Publicaties en andere activiteiten

 

Dr. Joop W.A. Berding

Den Haag

20 februari 2020

Dit overzicht is te downloaden van www.joopberding.nl

  

Inhoud.

                I.     Boeken

              II.     (Gereviewde) artikelen en hoofdstukken in boeken

            III.     Vakpublicaties

            IV.     Boekbesprekingen

              V.     Lezingen, inleidingen en paperpresentaties

            VI.     Redacteurschappen – redactionele assistentie

          VII.     Overige

        VIII.     WWW-publicaties

            IX.     (Bestuurs)lidmaatschappen (keuze)

 

 

 

I. Boeken

 

 

In voorbereiding

Berding, J. (2020). Janusz Korczak. Educating for Justice [provisional title]. Springer. Series ‘Key Thinkers in Education’.

 

Verschenen

Berding, J. (2019). Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant / Cyclus.

Berding, J. (2019). ‘Ik ben ook een mens.’ Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Culemborg: Uitgeverij Phronese. (3e licht gewijzigde druk)

Berding, J. (red.) (2018). Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk. Leusden: ISVW Uitgevers. (2e druk)

Berding, J. (2018). ‘Ik ben ook een mens.’ Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Culemborg: Uitgeverij Phronese. (2e licht gewijzigde druk)

Berding, J. & W. Pols (2018). Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs. Groningen/Utrecht: Noordhoff. (4e, ingrijpend bewerkte en geactualiseerde druk)

Berding, J. (red.) (2017). Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk. Leusden: ISVW Uitgevers.

Berding, J. & I. Dekker (2017). Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2016). ‘Ik ben ook een mens.’ Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

Berding, J. & W. Pols (20143). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. (3e herziene en uitgebreide druk)

Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek op niveau. Inspelen op onderzoeksdilemma’s bij sociale studies. Bussum: Coutinho.

Berding, J. & T. Witte (red.) (2011). Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Berding, J.W.A. (2011). John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk. Inleiding, vertaling en toelichtingen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Berding, J. & W. Pols (20092). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. (2e herziene en uitgebreide druk)

Berding, J. & Th. Cappon (red.) (2006). Scholen voor het leven. De inspirerende visie van Janusz Korczak. Vijfde Jaarboek van de Janusz Korczak Stichting. Gorinchem: Uitgeverij Narratio.

Berding, J. & W. Pols (2006). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool. Groningen/Houten: Noordhoff.

Berding, J. (2005). In de ban van het kind. Pedagogisch handelen in de kinderopvang. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Berding, J.W.A. (1999). De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, ervaring en curriculum. Leiden: DSWO Press. (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)

Berding, J. (1995). Kinderen zijn al groot. Werken met kinderen volgens Janusz Korczak. Utrecht: Uitgeverij SWP.

Berding, J.W.A. (1994). To Live with Children. Janusz Korczak’s Pedagogy of Respect. University of Alberta: Human Science Research Project. (Textorium Series, M. van Manen, Ed.)

Berding, J.W.A., G. Jacobs & S. Miedema (red.) (1991). Door de buis genomen? Kinderen en televisiegeweld. Amersfoort & Leuven: Acco.

 

 

II.  (Gereviewde) artikelen en hoofdstukken in boeken

 

 

 

Verschenen

Berding, J. (2020). Janusz Korczak and John Dewey on Re-Instituting Education. In Tsyrlina-Spady, T. & Renn, P. (Eds.). Nurture, Care, Respect, and Trust:

Transformative Pedagogy Inspired by Janusz Korczak (pp. 192-202). Gorham, ME: Myers Education Press. Zie https://myersedpress.presswarehouse.com/browse/book/9781975501310/Nurture-Care-Respect-and-Trust

Berding, J. (2018). Janusz Korczak and Hannah Arendt on what it means to become a subject. Humanity, appearance and education. In Michalak, M. (Ed.). The rights of the child yesterday, today and tomorrow. The Korczak perspective. Part II (pp. 432-449). Warsaw: Office of the Ombudsman for Children. (bi-langual ed., English & Polish)

Pols, W. & J. Berding (2018). ‘This is our world.’ Hannah Arendt on education. In P. Smeyers (Ed.). International Handbook of Philosophy of Education (pp. 39-48). Cham, Switzerland: Springer.

Berding, J. (2017). Onderbouwing van het programma. In M. Clement et al. (red.). Mentoren op Zuid. Methodiekbeschrijving (pp. 10-15). Rotterdam: EMI/Mentoren op Zuid.

Berding, J. (2017). Devastating irony. Hannah Arendt and Harry Mulisch on the Eichmann Trial. In Cohen de Lara, E. & H. Drop (Eds.) Back to the core. Rethinking the Core Texts in Liberal Arts & Sciences Education in Europe (pp. 335-348). Wilmington, DE: Vernon Press.

Miedema, S. & J. Berding (2016). John Dewey (1859-1952). Pedagoog van participatie en democratie. In T. Kroon & B. Levering (red.). Grote pedagogen in klein bestek (pp. 97-102). Amsterdam: SWP. (vierde herziene en uitgebreide druk).

Berding, J. (2015). John Dewey. In T. David et al. (Eds.). International Handbook of Philosophies and Theories of Early Childhood Education and Care. (pp. 49-56). Oxford: Routledge.

Berding, J. (2015). Dilemma’s in het praktijkonderzoek. Methodologie versus maatschappelijke relevantie. In J. Bekker et al. (red.), De pedagoog in de spotlights (pp. 95-104). Amsterdam: SWP.

Berding, J. & W. Pols (2015). De pedagogiek herontdekt. Ontwikkelingen binnen een bijna vergeten vakgebied. In J. Bekker et al. (red.), De pedagoog in de spotlights (pp. 151-161). Amsterdam: SWP.

Midskard, J. & J. Berding (2014). A conceptualisation of interprofessional work inspired by Hannah Arendt’s line of thinking. Journal of Social Intervention(23), 2, 38-51.

Berding, J. (2013). The first annual report and the first annual children's rights monitor of the Dutch children's ombudsman: some reflections from a Korczakian point of view. In P. Jaros (Ed.). 2012 Janusz Korczak Year. An international perspective on children's rights and pedagogy. A selection of lectures presented during the Korczak seminars organized by Polish diplomatic missions abroad in 2012 (pp. 31-37). Warsaw: Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland.

Berding, J. (2013). Becoming a citizen. The inspiration of Janusz Korczak. In G.A. Krehl & R. Godel-Gassner (Hsg.). Facettenreich im Fokus – Janusz Korczak und seine Pädagogik. Historische und aktuelle Perspektiven (pp. 381-388). Jena: Garamond Verlag. (Edition Paideia - PSK 18)

Berding, J. (2013). John Dewey over de opvoeding, onderwijs en burgerschap. In A. van Keulen (red.). Jonge burgers. Kindercentra als democratische oefenplaats (pp. 147-154). Amsterdam: SWP.

Berding, J. (2011). ‘Wie iets vindt, heeft niet goed gezocht’. De methodische nieuwsgierigheid van Ton Notten en de masteropleiding Pedagogiek/Urban Education. In J. Berding & T. Witte (red.). Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad. (pp. 205-212). Antwerpen & Apeldoorn: Garant.

Berding, J. & T. Witte (2012). Masteronderzoek: hoe je doe je dat? Valkuilen en hobbels in de praktijk. In N. Broer et al. (red.). Pedagoog, verklaar u nader!

          Pedagogiek in de 21ste eeuw (pp. 35-42). S.l.: VBSP.

Berding, J. & T. Witte (2011). Voorwoord en Inleiding: Opgroeien in Rotterdam. In J. Berding & T. Witte (red.). Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in een grote stad. (pp. 7-15). Antwerpen & Apeldoorn: Garant.

Berding, J.W.A. (2011). Opvoeding, participatie en burgerschap. De inspirerende visie van Janusz Korczak. In N. Broer, H. de Deckere, M. Meer, T. Notten & J. Stakenborg (red.). Grenzeloze pedagogiek tussen wetenschap en praktijk (pp. 75-84). Gouda: VBSP.

Berding, J.W.A. (2011). Teaching Janusz Korczak. Learning and working with students and professionals. In O. Biernacka (Ed.). The Polish Jewish Pioneer on Children’s Human Rights Janusz Korczak (1979-1942) and the rights of the child to education in the Convention on the Rights of the Child with a focus on training teachers. International Seminar (pp. 29-34). Geneva.

Berding, J.W.A. (2011). John Dewey over spel. In D. van der Aalsvoort (red.). Van spelen tot serious gaming. Spel en spelen in de pedagogische beroepspraktijk (pp. 26-38). Leuven: Acco.

Berding, J. (2010). Participatie, burgerschap en gemeenschap. De radicale visie van Janusz Korczak. In H. Brouwers & T. Cappon (red.). Kinderen zijn al burgers. Waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en burgerschap? (pp. 11-20). Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Jaarboek 2010)

Pols, W. & J. Berding (2010). Een soort ‘amfibie’. Opvoeden in de tussenruimte van de school. In S. Ramaekers, T. Storme, P. Verstraete & J. Vlieghe (red.). De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen. Bijdragen aan de Veertiende Landelijke Pedagogendag (pp. 74-82). Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Berding, J.W.A. (2010). Participation, citizenship, and community. Janusz Korczak’s Radical View. In O. Biernacka (Ed.). The Polish Jewish Pioneer on Children’s Human Rights Janusz Korczak (1979-1942) and the Today’s Convention of the Rights of the Child as International Law. International Seminar (pp. 35-39). Geneva.

Berding, J. (2009). Het onmeetbare handelen. Hannah Arendt over de fragiliteit van opvoeding. In Pedagogiek (29), 2, pp. 140-154.

Berding, J. (2009). Sociaal Team Brede Basisschool Wereld op Zuid Rotterdam. In T. Notten & F. Spierings (red.). Onderwijs, Zorg en Welzijn.Steevast breed en waar nodig dwars (pp. 47-62). Rotterdam: Hogeschool Rotterdam/Kenniskring Opgroeien in de stad. Ook te downloaden via http://www.hogeschool-rotterdam.nl/intranet/clusters02/RISO/documenten/publicaties/onderwijs%20zorg%20en%20welzijn.pdf.

Pols, W. & J. Berding (2008). Omgevingsonderwijs als burgerschapsvorming. In D. de Haan & E. Kuiper (red.). Leerkracht in beeld. Ontwikkelingsgericht Onderwijs: theorie, onderzoek en praktijk (pp. 71-77). Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Berding, J. & S. Miedema (2007). John Dewey (1859-1952). Pedagoog van participatie en democratie. In T. Kroon & B. Levering (red.). Grote pedagogen in klein bestek (pp. 98-103). Amsterdam: SWP.

Berding, J.W.A. (2006). Janusz Korczak. In Demokratitsjeskaja Sjkola, 2, pp. 16-23. Themanummer Korczak’s ideas today. (Russische versie van on-line artikel Janusz Korczak -  An Introduction. www.libed.org.uk, posted November 27, 2005)

Berding, J.W.A. (2006). Becoming a Citizen. The Inspiration of Janusz Korczak. In Demokratitsjeskaja Sjkola, 2, pp. 24-30. Themanummer Korczak’s ideas today. (Russische, bewerkte versie van lezing in Bradford November 2004.)

Berding, J.W.A. (2006). War John Dewey ein (Neo)Herbartianer? Die Debatte zwischen der ‘alten’ und der ‘neuen’ Erziehung. In K. Prange (Hsgr). Herbart und Dewey. Pädagogische Systeme im Vergleich. (pp. 7-19). Jena: IKS GmbH, IKS Garamond, Edition Paideia.

Berding, J. & W. Pols (2006). Janusz Korczak en de wet van het respect. In J. Berding & Th. Cappon (red.). Scholen voor het leven. De inspirerende visie van Janusz Korczak (11-23). Gorinchem: Uitgeverij Narratio.

Berding, J. & Th. Cappon (2006). Inleiding: Scholen voor het leven. In J. Berding & Th. Cappon (red.). Scholen voor het leven. De inspirerende visie van Janusz Korczak (7-10). Gorinchem: Uitgeverij Narratio.

Berding, J. (2006). Morele opvoeding bij Dewey, Korczak en Arendt. In S. Miedema & G. Troost-Bertram (red.). Levensbeschouwelijk leren samenleven. Opvoeding, Identiteit & Ontmoeting (39-52). Zoetermeer: Meinema.

Berding, J. & S. Miedema (2005). Individualiteit, socialiteit, democratie en het curriculum. De opvoedingsfilosofische denkbeelden van John Dewey (99-118).  In L. Logister (red.). John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie. Budel: Damon.

