak en een artikel over de betekenis van Korczaks pedagogiek voor de opvoeding tot burgerschap. Voor wie het Russisch machtig is .....

Op 6 december 2006 is verschenen: War John Dewey ein (Neo)Herbartianer? Die Debatte zwischen der alten und der neuen Erziehung. In Prange, K. (Hg). (2006). Herbart und Dewey. Pdagogische Systeme im Vergleich (7-19). Jena: IKS GmbH, Edition Paideia. Het is de boekuitgave van de lezing die ik op 4 mei 2005 hield voor de bijeenkomst van het Herbart Gesellschaft in St. Niklaas (B).

Op 1 december 2006 is verschenen: Scholen voor het leven. De inspirerende visie van Janusz Korczak, onder redactie van J. Berding & Th. Cappon. Dit is het vijfde Jaarboek van de Janusz Korczak Stichting. Ga direct naar Janusz Korczak op deze site.

Op 28 maart 2006 is verschenen: J. Berding & W. Pols (2006). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool (1e druk). Ga direct naar Schoolpedagogiek op deze site.

Andere publicatiesBerding, J. (2006). Morele opvoeding bij Dewey, Korczak en Arendt. In S. Miedema & G. Bertram-Troost (red.). Levensbeschouwelijk leren samenleven. Opvoeding, Identiteit & Ontmoeting (pp. 39-52). Zoetermeer: Meinema.

Berding, J. (2006, juni). Communicatie, participatie en dialoog: basis van de opvoeding. In De wereld van het jonge kind, 33, 10, pp. 296-299.

Berding, J. en W. Pols (2006, maart). Bouwstenen voor een participatiemethodiek. Mensen-kinderen, 21, 4, pp. 5-8.

https://homedrive.ziggo.nl/jwa.berding@ziggo.nl/publiek/pics/omslag%20In%20de%20ban.jpg

Berding, J. (2005). In de ban van het kind. Pedagogisch handelen in de kinderopvang. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Zie verder de pagina's over Janusz Korczak op deze site.

Berding, J. (2005). addendum bij A Man for Our Times. Young Minds Magazine.

Berding, J. en S. Miedema (2005, september). Het utopisch pragmatisme van John Dewey. In Mensen-kinderen, 21, 1, pp. 12-15.

Berding, J. (2005). A man for our times. Young Minds Magazine nr. 77. Een artikel over de actualiteit van Korczaks ideen over participatie. Je kunt het artikel direct lezen via A man for our times. (pdf file)

Berding, J. en A. Brink (2005). Kinderen in de knel. In De Wereld van het Jonge Kind, 32, 9, pp. 281-283.

Berding, J.W.A. en S. Miedema (2005). Individualiteit, socialiteit, democratie en curriculum. De opvoedingsfilosofische denkbeelden van John Dewey (pp. 99-118). In Logister, L. (red.). John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie. Budel: Damon.

Op 4 mei 2005 verzorgde ik de openingslezing tijdens de Frhjahrstagung der Internationalen Herbart-Gesellschaft in St.Niklaas (B), onder de titel "War John Dewey ein (Neo)Herbartianer? Die Debatte zwischen der 'alten' und die 'neuen' Erziehung". Meer info op de Dewey-pagina op deze website.

Berding, J.W.A. (2004). Janusz Korczak: What it Means to be an Educator. Encounter. Education for Meaning and Social Justice, 17, 4, pp. 11-16

Encounter

Berding, J. (2004). Janusz Korczak. Participatie van kinderen: de basis van opvoeding en onderwijs. In De wereld van het jonge kind, mei, pp. 268-271.

Berding, J.W.A. (2004). Becoming a Citizen. The Inspiration of Janusz Korczak. Paper presented to the Regional Conference 'Exploring Citizenship Through Religious Studies'. Bradford Grammar School. Bradford, UK. November 14.

Berding, J.W.A., G.J.J. Biesta en S. Miedema (2003). John Dewey retrospectief en prospectief. Bij het vijftigste sterfjaar. Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, vorming en onderwijs, 23, 1, pp. 68-72.

Berding, J.W.A. (2002). Pedagogische participatie en de noodzaak van herinstitutionalisering. De verwante visies van John Dewey en Janusz Korczak. Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, vorming en onderwijs, 22, 3, pp. 250-259.

Berding, J. (2002). Participatie als doel en middel. Dewey, Korczak en een veilig schoolklimaat. Vernieuwing, 61, 5, pp. 17-20.

Berding, J.W.A. (1999). De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, ervaring en curriculum. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Leiden: DSWO-Press. Alleen nog verkrijgbaar bij mij via email.


proefschrift

Zie voor een (Engelse) samenvatting va mijn proefschrift: Summarydiss.htm

Top