Curriculum Vitae


https://homedrive.ziggo.nl/jwa.berding@ziggo.nl/publiek/pics/CV.jpg

Joop Berding
Geboren te Den Haag op 23 februari 1954Werk

1 oktober 2017: met vervroegd pensioen


1 september 2006-1 oktober 2017


2002-1 september 2006
innovatie- en organisatieadviseur CED-Groep Rotterdam, kennisteams Management & Organisatie en Adaptief Onderwijs


2001
opleidingsdocent Ichthus Hogeschool (Inholland) Rotterdam, Unit Educatie (PABO)


1997-2001
beleidsmedewerker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Jeugdbeleid, afdeling Preventief Jeugdbeleid / Kinderopvang; beleidsontwikkeling op het gebied van


1985-1997
verschillende betrekkingen bij de Gemeente Den Haag:


1974-1985


Opleiding


Cursussen en trainingen op het gebied van


Publicaties

Een groot aantal boeken, boekhoofdstukken, artikelen en paperpresentaties op pedagogisch en onderwijskundig terrein.

Specialisaties:

John Dewey
De pedagogiek van John Dewey (zie voor een Engelse samenvatting van mijn dissertatie de Summary) (Word-file; 38 kB).

Gebruik de link naar de sectie over Dewey. In mei 2011 verscheen mijn boek met vertalingen van pedagogisch werk van Dewey.


Janusz Korczak
De pedagogiek van Janusz Korczak. Gebruik de link naar de sectie over Korczak.De politieke theorie van Hannah Arendt. Gebruik de link naar de sectie over Arendt.

Belangrijkste pedagogische publicatie: Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool (Groningen&Houten: Noordhoff, 2018, 4e herziene en uitgebreide druk), samen met Wouter Pols. Gebruik de link naar Schoolpedagogiek.


Zie verder de link Publicaties.


Maatschappelijke en overige activiteiten
(een keuze)


Recent


In voorgaande jarenTop