Berding, J.W.A. & S. Miedema (2005). De opvoedingsfilosofische denkbeelden van John Dewey. Individualiteit, socialiteit, democratie en het curriculum. Filosofie, 15, 1, pp. 27-34. (themanummer over John Dewey)

Berding, J. (2005). Was John Dewey een Herbartiaan? (1-23). In: Internationale Herbart-Gesellschaft (Hsgr.). Pädagogische Paradigmen im Vergleich -  Herbart und Dewey. St. Niklaas (B). (conferentiebundel)

Berding, J. (2005). War John Dewey ein Herbartianer? Die Debatte zwischen der ‘alten’ und der ‘neuenErziehung. Begrüssungsvortrag Frühjarhstagung Internationalen Herbart-Gesellschaft. St. Niklaas (B). 4. Mai. (ingekorte Duitstalige versie)

Berding, J.W.A. (2004). Janusz Korczak – What it Means to Become an Educator. Encounter: Education for Meaning and Social Justice, 17, 4, pp. 1-6.

Berding, J.W.A., G.J.J. Biesta & S. Miedema (2003). John Dewey retrospectief en prospectief. Bij het vijftigste sterfjaar. Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 23, 1, pp. 68-72.

Berding, J.W.A. (2002). Pedagogische participatie en de noodzaak van herinstitutionalisering. De verwante visies van John Dewey en Janusz Korczak. Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 22, 3, pp. 250-259.

Berding, J.W.A. & S. Miedema (2001). John Dewey, democracy and education, and what may be expected from schools. Review Journal of Philosophy and Social Science, XXVI (Special Issue), pp. 63-74.

Berding, J.W.A. & S. Miedema (1999). John Dewey, democracy and education, and what may be expected from schools. In Oliker, M.A. (Ed.). Proceedings of the Midwest Philosophy of Education Society: 1997-1998. Chicago: The Society, pp. 278-287.

Berding, J.W.A. (1998). Pedagogical Anthropology as Theory-Practice Interaction: the Importance of John Dewey and Janusz Korczak. In I.A. Zjazjoen et al. (Eds.). Pedagogical Practice and Philosophy of Education. The Materials of the International Scientific & Practical Conference (25-26 November 1997) (141-143). Poltava: Poltava Regional Institute of Postgraduate (Postdiploma) Education.

Berding, J. (1997). Janusz Korczak: een inspiratie voor de kinderopvang. In Janusz Korczak Stichting (red.). De ongehoorde rechten van het kind (109-112). Amsterdam: Janusz Korczak Stichting.

Biesta, G.J.J., S. Miedema & J.W.A. Berding (1997, 5e herz. dr.). Pragmatistische pedagogiek. In S. Miedema (red.). Pedagogiek in meervoud (313-353). Houten en Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Berding, J.W.A. (1997). Towards a Flexible Curriculum. John Dewey’s Theory of Experience and Learning. Education and Culture, XIV, 1, pp. 24-31. Ook gepubliceerd in Magister, 1, 1997, pp. 32-44.

Berding, J.W.A. (1996). John Dewey and Curriculum: Still a Voice of Dissent. Newsletter of AERA Division B Curriculum Studies, Spring Issue, pp. 2-3.

Berding, J.W.A. (1996). Towards a Flexible Curriculum. John Dewey’s Theory of Experience and Learning. In T. Tsirlina et al. (Eds.). Problems of Education on the Eve of the 21st Century: International Dialogue. Abstracts. Moscow: Magister, Part I, pp. 22-24 (Russisch); part II, pp. 106-107 (Engels).

Berding, J.W.A. (1995). Meaningful Encounter and Creative Dialogue. The Pedagogy of Janusz Korczak. Journal of Thought, 30, 4, pp. 23-31.

Berding, J.W.A. (1994). From Progressive Education to Progressive Pedagogy: the Next Step. Insights, 30, 2, pp. 3-5.

Berding, J.W.A. (1993). To Live with Children. Janusz Korczak’s Pedagogy of Respect. In G. Biesta et al. (Eds). Human Sciences at the Intersection of Politics, Social Change and Development, and Political Decision Making (35-36). Montfoort: Uriah Heep.

Miedema, S. & J.W.A. Berding (1993). New Politics and Peace Education?  European Perspectives. In R. Farnen (Ed.). Reconceptualizing Politics, Socialization, and Education (343-355). Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg. European Studies 3.

Berding, J.W.A. (1992). In a Deweyan Spirit: a Dutch View on the Case of the Minority Groups. Insights, 28, 1, pp. 6-7.

Berding, J.W.A. (1992). The Curriculum Theory of John Dewey. A Paradigm in Education? In B. Levering, M. van Manen, S. Miedema & S. Smith (Eds). Reflections on Pedagogy and Method. Proceedings of the Second International Invitational Pedagogy Conference (17-37). Montfoort: Uriah Heep.

Berding, J.W.A., G. Jacobs & S. Miedema (1991). Voorwoord en Ter inleiding: opvoeding en televisiegeweld. In J.W.A. Berding, G. Jacobs & S. Miedema (red.). Door de buis genomen? Kinderen en televisiegeweld (7-15). Amersfoort & Leuven: Acco.

Berding, J.W.A. & S. Miedema (1991). Individualiteit, socialiteit en democratie. Een pragmatistisch-pedagogische doordenking. In F. Heyting, E. Mulder & A. Rang (red.). Individuatie en socialisatie in tijden van modernisering. Bijdragen aan de Pedagogendag 1991 (122-130). Amsterdam: SISWO.

Berding, J.W.A. (1991). John Dewey, Francis W. Parker en de Amerikaanse “progressive education”. Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen, 21, 5, pp. 228-242.

Miedema S. & Berding, J.W.A. (1991). Democracy and Pedagogy: The Relevancy of Deweyan Political Pedagogy Today. Newsletter of the European Network Towards School Democratization, 4, 7, pp. 13-24.

Berding, J.W.A. (1991). John Dewey en het Amerikaanse Herbartianisme. Een beknopte receptiegeschiedenis. Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 7, 3, pp. 157-168.

Berding, J.W.A. (1991). Peace Education from a Deweyan Perspective. Insights, 26, 1, pp. 7-8.

Berding, J.W.A. (1990). De veelzijdige pedagogiek van Janusz Korczak. Pedagogisch Tijdschrift, 15, 1, pp. 6-15.

 

 
 


III. Vakpublicaties

 

 

In voorbereiding

Berding, J. (2020). Geduld als praktische uitdaging. De spanning tussen geduld en ongeduld. In HJK/De wereld van het jonge kind.

Berding, J. (2020). Janusz Korczak (Serie ‘Op de schouders van …).  In HJK/De wereld van het jonge kind.

 

Verschenen

Berding, J. (2018). De Boekenkring bespreekt Terug naar Reims, Didier Eribon. In Van twaalf tot achttien, 28, 9, 48-49.

Berding, J. (2018, september). John Dewey (Serie ‘Op de schouders van …). In HJK/De wereld van het jonge kind, 46, 1, september, 22-25.

Berding, J. (2018). Hannah Arendt: pleidooi voor ‘handelend’ onderwijs. In De Linker Wang, nr 2, mei, 12-13. Te downloaden via http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Arendt%20en%20onderwijs%20DLW%20mei%202018.pdf

Berding, J. (2018, maart). De Boekenkring. Vergeten samenhang (verslag van de bespreking van dit boek van Klaus Mollenhauer). In Van twaalf tot achttien, 28, 3, 48-49.

Berding, J. (2017). Janusz Korczak and Hannah Arendt on what it means to become a subject. Humanity, education and appearance (abstract). In The 3rd International Congress of Children’s Rights/The 8th International Korczak Conference (conference programme book), p. 94. Warsaw: International Korczak Association/Rzecznik Praw Dziecka.

Berding, J. (2016). Plato’s De staat en onderwijs nu: een gesprek. In Van twaalf tot achttien, pp. 56-57 (maart).Berding, J. (2015). John Dewey en het leren van praktijkervaringen. In Sophie, 5, 6, 34-39.

Berding, J. (2015, maart). ‘Must think’. Reflectie op een citaat van Hannah Arendt over de kwalificaties en het gezag van de leraar. In Van twaalf tot achttien, 25, 3, 56-57.

Berding, J. (2014, september). Het beslissende boek: Hoe houd je van een kind van Janusz Korczak. In Pedagogiek in praktijk/PIP, 22-25.

Berding, J. (2013). Korczak in Erfurt (Duitsland). In Korczak Bulletin, 2, p. 8.

Pijl, M. (2013). Samen oefenen met democratie. John Dewey. In Kiddo, 3, 34-35. (interview over het belang van Dewey voor de kinderopvang.)

Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek: spanningen en dilemma's. In Journal of Social Intervention - Theory and Practice, 22, nr 1, 85-88.

Berding, J. (2013). Participatie in de bovenbouw. In Mensenkinderen. Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs,28, 135, 24-27.

Berding, J., I. Smit & I. van Rijn (2012). Une pédagogie pour les écoles maternelles et les crèches: Janusz Korczak. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Brochure, 8 p.) (Franse versie van de Nederlandse brochure.)

Bruin, A. de & A. Brink (2012). Janusz Korczak: inspirator voor mensen in het primair onderwijs. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. Reeks: Janusz Korczak voor opvoeders, deel 2, onder redactie van Joop Berding)

Berding, J. (2012). Kleine Revue. In Janusz Korczak Bulletin, nr 1/2, pp. 1-2 (voorjaar).

Berding, J. (2011). Pleidooi voor kinderspel. Spel volgens John Dewey. In HJK (De wereld van het jonge kind),39, 4, pp. 29-31.

Berding, J. & I. van Rijn (2011). Leren van Janusz Korczak. Training kinderopvang. In HJK (De wereld van het jonge kind), 38, 19, pp. 12-15 (mei).

Witte, T. & J. Berding (2011). Masterlijk’ onderzoek: hoe doe je dat? Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (twee versies, een voor studenten en een voor onderzoeksbegeleiders) (interne publicaties)

Berding, J., I. Smit und I. van Rijn (2010). Janusz Korczak für Pädagoginnen und Pädagogen in der Kinderbetreuung. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Broschüre, 8 S.) (Duitse versie van de Nederlandse brochure.)

Berding, J. (2010). Korczak in Genève en in Japan. In Janusz Korczak Bulletin, nr 3/4, p. 5 (najaar). (ook digitaal via www.korczak.nl)                                                                                    

Berding, J. (2010). Hoe houd je van een kind.[Gecomprimeerde tekst van lezing op 10 april 2010 te Amersfoort ter gelegenheid van de presentatie van de nieuwe vertaling van deel I van Janusz Korczak, Hoe houd je van een kind: Het kind in het gezin]  In Janusz Korczak Bulletin, nr 1/2, pp. 7. (ook digitaal via www.korczak.nl)

Berding, J. (2010). Workshop met De Bakkerij. [Verslag Donateurs- en ontmoetingsdag 2010] In Janusz Korczak Bulletin, nr 1/2, pp. 4-5. (ook digitaal via www.korczak.nl)

Berding, J., I. Smit and I. van Rijn en (2010). Janusz Korczak for workers in childcare and after-school care. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (booklet, 8 pp.) (Engelse versie van de Nederlandse brochure)

Berding, J. (2010, april). Tegendraadse filosofe van de opvoeding. Biografie Hannah Arendt (1906-1975). In Pedagogiek in Praktijk Magazine, 54. pp. 42-45.

Berding, J., I. van Rijn en I. Smit (2010). Janusz Korczak voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (brochure, 8 pp.)

Berding, J. (2009). Participatie als kinderrecht. Impressies van een conferentie. In Janusz Korczak Bulletin, nr 3/4, pp. 5-6. (ook digitaal via www.korczak.nl)

Alaoui, A., J. Blok & J. Berding (2008). Een time-out voor probleemleerlingen. In Pedagogiek in Praktijk Magazine, 14, 5, pp. 22-26.

Berding, J.W.A. (2008). Janusz Korczak – An Introduction. In Th. Cappon & J. Tchikhatcheva (Ed.). Dutch International Janusz Korczak Youth Conference. Report (pp. 80-88). Amsterdam: Janusz Korczak Association in the Netherlands. [slightly edited version of www publication under the same title, see below]

Berding, J. (2007). Korczak en de kinderopvang: het verhaal gaat verder. In Het Kleine Korczak Bulletin, nr. 2, p. 4.

Berding, J. (2007). Korczak in St. Petersburg. In Het Kleine Korczak Bulletin, nr. 1, pp. 2-3.

Rijn, I. van & J. Berding (2006, december). Korczak training voor de kinderopvang. In Het Kleine Korczak Bulletin, nr. 3/4, p. 3.

Berding, J. (2006). Communicatie, participatie en dialoog: de basis van de opvoeding. In De wereld van het jonge kind, 33, 10, pp. 296-299.

Berding, J. & W. Pols (2006). Bouwstenen voor een participatiemethodiek in de school. Mensen-kinderen, 21, 4, pp. 5-8.

Berding, J. (2005). Advancing Korczak. Young Minds Magazine, Issue 79.

Berding, J. (2005). Korczak again: new steps. Young Minds Magazine, Issue 78.

Miedema, S. & J. Berding (2005). John Dewey: pedagoog van participatie en democratie. Pedagogiek in Praktijk, 11, 6, pp. 40-43.

Berding, J. & S. Miedema (2005). Het utopisch pragmatisme van John Dewey. Mensen-kinderen, 21, 1, pp. 12-15.

Berding, J. (2005, July/August). A man for our times. Young Minds Magazine, Issue 77, p. 19.

Berding, J. (2005). Mijn favoriete Korczak-citaat. Het kleine Korczak Bulletin, nr. 2 (mei), p. 1.

Berding, J. & A. Brink (2005). Kinderen in de knel. De wereld van het jonge kind, 32, 9, pp. 281-283.

Berding, J. (2004). Janusz Korczak. Participatie van kinderen: de basis van opvoeding en onderwijs. HJK (De wereld van het jonge kind), 31, 9, pp. 268-271.

Berding, J. (2003). Het recht op participatie. TooN, 6, 6, 2003, p. 11 (Rubriek ‘Zeepkist’).

Berding, J. & I. Suissa (red.). (2003). ‘Een kind geen nummer. Zorg om de bureaucratisering van het kind’. Verslag van de conferentie ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Janusz Korczak Stichting in Nederland. Het kleine Korczak Bulletin, 1, maart. (10 pps)

Berding, J.W.A. (2002). Korczak-conferentie in Warschau. Het Kleine Korczak Bulletin, nr. 4 (december), p. 1.

Berding, J. (2002). Participatie als doel en middel. Dewey, Korczak en een veilig schoolklimaat. Vernieuwing, 61, 5, pp. 17-20.

Berding, J. (2001, december). Pedagogische vernieuwing. Janusz Korczak in het kindercentrum. KIDDO Pedagogisch tijdschrift voor de kinderopvang, 8, pp. 12-14.

Berding, J. (2000, juni). Janusz Korczak en zijn actuele betekenis voor opvoeding, onderwijs en het werken met tieners. TOP-6 Nieuwsbrief Tienercentra (uitgave NIZW), pp. 3-4.

Berding, J. (1997). De ongehoorde rechten van het kind. Verslag van de studiedag ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Janusz Korczak Stichting. Janusz Korczak Bulletin.

Berding, J. (1996). Impressies uit Rusland. Een internationale conferentie in Koersk. Vernieuwing, 55, 6, pp. 11-14.

Berding, J. (1996). Witness for the Defence. In L. Gualthérie van Weezel, E. van der Klauw en K. Waaldijk  (Eds). Report of the Dutch International Janusz Korczak Conference ‘To do Justice to a Child’. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting, pp. 107-108.

Berding, J. (1996). Korczak internationaal [Verslag van de Internationale Janusz Korczak Conference in Vierhouten]. Kinderopvang, 3, p. 41.

Berding, J. (1995). Leven en werken met kinderen. Janusz Korczak en de kinderopvang. Pedagogiek in Praktijk, 1, 4, pp. 13-15.

Berding, J. (1995). Een beginnend opvoeder. Janusz Korczak over leven en werken met kinderen. Vernieuwing, 54, 10, pp. 15-19.

Berding, J. (1995). Janusz Korczak comments on the International Janusz Korczak Conference... In R. van Andel, J. Berding and K. Bolle (Eds.). Maly Przeglad/Little Review. One time issue published at the International Janusz Korczak Conference ‘Justification of a Child’. Vierhouten, The Netherlands. October 23-27.

Berding, J. (1995). Participation: the push-and-pull between adults and children. In R. van Andel, J. Berding and K. Bolle (Eds.). Maly Przeglad/Little Review. One time issue published at the International Janusz Korczak Conference ‘Justification of a Child’. Vierhouten, The Netherlands. October 23-27.

Berding, J. (1995). How To Make Day Care Good for (Young) Children. Text of invitation to Workshop #5 at the International Janusz Korczak Conference ‘Justification of a Child’. Vierhouten, The Netherlands. October 23-27.

Berding, J. (1995). Een gezonde school, een gezonde jeugd ..?! Mooi Wel!, 1, 1, p. 2.

Berding, J. (1994). Beleidsontwikkeling 0-6-jarigen in gemeentelijk perspectief. In M. Kavelaars (red.). Verslag thema-bijeenkomst Opvoedpunt, opvoedbureau of opvoederette? Over pedagogische hulpverlening en ondersteuning in de eerste lijn (pp. 19-24). Den Haag: Haags Platform Jeugdpreventie.

Berding, J.W.A. (1992). “Wij geven jullie niets ...”. Janusz Korczak Bulletin, 10, 3, p. 2.

Berding, J.W.A. (1992). De zware arbeid van het groot worden. Verslag van een studiedag rondom het tienjarig bestaan van de Janusz Korczak Stichting. Tijdschrift voor Vredesopvoeding, 7, 2, pp. 8-11.

Berding, J.W.A. & S. Miedema (1991). Democratisering van opvoeding en onderwijs. Verslag van de 19e conferentie van de Nordic Society for Educational Research te Kopenhagen, 7-9 maart 1991. Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen, 22, 1, pp. 46-51.

Berding, J. (1991). De actualiteit van John Dewey. Opvoeding en onderwijs als culturele verschijnselen. Vernieuwing, 50, 4, pp. 12-15.

Berding, J.W.A. (1990). Janusz Korczak en Guus Kuijer: Pedagogiek en kinderliteratuur. Documentatieblad Kinder- en Jeugdliteratuur, 4, 15, pp. 47-54.

Berding, J. (1989). Vredesonderwijs in Den Haag. Vredagoog, 5, 1, pp. 11-13.

Berding, J. (1988). Lokale vredespolitiek. Vredagoog, 4, 1, pp. 7-10.

Berding, J. (1987). Vredesonderwijs: problemen en perspectieven. Conferentieverslag. Vredagoog, 3, 2, pp. 8-12.

Berding, J. (1987). Communicatie tussen ouders en kinderen. Een Gordon-cursus gewogen. Onderwijs en opvoeding, 46, 5/6, pp. 308-312.

Berding, J. (1987). Gordon, opvoeding en communicatie. Vredagoog, 3, 1, pp. 4-7.

 

 


 

IV. Boekbesprekingen

 

 

In voorbereiding

Berding, J. (2020). Bespreking van Hermans, C. (red.). (2020). Waar is het onderwijs goed voor? Anders denken over onderwijs. In Pedagogiek.

 

Verschenen

Berding, J. & W. Pols (2019). Bespreking van P. Smeyers et al. (red.) (2016). Inleiding in de pedagogiek deel 1 en deel 2. In Pedagogiek(39), 1, 113-132. Als pdf te lezen op http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Berding%20&%20Pols%20bespreking%20Inleiding%20pedagogiek%20juni%202019.pdf

Berding, J. (2018, december). ‘Weg met de school? Integendeel: een pleidooi voor goed onderwijs.’ Bespreking van J. Van Eeckhout & F. Bonnu (2018). Leven zonder school. In PIP/Pedagogiek in Praktijk (24), 6, 33-35.

Berding, J. (2018, december). Bespreking van D. van den Berg (2018). Utopia: naar ander onderwijs. In Didactief (48), 10, p. 49.

Berding, J. (2018, mei). Bespreking van G.J.J. Biesta (2017). The rediscovery of teaching. In Pedagogiek (38), 1, 96-105.

Berding, J. (2018). Bespreking van F.I. Kusters & A. Visser (red.) (2017). Prestatiepijn. Via http://members.ziggo.nl/jwa.berding/bespreking%20Prestatiepijn%20door%20Joop%20Berding.pdf (gepost 9-1-2018). Op 18-7-2018 in iets andere vorm gepost op https://didactiefonline.nl/artikel/pleidooi-voor-verlangzamen

Berding, J. (2016, maart). Bespreking van W. Pols (2016). In de wereld komen. In Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

Berding, J. (2015). Bespreking van S. Neiman (2014). Waarom zou je volwassen worden? Onderwijsfilosofie.nl. http://www.onderwijsfilosofie.nl/denkfiguren-bibliotheek/recensies/recensie-susan-neiman-waarom-zou-je-volwassen-worden/ (gepost 12 maart)

Berding, J. (2014). Bespreking van R. de Brabander (2014). De mythe van de zelfredzaamheid. In Journal of Social Intervention, 23, 3, 64-68. http://www.journalsi.org/index.php/si/article/view/417/349

Berding, J. & W. Pols (2013). Bespreking van W. Meijer (2013). Onderwijs, weer weten waarom. In Pedagogiek, 33, 246-250.

Berding, J. & W. Pols (2013). Review of W.A.J. Meijer (2013). Onderwijs weer weten waarom. In Paedagogica Historica (online) To link to this article: PH

Berding, J. (2013). Bespreking van G. Biesta (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. In Pedagogiek, 33, 1, 56-61.

Pols, W. & J. Berding (2012). Bespreking van J. Masschelein & M. Simons (2012). Apologie van de school. In Pedagogiek, 32, 3, 277-280.

Berding, J. (2012). Bespreking van J. Doornenbal, S. van Oenen & W. Pols (2012). Werken in de brede school. Een pedagogische benadering. In Pedagogiek in Praktijk/PIP, 17,5, 45-47.

Berding, J. & W. Pols (2011). Bespreking van F. Furedi (2011). De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren. In Pedagogiek, 31, 3, pp. 234-237.

Berding, J. (2011, september-oktober). Rome - stad van heiligen maar ook van ‘gewone’ mensen. Bespreking van H. Diesel (1965). Plaats voor Gino. In Inkt!, 3, 13-2, p. 43.

Berding, J. (2011, juli/augustus). Vakantie: zegen of (alweer) regen? De voettochten van J.J. Voskuil. In Inkt!, 2, 12-2, pp. 38-39 

Berding, J. (2011, mei/juni). List en bedrog: het handwerk van de schilder? Twee literaire thrillers. In Inkt!, 2, 11-2, pp. 38-39. (bespreking van De Caravaggio kunstgreep van Noah Charney en De hand van de schilder van Wolfram Fleichhauer)

Berding, J. (2011, maart-april). Geen prettig mens, wel een groot schrijver. Over de meesterlijke Saul Bellow-biografie. In Inkt!, 2, 10-2, pp. 42-43. (bespreking van Bellow. A Biography door James Atlas)

Berding, J. (2010, november-december). Superieure ironie. In Inkt!, 2, 9-2, p. 17. (bespreking van Harry Mulisch, Wenken voor de jongste dag)

Berding, J. (2010, september-oktober). Schrijvers en lezers, vaders en zonen.. In Inkt!, 1, 8-2, pp. 20-21 ((bespreking van John Irving, De laatste nacht in Twisted River)

Berding, J. (2010). Die ‘andere’ Woolf: Leonard. In Inkt!, 1, 7, pp. 11-13 (bespreking van Leonard Woolf. A Biography van Victoria Glendinning).

Berding, J. (2010). Het geheim van het lezen. Twee boeken van Daniel Pennac. In Inkt!, 1, 6, pp. 12-14 (bespreking van In een adem uit en Schoolpijn).

Berding, J. (2010). Vernietigende ironie? Hannah Arendt en Harry Mulisch over het Eichmann-proces. In Inkt!, 1, 5, pp. 12-14 (bespreking van Eichmann in Jerusalem van Hannah Arendt en De zaak 40/61 van Harry Mulisch).

Berding, J. (2009). Nutteloze filosofie? Catharina de Grote, Diderot en de (on)macht van teksten. In Inkt!, 1, 4, pp. 12-14 (bespreking van To the Hermitage van Malcolm Bradbury).

Berding, J. (2009). Een takkenwijf en een onuitstaanbare vent. Een vrouw over de dood van Socrates. In Inkt!, 1, 3, pp. 14-16 (bespreking van P. Lebeau, Xanthippe en E. Wilson, The death of Socrates).

Berding, J. (2009). Uren met Mrs Dalloway. In Inkt!, 1, 2, pp. 14-15 (bespreking van M. Cunningham, De uren en V. Woolf, Mrs Dalloway).

Berding, J. (2009). Theroux Retour. Twee reisboeken van Paul Theroux. In Inkt!, 1, 1, pp. 14-15 (bespreking van P. Theroux, De grote spoorwegcarrousel en idem, De grote spoorwegcarrousel retour).

Berding, J. (2008, december). Bespreking van I. Vandewijer (2008). Mijn stilte. In Janusz Korczak Bulletin, nr. 4, p. 4.

Berding, J. (2008). Bespreking van G.J.J. Biesta (2006). Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future. In Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 28, 1, pp. 88-91. Zie http://en.aup.nl/wosmedia/3841/joop_berding,_boekbespreking_beyond_learning_democratic_education_for_a_human_future.pdf

Berding, J. (2007). Bespreking van M. de Winter e.a. (red.) (2006). Opvoeding in democratie. Amsterdam: SWP. In Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 27, 3, pp. 255-258

Berding, J. (2007). Bespreking van N. Bakker, J. Noordman & M. Rietveld-van Wingerden (2006). Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee & Praktijk 1500-2000. In  Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN), 48, 7, pp. 37-38.

Berding, J. (2007). Bespreking van M. van Essen (2006). Kwekeling tussen akte en ideaal. De opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800. Amsterdam: SUN, in  Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN), 48, 2, pp. 42-43.

Berding, J. (2005, december). Bespreking van W. Los (2005). Opvoeding tot mens en burger. In Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN), 46, 8, p. 53.

Berding, J. (2005). Bespreking van G. Biesta & N. Burbules (2003). Pragmatism and Educational Research. In Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 25, 1, pp. 59-77.

Berding, J. (2003). Bespreking van G. Biesta et al. (2002). Pedagogisch bekeken. In Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 23, 1, pp. 75-77.

Berding, J. (2003). Bespreking van G. Biesta et al. (2002). Pedagogisch bekeken. In School en Begeleiding, 20, 1, p. 29 (Rubriek ‘Boek van de maand’).

Berding, J. (2002). Bespreking van Janusz Korczak. Comment Surseoir à la Violence? Uitgegeven in de reeks L’éducation en questions, présenté par Philippe Meirieu. Editions PEMF, 2001. In Cappon, C. & E.Skubisz (red.). Jongeren en geweld (pp. 94-95). Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. (Jaarboek 2002) Voor Engelse en Franse digitale versies: zie www-publicaties.

Berding, J. (2000). Bespreking van: J. Dewey, Ervaring en opvoeding. Inleiding en vertaling G. Biesta & S. Miedema. Bohn Stafleu Van Loghum, 1999. Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 20, 4, pp. 368-370.

Berding, J. (2000). Review of J. Garrison (1997). Dewey and Eros. Wisdom and Desire in the Art of Teaching. In Education and Culture, XVI, 2, p. 22.

Berding, J. (2000). A New Book on Janusz Korczak [review of S. Joseph (Ed.). A Voice for the Child. The Inspirational Thoughts of Janusz Korczak]. In Janusz Korczak International Newsletter, nr. 5, Winter, p. 54. Zie ook www-publicaties.

Berding, J. (1994). Bespreking van C. Laird (1989). De schaduw van de muur. In Janusz Korczak Bulletin, 12, 2, p. 33.

Berding, J. & M. Berding (1994). De schaduw van de hoop. Bespreking van C. Laird (1989). De schaduw van de muur. In Tijdschrift voor Vredesopvoeding, 9, 1, pp. 13-14.

Berding, J.W.A. (1993). Bespreking van G. Biesta (1992). John Dewey. Theorie en praktijk. In Comenius, 13, 3, pp. 347-349.

Berding, J. (1991). Bespreking van S. Sachs (1988). Stefa. Stefania Wilczynkas pädagogische Alltagsarbeit im Waisenhaus Janusz Korczaks. In Comenius, 11, 1, pp. 76-78.

Berding, J. (1991). Bespreking van Comité Internationale Vredesactiviteiten (CIVA) van Humanistisch Vredesberaad (HVB-Nederland) en Humanistische Werkgroep Conflictstudie (Huweco-Belgie) (1986). Dagelijks werk. Opvoeden tot vrede vanuit een humanistisch perspectief. In Vredagoog, 6, 1, pp. 19-22.

Berding, J. (1988). Bespreking van Th. Lickona & W. Ytsma (1986). Als kinderen je een zorg zijn. Over opvoeding in waarden en normen. In Jeugd en Samenleving, 18, 7/8, pp. 427-428.

Berding, J. (1988). Zoeken naar het licht. Een reaktie op Rang en een bespreking van Vriens. In Vredagoog, 4, 2, pp. 10-16.

  

V. Lezingen, inleidingen en paperpresentaties

 

 

In voorbereiding

Berding, J. (2020, 29 april). Inleiden in de wereld. Hannah Arendt politiek-pedagogische project. Lezing Hannah Arendt Week. Leusden: ISVW. (power-point, hand-out)

Berding, J. (2020, 20 maart). Coaching in de vingers. Lezing bij de presentatie van Pedagogiek in de vingers van Inge van Rijn. Houten: BSL.

Berding, J. (2020, 12 en 19 maart). Filosofie van het geduld. Twee avonden voor de Filosofiegroep Rotterdam. (power-point, hand-out)

 

Gerealiseerd

Berding, J. (2020, 5 februari). Minisymposium ingelaste onderwijsavond, ‘Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld’. Driebergen: Nivoz.

Berding, J. (2020, 15 januari). Een gesprek over geduld en ongeduld. Lezing en gesprek Bosbeskapel Den Haag. (power-point, hand-out)

Berding, J. (2019, 26-28 November). Patience as a pedagogical virtueand impatience as well? Janusz Korczak’s lived experience. Lecture at the conference ‘The school of life in the 21st century’. Israel: Tel Aviv, University of Tel Aviv. (power-point)

Berding, J. (2019, 20 juni). Workshop on Janusz Korczak and childcare. In het kader van de stedenband Leiden – Torun (Polen). Leiden. (Engelstalige Korczak-brochure)

Berding, J. (2019, 17 april). A re-Mark on education. Lezing t.g.v. het afscheid van Mark Weekenborg van de PO-Raad. Utrecht: The Colour Kitchen. (power-point)

Berding, J. (2019, 14 maart). John Dewey: democratie en educatie. Avond voor de Filosofiegroep Rotterdam. (power-point, hand-out)

Berding, J. (2019, 17 januari). Jeugdparticipatie: de inspiratie van Dewey, Korczak en Arendt. Gastcollege minor Jeugd. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (power-point)

Berding, J. (2018, 16 november). ‘Verschijnen’ in de digitale ruimte. Lezing Kennisnet/Week van de digitale geletterdheid. Hilversum: Beeld en Geluid. (power-point)

Berding, J. (2018, 27 oktober). Hannah Arendt: over verandering en vernieuwing in een gebroken wereld. Lezing in het kader van het Uytenbogaert Programma. Den Haag: Remonstrantse Kerk. (hand-out)

Berding, J. (2018, 16 oktober) ‘Waar staan we eigenlijk voor?’ Inleiding Onderwijscafé Da Vinci Dordrecht. Dordrecht: Da Vinci College. (power-point)

Berding, J. (2018, 12 april en 14 juni). Hannah Arendt in de praktijk. Lezing/presentatie en workshops over Hannah Arendt en (pedagogisch) schoolleiderschap. Aloysius Stichting. Den Bosch: Fletcher Hotel. (power-points, hand-outs)

Berding, J. (2018, 6 juni). Een pleidooi tegen slecht onderwijs en voor ont-schoolsing. Reflecties op het boek Leven zonder school (SWP, 2018). Amsterdam: BildungCity.

IJsseling, H., W. Pols, & J. Berding (2018, 5 juni). Publiek gesprek over Bildung. #Meetup010. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2018, 19 april). Hannah Arendt: tegendraads denker over de wereld en de mens. Lezing bij boekhandel Van Stockum Den Haag, t.g.v. de Maand van de Filosofie. (power-point)

Berding, J. (2018, 17 april). Iets nieuws beginnen. Lezing Meetup070. Den Haag. (power-point)

Berding, J. (2018, 4 april). Wat is wijsheid..? Lezing op de feedbacksessie van het ontwikkelteam Digitale geletterdheid curriculum.nu. Hilversum: Beeld en Geluid. (power-point)

Berding, J. (2018, 15 en 22 maart). De Vita activa van Hannah Arendt. Twee avonden voor de Filosofiegroep Rotterdam. (power-point)

Berding, J. (2017, 15 december). Nabijheid en distantie. Korczak, Arendt en wat we van hen kunnen leren. Gastcollege Instituut voor Sociale Opleidingen, Uitstroomprofiel Jeugd. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (power-point)

Berding, J. (2017, 13 december). Voorzitter/discussieleiding symposium rond de nieuwe editie van Vergeten samenhang van Klaus Mollenhauer (uitgave van Phronese, vert. Wouter Pols). Driebergen: NIVOZ.

Berding, J. (2017, 24 november). Digitaal samenleven op een rechtvaardige manier. Lezing op de conferentie Digitale geletterdheid. Hilversum: Beeld en Geluid.

Berding, J. (2017, 15 november). Groene pedagogiek van Rousseau tot Jobs. Lezing op het Congres Stichting Groene Pedagogiek. Baarn: Kasteel Groeneveld.

Berding, J. (2017, 9 november). ‘Ik ben ook een mens.’ Studiemiddag Scholenvereniging Perspectief. Woerden: Het Kasteel. (power-point, hand-out)

Berding, J. (2017, 4 november). ‘Ik ben ook een mens.’ Korczaks unieke bijdrage aan de pedagogiek. Lezing op de Korczak Conferentie. Leiden: Kinderrechtenhuis.

Berding, J. (2017, 2 november). Hannah Arendt en professionaliteit. Lezing/inleiding op het symposium “Aan het werk met Hannah Arendt”. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. & Dekker, I. (2017, 31 oktober). Lezing/workshop van Onderwijsfilosofen in actie. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (lero). (hand-out)

Berding, J. (2017, 21 september). (G)een lezing over pedagogiek. Toespraak t.g.v. mijn afscheid van Hogeschool Rotterdam. (power-point)

Berding, J. (2017, 11 september). Janusz Korczak: inspiratie voor een rechtvaardige opvoeding, ook vandaag. Gastles Uitstroomprofiel JZ. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam (power-point, hand-out)

Berding, J. & I. Dekker (2017, 25 augustus). Visies en idealen … in en voor de klas. Lezing/presentatie op de startconferentie van de masteropleiding Pedagogiek. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (hand-out)

Berding, J. (2017, 11 en 18 mei). De waarheid als meedoen. Over John Dewey. Twee avonden voor de Filosofiegroep Rotterdam. (power-point, hand-out)

Berding, J. & W. Pols (2017, 13 februari). Pedagogisch pact Rotterdam over Hannah Arendt en het verdwenen gezag van de leraar. Hogeschool Rotterdam: Kenniscentrum Talentontwikkeling / Pedagogisch Pact. (power-point, hand-outs)

Berding, J. (2017, 8 en 9 februari). Participant International Invitational Conference Unfolding Human Potential. Driebergen: Nivoz.

Berding, J. (2017, 9 januari). Janusz Korczak, inspiratie voor een rechtvaardige opvoeding, ook vandaag. Gastcollege voor minor Jeugd. Hogeschool Rotterdam i.s.m. Horizon, locatie Bergse Bos (power-point)

Berding, J. (2016, 2 december). Distantie en nabijheid. Arendt, Korczak en wat we van hen kunnen leren. Gastcollege Instituut voor Sociale Opleidingen, Uitstroomprofiel Jeugd. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (power-point)

Berding, J. (2016, 30 november). John Dewey en de betekenis van kunst en cultuur voor opvoeding en onderwijs. Lezing voor medewerkers van het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Utrecht: LKCA. (power-point) [compilatie te bekijken via http://www.lkca.nl/nl-nl/artikelen/joop-berding-spreekt-tijdens-kennisatelier-brede-ontwikkeling]

Berding, J. & W. Pols (2016, 26 augustus). De sociale pedagogiek is springlevend en dat zullen ze weten in Rotterdam! Lezing op het startsymposium van de Masteropleiding Pedagogiek. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (power-point)

Berding, J. & W. Pols (2016, 15 juni). Wie denk jij wel dat je bent!? Over het gezag van leraren. Lezing tijdens de 8e Onderwijsavond. Driebergen: Nivoz. (power-point)

Berding, J. (2016, 28 april en 12 mei). UMdenken met Hannah Arendt. Introductiecursus, twee avonden voor de Filosofiegroep Rotterdam. Rotterdam. (power-point, hand-out)

Berding, J. (2016, 12 april). Presentatie/lunchseminar voor de Onderwijsraad over “Ik ben ook een mens.” Den Haag: Onderwijsraad. (power-point)

Berding, J. (2016, 4 februari). Symposium ‘Ik ben ook een mens’. Pedagogiek in de onderwijs(praktijk). Rotterdam: vakcollege De Hef.

Berding, J. (2016, 18 januari). Janusz Korczak: inspiratie voor een rechtvaardige opvoeding, ook vandaag. Gastcollege voor minor SPH. HR/Bergse Bos (handout en power-point)

Berding, J. (2015, 24 november). Janusz Korczak, inspiratie voor de opvoeding, ook vandaag. Gastles voor het AD (Associate Degree) traject pedagogisch-educatief medewerker. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (power-point, hand out)

Berding, J. (2015, 19 november). Hannah Arendt: een vrouwelijke denker. Avond voor de Filosofiegroep Rotterdam. Rotterdam. (power-point, hand out)

Berding, J. (2015, 10 november). John Dewey en outdoor education. Presentatie voor intervisiegroep IvL. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (power-point)

Sage L. le, M. van der Pluijm & J. Berding (2015, 5 oktober). Pedagogiek in een social work opleiding. Presentatie/lezing op de conferentie van de VBSP. Zeist: Woudschoten. (power-point)

Berding, J. (2015, 12 september). Arendt’s Eichmann in Jerusalem and Mulisch’s Criminal Case 40/61: A parallel reading. Lecture at the http://www.auc.nl/news-events/events-and-lectures/upcoming-events-and-lectures/item/liberal-arts-sciences-education-core-texts-european-context.html Amsterdam: UvA. Downloaden via http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Berding%20Devastating%20irony%20Arendt%20Mulisch%20on%20Eichmann%2012sept2015.pdf

 

Pols, W. & J. Berding (2015, 12 juni). Tussen nut en ontplooiing. Beroepsvorming op het hbo. Lezing Netwerk onderwijsadviseurs hogescholen. Utrecht.

Berding, J. (2015, 8 juni). De Vita activa van Hannah Arendt. Avond voor de Filosofiegroep Rotterdam. Rotterdam.

Berding, J. & W. Pols (2015, 30 mei). Een pedagogische cartografie. Lezing op de Landelijke Pedagogendag. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Berding, J. (2015, 18 mei). Opvoeden als initiëren: Korczak, Dewey, Arendt. Gastcollege voor de opleiding Pedagogiek. Fontys Hogeschool. Tilburg.

Berding, J. (2015, 30 april). Kinderrechten tussen individuele ontplooiing en leven in een gemeenschap. Met als casus Janusz Korczak. Gastcollege BA Pedagogiek. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

 

Berding, J. (2015, 2 en 9 april). Hannah Arendt voor beginners. Twee bijeenkomsten voor de Filosofiegroep Rotterdam.

Kooiman, A. & J. Berding (2015). Rotterdam in transition. Lecture at LSBU, London, March 19.

Berding, J. (2015, 21 januari en 4 maart). Hannah Arendt en de crisis in de opvoeding. Inleiding voor onderwijsleesclub De Leerschool Leidschendam.

Berding, J. (2014, 26 november). John Dewey over opvoeding en onderwijs: de “derde weg”. Inleiding voor onderwijsleesclub Leidschendam.

Berding, J. (2014). Op niveau onderzoeken. Gastcollege Erasmushogeschool Brussel. Bachelor kleuteronderwijs/bachelor Pedagogiek van het jonge kind. Brussel (1 april) (power-point, hand-out)

Berding, J. (2014). Coreferaat bij de presentatie van R. de Brabander (2014). De mythe van de zelfredzaamheid. Rotterdam: Hogeschool Inholland (24 maart) (power-point)

Kooiman, A. & J. Berding (2014). Rotterdam in transition. Lecture at LSBU. London, March 20 (power-point).

Berding, J. & T. Witte (2013). Praktijkonderzoek: lessen uit de praktijk. Presentatie/interview op de studiemiddag Praktijkonderzoek.Utrecht (6 november) (power-point)

Berding, J. (2013). Janusz Korczak und demokratische Erziehung heute. Fachvortrag Jahrtagung Deutsche Korczak-Gesellschaft. Erfurt, 15-16 November.

Berding, J. (2013). Dilemma’s in praktijkonderzoek. Workshop op het VBSP-congres Pedagoog in de spotlights 30-9 – 1-10. Zeist. (power-point)

Berding, J. & W. Pols (2013). De pedagogiek herontdekt. Presentatie op het VBSP-congres Pedagoog in de spotlights 30-9 – 1-10. Zeist. (power-point)

Berding, J. (2012). Dokter Korczak en de jongen Henryk. Eenakter, geschreven voor en gespeeld op het Korczak festival. Leiden (6 oktober). [gepost op www.korczak.nl en www.joopberding.nl]

Berding, J. (2012). Presentatie van de nieuwe vertaling van deel II van J. Korczak Hoe houd je van een kind – De republiek der kinderen (red. R. Görtzen). Leiden (6 oktober).

Berding, J. (2012). The First Annual Report and the First Annual Children’s Rights Monitor of the Dutch Children’s Ombudsman: Some            Reflections from a Korczakian Point of View. Paper presented at the 4th International Seminar on Children’s Rights, Geneva (June 1-2).

Berding, J. (2012). John Dewey, een inleiding. Presentatie voor ‘Toeval gezocht’. Amsterdam (25 juni). (power-point, hand-out)

Berding, J. (2012). Een pedagogisch denkkader. Presentatie voor afstudeerbegeleiders BA-Pedagogiek (9 februari).

Berding, J. (2012). “Ultieme” brede school. Lunchpresentatie voor de onderzoekslijn Brede school/Kenniscentrum Talentontwikkeling (8 mei).

Berding, J. (2012). Praktijkgericht onderzoek in 010. Presentatie op het FIT festival voor ISO-studenten en –docenten (17 april).

Berding, J. (2012). De Sleutel tot succes?! Presentatie op CBS De Sleutel (12 april).

Berding, J. (2012, 24 nov.). Speech ter gelegenheid van het afscheid van Ton Notten als lector Opgroeien in de stad. Rotterdam: HR

Berding, J. (2011, 30 nov.). Speech ter gelegenheid van het afscheid van Wouter Pols als docent van de Masteropleiding Pedagogiek. Rotterdam: HR.

Witte, T. & J.W.A. Berding (2011). ‘Masterlijk’ onderzoek: hoe doe je dat? Workshop op het congres ‘Pedagoog, verklaar u nader!’, georganiseerd door de VBSP. Zeist (3-4 oktober)

Berding, J. (2011). Speelsheid, verbeeldingskracht, ervaring en participatie: de actualiteit van John Dewey. Workshop 1e Jaarcongres Het jonge kind. Leve het jonge kind! Utrecht, 1 november. (power-point, hand-out)

Berding, J. (2011). Workshop Democratie en burgerschap. Rotterdam, Doe-projecten, 10 oktober. (power-point, hand-out)

Berding, J. (2011). Speelse pedagogiek. Speech op het afscheidssymposium van Jan van der Born. Alkmaar: Hogeschool Inholland, 9 juni. (power-point)

Berding, J. (2011). John Dewey – vader van de participatieve opvoeding. Gastcollege Universiteit van Amsterdam, propedeuse Pedagogische wetenschappen (9 mei) (power-point) (te bekijken op http://webcolleges.uva.nl/mediasite/Viewer/?peid=83ce2bf1340a414abc599d753a427c4b1d)

Berding, J. (2011). John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Presentatie van John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Een keuze uit zijn werk. Rotterdam, Hogeschool Rotterdam (29 april). (power-point)

Berding, J.W.A. (2011). John Dewey: champion of children’s play. Speech bij de presentatie van het boek D. van der Aalsvoort (red.). Van spelen tot serious gaming. Spel en spelen in de pedagogische beroepspraktijk. [Leuven: Acco.] Utrecht: Hogeschool Utrecht, 18 januari.

Berding, J.W.A. (2010). Key concepts of Janusz Korczak’s inspirational view of education and their application in practice. Lecture at the International Janusz Korczak Conference. Tokyo, August 4-8. (power-point, brochure)

Berding, J.W.A. (2010). Teaching Korczak. Lecture at the 2nd conference on the Rights of the Child and Korczak’s Pedagogy. Geneva. June 5. (powerpoint, hand-out, brochure)

Berding, J. (2010). Korczak opnieuw lezen: een wonder. Inleiding bij de presentatie van deel 6.1 van de reeks ‘Korczakiana’: ‘Het kind in het gezin’ (deel 1 van Hoe houd je van een kind), in een nieuwe vertaling van René Görtzen. Amersfoort, 10 april.

Berding, J.W.A. (2009). Opvoeding, participatie en burgerschap. De inspirerende visie van Janusz Korczak. Presentatie op de conferentie ‘Grenzeloze opvoeding’ van de VBSP. Zeist, 5-6 oktober. (powerpoint, hand-out)

Berding, J. (2009). Participation: a core concept in Janusz Korczak’s idea of constitutional education. Paper presented to the conference on Janusz Korczak and children’s rights, organised by the OHCHR. Geneva, June 6.

Pols, W. & J. Berding (2009). Een soort ‘amfibie’. Opvoeden in de tussenruimte van de school. Paper gepresenteerd op de 14e Landelijke Pedagogendag. Leuven (15 mei). (abstract in conferentieboek, pp. 12-13)

Berding, J. (2008). Hannah Arendt en het politieke: wat ons nog rest. Lezing voor de Filosofiegroep Rotterdam (12 november). (hand-out)

Berding, J. (2008). Janusz Korczak: grondlegger van de rechten van het kind. Lezing in het Kennisatelier ‘De rechten van het kind’. Amsterdam: Hogeschool Inholland (19 juni). (powerpoint, hand-outs en stellingen)

Berding, J. (2007). John Dewey: pedagoog van de participatie. Lezing voor de lerarenopleiding Driestar te Gouda (8 maart). (Reader, power-point presentatie met hand-outs en stellingen)

Berding, J. (2005). Voordracht bij de presentatie van In de ban van het kind. Een samenvatting. Het kleine Korczak Bulletin, nr. 4 (mei), pp. 4-5.

Berding, J.W.A. (2005). War John Dewey ein Herbartianer? Die Debatte zwischen der ‘alten’ und der ‘neuenErziehung. Begrüssungsvortrag Frühjarhstagung Internationalen Herbart-Gesellschaft. St. Niklaas (B) (4. Mai). (met Duits-Nederlandse powerpoint-presentatie)

Berding, J. (2005). Kijk eens anders naar kinderen. De verfrissende visie van Janusz Korczak. Workshop op de nieuwjaarsviering van de VPCS. Rotterdam (20 januari). (Powerpoint-presentatie + hand-out)

Berding, J.W.A. (2004). Becoming a citizen: the inspiration of Janusz Korczak. Paper presented to the Regional Conference ‘Exploring Citizenship through Religious Studies’. Bradford Grammar School. Bradford, UK (November 14). (+ hand-out)

Berding, J. (2004). Korczak. Workshop tijdens de Landelijke Studenten Pedagogiek Dag. Utrecht (4 juni). (Powerpoint presentatie + hand-out)

Berding, J. (2004). Het betrekken van kinderen bij de NSO-groep. De inspiratie van Janusz Korczak. Workshop NSO-groepsleiding Kinderopvang DAK Den Haag (14 april). (+ hand-out)

Berding, J. (2003). Janusz Korczak (1878-1942). Workshop ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van kindercentrum Dientje. Den Haag (11 oktober). (+ hand-out)

Berding, J. (2003). Janusz Korczak (1878-1942). Workshop met deelnemers Voorschool Rotterdam (10 februari). (+ hand-out)

Berding, J.W.A. (2001). John Dewey en Janusz Korczak: pedagogen van de participatie. Paper gepresenteerd op 10e Landelijke Pedagogendag te Nijmegen (12 mei).

Berding, J.W.A. and S. Miedema (1998). John Dewey, democracy and education, and what we may expect from schools. Paper presented at the Annual Conference of the Midwest Philosophy of Education Society. Loyola University. Chicago (November 6-7).

Berding, J.W.A. (1997). Respect voor kinderen: ook in de kinderopvang!? Een poging tot vertaling van de pedagogische ideeën van Janusz Korczak. Inleiding op de studiedag van IMCO. Heemstede (15 november).

Berding, J.W.A. (1996). De inspiratie van Janusz Korczak. Inleiding tijdens de ouderavond op kinderdagverblijf De Kinderhoeve te Den Haag (31 oktober).

Berding, J.W.A. (1996). Zoek je eigen weg. Inleiding tijdens de studiedag ‘Respect voor kinderen’, over de pedagogiek van Janusz Korczak en de kinderopvang. College Beroepsonderwijs Amsterdam. Amsterdam (10 mei).

Berding, J.W.A. (1996). Towards a Flexible Curriculum. John Dewey’s Theory of Experience and Learning. Paper presented to the Conference ‘Problems of Education on the Eve of the 21st Century: International Dialogue’. Kursk, Russia (April 8-13).

Berding, J. (1995). In Defence of Janusz Korczak. Speech delivered before the ‘Court’ in session at the International Janusz Korczak Conference ‘Justification of a Child’. Vierhouten, The Netherlands (October 23-27).

Berding, J. (1995). Janusz Korczak and the Pedagogy of Everyday Life. Some Thoughts on What We May (or Might) Learn. Contribution to the ‘Open Podium’ at the International Janusz Korczak Conference ‘Justification of a Child’. Vierhouten, The Netherlands (October 23-27).

Berding, J.W.A. (1995). To Live with Children in a Day Care Setting. Applying Janusz Korczak’s Pedagogy to Child Day Care. Paper Prepared for the International Janusz Korczak Conference ‘Justification of a Child’. Vierhouten, The Netherlands (October, 23-27).

Berding, J.W.A. (1993). A Pragmatist’s View of the Child. John Dewey’s Early Childhood Pedagogy. Paper presented to the First European Invitational Conference on Pragmatism and Pedagogy. Oegstgeest, The Netherlands (November 28-December 1).

Berding, J.W.A. (1993). To Live with Children. Janusz Korczak’s Pedagogy of Respect. Paper presented to the 12th International Human Science Research Conference. Groningen, The Netherlands (August 10-14).

Berding, J.W.A. (1991). The Curriculum Theory of John Dewey. A Paradigm in Education? Paper presented to the Second International Invitational Pedagogy Conference. Utrecht, The Netherlands (August, 13-15).

Berding, J.W.A. & S. Miedema (1991). Individualiteit, socialiteit en democratie. Een pragmatistisch-pedagogische doordenking. Lezing gehouden op de 5e Landelijke Pedagogendag. Amsterdam, The Netherlands (25 mei).

Miedema, S. & Berding, J. (1991). Democracy and Pedagogy: The Relevancy of Deweyan Pragmatism Now. Paper presented at the 19th Conference of the Nordic Society for Educational Research. Copenhagen, Denmark (March 7-9).

Berding, J.W.A. (1989). De pedagogiek van John Dewey. Enkele aspecten van zijn werk in de periode 1894-1904. Lezing gehouden op de 4e Landelijke Pedagogendag. Amsterdam (27 mei)

 


 

VI. Redacteurschappen – redactionele assistentie

 

 

Rijn, I. van (2020). Pedagogiek in de vingers. Houten: BSL. (redactionele assistentie)

Rijnja, G. (red.). (2018). Verschilmakers. Den Haag: VNG. (redactionele assistentie)

Biesta, G. (2016). Het leren voorbij. Democratisch onderwijs voor een menselijke toekomst. Culemborg: Phronese. (redactionele assistentie)

Pols, W. (2016). In de wereld komen. Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. (redactionele assistentie)

Lusse, M. (2015). Van je ouders moet je het hebben. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij. (gedrukte tekst van lectorale lezing 11-6-2015; redactionele assistentie)

Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Phronese. (or. Amerikaans 2014; redactionele assistentie bij de vertaling van de hoofdstukken 2 en 6)

Rietveld, E. & E. ’t Hart (2012). Zorg begint in eigen kring. Een onderzoek naar de betekenis van Eigen Kracht-conferenties voor licht verstandelijk beperkten. In PIP/Pedagogiek in praktijk, nr. 70, 16-12 (december). (redactionele assistentie)

Bas, J. de (2012, 2e aangevulde druk). Burgerschapsvorming. Jong gedaan, oud geleerd. Visies en instrumenten. JSW-boek/Bekadidact Baarn (redactionele assistentie)

Korczak, J. (2012). De republiek der kinderen. Deel 2 van Hoe houd je van een kind, in de nieuwe vertaling en inleiding van R. Görtzen. Amsterdam: SWP. (redactionele assistentie)

Bruin, A. de & A. Brink (2012). Janusz Korczak: inspirator voor mensen in het primair onderwijs. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting. Reeks: “Janusz Korczak voor opvoeders”, deel 2, onder redactie van Joop Berding.

Janssen, H. (red.). (2011). Samen opvoeden. Oriëntatie op pedagogische werkvelden. Bussum: Coutinho. (redactionele assistentie bij het hoofdstuk ‘Je groeit in het onderwijs’)

Bas, J. de (2011). Mediawijsheid. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. (JSW-boek 39) (redactionele assistentie)

Korczak, J. (2010). Het kind in het gezin. Deel 1 van Hoe houd je van een kind, in de nieuwe vertaling en inleiding van R. Görtzen. Amsterdam: SWP. (redactionele assistentie)

Jaarboek 2009. Geef ze de ruimte. Het belang van psychische en fysieke ruimte voor het kind. Janusz Korczak Stichting. (redactionele assistentie)

Jaarboek 2008. Er waren vijf kleuren. Kinderen en creativiteit. Janusz Korczak Stichting. (redactionele assistentie)

Bas, J. de (2008). Burgerschapsvorming. Jong gedaan, oud geleerd. Visies en instrumenten. JSW-boek/Bekadidact Baarn (redactionele assistentie)

Korczak, J. (2007). Het recht van het kind op respect. (Redactie, inleiding en epiloog van René Görtzen). Amsterdam: SWP. (Reeks ‘Korczakiana’ 2) (redactionele assistentie)

Jaarboek 2007. De mens Janusz Korczak. Janusz Korczak Stichting (redactionele assistentie).

KO rczak Nieuwsbrief, co-redactie met Inge van Rijn, uitgegeven in eigen beheer, 2006 -      , nr. 1, nr. 2, nr. 3.

Jaarboek 2006. Scholen voor het leven. De inspirerende visie van Janusz Korczak. Janusz Korczak Stichting (co-redacteur met Theo Cappon).

Het Kleine Korczak Bulletin, Janusz Korczak Stichting, 2005, nr. 2 (gastredacteur).

Jaarboek 2004. Kinderen hebben wortels en vleugels nodig. Janusz Korczak Stichting (redactionele assistentie).

Het Kleine Korczak Bulletin, Janusz Korczak Stichting, 2003, nr. 1 (gastredacteur).

Het Kleine Korczak Bulletin, Janusz Korczak Stichting, 2002, nr. 4 (gastredacteur).

Nieuwsbrief Jeugdcriminaliteit en preventie, Uitgeverij SWP, 1998-2000.

Janusz Korczak International Newsletter, Janusz Korczak Stichting, 1997 -  2000.

 

  

VII. Overige

 

 

In voorbereiding


Berding, J. (2020). Dokter Korczak en de jongen Henryk – zeven jaar later. Eenakter.

 

 

Verschenen/gerealiseerd

Pols, W. & Berding, J. (2019). Reviewers book publication for Springer.

 

Berding, J. (2019, 27 maart). Citaat van Didier Eribon voor de Bildungkalender 2019. Leusden: ISVW.

 

Berding, J. (2018, 7 december). Interviewer/gespreksleider bij Masterclass ‘De waarde van kinderopvang’; te gast: prof. dr J. Plantenga (UU).

 

Berding, J. (2018, November, 12 & 13). Participant of the Conference ‘Creating Opportunities’. Berlin. (organized by BKK, Utrecht)

 

Berding, J. (2018, 12 augustus). Citaat van Max van Manen voor de Bildungscheurkalender 2018. Leusden: ISVW.

 

Reviewer voor een bij Curriculum Inquiry ingediend artikel. Juni 2018.

 

Berding, J. (2018, mei/juni). Bijdrage aan het onderzoeksprogramma / promotieonderzoek inzake burgerschap en burgerschapsvorming van S. Lozano Parra (UvA).

 

Berding, J. (2017). Citaat van Janusz Korczak en toelichting voor de Bildungscheurkalender 2017. Leusden: ISVW. (5 augustus)

 

Berding, J. (2016). Citaat van Hannah Arendt over het gezag van de leraar en toelichting voor de Bildungscheurkalender 2016. Leusden: ISVW. (4 december)

 

Berding, J. (2016). Janusz Korczak, an introduction. Updated version for the International Conference ‘Trust, the foundation of emotional safety’, Lage Vuursche, Holland, 12-16 October. (5pp)

 

Boekenkring De Leerschool Leidschendam (2016). Verslag van bespreking van “Ik ben ook een mens”. In Van twaalf tot achttien (26)7, pp. 52-53.

 

Verbeek, A. (2016). http://kroost.org/media/interview-met-pedagoog-joop-berding-over-zijn-boek-ik-ben-ook-een-mens/ (online 6 juni) (met iets andere inleiding ook op hetkind.org)

 

Berding, J. (2016). Dood van drie dichters (2). Vrij Nederland, 23 april, p. 4 (ingezonden brief).

 

Berding, J. (2015). Het vak van leraar kan niet zonder gezag. Trouw, 27 augustus (de Verdieping) [ingezonden brief]. Geherpubliceerd op https://pedagogischpact.wordpress.com/ (november 2015)

 

Berding, J. (2015). Vrouwennummer. [ingezonden brief Vrij Nederland, 14 maart, p. 8).

 

Rixoort, K. van (2015, januari-februari). Studie, intellect en belezenheid. Interview met Joop Berding n.a.v. bezoek/rondleiding werkkamer Harry Mulisch op 30-10-2014 (Mulisch Festival Amsterdam). In Boekenpost, nr 135, 36.

 

Berding, J. (2014). ‘Kerstcrisis’. (ingezonden brief NRC Handelsblad 22 december, niet geplaatst; wel gepost op http://members.ziggo.nl/jwa.berding/De%20kerstcrisis.pdf (gepost op 23-12-2014).

 

Berding, J. (2014). Reviewer voor ingediend artikel bij Journal of Social Intervention: Theory and practice. (1e: sept. – 2e: dec.)

 

Berding, J. (2014). Meelezer bij een voorgenomen publicatie van uitgeverij Coutinho.

 

Berding, J. (2014-2015). Lid reviewcommissie afstudeertraject opleiding MWD. ISO/HR.

 

Berding, J. (2014). Deelnemer expertbevraging onderzoek ITS/Kohnstamm Instituut i.o.v. Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek inzake indicering van en aanbod aan VVE-doelgroepkinderen. (oktober  - november)

 

Berding, J. (2014). Reviewer voor ingediend artikel bij International Journal for Sustainability in Higher Education.

 

Berding, J. (2014). Ionica [ingezonden brief n.a.v. column Ionica Smeets, 15-10-2014] in de Volkskrant, 16 oktober.

 

Berding, J. (2014). Panellid bij interne audit VKO (kwaliteitsbeleid Kenniscentra). 17 september.

 

Berding, J. (2014). Reviewer voor een bij Pedagogiek ingediend artikel.

 

Berding, J. (2014). Reviewer voor een bij Studies in Philosophy and Education (UK) ingediend artikel.

 

Berding, J. (2014). Virginia Woolf [ingezonden brief naar aanleiding van bespreking door Marja Pruis van Simon Garfield (2014), To the letter, in De Groene Amsterdammer, 22 mei). In De Groene Amsterdammer, 29 mei, p. 63.

 

Berding, J. (2014). Blendle [ingezonden brief naar aanleiding van redactioneel in Vrij Nederland 21]. In Vrij Nederland, 31 mei, p. 4.

 

Berding, J. (2014). Abram de Swaan [ingezonden brief naar aanleiding van de recensie van diens nieuwe boek voor Henk van Renssen). In Vrij Nederland, 1 februari.

 

Berding, J. (2013-2015). Ontwikkelaar en onderzoeksbegeleider onderzoeksproject ‘Research on the job’. Kenniscentrum Talentontwikkeling/Expertisecentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hogeschool Rotterdam.

 

Berding, J. (2014). Lid ‘sluiscommissie’ afstudeeronderzoeken opleiding MWD. Hogeschool Rotterdam (januari – juli)

 

Berding, J. (2014). Interne beoordelaar afstudeeronderzoek Masteropleiding Pedagogiek. Hogeschool Rotterdam.

 

Berding, J. (2013). Voorzitter afstudeersessie Masteropleiding Pedagogiek. Hogeschool Rotterdam. 17 december.

 

Berding, J. (2013). Workshop 'Begeleiden van afstudeeronderzoek'. Opleiding MWD. Hogeschool Rotterdam. 16 december.

 

Berding, J. (2013). Panellid visitatie Kenniscentrum Talentontwikkeling. Hogeschool Rotterdam. 15 oktober.

 

Berding, J. (2013). Workshop 'Beoordelen van afstudeeronderzoek'. Opleiding MWD. Hogeschool Rotterdam. 15 oktober.

 

Berding, J. (2013). Reviewer voor twee ingediende bijdragen voor Journal of Social Intervention: Theory and Practice.

 

Berding, J. (2013). Grote lijnen in de ontwikkeling van de pedagogiek. (Interne notitie opleiding Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam)

 

Berding, J. (2013). Tijdlijn van belangrijke pedagogische stromingen. (Interne notitie opleiding Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam)

 

Berding, J. (2013). Dilemma’s in praktijkonderzoek: hoe speel je daarop in? In VBSP programmaboekje conferentie De pedagoog in de spotlights (30-9 - 1-10), p. 16.

Berding, J. & W. Pols (2013). De theoretische pedagogiek herontdekt. Ontwikkelingen binnen een bijna vergeten vakgebied.  In VBSP programmaboekje conferentie De pedagoog in de spotlights (30-9 - 1-10), p. 32.

Witte, T. & J. Berding (2011). Masterlijk’ onderzoek: hoe doe je dat? Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (twee versies, een voor studenten en een voor onderzoeksbegeleiders)

Laak, W. van der (2011). ‘In het sociale domein is ieder situatie uniek’. Interview met Joop Berding over het werk van Hannah Arendt n.a.v. het venster over Arendt in de Canon Sociaal werk. In Verweg & Dichtbij, pp. 4-8 (december). Ook te lezen via: http://verwegendichtbij.nl/in-het-sociale-domein-is-iedere-%c2%adsituatie-uniek.

Berding, J. (2011). Terugblik en stand van zaken project Ultieme Brede school. In Interne Nieuwsbrief Kenniscentrum Talentontwikkeling, 1, 1, pp. 4-5.

Berding, J. (2011). Praktijkgericht onderzoek. In Interne Nieuwsbrief Kenniscentrum Talentontwikkeling, 1, 1, pp. 5-6.

Chair of panel #2 during the 3rd International Geneva Conference on the rights of the child: the right of the child to be heard. Geneva, June 18.

Berding, J., A. Kooiman & A. Notten (2011). London, that’s the place to be … In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 9, 2, p. 6.

Berding, J. (2011). Opvoeding, onderwijs, burgerschap: de inspirerende inzichten van Dewey. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 9, 2, pp. 4-5.

Made, D. van der (2011). Interview in de Havenloods, n.av. de jaarlijkse Cito-toets (1 februari).

Lid Comité van Aanbeveling van www.redhetbasisonderwijs.nl (petitie, 2011, 25 januari).

Berding, J. (2010). Startconferentie masteropleiding Pedagogiek. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 9, 1, p. 1.

Gilad, B., A. Tsur & J. Berding (2010). The International Janusz Korczak Conference. Meiji University, Tokyo, Japan. August 5-9, 2010. (booklet, 11 pp.)

Schoneveld, W. (2010). Schoolpedagogiek: een brug tussen ‘oude’ pedagogiek en het onderwijs in de school van nu. In Platform Pabo. Nieuwsmagazine voor docenten en opleidingsmanagement, nr. 16, mei, pp. 6-8. (dubbelinterview met Wouter Pols naar aanleiding van het verschijnen van de tweede herziene en uitgebreide druk van Schoolpedagogiek)

Berding, J. & W. Pols (2010). Verschenen: Schoolpedagogiek 2.0. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 8, 2, p. 16.

Berding, J. (2010). Dagvoorzitter van de conferentie ‘Onderzoek naar Katrol’. Rotterdam, Creative Factory Maashaven, 23 april.

Berding, J. & S. Dudevszky (2010). Komend afstudeeronderzoek Masteropleiding. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 8, 2, p. 15.

Sage, L. le, A. Kooiman & J. Berding (2010). Transities in Berlijn (en Rotterdam). In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 8, 2, p. 14.

Berding, J. & W. Pols (2010). Visies en idealen. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 8, 2, p. 13-14.

Berding, J. (2010). Twee gastlessen over het leven van Janusz Korczak. Crèchendo (Opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang in Den Haag). 26-1 en 4-2.

Berding, J. (2009). Reviewer van een bij Studies in Philosophy and Education ingediend artikel (twee maal: 1e en gereviseerde versie).

Berding, J. (2009). Accreditatie masteropleiding Pedagogiek. In ISO Nieuwsbrief (november) (online).

Trinconi, E. en J. Berding (2009). Accreditatie masteropleiding Pedagogiek. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 8, 1, p. 16.

Berding, J. (2009). Participatie als kinderrecht. Impressies van een conferentie. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 8, 1, pp. 8-9.

Berding, J. (2009). Terugblik op de Startconferentie masteropleiding Pedagogiek van 4 september 2009. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad/Masteropleiding Pedagogiek, 8, 1, pp. 1-2.

Berding, J. (2009). Expertmeeting Helpt het echt of help ik echt? Georganiseerd door Flexus Jeugdplein en Hogeschool Rotterdam. Deelname aan ‘binnenring’. Rotterdam (16 november).

Berding, J.W.A. (2009). Opvoeding, participatie en burgerschap. De inspirerende visie van Janusz Korczak. Abstract. Conferentieboek ‘Grenzeloze opvoeding’. VBSP. Zeist, 5-6 oktober.

Berding, J. (2008). Zijn we er klaar voor ..??!! Onderzoeksresultaten van de pijler ‘Sociaal team Brede school Wereld op Zuid’. Presentatie op de afsluitende conferentie SIA-Raak programma ‘Jeugdmaatschappelijk werk in de kern geraakt via Repro’. Rotterdam, 18 september. (powerpoint)

Berding, J. (2008). Aftreden [ingezonden brief n.a.v. aftreden SP-leider Jan Marijnissen]. In de Volkskrant, 19 juni.

Berding, J. (2008). Wrang [ingezonden brief n.a.v. kop ‘Clinton verkeert in zwaar weer’]. In de Volkskrant, 9 mei.

Berding, J. (2008). Onderzoeksverslag Sociaal team Brede Basisschool Wereld op Zuid Rotterdam. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. (interne publicatie in het kader van het SIA-Raak programma ‘Jeugdmaatschappelijk werk in de kern geraakt via Repro’)

Berding, J. (2008) [ongetiteld] [ingezonden brief n.a.v. column Roos Vonk van 18 januari 2008 ‘Bekijk het eens van de andere kant’]. In Intermediair, 2 februari.

Berding, J. (2008). Stenen of mensen? In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad, 6, 3, pp. 1-2.

Berding, J. (2008). De verkeerslichten van het Rotterdamse jeugdbeleid: een interview met Hugo Mulder. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad, 6, 3, pp. 3-4. [verslag; interview door E. Trinconi]

Berding, J. (2008). Wouter Pols wint Velonprijs. In Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad, 6, 3, p. 7.

Berding, J. (2007). Denkpauze [ingezonden brief n.a.v. artikel ‘Praten tijdens brainstormsessies contraproductief’ van 16 november 2007], in Intermediair, 30 november.

Berding, J. (2007). Een wereld te winnen … op Zuid. Eerste onderzoeksresultaten van de pijler ‘Sociaal team Brede school Wereld op Zuid’. Presentatie op de miniconferentie SIA-Raak programma Jeugdmaatschappelijk werkers in de kern geraakt via Repro. Rotterdam, 1 november. (powerpoint)

Berding, J. (2007). Pedagogische visies in de kinderopvang: Janusz Korczak. Gastcollege Hogeschool Rotterdam, opleiding Pedagogiek propedeuse. 3 oktober (powerpoint, hand-outs)

Weijenberg, A. van de (2007). Kijken met een open blik. De pedagogische ideeën van Korczak. In Kinderopvang, nr. 6, juni, pp. 28-31. Interview met Inge van Rijn en Joop Berding naar aanleiding van de Korczak trainingen en de KO-rczak Nieuwsbrief.

Berding, J. (2007). Naar elkaar omkijken binnen de groep. Naar aanleiding van de Korczak training. In DAKrant, september, pp. 14-15.

Korczak Training voor (groeps)leiding nso van B4kids te Leiden. Een dagdeel (24 mei 2007). Begeleidende materialen, o.a. hand-out, teksten van Korczak, opdrachten en video. Verslag in KO rczak Nieuwbrief nr 3.

Korczak Training voor (groeps)leiding Kinderopvang DAK Den Haag, met Inge van Rijn. Twee dagdelen (19 april en 10 mei 2007). Begeleidende materialen, o.a. hand-out, teksten van Korczak, opdrachten, video en huiswerkopdrachten. Verslag in KO rczak Nieuwbrief nr 3.

Over de masteropleiding Urban Education/Stadspedagogiek. In Jeugd&Co, 1, 7, p. 15.

Berding, J. (2007, april). Kenniscentrum Brede school in oprichting, in Nieuwsbrief Kenniskring Opgroeien in de stad, 6, 1. pp. 9-10.

Berding, J. (2007). Het Nederlandse pedagogische landschap. Gastcollege ter voorbereiding van de studiereis naar Denemarken. Hogeschool Rotterdam, Masteropleiding Urban Education/Stadspedagogiek. 20 april (powerpoint, hand-outs)

Janusz Korczak. Workshop voor de sectie pedagogiek van de pabo van de Hogeschool Rotterdam. (powerpoint, hand-out). 16 maart 2007.

Reactie op de stelling ‘Invoering van een taaltoets voor alle peuters is onnodig en onverstandig’. Pedagogiek in Praktijk, februari 2007, p. 11.

Berding, J. & W. Pols (2006, oktober). Schoolpedagogiek. Opvoeding en onderwijs in de basisschool. In Nieuwsbrief De Lerende Stad/Kenniskring Opgroeien in de stad, 5, 3, p. 12.

Korczak Training voor (groeps)leiding Kinderopvang DAK Den Haag, met Inge van Rijn. Twee dagdelen (20 oktober en 23 november 2006). Begeleidende materialen, o.a. hand-out, teksten van Korczak, opdrachten, video en huiswerkopdrachten. Verslag in KO rczak Nieuwbrief nr 1.

Im Bann des Kindes. Pädagogisches Handeln nach Janusz Korczak. Zusammenfassung van In de ban van het kind. Pedagogisch handelen in de kinderopvang. (ongepubliceerd)

John Dewey, pedagoog van de participatie. Gastcollege Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 10 oktober 2005.

Feestelijke presentatie van In de ban van het kind. 8 april 2005. Den Haag, kindercentrum Tobias. Voordracht en overhandiging ‘eerste exemplaar’. In de personeelskrant van Kinderopvang DAK, de DAKkrant en het Kleine Korczak Bulletin is een verslag van deze middag verschenen.

Kind in de knel. Workshop (met Anouk Brink). Korczak Ontmoetingsdag. Almere. 23 april 2005.

Lid promotiecommissie L. Logister op diens proefschrift Creatieve Democratie. John Deweys pragmatisme als grondslag voor een democratische samenleving. Nijmegen. 11 november 2004.

John Dewey, pedagoog van de participatie. Gastcollege Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 13 september 2004.

John Dewey, pedagoog van de participatie. Gastcollege Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 8 september 2003.

John Dewey, pedagoog van de participatie. Gastcollege Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 9 september 2002.

Wat betekent Korczak voor mijn werk en/of mijn persoonlijk leven. Workshop. Korczak Ontmoetingsdag. Amsterdam 3 november 2001.

John Dewey, opvoeding, ervaring en participatie. Gastcollege Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 10 september 2001.

Beste redactie [reactie op reportage over Chicago]. Ingezonden brief. Amerika, 9, 2, p. 114.

John Deweys ‘My Pedagogic Creed’ (1897): een pedagogische klassieker herlezen. Gastcollege Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 28 februari 2001.

Van opvoedingsondersteuning naar pedagogische vernieuwing. JB Berichten, 6, 38, 13 december 2000, pp. 2-3.

John Dewey: de pedagoog van de participatie. Gastcollege Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 4 september 2000.

‘Aftrap’ projecten tieneropvang. JB Berichten, 5, 31, 15 september 1999, p. 3.

 Opvoedingsondersteuning op het snijvlak van beleid: jeugd, gezondheid en welzijn. Inleiding tijdens de conferentie Partners in opvoeden en verzorgen. Georganiseerd door het landelijk Centrum Ouder- en Kindzorg en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Rotterdam, 30 november 1998.

Stimuleringsmaatregel peuterspeelzalen? Inleiding tijdens het Politiek Forum: Stimuleringsmaatregel peuterspeelzaal? Georganiseerd door de Zuid-Hollandse Ondersteuningsorganisatie Kinderopvang. Den Haag, 13 november 1998.

Family support: some trends. Paper presented at a meeting of members of the Council of Europe at the Ministery of Health, Welfare and Sport, Department of Youth Policy. May 13, 1998.

Opvoedingsondersteuning en de ouder- en kindzorg. JB Berichten, 4, 9, 4 maart 1998, p. 2-3.

PJB in 1998. JB Berichten, 4, 4, 28 januari 1998, p. 2.

Nieuwsbrief Jeugdcriminaliteit en preventie. JB Berichten, 4, 4, 28 januari 1998, p. 2.

Gehoord en gezien. JB Berichten, 4, 2, 14 januari 1998, p. 2.

Gezinsbeleid: een koor met vele stemmen. JB Berichten, 3, 39, 26 november 1997, p. 4.

‘Janusz Korczak’. Workshop tijdens de studiedag van IMCO. Heemstede, 15 november 1997.

De ongehoorde rechten van het kind. JB Berichten, 3, 35, 29 oktober 1997, p. 5.

Deelnemer aan forum in het kader van collegereeks ‘Orthopedagogiek: preventie’. Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 22 oktober 1997.

'De pedagoog als beroepsbeoefenaar'. Gastcollege Vakgroep Pedagogiek Vrije Universiteit. 4 september 1997.

Op ‘werkbezoek’ in De Resident. JB Berichten, 3, 19, 4 juni 1997, p. 2.

Werkbezoek aan Sneek. JB Berichten, 3, 18, 28 mei 1997, p. 2.

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs en opvoedingsondersteuning. JB Berichten, 3, 11, 26 maart 1997, p. 2.

Beleidsconferentie experimenten opvoedingsondersteuning. Enkele impressies van een deelnemer. JB Berichten, 3, 10, 19 maart 1997, p. 2.

Opvoedingsondersteuning. JB Berichten, 3, 9, 12 maart 1997, p. 1.

Janusz Korczak en de pedagogiek van het kleine. Gastcollege Vakgroep Algemene Pedagogiek Rijksuniversiteit Leiden. 31 mei 1996.

Begeleiding van Workshop #1 ‘Janusz Korczak’ tijdens de studiedag ‘Over de grenzen heen’, voor hoofden van kindercentra in de regio Haaglanden, georganiseerd door het IBBK. Rijswijk, 18 januari 1996.

Presentatie van het promotieonderzoek voor de vakgroep Algemene Pedagogiek van de Rijksuniversiteit Leiden. 20 december 1994.

Kinderopvang: de kwaliteitsdiscussie een jaar later. Gastcollege vakgroep Algemene Pedagogiek Rijksuniversiteit Leiden. 16 juni 1994.

Beleidsontwikkeling 0 tot 6 jarigen in gemeentelijk perspectief. Bijdrage aan de themabijeenkomst over pedagogische hulpverlening en ondersteuning in de eerste lijn, georganiseerd door het Platform Jeugdpreventie. Den Haag, 22 februari 1994.

Kinderopvang: beleid en kwaliteit. Gastcollege Vakgroep Algemene Pedagogiek Rijksuniversiteit Leiden. 22 februari 1993.

Presentatie van het promotieonderzoek voor de vakgroep Pedagogische en Andragogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (Engelse versie). 29 juni 1992.

Presentatie van het promotieonderzoek voor het Philipp A. Kohnstamm-Netwerk voor theoretische en historische pedagogiek te Utrecht. 15 mei 1992.

Interview in het programma Klasse KRO-Radio I naar aanleiding van het verschijnen van het boek Door de buis genomen? Kinderen en televisiegeweld. 13 januari 1992.

Interview in het programma Klasse KRO-Radio V, naar aanleiding van het symposium ‘Door de buis genomen? Kinderen en televisiegeweld’. 25 januari 1990.

Naar een opvoedingsloze relatie tussen ouders en kinderen? Ongepubliceerde doctoraalscriptie wijsgerige en historische pedagogiek. Rijksuniversiteit Leiden (1986).

Op weg naar de basisschool: de experimenten basisonderwijs. Ongepubliceerde scriptie in het kader van de opleiding pedagogiek M.O.-B. (Onderwijskunde). Katholieke Leergangen Den Haag/Tilburg (1981).

Van leerplan naar schoolwerkplan. Ongepubliceerde scriptie in het kader van de opleiding pedagogiek M.O.-A. (Onderwijskunde). PBNA Arnhem (1978).

 

   


 

VIII. WWW-publicaties (voor zover niet eerder vermeld)

 

 

Website www.joopberding.nl (vanaf januari 2005)

Nieuwsbrieven op http://members.ziggo.nl/jwa.berding/Nieuwsbrief.html (3 x per jaar)

Twitter @joopberding

Linkedin

 

Gerealiseerd

Berding, J. (2020). Ingelaste onderwijsavond. https://nivoz.nl/nl/ingelaste-onderwijsavond-over-boek-joop-berding-is-het-geduld-uit-de-samenleving-aan-het-verdwijnen (gepost 5-2-2020, terugblik)

Berding, J. (2020). De flinterdunne grens tussen geduld en ongeduld. https://nivoz.nl/nl/essay-vooraf-aan-ingelaste-onderwijsavond-de-flinterdunne-grens-tussen-geduld-en-ongeduld (gepost 18-1-2020)

Podcast over geduld en ongeduld in onderwijs en opvoeding, met Rikie van Blijswijk (2020). https://nivoz.nl/podcast/?name=2020-01-10_nivoz_podcast_-_over_geduld_en_ongeduld_in_onderwijs_en_opvoeding.mp3 (gepost 10-1-2020)

Berding, J. (2018). Hannah Arendt on Education https://medium.com/quote-of-the-week/hannah-arendt-on-education-29efe797fd0d (posted December 14)

Berding, J. (2018). Drie videofilmpjes (over Korczak, Dewey en Arendt) t.b.v. de ‘Pedagogische canon” van NIVOZ; zie https://nivoz.nl/nl/pedagogische-canon

         Korczak: https://vimeo.com/283196979 (gepost 10-9-2018)

         Dewey: https://vimeo.com/283196020 (idem)

         Arendt: https://vimeo.com/292925696 (gepost 2-10-2018)

Berding, J. (2018). Hannah Arendt. https://nivoz.nl/nl/hannah-arendt-en-de-school-als-tussenruimte-onderwijs-is-er-niet-om-de-wereld-te-verbeteren-maar-om-cultuur-door-te-geven  (gepost 10-9-2018) (pedagogische canon NIVOZ/hetkind)

Berding, J. (2018). John Dewey. https://nivoz.nl/nl/john-dewey-ervaring-is-de-motor-die-ons-voert-naar-kennis-en-leert-om-de-wereld-in-brede-zin-te-kennen-zoveel-en-zo-veelzijdig-mogelijk (gepost 4-1-2018) (pedagogische canon NIVOZ/hetkind)

Berding, J. (2018). https://nivoz.nl/nl/janusz-korczak-en-de-wet-van-respect-ik-ben-ik-en-jij-bent-jij-we-mogen-er-allebei-zijn-en-niet-de-een-ten-koste-van-de-ander (gepost 2-1-2018) (pedagogische canon NIVOZ/hetkind)

Berding, J. (2017). http://korczakusa.com/wp-content/uploads/2016/07/Introduction-on-Janusz-Korczak-by-Joop-Berding-May2017.pdf (gepost mei 2017)

Interview/podcast met Remco Pijpers voor kennisnet.nl, over Korczak en

digitale geletterdheid. Te beluisteren via https://kennisnet.libsyn.com/janusz-korczak-en-de-leerling-in-de-digitale-samenleving/  (gepost 13 juni 2017)

Berding, J. (2017). Het democratisch-pedagogisch ethos van John Dewey. Over de taak van de school in een plurale democratie. http://nivoz.nl/artikelen/democratisch-pedagogisch-ethos-john-dewey/ (gepost 31 maart)

Berding, J. (2017).  If we don’t take the whatfor into account,

the how will be instrumental. Reflections on Unfolding2017. http://nivoz.nl/wp-content/uploads/2017/02/unfolding-Joop-Berding-10feb20171.pdf. (gepost 15 februari)

Berding, J. (2015). ‘Ik ben ook een mens.’ Vijf pedagogische kernbegrippen. http://nivoz.nl/artikelen/pedagogische-bagage-vijf-kernbegrippen-voor-professionals/ (gepost 16 december)

Berding, J. (2014). An Arendtian Library – German, English, Dutch. www.hannaharendtcenter.org. http://www.hannaharendtcenter.org/?p=15029 (gepost 19 december)

Berding, J. (2014). Zwanenzang. Inzending voor de A.L. Snijdersprijs 2014. http://www.alsnijdersprijs2014.nl/zkvs/ (#67)

Verbeek, G. & J. Berding (2014). Kinderrechten en onderwijs: 25 jaar verder. Hetkind.org. http://hetkind.org/2014/11/20/kinderrechten-en-onderwijs-25-jaar-verder-meedoen-echt-verantwoordelijkheden-durven-delen/ (gepost 21 november)

Verbeek, G. & J. Berding (2014). De stem van de leerling. NIVOZ-Forum.  http://nivoz.nl/artikelen/de-stem-van-de-leerling/ (gepost 18 november)

Berding, J. (2014). Janusz Korczak: de pedagoog die verantwoordelijkheid uiterst serieus neemt. Hetkind.org. http://hetkind.org/2014/10/19/janusz-korczak-de-pedagoog-die-verantwoordelijkheid-uiterst-serieus-neemt/

Berding, J. (2014). De school als ‘tussen’. Opvoeding en onderwijs in de visie van Hannah Arendt. NIVOZ-Forum. http://nivoz.nl/artikelen/de-school-als-tussen-over-opvoeding-en-school-in-de-visie-van-hannah-arendt/ (gepost 7 mei).

Berding, J. (2013). Auteursportret op Canon Sociaal Werk: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?cps=2&auteur_id=20

Berding, J. (2013). De ‘wezen’ van onze samenleving. http://www.fierfryslan.nl/De-wezen-van-onze-samenleving.ashx

Berding, J. (2011). http://verwegendichtbij.nl/in-het-sociale-domein-is-iedere-%c2%adsituatie-uniek.

Berding, J. (2011). 1958 Hannah Arendt. Het maken van onderscheid. http://www.canonsociaalwerk.eu/int/details.php?cps=13&canon_id=214

Berding, J. (2011). 1916 John Dewey. Filosoof en pedagoog van de participatieve democratie. www.canonsociaalwerk.eu (vanaf juni 2011)

Berding, J. (2010). http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1858263 (beheerder van groep ‘Janusz Korczak’ op Linkedin.com)

Berding, J. (2010). 1912 Janusz Korczak. Grondlegger van de participatieve opvoeding. http://www.canonsociaalwerk.eu/int/details.php?cps=6&canon_id=158  (vanaf 13-12-2010)

Korczak in London. Verslag van bezoek aan de Korczak Exhibition December 2006 in het Jewish Museum in London. International Korczak Newsletter, nr. 21, januari 2007, p. 9.

Janusz Korczak -  An Introduction. www.libed.org.uk, posted November 27, 2005. Ook op http://korczak.info/pdf/nl/joop-berding_korczak-introduction.pdf, posted December 2008.

Vrede, V. van de (2006). Nieuw boek over schoolpedagogiek legt nadruk op historische achtergrond. Interview met Joop Berding http://www.va-foundation.org/kaleidoscoop.php?category=14, posted september 2006. Geactualiseerd mei 2009.

Korczak has a past, a present and a future. A reaction to Gérard Kahn’s essay ‘Does Korczak have a future?’ www.korczak.nl. (section Internationaal, sub-section News) posted June 9, 2005.

Interview met Caroline Rebel (CED-Groep) naar aanleiding van het verschijnen van In de ban van het kind. Pedagogisch handelen in de kinderopvang. Groepsweb/Intranet CED-Groep. 17 februari 2005. [niet extern te raadplegen]

Une critique du Korczak de Philippe Meirieu. [Janusz Korczak. Comment Surseoir à la Violence? Collection L’éducation en questions, présenté par Philippe Meirieu. Editions PEMF, 2001.]. http://korczak.free.fr/m4textes/critques/critmeirieu1_jb.html [posted juni 2002, niet meer te raadplegen]

Review of Janusz Korczak. Comment Surseoir à la Violence? Published as part of the series  L’éducation en questions, presented by Philippe Meirieu. Editions PEMF, 2001. Janusz Korczak International Newsletter.http://www.korczak.nl/newsletter (posted december 2001)

A New Book on Janusz Korczak. Review of Sandra Joseph (Ed.). A Voice for the Child. The Inspirational Thoughts of Janusz Korczak

http://www.amazon.com

John Dewey's participatory philosophy of education. Education, experience and curriculum. Summary of my PhD dissertation

Zie www.joopberding.nl

 

   

 

 

 

IX. (Bestuurs)lidmaatschappen (vanaf 1990)

 

 

1990 – 1994 : bestuurslid (secretaris) Vereniging Pedagogen voor de Vrede

1996 – 17 mei 2014 : bestuurslid Janusz Korczak Stichting (2006 - 2014 tevens webmaster www.korczak.nl)

2007 – heden : deelnemer Working Group on the Quality of Childhood, Brussel

2007 – 2009 : deelnemer Iohannah (Radboud Universiteit/Soeterbeeck programma)

2009 – 2011 : deelnemer Publicatieplatform ThiemeMeulenhoff

2009 – 2010 : deelnemer Dialogica-groep CPS

2011 – 2013 : Vice Secretary-General International Korczak Association

2011 – 2013 : lid Kenniskring brede scholen Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Utrecht

2011 : lid panel proefvisitatie Masteropleiding Begeleidingskunde, Transfergroep Rotterdam (HR)

2011 – 2013 : lid ISO-brede werkgroep Afstuderen (HR)

2011 – 2013 : lid ISO-brede werkgroep Onderzoekslijn (HR)

2011 – 2014 : lid voorbereidings- en uitvoeringsgroep onderzoekspilot Research on the Job (HR)

2012 – 2018 : bestuurslid Stichting Wereld-leren

2012 – heden : docent bij de Filosofiegroep Rotterdam

2013 – 2014 : deelnemer Arendt Leesclub Amsterdam

2014 – heden : deelnemer onderwijsleesclub ‘De Leerschool’ Leidschendam

2017 – 2019 : lid Adviesraad Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)

2017 – heden : ambassadeur Stichting Groene Pedagogiek

2017 – heden : lid Resonansgroep Lectoraat ‘Professionaliseren met hart en ziel’, Thomas More Hogeschool Rotterdam

2018 – 2018 : toegevoegde ‘critical friend’ project LOB rvc De Hef Rotterdam (i.s.m. SKVR en Vakmanstad)

2019 –          : gecommitteerde examens godsdienstonderwijs Thomas More Hogeschool Rotterdam

2019 –          : lid Ethiek Adviesraad PO-Raad